Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mekanik Metalürji Ders Notları Prof. Dr. Süleyman Gündüz

Mekanik Metalürji Ders Notları Prof. Dr. Süleyman Gündüz

Ratings: (0)|Views: 439 |Likes:
Published by Serkan Keçe

More info:

Published by: Serkan Keçe on Oct 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2014

pdf

text

original

 
1
MEKANİK METALÜRJİDERS NOTLARI
Prof. Dr. Süleyman GÜNDÜZ
 
2
GİRİŞ
Mekanik metalurji, metallerin dış kuvvetler altındaki davranışlarını inceleyen bilimdalıdır. Bu kuvvetler, bir yapı veya makina parçasının kullanılışı sırasında doğabileceğigibi, bir döküm ingotun hasar görmeden dövülerek şekil verilmesi sırasında da oluşabilir.Birinci durumda metalin dayanabileceği en büyük kuvvet, ikinci durumda iseşekillendirme sırasında gerekecek en küçük kuvvetin sağlanması için gerekli olansıcaklık, şekil değişimi hızı gibi şartlar aranır.Mekanik metalurji, cisimlerin mukavemeti, elastisite teorisi, plastisite teorisi, malzeme bilgisi ve metalurji gibi bir çok konunun içerildiği bir bilim dalıdır. Malzemenin homojensürekli haller için geçerli olan mukavemet prensibleri, malzemenin homojen ve süreklisayılmayacağı haller (örneğin metalurjik yapının zamanla ve sürekli olarak değiştiğimetallerin yüksek sıcaklıklardaki davranışları, sünek-gevrek geçişi vb.) geçerliğinikaybetmektedir. Mekanik metalurjinin ana amacı olan mekanik özelliklerin yapısalözelliklerle olan ilişkisinin iyice anlaşılmasıyla, metalleri mekanik özellikleriningeliştirilmesi veya en azından kontrol altında tutulması imkanı artmaktadır.Metallerin mekanik davranışını belirlemede kullanılan sayısal değerler, standartlaştırılmışmekanik deneyler yardımıyla elde edilmekte, yapısal özellikler ise optik ve elektronmikroskopları ile X-ışınları analiz cihazlarında saptanmaktadır.Bu ders kapsamında metallerin şekil değişiminin prensipleri ve bunun atomsalmekanizmaları kısaca gözden geçirildikten sonra metallerdeki plastik deformasyon olayıçekme deneyi yardımıyla incelenecektir. Bundan sonra, dayanım artırıcı mekanizmalar,kırılma, yorulma ve sünme gibi malzemelerin mekanik özellikleri incelenerek tasarımlarda göz önünde bulundurulması gereken noktalar vurgulanmaya çalışılıcaktır.
 
3
2. METALLERDE PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ESASLARI
X-ışınları difraksiyon analizleri, metal atomlarının kristaller içinde, düzenli tekrar eden veüç boyutlu geometrik düzenlemeler içinde bulunduğunu göstermiştir. Kristal yapıların büyük çoğunluğu kübik yapıya sahip olup yön ve düzlemleri
Miller Endisleri
adı verilensayısal değerler yardımıyla bulunmaktadır.
2.1. Kristal Yapıları
Hacim merkezli kübik (HMK), yüzey merkezli kübik (YMK) ve hegzegonal sıkı düzen(HSD) metallerin sahip olduğu en önemli üç kristal kafes yapılarıdır. Basit kübik kafesteher köşesinde bir atom bulunan kristal yapı türüdür, ancak kararsız bir diziliş türüolduğundan doğada buna sahip bir cisim yoktur. Bu nedenle basit kübik kafes üzerindedurulmayacaktır.
2.1.1 Hacim Merkezli Kübik (Body Centered Cubic)
Köşelerinde ve merkezinde atom içeren bu kristal yapıya sahip önemli metaller olarak;
-Demir (ferrite), Cr, Mo, V, W, vb.Şekil-2.1. Hacim merkezli kübik kafes (HMK).

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->