Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Die Faszination Mit Dem Buch Der Offenbarung

Die Faszination Mit Dem Buch Der Offenbarung

Ratings: (0)|Views: 75|Likes:
Published by klarenweg

More info:

Published by: klarenweg on Oct 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
Jhn Ekrqhlkzhgl dhz jnd @~bm jnp Geenl`kp~li
Jhn uhnp Senpjn jnp KsgokfxsrnYkp~d `nrbmêezhiz rhbm `nhlkm anjnr qynhzn pnfhihõrn ZU Spgipkdd ~lj anjnp qynhzn Spnjhinp dhz jnpQkmf 555& jnd @hnrz& jnd Klzhbmphrz& dhz Jpklirkf& Nlzpöbo~li& jnd En~np$ Rnn& Kpdkinjjgl& jndrhn`nloõsehinl Jpkbmnl& jnl uhnp Pnhznpl jnp Ksgokfxsrn
~lj jhn Fhrzn hrz lgbm fêlinp7Uhnffnhbmz mkz nr ak nhlnl Ip~lj ykp~d jkr @~bm jnp Geenl`kp~li hd `h`fhrbmnl Oklgl hrz7 F~zmnpygffzn nr lhbmz hl jnp @h`nf mk`nl ~lj eöp bk, >33 Akmpn ykp jhnrnr @~bm k~bm lhbmz Znhf jnp @h`nf,Ykp~d7 Hrz nr q~ unpyhppnlj7 Uhnffnhbmz7 Uhnfn unpegfiznl jhn Inrbmnmlhrrn ö`np jhn Agmkllnr rbmphn`~lj ihlinl jkphl unpfgpnl, Dkl unpeêliz rhbm jkphl ~lj sfõzqfhbm eêffz kffnr rgpirkd Q~rkddnlineöiznyhn nhl Jgdhlgrshnf q~rkddnl
~lj jkll‥
~sr, Jk hrz nzykr& jkr lhbmz hl jnl Q~rkddnlmkli skrrz,Yhp eklinl npln~z u
gpln kl ~lj‥,~sr& yhnjnp,
 Hrz jkr @~bm jnp Geenl`kp~li jk eöp nhlnl Znrz7@nkbmzn1 Jhnrnp Agmkllnr hrz lhbmz jnp Infhn`zn Aölinp Anr~& rgljnpl nhl kljnpnp Agmkllnr, Jhndnhrznl yhrrnl jkr lhbmz, Hd Nuklinfh~d ~lj rnhlnl @phnenl rbmpnh`z Agmkllnr jnp Infhn`zn ö`npIgzznr Fhn`n, Mkz Igzz sfõzqfhbm jnl Infhn`znl Aölinp -Agmkllnr( Xgmkllkl hl nhlnl pkbmröbmzhinl~lj yöznljnl Dkll unpêljnpz7Dklbmn hlznpspnzhnpnl jkr jnp Nprzn Bmphrz~r jkr fhn`nljn Fkdd Igzznr hrz& jkr rnhl Fn`nl lhnjnpfnizneöp jhn Ynfz& k`np jnp qynhzn Bmphrz~r hrz jnp Phbmznp dhz jnd Rbmynpz hl jnp Mklj& pnhznlj k~e nhlndynh×nl Senpj gjnp dhz jnd efkddnljnl Rbmynpz jkr k~r rnhlnd D~lj pkiz,Jkr Fkdd unpykljnfz rhbm hl nhlnl Fõynl rgikp hl jnl Fõynl ugl A~jk, Uhnffnhbmz7 Dnhlnp Dnhl~lilkbm& `nrbmpnh`z Agml Mkinn jkr @~bm jnp Geenl`kp~li kd `nrznl jnll jhnrn @nrbmpnh`~li npih`znhlnl Rhll& ~lj kljnpn egfinl hml jkphl,Jnllgbm `fnh`z jhn Epkin& ykp~d `nrbmêezhinl rhbm rg uhnfn dhz jhnrnd @~bm ~lj qhzhnpnl nr rg gez7Ynll hbm jnp Klzhbmphrz yêpn& yöpjn hbm dhzzfnpynhfn rbmgl rnmp nprbmpgbonl rnhl, Uhnffnhbmz unpr~bmnlrhn jhnrnd ipg×nl Inlhn jnd Klzhbmphrznl q~ qnhinl jkrr rhn rbmfk~np rhlj kfr np7 Hbm ynh× nr lhbmz,
 
K`np ynll jkr @f~z `hr q~d Qk~dqn~i jnp Senpjn pnhbmz hrz jkr lhbmz inpkjn yõpzfhbm q~ lnmdnl? ~ljjhnrn Fhrzn fêrrz rhbm egpzrnzqnl,
5
^lj hbm rkm nhlnl kljnpnl Nlinf mgbm g`nl kd Mhddnf efhninl& jnp jkr nyhin Nuklinfh~d mkzzn& ~dnr jnlnl q~ unpoöljhinl& jhn k~e jnp Npjn klrêrrhi rhlj& ~lj anjnp Lkzhgl ~lj anjnd Rzkdd ~lj anjnpRspkbmn ~lj anjnd Ugfo?
9
~lj np rspkbm dhz fk~znp Rzhddn1 Eöpbmznz Igzz ~lj in`z hmd Nmpn+ Jnll jhn Rz~ljn rnhlnr Inphbmzrhrz inogddnl, ^lj `nznz jnl kl& jnp jnl Mhddnf ~lj jhn Npjn ~lj Dnnp ~lj Ykrrnp{~nffnl indkbmzmkz+
=
^lj nhl kljnpnp& qynhznp Nlinf egfizn ~lj rspkbm1 Inekffnl& inekffnl hrz jkr ipg×n @k`xfgl& jkr dhzjnd Ynhl rnhlnp fnhjnlrbmkezfhbmnl ^lq~bmz kffn Lkzhglnl inzpêloz mkz,
Spnjhinl Nlinf jkr Nuklinfh~d7 Jnp Senpjn Qk~d ~lj @f~z& nhl rhn`nloõsehinp Jpkbmn ~lj nhl Nlinfjnp jkr Nuklinfh~d sp
njhiz‥
Nr qnhiz jhn Zmndnl jhn Agmkllnr hl jhnrnd @~bm `nmkljnfz hl uõffhikljnpnd Fhbmz, Hl Ksgrznfinrbmhbmzn ;3 yhpj ~lr `nphbmznz& jkrr Ogplnfh~r Snzp~r mgfnl fkrrnl d~rrzn&~d jnl Põdnpl& jhn inpkjn jk`nh ykpnl jhn nprznl lhbmzaöjhrbmnl Bmphrznl q~ ynpjnl& jkrNuklinfh~d q~ unpoöljnl, Jnll jhn Nlinf spnjhinl ynjnp jkr Nuklinfh~d lgbm fnmpnl rhn jhn @h`nf,Ynll nr rg yêpn& yöpjn onhlnp ugl ~lr `np~enl rnhl jhnrn Kp`nhz q~ z~l, Dnlrbmnl spnjhinl q~kljnpnl Dnlrbmnl& inlk~ yhn jhn Fõyhl hmpnl A~linl jkr Akinl fnmpz,Mkrz j~ andkfr nhlnl Jpkbmnl inrnmnl dhz qynh Oõsenl7 Ak& hbm mk`n rhkdnrhrbmn Rbmfklinl ~ljkljnpn Pnszhfhnl dhz qynh Oõsenl inrnmnl& k`np rhn`nl Oõsen7 Anzqz yhprz j~ rkinl Kffnigphn& Ifnhbmlhrjnp iphnbmhrbmnl Dxzmgfgihn, Kmk+ Npyhrbmz,
Yhn ynhz okll Dnzksmnp -nhl @hfj& nhl ö`npzpkinlnpK~rjp~bo( inmnl7 Onllrz j~ rhn kffn& gjnp npykpznrz j~ hd ZU K~eofêp~li jkpö`np, Dnhlnp Dnhl~lilkbm hrz nr l~p Unprbmynlj~li ogrz`kpnp Qnhz ynhf Anr~r
hl Dkzzmê~r 512:
 jn~zfhbm rkiz
Jkp~d rgpiz lhbmz eöp jnl kljnpl Dgpinl? jnll jnp dgpihin Zki yhpj eöp jkr Rnhln rgpinl, Nr hrzinl~i& jkrr nhl anifhbmnp
Zki rnhln nhinln Sfkin mk`n‖,
 
Fkr jnl lêbmrznl Zki eöp rhbm rnf`np rgpinl, Ykbmrn Mn~zn hl jnp Nponllzlhr jnp Ykmpmnhz, Ih`z nrlhbmz ;0 Rz~ljnl kd Zki7 Ykljfn hd Fhbmz ~lj fkr jhn J~lonfmnhz ugl Dgpinl eöp rhbm rnf`np rgpinl,
^lj jnp jphzzn Nlinf egfizn jhnrnd lkbm ~lj rspkbm dhz ipg×np Rzhddn1 Rg andklj jkr Zhnp kl`nznz ~ljrnhl @hfj ~lj lhddz rnhl Dkfqnhbmnl kl rnhln Rzhpl gjnp kl rnhln Mklj& jnp yhpj ugd Ynhl jnr QgplrIgzznr zphlonl& jnp fk~znp nhlinrbmnloz hrz hl rnhlnr Qgplnr Onfbm& ~lj yhpj in{~êfz ynpjnl dhz En~np~lj Rbmynenf ugp jnl mnhfhinl Nlinfl ~lj ugp jnd Fkdd? ~lj jnp Pk~bm hmpnp [~kf yhpj k~erznhinlugl Nyhionhz q~ Nyhionhz? ~lj rhn mk`nl onhln P~mn Zki ~lj Lkbmz& jhn jkr Zhnp mk`nl klin`nznz ~ljrnhl @hfj& ~lj rg andklj mkz jkr Dkfqnhbmnl rnhlnr Lkdnlr klinlgddnl, -Geenl`kp~li ;:18$;;(
J~ dnhln Iözn+ Igzz rbmnhlz jhnrnf`nl Ogdsfn}n yhn yhp q~ mk`nl, Np hrz pkbmröbmzhi ~lj rkjhrzhrbm& Npnpepn~z rhbm kl [~kf& En~np& Rbmynenf ~lj jkr lhbmz l~p eöp nhlnl Zki& rgljnpl eöp hddnp ~lj nyhi~l~lznp`pgbmnl& ~lj rnhln Nlinf dõinl jkr k~bm,Q~rnmnl yhn jhnanlhinl in{~êfz ynpjnl jhn Bmphrz~r lhbmz klinlgddnl mk`nl& jhn Kpz& yhn Agmkllnr`nrbmphn`& jkrr rhn in{~êfz ynpjnl& hrz nzykr jkr dkl lhbmz yhpofhbm unprznmnl okll, Yöpjnrz j~& kfrUkznp& rg nzykr jnhlnl Ohljnpl klz~l7 Ynll Ak& jkll mkrz j~ nhl phbmzhinr Spg`fnd? lhbmz Igzz,Jk hrz jkr ^lopk~z& ynfbmnr nljiöfzhi unp`pkllz ynpjnl yhpj hl Inmnllk& nr `pnllz lhbmz eöp hddnp&rgljnpl hl nhlnd nhlqhinl Dgdnlz& ynhf jkr lhbmz jhn Kpz En~np hrz jkr yhp k~e jnp Npjn onllnl&

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->