Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CR 1 1-3-2012 Ordin Cod Incarcari Zapada

CR 1 1-3-2012 Ordin Cod Incarcari Zapada

Ratings: (0)|Views: 538|Likes:
Published by caiusfaur

More info:

Published by: caiusfaur on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

text

original

 
ORDINUL
nr.... din .....pentru aprobarea reglementării tehnice“Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012
În conformitate cu prevederile art.10 şi art.38 alin.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea înconstrucţii, cu modificările ulterioare, ale art.2 alin. (3) şi alin. (4) din Regulamentul privind tipurile dereglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajareateritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.203/2003, cu modificările şi completărileulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.1016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizareaschimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi Statele Membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,având în vedere Procesul–verbal de avizare nr. 42/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 4„Acţiuni asupra construcţiilor”,în temeiul art. 5 pct. II lit. e) şi al art.13 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.1631/2009 privindorganizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şicompletările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite prezentul
O R D I N:
Art. 1.
- Se aprobă reglementarea tehnică
Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupraconstrucţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012,
elaborată de Universitatea Tehnică Bucureşti, prevăzută înanexa
care face parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. 2.
- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoarela 30 zile de la data publicării.
Art.3.
- La data intrării în vigoare a prezentului ordin, reglementarea tehnică
„Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005,
aprobaprin Ordinulministrului transporturilor, construiilor şi turismului nr.2.228/27.12.2005, cu modificarile şicompletările ulterioare, se abrogă.Prezenta reglementare tehnică a fost adoptacu respectarea procedurii de notificarenr.RO/ .............din ............., prevăzută de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliuluidin 22 iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şireglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 204 din 21 iulie 1998,modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicatăîn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 217 din 5 august 1998.
MINISTRUCRISTIAN PETRESCU
 
*) Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor editat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şiDezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC",
care funcţionează în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şiTurismului.
Anexa
la Ordinul MDRT nr................../ 2012
PROIECT
COD DE PROIECTAREEVALUAREA ACŢIUNII ZĂPEZII ASUPRA CONSTRUCŢIILOR 
Indicativ CR 1-1-3/2012
2
 
Cuprins
ORDINUL.....................................................................................................................1Anexa.................................................................................................................................21. Elemente generale..........................................................................................................41.1 Scop şi domeniu de aplicare......................................................................................41.2 Proiectarea asistată de încercări.................................................................................41.3 Referinţe normative..................................................................................................51.4 Definiţii....................................................................................................................51.5 Simboluri utilizate.....................................................................................................62. Situaţii de proiectare .....................................................................................................83. Încărcarea din zăpadă pe sol..........................................................................................93.1 Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol ................................................94. Încărcarea din zăpadă pe acoperiş ..............................................................................124.1 Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe acoperiş ......................................124.2 Alte valori reprezentative ale încărcării din zăpadă pe acoperiş................................155. Coeficienţi de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperiş..................................17....................................................................................................................................175.1 Acoperişuri cu o singură pantă ...............................................................................185.2 Acoperişuri cu două pante.......................................................................................185.3 Acoperişuri cu mai multe deschideri........................................................................195.4 Acoperişuri cilindrice..............................................................................................205.5 Acoperişuri adiacente sau apropiate de construcţii mai înalte..................................216. Efecte locale................................................................................................................246.1 Aglomerarea de zăpadă pe acoperişuri cu obstacole.................................................246.2 Zăpada atârnată de marginea acoperişului...............................................................246.3 Încărcarea din zăpadă pe panouri de protecţie şi alte obstacole de pe acoperişuri.....257. Coeficienţi de formă pentru aglomerări excepţionale de zăpadă pe acoperiş .............277.1. Acoperişuri cu mai multe deschideri.......................................................................277.2 Acoperişuri adiacente sau apropiate de construcţii mai înalte...................................287.3 Încărcarea din zăpadă pe acoperişuri cu obstacole şi parapete..................................297.3.1 Acoperişuri cu obstacole (altele decât parapetele) ..................................................297.3.2 Acoperişuri cu parapete...........................................................................................31Anexa A (normativă) - Zonarea încărcării din zăpadă pe sol .........................................32Anexa B (normativă) - Intervalul mediu de recurenţă al încărcării din zăpadă pe sol ...36Anexa C (informativă) - Greutatea specifică a zăpezii ...................................................373

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mihai Valea added this note
Salut, E cumva varianta finala ca codului de proiectare? Multumesc.
Florin Bodea liked this
VasileCucos liked this
Ioan Liviu liked this
partial_esential liked this
albuik_ionutz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->