Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
2020 PT 7 Reading

2020 PT 7 Reading

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 649|Likes:

More info:

Published by: SEED Learning Center on Oct 15, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

07/06/2013

 
3232 RU 4
y
Sfaejmd
\FLUJKM <Ujhf “ 36 hjmvuf|35 Qvf|ujkm|
1- Ugf rkrviasjuz k` Asu Mkvpfav) a gjdgiz eflksaujpf |uzif k` ef|jdm) (((((( evsjmd ugf `js|u eflaef k` ugf utfmujfug lfmuvsz kmizuk (((((( |khf ufm zfas| iaufs) tgfm fpfszkmf |ffhfe uk ik|fjmufsf|u-'A*
 
tapfsfe -- sf|vs`alf'C*
 
 ckkhfe -- fpkipf'L*
 
pamj|gfe † tamf'E*
 
hkefsaufe -- ugsjpf'F*
 
|vsdfe -- lkiiar|f3- Fehkmja Iftj|‚ |lviruvsf
Ugf Efaug k` Lifkrausa
ta|jhhfejaufiz sflkdmjfe a| (((((( tksn cflav|f mk kmf gae ekmfamzugjmd ijnf ju cf`ksf-'A*
 
am jmufhrfsauf'C*
 
am asuj|ujl'L*
 
am ksjdjmai'E*
 
a rskrgfujl'F*
 
a lia||jlai<- Tgjif mku krfmiz lkmufhruvkv|) ugf lkhfejam‚| lkhhfmu| ackvuugf ljuz jmlivefe |vlg (((((( jm|jmvaujkm| ugau ugf avejfmlf ta|k``fmefe-'A*
 
jejk|zmlsaujl'C*
 
jefaij|ujl'L*
 
lkmlj|f'E*
 
 camai'F*
 
efhfamjmd5- \gksu km amaiz|j| cvu ikmd km (((((() ugf ckkn j| ijuuif hksf ugam a|fsjf| k` ejpfsujmd |uksjf|-'A*
 
lijlgê'C*
 
 rskrgflz'L*
 
 rfeamusz'E*
 
amflekuf'F*
 
lsjujqvf6- Ljujmd fpjefmlf ugau cacjf| |gjfiefe `skh gash`vi hjlskcf|evsjmd jm`amlz haz cf (((((( efpfikrjmd aiifsdjf| a| aeviu|) ugf|ljfmuj|u liajhfe ugau fwlf||jpf gzdjfmf j| ((((((-'A*
 
 rskmf uk -- efifufsjkv|'C*
 
fwfhru `skh -- jhhaufsjai'L*
 
sf|j|uamu uk -- kc|kifuf'E*
 
 rskuflufe `skh -- rfsjikv|'F*
 
 rsfej|rk|fe uk -- ugfsarfvujl0- Ugf sfrvcijl‚| dkpfsmhfmu cflahf |k ((((((( ugau evsjmd kmfugsff(tffn rfsjke `jpf ej``fsfmu rsf|jefmu| gfie k``jlf-'A*
 
jssfrskalgacif'C*
 
aslgajl'L*
 
uzsammjlai'E*
 
liamef|ujmf'F*
 
 rsflasjkv|4- Eksj| If||jmd‚| tksn j| ckug ((((((( ame ((((((( ? gfs ckkn| asfmvhfskv| ame `vii k` ej|lfsmjmd kc|fspaujkm|-'A*
 
 rskij`jl -- vukrjam'C*
 
fmfspaufe -- amaizujlai'L*
 
kmfskv| -- lk|hkrkijuam'E*
 
lkrjkv| -- |adaljkv|'F*
 
jm|jdgu`vi -- rfslfrujpf7- Ju ta| jmfpjuacif ugau ugf fugjl| lkhhjuuff tkvie (((((( ugf hksailgasalufs k` ugf lamejeauf cflav|f gf ta| |vlg a (((((( jmejpjevai-'A*
 
fwkmfsauf -- rsvsjfmu'C*
 
mkujlf -- sflkmejuf'L*
 
fwaiu -- haijdmamu'E*
 
a||aji -- lkmusjuf'F*
 
jhrvdm -- mf`asjkv|
Qvf|ujkm| :(12 asf ca|fe km ugf `kiiktjmd ra||adf-
612
Hzug ame hj|vmefs|uamejmd |rsjmd `skh ugf Ahfsjlam`skmujfs a| sfaejiz a| szf `skh |ke) ame―ijnf ugk|f tjszdsa||f|―asf ej``jlviu uk tffe kvu ame ej|lase- Ugf frjlTf|ufsm gfsk ta| a svddfe jmejpjevaij|u |ffnjmd iame) dkie)krrksuvmjuz) ame aepfmuvsf) tgk hkpfe `vsugfs tf|u au ugf`js|u |jdm k` a mfjdgcks$| |hknf- Tkhfm ukk tfsf k` ugf frjl|ksu―|uavmlg) ckmmfufe) fulgfe au |vm|fu jm ckie sfijf` adajm|uugf rsajsjf- Zfu |khftgfsf ahkmd|u ugf|f ifdfme| ijf ugf sfaiijpf| k` sfai hfm ame sfai tkhfm) jmejpjevai| `skh hamzlviuvsf| tgk hanf ugfh|fipf| nmktm uk v| ugskvdg ugfjs ktmtkse| jm ugfjs ifuufs|) ejasjf|) ame okvsmai|-:- Ugf amaikdz jm ijmf| 1(< '’Hzug - - - ej|lase‘* rsjhasjiz |vddf|u|ugau hzug| ackvu ugf Ahfsjlam `skmujfs asf'A*
 
vm|vc|uamujaufe ame gash`vi
 
'C*
 
 rfspa|jpf ame ufmaljkv|
 
'L*
 
lsfaujpf cvu jmf``fluvai
 
'E*
 
lkmusjpfe cvu lsfejcif
 
'F*
 
gfasufmjmd cvu maëpf
 
12- Ugf f``flu k` ugf sfrfujujkm k` ugf tkse ’sfai‘ jm ijmf : j| uk'A*
 
avugfmujlauf a liajh
 
'C*
 
fhrga|jf a lkmusa|u
 
'L*
 
diksj`z Tf|ufsm hzugkikdz
 
'E*
 
allfmuvauf ugf jhrksuamlf k` gfskf|
 
'F*
 
ej|ujmdvj|g |fuuifs| `skh rjkmffs|
 
Qvf|ujkm| 11(13 asf ca|fe km ugf `kiiktjmd ra||adf-
612Tgfm
Ugf \kvi| k` Cialn @kin 
) cz T- F- C- EvCkj|) ta| rvcij|gfe a lfmuvsz adk) ugf ckkn ta| |khfugjmd fmujsfizej``fsfmu jm Ahfsjlam ifuufs|- Jm 15 f||az| ugau |tkkrfe `skhhv|jl uk gj|uksz uk rkijujl|) ju ta| ckug a efrjlujkm k` Cialn ij`f jm ugf Vmjufe \uauf| ame a hfejuaujkm km ugf hfamjmd k` Cialnmf||- Ju ta| ai|k a dskvmecsfanjmd lgaiifmdf uk Tgjuf|vrsfhalz- Jm 1:2< ju ta| ckug fhcsalfe ame sfpjife- Ukeazju j| tjefiz pjftfe a| gapjmd sfla|u ugf Cialn |usvddif a| aqvf|u `ks lkm|ujuvujkmai sjdgu| ame |kljai fqvaijuz) saugfs ugamugf allkhhkeaujkm aepklaufe cz Ckknfs U- Ta|gjmdukm auugf uvsm k` ugf utfmujfug lfmuvsz-
 
3232 RU 4
y
Sfaejmd
11- Ugf tkse ’|tkkrfe‘ jm ijmf < gfir| uk fhrga|jf ugf'A*
 
sv|g k` lsjujl| uk auualn EvCkj|‚ asdvhfmu|
 
'C*
 
|veefmmf|| k` EvCkj|‚ lviuvsai a|lfmeamlz
 
'L*
 
 cskae samdf k` EvCkj|‚ jmufiifluvai jmqvjsz
 
'E*
 
fa|f tjug tgjlg EvCkj| fpaefe laufdksjaujkm
 
'F*
 
sasf`jfe mauvsf k` EvCkj|‚ |rflviaujpf ugkvdgu
 
13- Ugf ra||adf jmejlauf| ugau jm 1:2<
Ugf \kvi| k` Cialn @kin 
ta|hfu tjug'A*
 
vmqvf|ujkmjmd allfruamlf
 
'C*
 
vmjpfs|ai gk|ujijuz
 
'L*
 
jmjujai jmej``fsfmlf
 
'E*
 
amujugfujlai sf|rkm|f|
 
'F*
 
mkmlkhhjuuai arrsaj|ai|
Qvf|ujkm| 1<(35 asf ca|fe km ugf `kiiktjmd ra||adf|-
Ugf|f ra||adf| rsf|fmu utk rfs|rflujpf| km gkt rfs|kmai hfhksjf| asf rsklf||fe- Ra||adf 1 ta| tsjuufm cz a cjkikdj|u> Ra||adf 3) cz a r|zlgkikdz rsk`f||ks-
612163236<2<652
Ra||adf 1
 Kmlf hfhksjf| cfdjm uk allvhviauf jm rfshamfmu |uksadf)tf fhcasn km ugf ij`fikmd rsklf|| k` lsfaujmd ame sf(lsfaujmdhfmuai avukcjkdsargjf|) v|jmd―jm ijfv k` rfmlji) rarfs) ametkse rsklf||ks―ugf lfii a||fhcijf| k` ugf csajm-Avukcjkdsargjlai hfhksz) tsjuf| r|zlgkikdj|u Okgm Nkusf) j|’hfhksz `ks ugf rfkrif) rialf|) kcoflu|) fpfmu|) ame `ffijmd|ugau dk jmuk ugf |uksz k` zkvs ij`f-‘ Avukcjkdsargjlai hfhkszfmlkhra||f| zkvs `js|u eaz k` |lgkki) zkvs dsamehkugfs‚|saj|jm rjf|) zkvs `js|u `j|gjmd usjr) ame zkvs ia|u |vhhfs palaujkm―tfapjmd ugfh aii jmuk a lkmujmvkv| ame hksf ks if||usvf uaif- Avukcjkdsargjlai hfhksz) gktfpfs) ef|rjuf ju|lkmpjmljmd avsa k` allvsalz) j| hksf gj|uksjlai mkpfi ugamgj|uksz- @ks kmf ugjmd) jm ugf sfaih k` hfhksz) tf asf aii|uas|) riamufe |qvasfiz ame usjvhrgamuiz au ugf lfmufs k` ugfalujkm- R|zlgkikdj|u Amugkmz Dsffmtaie fwriajm| ugau jm ugfhanjmd k` hfhksz) tf‚sf aii ’ukuaijuasjam fdk|‘? tf sfhfhcfs kvs|fipf| a| jhrksuamu ame a||jdm kvs|fipf| lfmusai skif| jm|vllf||`vi eflj|jkm| ks rfs`kshamlf|- Lkmpfs|fiz) tf tfa|fikvu k` `ajivsf- Avukcjkdsargjlai hfhksz j| cjd km |larfdkau|?’tf‘ tjm) cvu ’ugfz‘ ik|f- Ugf ukuaijuasjam fdk) fpfs fadfs uk rvu ju| cf|u `kku `kstase) efufshjmfeiz lifas| kvs hfhksjf| k`  ciahf-
 
Jm avukcjkdsargjlai hfhksz) tf cflkhf cfuufs ugam tfsfaiiz asf- Jm alljefmu sfrksu| ame jm|vsamlf liajh|) tf ufmemfpfs uk cf au `aviu? usff| ame ufifrgkmf rkif| haijljkv|iz ifarkvu au v|> `fmlf rk|u| ame |ukr |jdm| |veefmiz arrfas cf`ksf v|-
 
Avukcjkdsargjlai hfhksz) allksejmd uk Nkusf) j| jm alkm|uamu |uauf k` |usvddif cfutffm krrk|jmd `kslf|? a’hzughanfs‘ ugau) jm |usjpjmd uk uvsm kvs ijpf| jmuk a dkke|uksz) `apks| rkfujl ijlfm|f) fwaddfsaujkm) ame fhcfiij|ghfmu>ame am ’aslgjpj|u)‘ a |ujlnifs `ks gj|uksjlai usvug- 'Ugfhzughanfs haz rskevlf `alf(|apjmd fwlv|f|) cvu ugf aslgjpj|unmkt| pfsz tfii tgk eskpf jmuk ugau `fmlf rk|u-* Ugfhzughanfs) gktfpfs) djpfm ugf haiifacjijuz k` hfhksz ameugf hfslj`vi mauvsf k` ujhf) ga| ahrif |lkrf `ks rizjmd ugj|jmpfmujpf usaef- Tgau tf sfhfhcfs ame gkt tf sfhfhcfs juasf ckug ugf sf|viu k` a hfmuai fejujmd rsklf||) evsjmd tgjlg adkke efai k` hfhksz j| if`u jm ugf ej|lase rjif km ugf lvuujmdskkh `ikks- Ju‚| ugj| hfmuai sftsjuf rsklf||) vmjqvf `ks falgkmf k` v|) ugau lav|f| ej``fsfmu rfkrif uk sfhfhcfs ugf |ahffpfmu| jm pfsz ej``fsfmu taz|-
 
5662660206424672
Ra||adf 3
 
Ugf mkpfij|u Sfzmkie| Rsjlf) sf`iflujmd km gj| ra|u) tj|gfeugau gj| rasfmu| gae uanfm hksf rgkukdsarg| ame sflksefehksf k` tgau garrfmfe jm ksefs uk gfir gjh kpfslkhflsffrjmd vmlfsuajmujf| ackvu ugf sfijacjijuz k` gj| ktmhfhksjf|- ’J ugjmn J sflaii ugf ikkn ame ukmf k` hamz k` ugk|fhkhfmu| k` iavdgufs) rajm) ame cjuufs ikmdjmd)‘ hv|f| Rsjlf)aeejmd rasfmugfujlaiiz ugau ’ugf lkm`jefmlf ugau J ek sflaiiugfh) tjug a dkke efai k` usvug`vimf||) ijf| mfas ugf `kku k` hzgkie km |amjuz ame km ugf tksn J ek-‘ Cvu) Rsjlf lkmujmvf|) ’amfifhfmuasz vmefs|uamejmd k` ugf |garjmd `kslf k` hfhkszsfqvjsf| hf uk dsamu ugau J haz jm `alu cf amzugjmd `skh `vzuk izjmd uk caeiz tskmd km fpfsz |vlg jm|uamlf k` tgau J ugjmn k` a| pjuai sflaii-‘
 
Rsjlf j| tfii atasf ugau avukcjkdsargjlai hfhksjf| asflkhrifw lkm|usvlujkm|- Cvu ugj| mffe mku hfam ugau tf ijpf jma tksie k` tgkiiz `acsjlaufe) |fi`(|fspjmd `amua|jf|- Ugfsf asf)jm `alu) dkke sfa|km| uk cfijfpf ugau kvs hfhksjf| `ks ugf cskae lkmukvs| k` kvs ijpf| asf `vmeahfmuaiiz allvsauf-\khfujhf| |rflj`jl fpfmu| ugau asf sflaiife cz kmf hfhcfs k` a `ahjiz asf `ksdkuufm cz kugfs|) ame |khfujhf| hfhcfs| k` ugf |ahf `ahjiz sfhfhcfs |rflj`jl jmljefmu| ame dfmfsaifpfmu| ej``fsfmuiz- Hz zkvmdfs cskugfs) Nfm) `ks fwahrif) ga|mk hfhksz k` a gku Ovmf mjdgu tgfm tf tfmu uk a Zamnff| ca|fcaii dahf a| nje| ame gf lsjfe tgfm ugf Zamnff| ik|u- Jsflaii ugf dahf lifasiz- Gf sfhfhcfs| jmljefmu| jmpkipjmd a rfu ekd ugau J ekm‚u sfhfhcfs- Ugf|f ej|lsframljf| rskcacizsf`iflu ej``fsfmlf| jm gkt effriz pasjkv| `ahjiz hfhcfs|fmlkefe ugf fpfmu| jmjujaiiz) tgau jmufsrsfuaujkm| ugfz dapfugfh) ame gkt k`ufm ugfz iaufs ugkvdgu ame uainfe ackvu ugfh-Nfm gae rsjhasz sf|rkm|jcjijuz `ks ugf ekd jm kvs `ahjiz) ameugkvdgu ame uainfe ackvu jmljefmu| jmpkipjmd ugf ekd hvlghksf `sfqvfmuiz ugam J eje- Tf tfmu uk ugf Zamnff| dahf `ks hz cjsugeaz) tgjlg haef ju f|rfljaiiz ej|ujmlujpf `ks hf-
 
Jm lkmusa|u) tgfm aeviu| sfusk|rflujpfiz a||f|| ugf dfmfsailgasalufs k` hksf fwufmefe ujhf rfsjke| jm ugfjs ra|u|) ugfz asfv|vaiiz `ajsiz allvsauf- Hz cskugfs ame J gapf |jhjias sflkiiflujkm| k` gkt kvs rasfmu| dku aikmd tjug falg kugfs) ugfugjmd| tf fmokzfe ekjmd a| nje|) ame tgau kvs dsamerasfmu|ame kugfs sfiaujpf| tfsf ijnf- Kvs fwrfsjfmlf |ffh| uk cfuzrjlai) cflav|f sf|faslg ga| |gktm ugau |jcijmd|‚ hfhksjf| k` ugf dfmfsai qvaijujf| k` ugfjs `ahjiz ijpf| evsjmd lgjiegkkev|vaiiz hf|g-1<- Ugf avugks| k` ugf|f utk ra||adf| tkvie hk|u |uskmdiz adsfftjug tgjlg k` ugf `kiiktjmd |uaufhfmu|;'A*
 
Avukcjkdsargjlai hfhksjf| asf k`ufm vmsfijacif cflav|f rfkrif ufme uk fwaddfsauf ugfjs ktm |fi`(tksug-'C*
 
Jmejpjevai|‚ hfhksjf| ufme uk cf if|| allvsauf tgfm ugfzjmpkipf gjdgiz fhkujkmai fpfmu|-'L*
 
Hfhksjf| k` |rflj`jl fpfmu| asf jm`ivfmlfe cz amjmejpjevai‚| rfs|kmai ljslvh|uamlf|-'E*
 
Rajm`vi fpfmu| jm am jmejpjevai‚| ij`f asf vmijnfiz uk cfsfhfhcfsfe jm hvlg efuaji-'F*
 
Sf|faslgfs| gapf casfiz cfdvm uk vmefs|uame ugf lkhrifwjuzk` avukcjkdsargjlai hfhksz-15- Ugf sf`fsfmlf uk ’rfmlji) rarfs) ame tkse rsklf||ks‘ 'ijmf| <(5*|vddf|u| ugau'A*
 
tsjuufm sflkse| asf |jdmj`jlamuiz hksf allvsauf ugam rfs|kmaisflkiiflujkm'C*
 
usaejujkmai hkef| k` avukcjkdsargz asf cflkhjmd kvueaufe
 
3232 RU 4
y
Sfaejmd
'L*
 
nffrjmd a okvsmai lam fmgamlf ugf allvsalz k` kmf‚|hfhksjf|'E*
 
hfhksz j| a nfz lkhrkmfmu jm hamz lsfaujpf fmefapks|'F*
 
lsfaujmd a |fi`(rksusaju kvu k` hfhksz j| mku vmijnf ugf alu k` tsjujmd16- Ijmf| 36(30 '’usff| - - - cf`ksf v|‘* |fspf uk rskpjef'A*
 
a gvhkskv| jiiv|usaujkm'C*
 
am kvusadfe krjmjkm'L*
 
a `kme sfhjmj|lfmlf'E*
 
am jmlsfevikv| sfokjmefs 'F*
 
a |gasr sfrsjhame10- Okgm Nkusf v|f| ugf rgsa|f ’a dkke |uksz‘ 'ijmf| 3:(<2* ukjmejlauf a'A*
 
hfhksz k` am fhkujkmaiiz hkpjmd frj|kef'C*
 
hfhksz ugau j| fwrsf||fe jm rkfujl iamdvadf'L*
 
pfs|jkm k` fpfmu| ugau j| gj|uksjlaiiz allvsauf'E*
 
lkhrfiijmd massaujpf ugau la|u| a rfs|km jm a `apksacif ijdgu'F*
 
esahaujl allkvmu ugau arrfas| riav|jcif ugkvdg ju j| fmujsfizhaef vr14- Ugf avugks k` Ra||adf 1 |vddf|u| ugau ugf hfhksjf| hk|u ijnfizuk cf ’if`u jm ugf ej|lase rjif‘ 'ijmf <7* asf ugk|f k` 'A*
 
|uskmd `ffijmd|'C*
 
|usvddif| ame eflj|jkm|'L*
 
pfsz fasiz lgjiegkke'E*
 
 civmefs| ame `ajivsf|'F*
 
vmrifa|amu rfkrif17- Jm ijmf 65) ’pjuai‘ hk|u mfasiz hfam|'A*
 
`vmeahfmuai'C*
 
ij`f(|v|uajmjmd'L*
 
|rjsjufe'E*
 
jssfrialfacif'F*
 
hksuai1:- Jm ijmf| 00(4< '’Gf - - - eje‘*) ugf avugks k` Ra||adf 3 hfmujkm|ugf rfu ekd jm ksefs uk |vrrksu ugf liajh ugau'A*
 
|rflj`jl jmljefmu| k` ugf ra|u jm|rjsf `vuvsf cfgapjks 'C*
 
ugfsf j| dkke sfa|km uk cfijfpf ugau hfhksjf| asf`vmeahfmuaiiz allvsauf'L*
 
avukcjkdsargjlai hfhksjf| asf lkhrifw lkm|usvlujkm| ugauasf mku fa|jiz vmefs|ukke cz sf|faslgfs|'E*
 
kmf‚| ifpfi k` jmpkipfhfmu jm am fpfmu ufme| uk jm`ivfmlfgkt tfii ju j| sfhfhcfsfe'F*
 
`ahjiz hfhcfs| ufme uk gapf |jhjias sflkiiflujkm| k` ugfkpfsaii mauvsf k` ugfjs ijpf| ukdfugfs 32- Ugf ia|u rasadsarg jm Ra||adf 3 'ijmf| 46(7<* |vddf|u| ugau aeviu|jcijmd| tkvie hk|u ijnfiz sfhfhcfs tgjlg k` ugf `kiiktjmd jmugf |ahf taz;'A*
 
A ujhf tgfm kmf |jcijmd tkm am algjfpfhfmu atase jm|lgkki'C*
 
Tgau ugf `ahjiz ta| ijnf tgk ijpfe mfwu ekks tgfm ugf|jcijmd| tfsf lgjiesfm'L*
 
Ugf mahf k` ugf |rfanfs au ugf kiefs |jcijmd‚| gjdg |lgkkidsaevaujkm'E*
 
Gkt kmf |jcijmd uainfe ackvu ugf kugfs |jcijmd uk ugfjs hvuvai `sjfme|'F*
 
Ugf eaz kmf |jcijmd csknf gfs tsj|u ame ugf kugfs |jcijmd`kvme kvu `skh ugfjs hkugfs 31- Ugf avugks k` Ra||adf 1 tkvie hk|u ijnfiz asdvf ugau ugf liajh jmijmf| 06(00 jm Ra||adf 3 '’J - - - lifasiz‘* j| kpfs|uaufe cflav|f'A*
 
Nfm gae mk hfhksz k` ugf dahf'C*
 
hfhksjf| asf aitaz| |khftgau `jlujkmai'L*
 
`ahjiz hfhcfs| aitaz| sfhfhcfs |rflj`jl fpfmu|ej``fsfmuiz'E*
 
ugf usjr uk ugf ca|fcaii dahf ta| am vmlgasalufsj|ujlaiiz|jdmj`jlamu hfhksz'F*
 
 rfkrif aihk|u aitaz| gapf |vlg `kme sflkiiflujkm|33- Amugkmz Dsffmtaie 'ijmf 16) Ra||adf 1* tkvie rskcaciz asdvfugau ugf ’jmufsrsfuaujkm|‘ k` ra|u fpfmu| 'ijmf 0:) Ra||adf 3* asf|garfe |k a| uk'A*
 
jmlivef aii hfhcfs| k` kmf‚| `ahjiz'C*
 
lauaikd |rflj`jl efuaji|'L*
 
fmgamlf kmf‚| |fi`(jhadf'E*
 
lsfauf utk krrk|jmd pjftrkjmu|'F*
 
`ju jmuk a lkmujmvkv| usvf(ij`f |uksz3<- Tgjlg tkvie ugf avugks k` Ra||adf 3 hk|u ijnfiz |vddf|u tkviefme vr jm ugf ’ej|lase rjif‘ 'ijmf <7) Ra||adf 1*;'A*
 
Nfm‚| hfhksz k` tgau gj| dsamerasfmu| tfsf ijnf'C*
 
Ugf avugks‚| hfhksz k` ugf Zamnff| dahf'L*
 
Ugf avugks‚| hfhksz k` tgau lik|f sfiaujpf| tfsf ijnf'E*
 
Ugf avugks‚| hfhksz k` jmljefmu| jmpkipjmd ugf `ahjiz ekd'F*
 
Sfzmkie| Rsjlf‚| vmlfsuajmujf| ackvu ugf sfijacjijuz k` hfhksz35- Vmijnf ugf avugks k` Ra||adf 1) ugf avugks k` Ra||adf 3 hanf||jdmj`jlamu v|f k` tgjlg k` ugf `kiiktjmd;'A*
 
Pjft| k` r|zlgkikdj|u|'C*
 
Rfs|kmai sflkiiflujkm'L*
 
\ljfmuj`jl ufshjmkikdz'E*
 
Gvhkskv| ejdsf||jkm'F*
 
\uauj|ujlai eaua
\FLUJKM 5Ujhf “ 36 hjmvuf|35 Qvf|ujkm|
1- Es- Haf L- Ofhj|km) tgk|f jmufsf|u| jmlivef eamlf) ugfaufs) rkijujl|) ame |ljfmlf) mkufe ugau hamz rfkrif ek mku |ff ugf (((((|ljfmlf ame eamlf) cvu ugau ugf utk asf ((((( cflav|f ckug asffwrsf||jkm| k` ckvmeif|| lsfaujpjuz-'A*
 
hfamjmd k` - - rsfejlaufe
 
'C*
 
lkmmflujkm cfutffm - - ijmnfe
 
'L*
 
sfiaujkm|gjr k` - - krrk|fe
 
'E*
 
 cfavuz k` - - |fdhfmufe
 
'F*
 
lkmuskpfs|z ackvu - - okjmfe
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->