Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SCA magazine SHAPE 3 / 2012 - Fokus på Kina

SCA magazine SHAPE 3 / 2012 - Fokus på Kina

Ratings: (0)|Views: 2,338|Likes:
Det senaste numret av SHAPE, SCAs magasin om trender, marknader och affärer, fokuserar på Kina; Privatkonsumtionen stiger och staten driver utvecklingen av sjukvårdsreformer
och socialförsäkringssystem. Du kan också läsa om den växande städbranschen, hur man bekämpar bakterier med Torks bakteriedödande skumtvål, ett återplanteringsprojekt i Brasilien, hur företag satsar på hälsa och välbefinnande när fetman ökar., och hur de första dagarna för prematura barn är allt annat än lugna.
Det senaste numret av SHAPE, SCAs magasin om trender, marknader och affärer, fokuserar på Kina; Privatkonsumtionen stiger och staten driver utvecklingen av sjukvårdsreformer
och socialförsäkringssystem. Du kan också läsa om den växande städbranschen, hur man bekämpar bakterier med Torks bakteriedödande skumtvål, ett återplanteringsprojekt i Brasilien, hur företag satsar på hälsa och välbefinnande när fetman ökar., och hur de första dagarna för prematura barn är allt annat än lugna.

More info:

Published by: SCA - Hygiene and Forest Products Company on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
 3.2012
Ett magasin från
SC
om trEndEr, marknadEr och affärEr
 Kina
Branschen som gör rent hus
GööfusBs Kv sguSCalaGG
 drar påSpender- Byxorna
Livskraft
miljonär
 
4 tips från
 
en aktie-
 
2
SCA 
SHAPE
32012
Skribenten
MATTIAS ANDERSSON
är enentusiastisk hapemedarbetare. sitt tidigare liv har han bevakatsvensk inrikespolitik, afärsliv,teknik och klättrat över berg öratt rapportera rån ovjetunio-nens krig i ghanistan och
Shape
är inte sen att dra nytta av hansbredd och vilja att analysera deekonomiska och sociala tren-der som ormar världen. ”Varjegång jag skrivit något ör hapehar jag lärt mig något nytt om deutmaningar och möjligheter somkommer att orma världen underkommande år”, säger han.attias har skrivit ett antalaktaböcker, tv-serier och pro-ducerat en rad tv-dokumentärer.ill skillnad rån de esta svensk-ar har han dock ännu inte skriviten deckare, men har ambition atthinna även det innan hela beolk-ningen ktivt örlorat livet. ärhan inte skriver ör hape driverhan ett kommunikationsöretagvars ledningsmöten i allmänhetslutar med brottning.an bor i tockholm med trebarn. Den äldste packar just väs-korna ör att ara till ew York,USA.
 Mattias Andersson
MED BROTTI SIKTE
 3.2012
ETT MAGASIN FRÅN
SCA 
OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER
 KINA
Branschen somgörrenthus
GrönalöfenuppyllsiBrasilien Kvinno seglarunder SCAFLAGG
 DRARPÅSPENDER- BYXORNA
Livskraft
MILJONÄR
 
4TIPSFRÅN
 
ENAKTIE-
Omslagsbild:Getty Images
Shape
 
är en tidning från SCA, främstriktad till kunder, aktieägare ochanalytiker, men också till journalis-ter, opinionsbildare och andra somär intresserade av SCAs verksamhetoch utveckling.
Shape
ges ut fyragånger per år. Nästa nummerkommer i december 2012.
 Ansvarig utgivare
 Joséphine Edwall-Björklund
Chefredaktör
Marita Sander
Redaktion
  Anna Gullers, Ylva Carlsson,Inger Finell Appelberg
Design
Markus Ljungblom, Kristin Päeva Appelberg
Tryck
 Sörmlands Grafiska AB,Katrineholm
 Adress
 SCA, Corporate Communications,Box 200, 101 23 StockholmTelefon 08-7885100Fax 08-6788130
SCA 
Shape 
publiceras på svenska, engel-ska, spanska, tyska, franska, neder-ländska och italienska. Inlagan trycks påGraphoCote 90 gram från SCA. Eftertryck endast med SCA Corporate Communica-tions tillåtelse. Redaktionen eller SCA delarinte nödvändigtvis alla åsikter som framförsi artiklarna. Du kan beställa SCA 
Shape 
ellerläsa den som pdf på www.sca.com. Adressändringar kan göras påwww.sca.com/prenumeration eller genomatt e-posta sophie.brauner@sca.com
 
 Youtube.comSCAeveryday 
visarreklamfilmer och klipp från SCAspresskonferenser, presentationer ochintervjuer med chefer och anställda.
Facebook.com/SCA 
 har till syfte att rekry-tera duktiga medarbetare, engageraanvändare och ge information somkompletterar sca.com.
Twitter.com/SCAeveryday 
 ger en bra sammanfattningav allt som händer på sca.com och iSCAs andra sociala medier. Syftet äratt ge olika användare, journalister ochbloggare relevant information.
Slideshare.net/ SCAeveryday 
 vänder sig till investerare och analy-tiker som kan ladda ned presentationerav kvartalsrapporter och informationfrån bolagsstämmor.
Scribd.com/ SCAeveryday 
 innehåller ca 50 publikationer, blandannat SCAs hållbarhetsredovisning,rapporten
”Hygien berör” 
och tid-ningen
Shape
.
Flickr.com/ HygieneMatters
kom-pletterar utgivningen av den globalarapporten
”Hygien berör” 
med bilder.
SCA I SOCIALA MEDIER
 
... spenat gör underverk för muskelstyrkan? Läs mer på sidan 30.
VISSTE DU ATT ...
06.

Kinesisktmirakel
Privatkonsumtionen stiger och staten driver utvecklingen av sjukvårdsreformeroch socialförsäkringssystem.
16.

Förmögenhetsskapare
Vid 96 års ålder är Lennart Israelsson fortfarande passionerat intresserad avaktier. Läs om hans bästa tips.
20.Rentochsnyggt 
Städbranschen växer, men mycket kan göras för attförbättra arbetsförhållandena.
24.

Bekämpabakterierna
En bakteriedödande skumtvål kombinerar egenskaperna hos tvål och alkohol.
26.Räddningsplan
I Brasilien har ett återplanteringsprojekt startats, vilket hjälperlokalbefolkningen att försörja sig.
 32.

Tungakostnader 
Företag satsar på hälsa och välbefinnande när fetman ökar.
 34.

Sköraliv 
De första dagarna för prematura barn är allt annat än lugna.TJEJER SCAs vapen i segelutmaning – sid 4 SHAPE UPSid 30-3112 TIMMARmed Markus Henningsson – sid 40NYHETER FRÅN SCASid 4–5, 42–43
 DESSUTOM ...
 INNEHÅLL
“ Jag bru-kar sgaatt akterger brautdelnng,men pen-sonrs-danser ger bttre.
sidan 16

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Silvia Viforr liked this
windua liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->