Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Buy Now $20.00
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Elektronika. Od praktyki do teorii

Elektronika. Od praktyki do teorii

Ratings: (0)|Views: 174 |Likes:

Wyj?tkowy podr?cznik dla amatorów elektroniki!

Zbudowanie w?asnego urz?dzenia elektronicznego to marzenie ka?dego majsterkowicza, wprost kipi?cego pomys?ami na u?atwianie wszystkim ?ycia. Jednak czasami nawet ?wietnym innowatorom brakuje wiedzy, do?wiadczenia albo umiej?tno?ci. To Twój problem? Nie martw si?! ?eby osi?gn?? cel, potrzebne Ci s? ch?ci oraz podr?cznik - taki jak ten.

Ta ksi??ka prezentuje najlepsze z mo?liwych podej?cie do nauki elektroniki. Ju? od pierwszych stron zaczniesz pracowa? nad realnymi projektami. W serii interesuj?cych eksperymentów poznasz najwa?niejsze elementy tej uk?adanki oraz sposób ich dzia?ania. Jednak na samym pocz?tku przygotujesz swoj? domow? pracowni? - b?dziesz potrzebowa? troch? miejsca, odpowiednich przyrz?dów i cz??ci. Potem b?dzie ju? tylko ciekawiej! Ka?dy kolejny projekt to nowe, trudniejsze wyzwanie. Jednak ponad 500 zdj?? gwarantuje, ?e poradzisz sobie w mig ze wszystkimi problemami. Spe?nij swoje marzenia i zbuduj w?asne uk?ady elektroniczne!

Odkrywaj poprzez niszczenie rzeczy - eksperymentuj przy u?yciu ró?nych cz??ci i ucz si? na b??dach. Przygotuj miejsce przeznaczone do prowadzenia projektów: swoj? w?asn? pracowni? w domu, wyposa?on? w narz?dzia i cz??ci, których b?dziesz potrzebowa?. Poznaj kluczowe cz??ci elektroniczne oraz ich funkcje w obwodach elektronicznych. Zbuduj alarm przeciww?amaniowy, lampki choinkowe, elektroniczn? bi?uteri?, procesory d?wi?ku, tester refleksu oraz zamek szyfrowy. Skonstruuj autonomicznego robota, który mo?e bada? swoje otoczenie i unika? przeszkód. Przeczytaj jasne i ?atwe do zrozumienia wskazówki dotycz?ce tego, co b?dziesz robi? i dlaczego. Zbuduj dzia?aj?ce urz?dzenia - od prostych po skomplikowane!

Wyj?tkowy podr?cznik dla amatorów elektroniki!

Zbudowanie w?asnego urz?dzenia elektronicznego to marzenie ka?dego majsterkowicza, wprost kipi?cego pomys?ami na u?atwianie wszystkim ?ycia. Jednak czasami nawet ?wietnym innowatorom brakuje wiedzy, do?wiadczenia albo umiej?tno?ci. To Twój problem? Nie martw si?! ?eby osi?gn?? cel, potrzebne Ci s? ch?ci oraz podr?cznik - taki jak ten.

Ta ksi??ka prezentuje najlepsze z mo?liwych podej?cie do nauki elektroniki. Ju? od pierwszych stron zaczniesz pracowa? nad realnymi projektami. W serii interesuj?cych eksperymentów poznasz najwa?niejsze elementy tej uk?adanki oraz sposób ich dzia?ania. Jednak na samym pocz?tku przygotujesz swoj? domow? pracowni? - b?dziesz potrzebowa? troch? miejsca, odpowiednich przyrz?dów i cz??ci. Potem b?dzie ju? tylko ciekawiej! Ka?dy kolejny projekt to nowe, trudniejsze wyzwanie. Jednak ponad 500 zdj?? gwarantuje, ?e poradzisz sobie w mig ze wszystkimi problemami. Spe?nij swoje marzenia i zbuduj w?asne uk?ady elektroniczne!

Odkrywaj poprzez niszczenie rzeczy - eksperymentuj przy u?yciu ró?nych cz??ci i ucz si? na b??dach. Przygotuj miejsce przeznaczone do prowadzenia projektów: swoj? w?asn? pracowni? w domu, wyposa?on? w narz?dzia i cz??ci, których b?dziesz potrzebowa?. Poznaj kluczowe cz??ci elektroniczne oraz ich funkcje w obwodach elektronicznych. Zbuduj alarm przeciww?amaniowy, lampki choinkowe, elektroniczn? bi?uteri?, procesory d?wi?ku, tester refleksu oraz zamek szyfrowy. Skonstruuj autonomicznego robota, który mo?e bada? swoje otoczenie i unika? przeszkód. Przeczytaj jasne i ?atwe do zrozumienia wskazówki dotycz?ce tego, co b?dziesz robi? i dlaczego. Zbuduj dzia?aj?ce urz?dzenia - od prostych po skomplikowane!

More info:

Publish date: Oct 16, 2012
Added to Scribd: Oct 17, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reservedISBN:9781457175541
List Price: $20.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/25/2014

338

9781457175541

$20.00

USD

pdf

You're Reading a Free Preview
Pages 14 to 54 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 68 to 92 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 106 to 194 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 208 to 261 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 275 to 338 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->