Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

P. 1
Hough 2008 - The Expression & Perception of Space in Wayana - eBook

Hough 2008 - The Expression & Perception of Space in Wayana - eBook

Ratings:
(0)
|Views: 222|Likes:
Published by Sidestone Press
This ethno-linguistic analysis of the Cariban language, Wayana (still spoken in the dense rainforests of Suriname, French Guiana and Brazil), gives a detailed account of how spatiality is expressed in Wayana. This gives us a glimpse into the worldview of the Wayana, enabling us to achieve a greater understanding of how the Wayana perceive and categorize ‘space’ and the ‘landscape’ in which they live.
This ethno-linguistic analysis of the Cariban language, Wayana (still spoken in the dense rainforests of Suriname, French Guiana and Brazil), gives a detailed account of how spatiality is expressed in Wayana. This gives us a glimpse into the worldview of the Wayana, enabling us to achieve a greater understanding of how the Wayana perceive and categorize ‘space’ and the ‘landscape’ in which they live.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Sidestone Press on Oct 17, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/31/2013

 
R@A AP\XAUUGCF .\AXEA\RGCF CN U\IEAGF _IWIFIKixaf @cqo`
Mii* `amijë i|ugk ãfg|ifikmir|ãjëkaf wakijëdig* jcma kcjaji `i|cf& I|ugk rã|ifikmig ãdi& kijëfifcm*arã akijëfa ërã akijërc|3 Q`|ik i|ric Kijg|cfc kqfa`ik rãwërãwë _idifi ma rijifma rcjc|ãrcm&Ëmajë rcjc|ãrcm _iifima& Miugka gfimcjc q`|ikircfcm rã|ifikmig adi`a mãq `i|cf kirc|* mãq`i|cf rã|ifikmig adi`a rãkig gfimcjc* a`a|rërc| wijimqjqgmë mãq rãkig& Mëjë`afmircr kqfa`ik miugka |a|ri kqmikigmë|c kqfa`ik mëjë rãkig akijëfifcm& Miugka afa`afmircr* rã|cfë|`a adi`a‚afa`afmi* `ikãrëg afarc`ma” rãkigrcr& Mii* rëkëruaja| kqmikigmë* |a|ri wawa kqmikigmë* |a|ri* |a|rimajija| |a|rimajija|jëkaf rëkërua adi`a* _idifidi* jcma rã|ëjë|`a rã|ëjë|`arcr& Miugka rëjarig-rcr* ë`a|ãrãfija| ikërfifcm* jcma ajarikcmc`ric rã|qfigmëg mëjëjë kirã| rërãjëmëg& Mãdijë ikërã`arcrrëkëruaja|* rëjarigrcr rã|ëjë|`a& Mcjcgfë mãdijëja rãrãjëmëg& Mãdijë rëkërëmëg adi`aja|& Mijijë rã|ëjë|`a-rcr rëjarigrcr mëjëjë kirã| rërãjëmëg* ëfikërãjircr |ërqkq rërãjëmëg& Mijcfma mëji|ric rqmëk`a rqkq-grcm* rqkqg rqmëk`a afa`a`a* rãkig& Mëjë rã|ifikmig adi`a kiwëfi rã| rcwcmgria
rcrcrcrcrcrc
rãkigkqmikigmë|cfi& Miugka rë`ajaki|rigrcr
mmmmmm
rqkqgrcm rqmëk`a& ‚Ãwi|ric” rãkig rqkqgrcm*mëkdi rã|cdg|rëg& _ifmi `amaja ifri|ak fig gmfi wifmi mãrckcwigmëdirig rãkigrcr& ‚Amfi fikërdigi`|aji” rãkigrcr& ‚ëmë`ak) ikërkë)” Mijijë rqkqgrcm rqmëk`a mijijë ë`a|ãrëfi _idifircm& Rëkëruaadi`a* i|ëfijifmi* rëkërua ajarijifmi rëkëruarëkërua& Ri|ugk rërã`a arã dqjqrcm rërã`a i|ëfi-ji rqkqg rëkëruajëkaf& Mcjcgfë rë`aja|`awawa kqmikigmë rcwcmgrig4 ‚
ëkë 
” rãkig*
ëkë 
” rãkig& I|ëfiji rqkqgrcm ikërã|ëk* mëk- di kirã|ãji& Mijcfma iugm`ik iwcmg rëwërã`a `amaja rãfëjë|`aja rcwcmgrig
ëkëkë 
” rãkig* ‚
ëkëkë 
rãkig* ‚
ëkëkë 
” rãkig& ‚
 Iiii`
” rëwërq`mcg kqmikigmër|ë&Rqkqgdi rëkërua& Mijcfma gwërq`mcrã`wërifãm`a rqrqdi* mëkjëdi rifãm`a gwërq`mcrã`wë&
Uccccm
* rcfim`a& Mcjcgfë rq|g`a adi`a* rq|g`aadi`a* rq|g`a adi`a* wifmi ëfafaji& @iwaja ifqmijë kckc|ugk rã|ifikmigmëg rqrqdi ‚
rcfrcfrcfrcf
q|ik rifãm`a mëkjëdi* rëmafa `i|cf&
 Mmmm
rëfa`amaja adi`a& G|ckafmi mãq `i|cf& Mijcfmamëjëkërcr Kijg|cfcrcm rërifc|`arcr rãkig akijëfifcm rërifc|`arcr* ë`majë rërifc|`a ë`majë rcjc|ã-rcma rërãrc|kcma& Mcjcgfë mikircr rërã`a& Mcjcgfë ifqmijë kckc|ugk i|ric ë`majë rãrëgrcr rifqk-rigrcr* ë`majë miki* mëk|ijëmarcr rërã`a rcjc|ãrcma* rãkig akijëfifcm& Miugka |ërqjafmi |ërqjarcr |ërqjafmi mëjëkcmka dgwërifc|ãr|ãrcm rãkig akijëfifcm q`|ik i|ric& Rqwijëjifmi ãq jcma akijë-rc|jëkaf rã|ifikmig ãdi i|ugkjëkaf rã`qjaji mif mëjë akijërc|& _idifimaji rë`ijëgrcr* rcjc|ãrmarcrrërã`arcr* _idifimaji rërã`arcr* ë`majë më`imkcmakëkaf* kãdi|ckcrcmajëkaf* ë`majë kqfcjcrcmaëfãkdimkcmajëkafrcr rërã`a rãkig akijëfifcm& Rijifma i`|ariifma i`|aji* dcjck agrc| mëjë* dcjck ërqrc|* ifqm`ikëfmi&Miugka mëjë kirã|jëkaf mãf akijë-rc| i|ugkjëkaf& Kcjaji& Miki&
 
Ugbaurcfa \xauu
 I faw oafaxirgcf cn \qhjgu`gfo
 
 Wcq ixa xaibgfo i nqjj ~axugcf cn r`gu hcck* ncx nxaa)
R`gu hcck gu |ixr cn r`a Ugbaurcfa
a
-jghxix w`axa mcur cn cqx |qhjgeirgcfu ixa nqjj ieeauughja ncx nxaa& Ncx ieeauu rc mcxanxaa hccku ~gugr4 www&ugbaurcfa&ecm#jghxix
Bcwfjcib Nqjj \BN
^gugr r`a Ugbaurcfa
a
-jghxix rc bcwfjcib mcur cn cqx 
a
-hccku ncx 
cfj ₪ 2*1<& Ncx r`gu mgfgmij naa cq wgjj xaeag~a i nqjj nqfergcfij\BN ifb h bcgfo uc* cq `aj| rc kaa| cqx jghxix xqffgfo&
www&ugbaurcfa&ecm#jghxix
 
 
 R@A AP\XAUUGCF .\AXEA\RGCF CNU\IEA GF _IWIFI
Kixaf @cqo`

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->