Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa *Tư Tưởng Sống Tháng 07

Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa *Tư Tưởng Sống Tháng 07

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by LumenCrucis
@Trích Từ: Reflecting God's Presence: By Br Bill Firman
@Trích Từ: Reflecting God's Presence: By Br Bill Firman

More info:

Published by: LumenCrucis on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
 
Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của
Thiên Chúa
 Thn
07
 
Ngày 1 tháng 7
Biến cố
hôm nay vào
năm xưa
 
1916 Chi
ế
n tr
ận Somme trong Thế Chiến I, kh 
i s
t
i Pháp khi quâ
n đ
ô
i Nướ 
c Anh r
 
i

chi
ế
n hà
o để
ti
ế
n
đnh
th
ẳng o
quâ
n độ
i
Đứ
c. Vào lúc k
ế
t thúc chi
ế
n tr
n này, có
đến
1 tri
u 265 ngà
n ngư 
i b
thi
tm
ng mà ch
 
đ
em l
i
nột
th
ng l
ợ 
i là
hiếm đượ
11 cây s
lãnh th
.1969: Khi lên 9 tu
i, hoàng t
 
Charkes đượ phong tướ 
c là Hoàng
Tử
c
a
tiể
bang Wales
Nướ nh
1979: Chi
ế
c thu thanh l
ư
u d
ộng (Walkman) Sony đầ
u tiê
n đượ 
c tung ra th
 
trư 
ng Nh
t B
n1997:
 Nướ 
c Anh trao tr
 
đả
o H
ng Kông cho Trung Hoa sau 156 n
ă
m cai tr
ị đảo ố ny
 
Tư tưởn c
hính hôm nay
 Lương tâm được soi sáng bởi s 
 
hiện diện của Chúa Giêsu chính là người chỉ đường 
ch
o mọi ngườichúng ta
.___Robert Huge Benson
Suy n
iệm tron này
 
By Bill Firman:
Li minh x mạnh mẽ ủa Công Đồng Chng Vati
an II qua Hi
ế
n Ch
ế
Ni
m Hy V
ng và Vui M
ng (Spes etGaudium 1965)
đã
kh
ẳng đị
nh r
ng:
 Nhân ph
m con người đòi buộc chúng ta phải hành động theo lương tâm với s t do la chọn bởi vìđược thôi thúc và lôi cuốn theo cách
 
thức cá nhân xuất phát từ nộ
i tâm, ch
ứ 
không do
những phản ứng 
 mù qu
á
ng n
ơ 
i con
người, cũng không do những áp lc ngoại tại
.
 
Giáo lý c
a
Gio Hội Công Gio
c
ũ
ng xác nh
n:
Quyền thc hành t do cũng như các vấn đề đạo giáo là
 
những đòi hỏi của nhân phm
 
con người màkhông thể chuyển nhượng được cho người khác được
.
Kitô Giáo ch
tr
ươ 
ng s
t
do này,
nhưng
H
i Giáo l
i có quan
đ
i
m khác h
n. H
tìm cách á
 p đt
các ni
m tintheo
gio thyết ủa đạ
o
Hồ
i, và còn ph
t
 bất ứ ngưi no đ
i tìm l
a ch
n khác.
Việ ngư 
i tí 
n đồ
H
i Giáo tr
 
 l
i Kitô Giáo th
t là
một đi
r
t khó,
ngượ 
c l
i
th  thể  ng hơn
, Giám M
c Robinson nói r
ng:
Chúng ta lớn lên trong s phát triển luân lý và tinh thần khi chúng ta thc hành hai yu tố cùng lúc:tìm cách hành động theo chân lý và nhân từ 
 
của Thiên Chúa với bất cứ giá nào, đng thời
 
chị
u trách
nhiệm về các hành động của chúng ta. Điều này có thể khin chúng ta vượt trên s hiểu bit chủ qua
n
về lòng nhân từ để tin đn s 
 
hiểu bit khách quan về lòng nhân từ của Thiên Chúa mà gài
 
mong đợinơi chúng ta, th nhưng 
 
điều này
 
cần đn một cuộc tìm kim thận trọng không ngừ 
ng
từ cá nhân conngười và từ cả nhân loại. Chúng ta có thể tìm kim suốt cả đời, trong khi đó
chúng ta
vẫn l 
n tục quyt định và hành động da tr 
ê
n căn bản hiểu
bi
t 
hi
ện tại và
 
cũng có thể là s hiểu bit chưa đầy đủ về lòng nhân từ này.
 
 Mối quan hệ giữa lương tâm của chúng ta và lòng nhân từ của Thiên Chúa luôn luôn phải bền vững, khiêm nhường và là cuộc đối thọai đầy tình yêu mn
.Chúng ta không nh
ng vui h
ư 
ng
nếp sống
t
do theo l
ươ 
ng tâm mình, mà còn có trách nhi
m
đú
c n
n l
ươ 
ngtâm c
a chính mình v
ớ 
i nh
n th
c
y mến đối ới
Thiên Chúa
hằng
 
y thương
chúng ta.
Đâ
y chính là v
n
đ
 h
nh
 
độ
ng theo
tinh thần
trách nhi
m trong nhân ph
m tr
n v
n c
a chúng ta v
ớ 
i t
ư
cách là
on ngư 
i.
Lời cầu nuyện
 
 L
ậy Chúa, Chúa đã tạo dng chúng con trở thành những người bất an, và
tâm h
n không th bình anđược cho đn khi nào chúng con
 
được an nghỉ trong Chúa. Amen
 
 
Ngày 2 tháng 7
Biến cố hôm nay vào năm xưa
 
1818:
Đạ
o Lu
t Hã
ng Xưng đượ 
c thông qua t
ại Nướ 
c Anh, ng
ă
n c
m tr
 
em ưới hn tổ
i làm vi
c trongcác hãng bông goòng, còn
đối ới
các tr
em khác thì
Đạ
o Lu
t gi
ớ 
i h
n s
gi
 
làm vi
c t
16 ti
ế
ngxu
ng
hỉ
còn 12 ti
ế
ng m
ột
ngày.1922: Vá
n trượt nướ 
c
đầ tin
 
đượ 
c sáng ch
ế
b
 
i m
t thanh niên 18 tu
i tên là Ralph Samue
lson, trượ 
t trênm
t H
Pepin, Minnesota1964: Lu
t B
o V
Quy
n Dân S
do T
ng Th
ng
Hoa Kỳ
Lyndon Johnson ký xác nh
n v
ấn đ
k
th
ch
ngt
c, s
c t
c hay tôn giáo
đượ oi
là b
t h
ợ 
p pháp1990: Trong v
chen l
ấn nha ưới đư 
ng h
m dành cho khách b
hành, có
đến
1426 khách hành h
ươ 
ng thamd
l
Hajj t
i Meca
bị thiệt mạng
 
Tư tưởn chính hôm nay
 
 B
n không th
ể 
yêu m
 
n Thiên Chúa trong khi b
n khoanh tay ng
i nhìn
đưọ
c
.___Ngạn ngữ Nam Phi
 
Suy niệm tron này
 
By Bill Firman:
Tin Mừng
Thánh Luca ch
ươ 
ng th
Ba k
l
i Chúa Giêsu trong Nhà H
i gi
ng d
y

tín
đ
i
p công chí 
nh đố
i v
ớ 
i
mọi ngưi
. Ai tôn tr
ng
ngưi kh
l
 ngưi
x
ng
đng bướ 
c
đi theo Thin Chúa, đồ
ng th
i để
 
ngưi kh đượ 
ct
do s
ng
đú
ng v
ớ 
i nhân ph
m c
a mình. Các
Tin Mừng
hình nh
ư
 
đ
u ti
ế
t ki
m l
 
i vi
ế
t, vì th
ế
tôi c
m th
y c
nchú tr
ng vào câu 22 nhu sau:
 gười ta đều thán phục gài và rất ngạc nhiên về những lòi gài nói.
Tuy nhiên vào lúc
đ
, sau khi Chúa Giêsu gi
ng thêm m
t s
 
đ
i
u khác và
đế
n câ
 29, húng ta đọ
c ti
ế
p r
ng:
…mọi người bừng bừng nổi giận. Họ đứng dậy kéo gài ra khỏi thành, và lôi gài ra ngọn đi
nơithành phố tọa lạc. Họ muốn xô đy gài xuống những mỏm đá, nhưng 
 
 gài ngang nhiên đi qua đámđông và rời khỏi nơi đó.
 
Sau
những li
th
n ph
c, Chúa Giêsu làm cho
những ngưi
t
ư
cho mình là công chính trong Nhà H
i c
m th
ymình b
ch
m t
ái. Th
 
i nay c
ũ
ng có nhi
u
ngư 
i t
ái m
ỗi khi đượ 
c m
 
i g
i giú
 p đỡ 
 
ngưi kh
M
t s
 
ngưi
l
i t
ra gi
n d
khi nhìn th
y
ngưi kh
có lòng qu
ng
đạ
i
 lng
giú
 p đỡ 
tha nhân. Nh
ng l
ớp ngư 
i
như thếtỏ ra
 
đầ 
 
mnh
b
ất thư 
ng, c
ũ
ng nh
ư
thi
ế
u suy xét v
vi
c
đt ư
u tiên
đâ l nh ầ
â l lng hammốn
,
họ thưng
có quy
ế
t
đị
nh vô lý
khi ma đồ
d
ng c
 
đ
i
ện trướ 
c khi mua th
c
ă
n c
n thi
ế
t. Khi ch
n vi
cgiú
 p đỡ 
 
ngưi kh
,
húng ta không thể
luôn hà
nh độ
ng theo
một
tư 
ng

c
ng c
ỏi đượ 
c,
m nn linh độ
ng
m sao để
thích nghi v
ớ 
i hoàn c
nh th
c t
ế
. Chúng ta c
ần linh độ
ng quan
đ
i
m c
a mình th
ế
o để
 
đừng
 
đi đế
nk
ế
t lu
n là
“t
ôi s
ch
ng bao gi
 
ra tay giú
 p đỡ 
 
ai.” Những ngưi
làm vi
c tr
ợ 
giúp an sinh
xã hội
nhi
u khi cóquan
đ
i
m khác h
n v
ớ 
i
những ngưi đ
n nh
n tr
ợ 
giúp. N
ế
u
húng ta đ
i ch
n l
ựa ngư 
i hoàn h
o thì m
ớ 
i ra taytr
ợ 
giúp,
như ậy
ch
ng l
chúng ta
lại
ti
ế
p t
c khoanh tay ng
i nhìn thêm m
t th
 
i gian lâu h
ơ 
n n
a.
 Những ngưi
l
m b
m trong Nhà H
i nh
c cho chúng ta v
m
t v
ấn đ
khác. C
ũ
ng có m
t s
 
ngư 
i t
cho mìnhlà công chính và c
ũ
ng
mốn
ngưi đứ
ng ra
đ
i
u hành công vi
c tr
ợ 
giúp,
thế nhưng
 
lại
làm viêc này cách t
it
. Có th
x
y ra s
 
xng độ
t khi
những ngưi
th
c thi d
ch v
tr
ợ 
giú
 p đ 
i s
ng ch
ng h
n nh
ư
 
trong trư 
ngh
ợ 
p
đ
i th
ă
m các tù nhân, th
 
đươ 
ng s
tin
tưng
r
ng mình có th
h
tr
ợ 
chuy
n gì
đ
 
để
 
thay đổ
i.
Đ
i
u lý
tư 
nglà lên ti
ế
ng nói, th
ế
nh
ư
ng trong th
c t
ế
l
ti
ế
ng nói c
a chúng ta nên ng
ư
ng l
i - ít ra trong lúc này - n
ế
uchúng ta mu
n thành công trong vi
c h
tr
ợ 
 
ho ngư 
i tù.
Xã hội
v
ă
n minh c
a chúng ta
thưng hay đ
t ranh
ng tr
 
ng
i trê
n đư 
ng
đ
i,
thế nn
chúng ta c
n
 phải
kiên nh
n khi mu
n d
p b
nh
ng tr
 
ng
i
đ
.
Lời cầu nuyện
 
 Lậy Chúa xin cho con đừng ngi khoanh tay
 
nữa để con bit đem tình yêu thương đn những người đang cầnđn s giup đỡ.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->