P. 1
Odgojne poruke i odgojne vrijednosti

Odgojne poruke i odgojne vrijednosti

Ratings: (0)|Views: 98 |Likes:
Published by Faruk Imamovic
Odgojne poruke i odgojne vrijednosti
Odgojne poruke i odgojne vrijednosti

More info:

Published by: Faruk Imamovic on Oct 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

 
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVUPEDAGOŠKI SMJER 
ODGOJNE PORUKE I ODGOJNE VRIJEDNOSTIU USMENIM PRI
Č
 AMA BOŠNJAKA 
 (Diplomski rad br. 253)Mentor: Kandidat:Prof. dr. Mujo Slatina Meliha Softi
ć
  April 2003. godine
 
 2
SADRŽAJ
1
Č
Č
Č
S
M
,
A
.
S
V
Đ
Ć
Ć
Ć
X
 
 3
I UVOD
Č
ovjek savremenog doba fasciniran je otkri
ć
ima svoga vremena. Dobro vidi samou novom, tek otkrivenom, tek spoznatom. Karakteristika njegovog stila življenjajeste i pobuna protiv tradicije. Sve ono što su prenijele starije generacije gubi vrijednost. U savremenom na
č
inu života prisutna je napetost koja proisti
č
e iznastojanja da se u sadašnjosti živi neovisno o vlastitoj prošlosti. Rezultat svegatoga je gubljenje smisla samog ljudskog postojanja. Gubitak smisla života vodimnoge mlade ljude ka neposrednom tjelesnom užitku kroz upotrebu droga,nasilju, zlo
č
inu, traganju za novim filozofijama, pa
č
ak i obrazovanju novih religija.Uvi
đ 
aju
ć
i uzrok navedenog stanja sve se
č
ć
e ukazuje na potrebu
č
ovjeka zauspostavljanjem veze sa sopstvenim korijenima, sadržajima u koja su utkana velikaiskustva njegovih predaka. Upoznavanje i prou
č
avanje vlastitih tradicionalnihtekovina pogotovo je potrebno zajednicama poput naše, u kojima je prekid stradicijom nasilno uspostavljan. Dakle, motiv za obradu jednog tradicionalnog elementa bošnja
č
kog naroda bio je želja za boljim upoznavanjem kulturnihtekovina sopstvenog naroda. Nepostojanje studioznih radova iz etnopedagogijeBošnjaka podstaklo me da tradiciji pristupim upravo iz ugla te znanosti, u nadi da
ć
e ovaj rad biti barem podsticaj opsežnijim i studioznijim istraživanjimaetnopedagogije Bošnjaka. Zbog nemogu
ć
nosti da se obrade svi kulturni, pa iknjiževni elementi kulturnog stvaralaštva Bošnjaka, jer bi to prevazišlo zahtjeveovog rada, na sljede
ć
im stranicama obra
đ 
ene su samo usmene pri
č
e. Kao gra
đ 
u zaovaj rad koristila sam dostupne zbirke usmenih pri
č
a Bošnjaka, s tim što sam kaoglavni izvor uzela
Antologiju bošnja 
č  
ke usmene pri 
č  
e,
koju je sakupila Aiša Softi
ć
.
1
Kaoizvor navodila sam druge zbirke u onim slu
č
ajevima kada odre
đ 
enu pri
č
u ne bihnašla u spomenutoj antologiji.Polaze
ć
i od teze da je islam temeljna odrednica života muslimana, te da jeimao utjecaja i na usmenu pri
č
u Bošnjaka, u petom poglavlju ovoga rada prikazalasam karakteristike kur’anske pri
č
e, te Poslanikovo, s. a. v. s., korištenje pri
č
e uodgoju ljudi.
1
Aiša Softi
ć
,
 Antologija bošnja 
č  
ke usmene pri 
č  
, Sarajevo, Alef,
1
997.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->