Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bilgisayar donanımı

bilgisayar donanımı

Ratings:

4.89

(9)
|Views: 2,741 |Likes:
Published by tasarimci7

More info:

Published by: tasarimci7 on Jan 21, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
B
İ
LG
İ
SAYAR DONANIMI
Ebubekir YA
Ş
AR 2008
 
ÖNSÖZ
Bilgisayarc
ı
olarak, h
ı
zla geli
ş
en teknolojiyi yak
ı
ndan takip etmekgünümüzde neredeyse imkans
ı
z. Kulland
ı
ğ
ı
m
ı
z yap
ı
lar
ı
n literatürü elimizegelmeden ba
ş
ka bir yenisi ile kar
ş
ı
la
ş
maktay
ı
z. Birçok üniversitemizdekullanmad
ı
ğ
ı
m
ı
z sistemlerin literatürü gösterilmektedir. Bu durum bizbilgisayarc
ı
lar
ı
durmadan ara
ş
t
ı
rmaya ve ö
ğ
renmeye zorlamaktad
ı
r.Amac
ı
m fazla ayr
ı
nt
ı
s
ı
na inmeden donan
ı
mc
ı
, bilgisayar ö
ğ
rencisi vemerakl
ı
lar
ı
na, donan
ı
m dünyas
ı
ndaki en son yenilikleri ve çal
ı
ş
maprensiplerini aktarmakt
ı
r.Donan
ı
m i
ş
i ile u
ğ
ra
ş
an ve bu i
ş
ten para kazanan, kar
ş
ı
la
ş
t
ı
ğ
ı
m birçok ki
ş
i,donan
ı
m performans
ı
n
ı
ve hayati özelli
ğ
ini gösteren önemli parametrelerikonusunda eksikliklerini gördüm. Bu parametreleri hem kendi ö
ğ
rencimize,hem de merakl
ı
lar
ı
na anlatmak için bu çal
ı
ş
maya ba
ş
land
ı
. Umar
ı
mistedi
ğ
iniz ve bekledi
ğ
iniz bilgilere ula
ş
ı
rs
ı
n
ı
z.Biliyorum ki; en fazla bir y
ı
l sonra, burada yer alan bilgiler baya
ğ
ı
eskimi
ş
 olacakt
ı
r. Bili
ş
im dünyas
ı
nda bir eserin, antika olmas
ı
için çokça zamangeçmesine gerek yok. Bu yüzdende biz bilgisayarc
ı
lar
ş
anl
ı
y
ı
z.Kitab
ı
n yaz
ı
m
ı
s
ı
ras
ı
nda üstün ho
ş
görü ve sab
ı
r gösteren e
ş
ime ve beni rahatb
ı
rakmasa da, bir
ş
eylerini çald
ı
ğ
ı
ma inand
ı
ğ
ı
m biricik k
ı
z
ı
ma çok te
ş
ekkürediyorum.Ebubekir YA
Ş
ARyasare@gop.edu.tr

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
temet66 liked this
temet66 liked this
Ahmet Sırrı liked this
Frustration Frs liked this
Hakan ARIN liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->