Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Demir CeLik ytu

Demir CeLik ytu

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:
Published by garretorg

More info:

Published by: garretorg on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2013

pdf

text

original

 
4.1. Demir Cevheri
İçerisinde yüksek oranda demir minarelleri içeren, demir oranı yüksek ve diğer yabancı maddelerinoranı düşük olan cevhere demir cevheri denir. En az % 50 Fe içermelidir. Demir cevherleri demirlimineral ve gangdan oluşur.
 Demir ve
çelik yapımı için kullanılan bir çok tabii hammadde içinde tonaj ve değer itibariyle
en önemlisi demir cevheridir.
Ham demir üretiminde kullanılacak demir cevherlerinin belirli özelliklere sahip olması gerekir. Buözellikleri; kimyasal bileşim (istenen ve istenmeyen bileşenler, baziklik oranı), rutubet,redüklenebilirlik, sertlik, yoğunluk, porozite, geçirgenlik, boyut, kırılmaya dayanım ve basmadayanımıdır.
 
Yüksek fırına şarj edilen demir cevheri 1
-
5 cm boyutlarında ve Fe2O3 formundadır. Sinter. 1
-3 cmbo
yutlarındadır ve % 5
-
15 arasında (Al2O3+SiO2) içerir. Pelet 1
-
2 cm, curuflaştırıcılar 2
-5 cm
boyutlarında olup, % 100 CaCO3 veya dolamit (CaCO3, MgCO3) dir. Kok ise 2
-
8 cm boyutlarındadır ve
% 90 C, % 10 kül, % 0.5-1 S ve % 10 H2O içerir.
4.1.1. Demir Cevh
erinin Sınıflandırılması :
 
Demir cevherinin sınıflandırılmasında kullanılan bir çok yöntem vardır. Bu yöntemlerden en fazlakullanılan demir minarellerin kimyasal bileşimlerine göre oksitler, karbonlar ve sülfürler olaraksınıflandırılmalarıdır.
 
Yüksek fırında redükleme + ergitme birlikte yapılır. Yüksek fırında en iyi neticeyi hematit verir.Limonit ve geotit gibi cevherler ise yüksek fırında kullanılabilir. Fakat bünyesindeki hidroksitlernedeniyle uygulamada zorluk olur. Bu hidroksitler bir ön işlemle giderilerek kullanılabilir (ek ısı isteği
için)
Prensip olarak demirden başka bütün maddelerin en az olması şarttır. Miktarı ise işletmenin yüksekfırın şartlarına göre tespit edilmelidir.
 
Mn cevherde % 2’ye kadar olabilir Fe ve Mn’ın oluşumu birbirine benzerdir. Bazı çeliklerdeMn alaşım elementi olarak kullanılabilir.
P, S ve Ti gibi elementler cevherde hiç
bulunmamalıdır. P, çeliği soğukta, S ve Ti’da sıcakta kırılgan yapar.
 
 
 
Tablo 12:
Demir Cevherinde Bulunan Madde veElementler 
 
 
Pirit ve pirotini hiçbir zaman yüksek fırına vermeyiz. Çünkü çelikte S miktarını çok düşük isteriz. Piritve pirotin SO2 üretimde kullanılır.
 Yüksek
fırında gaye demir üretmektir. Demir cevheri alırken tablo 13’deki değerlerin mümkün olduğukadar düşük olmasına dikkat etmeliyiz. Bu da maliyeti arttırır. İşte burada bir optimum çözüm ile
cevheri seçmeliyiz.
Bunların yanında demir cevherlerinde; Cu, Pb,
Zn, As, Cr, Ni, Sn, V gibi elementler de bulunur. Bunlar
da zararlıdır. Fakat alaşımlı çelik yapılacaksa kullanılabilir. (Cr, Ni, V gibi). Ayrıca Cu, As, Sn çeliğekükürt etkisi yapar (sıcakta kırılganlık yapar). Bunlar demir cevherlerinde çok çok az olmalıdır.Bunların limitleri aşağıdadır.
 
Demir Cevheri
İç
erisindeki Gang Mine% Bile
ş
imi
 
Tablo 13:
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->