Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
CP_U3_A5_MASP Propedéutico Actividad 6. Resumen y paráfrasis

CP_U3_A5_MASP Propedéutico Actividad 6. Resumen y paráfrasis

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by María
Propedéutico Actividad 6. Resumen y paráfrasis
Propedéutico Actividad 6. Resumen y paráfrasis

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: María on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

 
 Mbuivieme 6! [jrzhja y sm{íf{mrir
 
Iejauifibmbiòa ej smdmk{mr bdmvj
 
Iauj{rjbbiòa
 
Rihzduíajm
 
Ajz{lamr
 
U{marhirl{jr
 
Smu{òa
 
[js{jrjaumbiòa
 
 Mbbilajr
 
[jblalbihijaul
 
Jhsmuèm
 
Ihiumbiòa
 
Iaruiaul
 
Djaozmnj
 
Jvldzbiòa
 
 Mamulhèm
 
S{ihmujr
 
Gzhmalr
 
Bmsmbieme
 
Sj{bjsbiòa
 
Éuibm
 
[m~lam{ 
 
Jhlbilajr
 
J}zieme
 
Iaamul
 
[jmbbilam{ 
 
Rzsj{vivjabim
 
 Maihmdjr Rlbimdjr
 
—Dm Azjvm viriòa ejd Bj{jk{l‘
 Mdibim Om{bèm Kj{ozm
 
[jrzhja
 
Gmrum gmbj {jdmuivmhjauj slbl$ dlr bijauèfiblr }zj jruzeimkma jdbj{jk{l rzslaèma }zj dm bl{uj~m bj{jk{md rj sleèm eiviei{ ja í{jmrkija ejfiaiemr! Rj emkm sl{ rjaumel }zj dmr fzabilajr rzsj{il{jrlsj{mkma iaejsjaeijaujhjauj ej dmr fzabilajr jabm{omemr riaiauj{rjbbiòa mdozam!
 
Dmr iavjruiombilajr ej dlr þduihlr mýlr$ iaeibma }zj dmr ~lamrejd bj{jk{l al jruía ejdihiumemr y }zj mbuþma rihzduíajmhjauj y}zj rla {jrzdumel ej dm mbuivieme iaujo{mem ej dm ulumdieme ej azjru{lbj{jk{l!
 
Girul{im ej zam um~m!
 
Rjoþa dm viriòa mauj{il{ ej dm l{omai~mbiòa ejd bj{jk{l$ sm{mulhm{ za lknjul blhl zam um~m$ dm iafl{hmbiòa virzmd smrm ej dmr~lamr slruj{il{jr ej dm bl{uj~m bj{jk{md$ elaej lsj{m dm sj{bjsbiòa$ mdm bl{uj~m f{laumd$ mddè rj iaujo{m sm{m sdmajm{ dlr hlvihijaulrhzrbzdm{jr ajbjrm{ilr sm{m ulhm{ jd lknjul! Zam vj~ ddjvmelr m bmkljrulr s{lbjrlr$ rj emkm dm l{eja m dm bl{uj~m hlul{m }zj blau{ldm dlrhlvihijaulr hzrbzdm{jr!
 
Oimblhl [i~~ldmuui$ ei{jbul{ ej Ajz{lbijabim ej dm Zaivj{riemeej Sm{hm y rz j}zisl ej iavjruiomel{jr gma {jmdi~mel jruzeilr rlk{j
 
}zé rirujhmr ej ajz{lamr iauj{vijaja ja bmem hlvihijaul$ yejrbzk{ij{la }zj gmy za uisl ej ajz{lamr hlul{mr f{laumdjr }zjblau{ikzyja m b{jm{ zam {jrszjrum vjdl~ y rihzduíajm$ y }zj érumrajz{lamr ejrjhsjýma za smsjd jnjbzul{ ja dmr mbbilajr!
Jrsjnlr ja jd bj{jk{l
 
Ja lu{l jruzeil$ [i~~ldmuui y rz j}zisl rj jablau{mkmajruzeimael zam {joiòa ej dm bl{uj~m hlul{m ej dlr hlalr hmbmblr}zj blau{ldm jd hlvihijaul ej dmr hmalr! Rzr msm{mulr djr sj{hiuèma{joiru{m{ dm mbuivieme ej ajz{lamr iaeiviezmdjr!Bzmael jd hlal ulhmkm blhiem sm{m ddjví{rjdm m dm klbm$ dmajz{lam rj mbuivmkm ej bij{um hmaj{m$ dl }zj rj hmaifjrumkm blhlza smu{òa ej ihszdrlr jdébu{iblr y lkrj{vm{la }zj rj mbuivmkm ej dmhirhm hmaj{m bzmael jd hlal
vjèm m zam sj{rlam
ulhm{ blhiem yddjví{rjdm m dm klbm!Blabdzyj{la }zj érumr ajz{lamr ri{vja sm{m {js{jrjaum{mbbilajr ja jd bj{jk{l ejd hlal$ ria ihsl{um{ ri j{m jd mojauj l ròdljd ujruiol ej dm mbbiòa!
 
Ddmhm{la m érumr bédzdmr bj{jk{mdjr
ajz{lamr jrsjnl
y umhkiéadmr jablau{m{la ja jd bj{jk{l gzhmal!
 
Dmr ajz{lamr jrsjnl s{lsl{bilama zam {js{jrjaumbiòa iauj{amej dmr mbbilajr$ umaul s{lsimr blhl mnjamr y rla {jrslarmkdjr ejblhsl{umhijaulr blhl jd {jblalbihijaul y dm ihiumbiòa! Umhkiéasle{èma jrum{ eju{ír ej dm jhsmuèm y }zi~í iabdzrl ej azjru{mbmsmbieme ej ihium{ rlaielr!
Ihiumbiòa y blhzaibmbiòa
 
Ja dlr mýlr :3 Almh Bglhr`y slruzdò zam ujl{èm sm{m jwsdibm{sl{}zj dlr aiýlr ms{jaeja m gmkdm{ uma {ísiel! S{lszrl }zj ulelr dlrieilhmr ejd hzael bzhsdja za uisl ej o{mhíuibm zaivj{rmd y }zj dlraiýlr al uijaja }zj ms{jaej{dm0 dm u{mja s{lo{mhmem ja jd bj{jk{lsl{ dm jvldzbiòa!
 
 
Jrul gm ojaj{mel dm iejm ej }zj jd djaozmnj al jr blarjbzjabimej dm blhzaibmbiòa m dl dm{ol ej ojaj{mbilajr$ rial zablhsl{umhijaul iaruiauivl sm{jbiel md ej blaru{zi{ za aiel ja dmrmvjr$ jrul jr iaamul$ iozmd dm jru{zbuz{m ej dlr djaozmnjr gzhmalr!
 
Jd sribòdlol Rujvja Sia`j{ gm ulhmel dm kmrj ej érulr jruzeilry szkdibò jd dik{l
—Jd iaruiaul ejd djaozmnj‘ 
ja jd }zj em fzaemhjaulrjwsj{ihjaumdjr md hlejdl ej Bglhr`y! Dm jwirujabim ej éruj iaruiaulrj blarumum sl{ jnjhsdl$ ja dlr djaozmnjr ej rjýmr }zj gma rz{oieljrslauíajmhjauj ja blhzaiemejr ej rl{elhzelr mirdmemr ejd {jrulejd hzael! Ja dlr gzhmalr dlr mdbmabjr ej dm bl{uj~m hlul{m rjjwuijaeja m za o{zsl ej ajz{lamr hlul{mr blalbiemr blhl
aþbdjlmhkiozl
}zj blau{ldm jd hlvihijaul ej dm dm{iaoj$ y lu{l }zj blau{ldmdlr hþrbzdlr blrumdjr }zj iauj{vijaja ja dm {jrsi{mbiòa!
 
Jrul y dlr jruzeilr ej mamulhèm ej s{ihmujr y gzhmalr ddjvl m}zj jd djaozmnj rj jhsj~m{m m jruzeim{ al rldl blhl za s{lezbul ejdm hjauj$ rial blhl zam mbuivieme fèribm!
 
Uj mblhsmýl ja uz eldl{ 'l ja uz sdmbj{)
 
Dmr ajz{lamr jrsjnl ej dmr sj{rlamr rla bmsmbjr mejhír ejiejauifibm{ dm iaujabiòa ej zam mbbiòa m sm{ui{ ejd blaujwul ja jd }zjrj ddjvm m bmkl zam mbbiòa!Dm fzabiòa {js{jrjaumuivm ej dmr ajz{lamr sle{èm jwsdibm{azjru{m bmsmbieme ej jaujaej{ dmr jhlbilajr ej dlr ejhír! Sm{mjwsdl{m{ jrum iejm {jmdi~m{la jwsj{ihjaulr ja dlr }zj rj rlhjuèm mdlr sm{uibismaujr m za ldl{ ejrmo{memkdj y rj {joiru{mkm rz mbuiviemebj{jk{md! Dm mbuivieme j{m rihidm{ ja dmr sj{rlamr }zj jwsj{ihjaumkmadm rjarmbiòa ej mrbl y ja dmr }zj ròdl vjèma m lu{lr gmbj{jws{jrilajr ej mrbl!Jd ei{jbul{ ej ujmu{l Sjuj{ K{ll` blariej{m }zj jdejrbzk{ihijaul ej dmr
ajz{lamr jrsjnl
jwsdibm jd fjaòhjal ej
dm
 
bmum{rir
$ hjeimauj jd bzmd azjru{lr rjauielr y sj{bjsbilajr jau{ma ja{jrlamabim bla m}zéddlr ej dlr mbul{jr$ gmbijael }zj alriejauifi}zjhlr bla dm riuzmbiòa e{mhíuibm }zj rj jruí {js{jrjaumael!
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
willytg2013 liked this
siriame2 liked this
fuentes_lmc liked this
fuentes_lmc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->