Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tores Armando - Susreti Sa Nagualom

Tores Armando - Susreti Sa Nagualom

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by jedna_natasha
“Ne obećavam ništa,” rekao je. “Ja nisam guru. Sloboda je lični izbor, i svako od nas mora da preuzme odgovornost povodom borbe za nju.”

U jednom od prvih govora koje sam slušao, žestoko je kritikovao tu vrstu ljudske idolatrije koja nas navodi da sledimo druge, i isčekujemo gotove odgovore od njih. Rekao je da je ta sklonost zaostatak našeg mentaliteta čopora.

Onome ko iskreno želi da uđe u znanje čarobnjaka nije potrebno vođstvo. Dovoljno je imati stvarno interesovanje – i stomak od čelika. On je, kako kaže, našao sve što mu je potrebno pomoću “nepokolebljive namere.”

(Iz razgovora Karlosa Kastanede i Toresa Armandoa)
“Ne obećavam ništa,” rekao je. “Ja nisam guru. Sloboda je lični izbor, i svako od nas mora da preuzme odgovornost povodom borbe za nju.”

U jednom od prvih govora koje sam slušao, žestoko je kritikovao tu vrstu ljudske idolatrije koja nas navodi da sledimo druge, i isčekujemo gotove odgovore od njih. Rekao je da je ta sklonost zaostatak našeg mentaliteta čopora.

Onome ko iskreno želi da uđe u znanje čarobnjaka nije potrebno vođstvo. Dovoljno je imati stvarno interesovanje – i stomak od čelika. On je, kako kaže, našao sve što mu je potrebno pomoću “nepokolebljive namere.”

(Iz razgovora Karlosa Kastanede i Toresa Armandoa)

More info:

Published by: jedna_natasha on Oct 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
 
Susreti sa Nagualom
Knjiga Armanda Toresa
 Želeo bih da izrazim svoju zahvalnost svima koji su pomogli na mom putu,a posebno Karlosu Kastanedi što je doneo ose
ć
aj za lepotu i svrhu u moj život. Posve
ć
ujem ovu knjigu svima onima koji znaju o
č 
emu govorim. Armando Tores
- 1 -
 
 
- 3 -
Predgovor
Prvi put sam upoznao Armanda Toresa kada smo se slu
č
ajno sreli na jednommestu mo
ć
i u planinama centralnog Meksika. Osetili smo trenutno i spontanome
đ
usobno prijateljstvo, a tema razgovora koji je usledio me je nadahnulada mu kažem kako imam privilegiju da poznajem Karlosa Kastanedu.Armando mi je rekao da ga je on tako
đ
e upoznao i da piše knjigu o njegovimu
č
enjima.Postao sam veoma radoznao i zamolio ga da mi kaže nešto više o tome. On jeizgledao nezainteresovano, govore
ć
i kako sada nije pravi trenutak za to.Nisam navaljivao jer smo se tek upoznali.Za vreme našeg dugogodišnjeg prijateljstva, spomenuo je tu temu nekolikoputa, ali uvek u vezi sa nekim drugim stvarima o kojima smo raspravljali.
Č
aki kada sam stekao prijatelje me
đ
u “onima koji šetaju tamo“, do sada nisamimao pristup u njegov rad.Kada sam prvi put pro
č
itao rukopis, postao sam duboko uzbu
đ
en, jer mi je toomogu
ć
ilo da shvatim jednu od najneshvatljivijih premisa u Karlosovomu
č
enju – ono što je on nazvao “deo pravila koje se odnosi na trozubognaguala”, zadatak obnove tradicionalnog znanja na globalnom nivou.Ubedio me je kako ga je Karlos odredio da objavi ovu informaciju, i zamoliome je da ga podržim u izvršenju tog zadatka. Me
đ
utim, pošto je rukopis bioveoma kratak (nekih tridesetak stranica), predložio sam mu da ga dopuni saopisima nekih od brojnih kastanedinih lekcija, i Armando je to prihvatio.Slažu
ć
i se sa mojim predlogom, napravio je izbor pouka koje mu je Karlospredstavio, kako u javnim predavanjima tako i u privatnim razgovorima.Kako bi ih u
č
inio lakšim za
č
itanje, radije ih je grupisao prema sadržaju negoda ih prikaže hronološkim redom. U nekim slu
č
ajevima, morao je darekonstruiše razgovore. Karlos je imao veoma energi
č
an na
č
in govora ive
ć
inu informacja je prenosio kroz gestove i izraze lica, i uživao je u mešanjuli
č
nih pri
č
a i razli
č
itih uglova posmatranja dok je sprovodio podu
č
avanje.Kao neo
č
ekivani poklon, Armando je na kraju knjige dodao kratak prikazvlastitog iskustva sa jednom drugom grupom prakti
č
ara
č
arobnjaštva.Zbog jednostavnosti i iskrenosti njegovog pripovedanja, ova knjiga ima mo
ć
 koju nisam našao ni u jednom drugom radu koji se bavi ovom tematikom. Iztog razloga, veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pomognem Armandu uzadatku njenog objavljivanja. Siguran sam da
ć
e to biti veoma cenjeno odsvih onih koji vole rad Karlosa Kastanede.
Huan Jolilictli

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->