Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Komunikasi berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran

Komunikasi berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran

Ratings:
(0)
|Views: 8,758|Likes:
Published by Fadhlah Senifoto

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Fadhlah Senifoto on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2015

pdf

text

original

 
Latar Belakang Tajuk
Bincangkan bagaimana seorang guru dapat membina kecekapan berkomunikasi dalampengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.Untuk Menjawab soalan ini, penulis akan huraikan perspektif utama kehendaksoalan iaitu bagaimana membina kecekapan berkomunikasi dalam pengajaran danpembelajaran Bahasa Melayu. Konsep mengajar pendidikan bahasa Melayu sering kalidianggap mudah bagi sesetengah pihak, namun begitu sebenarnya tidak keranaterdapat berbagai-bagai cabang dalam tajuk yang ada di dalam rancangan tahunanbahasa Melayu dan guru-guru itu juga harus mengikuti perubahan-perubahan dalampendidikan yang mana banyak tercatat dalam banyak dasar-dasar yang dilaksanakanoleh kerajaan Malaysia seperti dalam Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK), Pelan IndukPembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP), Standard Guru Malaysia, dan yangterbaru KSSR ( Kurikulum Standard Sekolah Rendah) dan lain-lain. Semua yangdihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) ini semuanya bermatlamatuntuk melahirkan insan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi,rohani dan intelek (JERI) seperti yang terkandung dalam Falsafah PendidikanKebangsaan.
1.0 Pendahuluan
Elemen komunikasi memainkan peranan yang amat penting dalam penyampaianobjektif pengajaran di antara guru dan pelajar bagi memastikan seluruh isi pelajaranyang hendak di ajar dapat disampaikan dan pelajarnya dapat menerima pengajarandengan jelas serta boleh membuat interpretasi yang tepat dalam pengajaran tersebut.Penggunaan komunikasi yang digunakan secara cekap dan tepat dalam segalasituasi juga akan dapat menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran dan ia akandapat dilakukan dengan sempurna dan ini seterusnya akan dapat mempertingkatkanpemahaman para pelajar dalam setiap pengajaran yang dipelajarinya.
 
Guru yang mahir berkomunikasi kebiasaannya akan dapat menghasilkansuasana pembelajaran yang lebih ceria, dinamik dan seterusnya akan dapatmenerapkan nilai-nilai murni serta dapat membentuk akidah pelajarnya dengan lebihmudah dan berkesan walaupun terdapat banyak pemboleh ubah yang menyumbangkepada kepelbagaian proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan sepertikeadaan fizikal sekolah, suasana bilik darjah serta penggunaan alat bantuan mengajar yang canggih, tetapi yang lebih penting adalah kualiti interaksi komunikasi yang wujuddi antara guru dan pelajar.
 
Konsep tajuk
2.0 Takrif Komunikasi
Di dalam
Kamus Dewan edisi keempat 
, komunikasi bermaksud perhubungan(secara langsung atau dengan perantaraan serat, radio telefon, dll) ~ massa komunikasiatau perhubungan dengan atau yang sampai kepada orang ramai amnya.Berkomunikasi, Berhubung (secara langsung atau dengan perantaraan surat, radiotelefon dll) mengadakan perhubungan ( bercakap, berbincang, bertukar pendapat, dll )
bahasa ialah alat untuk berfikir dan melahirkan buah fikir.
Menurut
Maimunah Osman 
 (2000), komunikasi merupakan asas kepada perhubungan antara seseorang denganseseorang yang lain.Secara kesimpulannya, penulis menyimpulkan secara peribadi bahawa komunikasiini adalah satu medan perhubungan di antara dua manusia untuk menyampaikansesuatu perkara secara langsung dan tidak langsung. Dalam konteks perguruan pula,penulis menyimpulkan bahawa komunikasi ini merupakan salah satu elemen pentingdalam mendidik pelajar supaya mencintai serta menarik minat pelajar dalam mendalamiilmu pengetahuan . Imam
Al-Ghazali 
( 1058-1111M) menyatakan seorang yang amatmencintai ilmu dan memahami bahawa tujuan pendidikan adalah 'membuka ufuk barudalam pemikiran'.
 
 
3.0 Tujuan Komunikasi
Menurut
Zawiyah Mohammad Yusof 
(2009), keberkesanan komunikasi merujukkepada sumber atau penyampai maklumat yang dapat menyampaikan maklumat atauperutusan, idea atau pengetahuan kepada penerima dengan tepat dan maksudnyasama tanpa menimbulkan kekeliruan atau salah faham.Tujuan komunikasi merupakan salah satu aktiviti yang sangat penting keranakomunikasi merupakan satu element penting yang diperlukan oleh manusia dari saatdilahirkan hinggalah di saat kematian yang mana bertujuan untuk menyedarkan oranglain tentang kewujudanya.Menurut
Bernard Baruch (Decker,1693)
, kemahiran menyuarakan pendapatmempunyai tahap kepentingan yang tinggi tetapi kita perlu memahami apakah maksudkomunikasi, kepentingan, langkah dan teknik-teknik yang membolehkan kita menguasaikomunikasi dengan cemerlang. Hal ini berlaku kerana komunikasi merupakan aktivitiatau proses yang amat penting dalam usaha untuk menyampaikan idea dan maklumatkepada orang lain disamping menjadi agen kepada perhubungan sesama manusia.Merujuk kepada buku yang bertajuk
Emotional Intelligence 
kecerdasan sahajatidak mampu untuk menjamin kejayaan seseorang itu dalam hidup kerana kecerdasanitu perlulah disertai dengan kemantapan emosi (
Emotional Quotient )
atas rasionalkeupayaan individu dalam mengawal emosinya dan emosi orang lain merupakanindividu yang mempunyai kemahiran yang tinggi dalam berkomunikasi.Komunikasi juga memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia untukmeminta orang lain berubah atau meminta pertolongan daripada orang lain dankemahiran ini memerlukan ssorang itu menguasai kemahiran berkomunikasi denganbaik. Kajian menunjukkan bahawa lebih kurang 10% kesan berlaku dalam proseskomunikasi bersemuka melalui perkataan yang digunakan manakala 90% lagiditentukan oleh bahasa tubuh iaitu bukan lisan.

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
Adibah Alias liked this
Kim Syah added this note
bole minta nama penuh..tahun .. n etc.. utk pnulisan rujukan..pliss (^^)
KeyrollCaroline liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Noor Akmaizan Yusof liked this
faiezahyunus liked this
Nor Hanan Saad liked this
Kimmy Ng liked this
Sow Fong Liew liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->