Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
L2 Aparate Tensiuni Curenti

L2 Aparate Tensiuni Curenti

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Marian Ivan

More info:

Published by: Marian Ivan on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
Senzori
ş
i traductoare Laboratorul II1
SENZORI SI TRADUCTOARELab. 2 M
ă
surarea tensiunilor
ş
i a curen
ţ
ilor electrici
 
M
ă
surarea tensiunilor electrice la bornele circuitelor electronice se realizeaz
ă
cu ajutorulvoltmetrelor, aparate ce se conecteaz
ă
în paralel cu montajul analizat la bornele dorite.Intensitatea curentului electric din latura unui circuit electronic se m
ă
soar 
ă
cu ajutorulampermetrelor, aparate ce se înseriaz
ă
în latura dorit
ă
.Exist
ă
o foarte mare diversitate a sistemelor de m
ă
surare a celor doua m
ă
rimi de baza,motiv pentru care alegerii acestora în vederea efectu
ă
rii unei m
ă
sur 
ă
ri trebuie s
ă
i se acorde oaten
ţ
ie sporit
ă
. Câteva din criteriile de baz
ă
care se au în vedere la alegerea sistemului dem
ă
surare sunt prezentate în continuare:
regimul de func
ţ
ionare al circuitului în care se efectueaz
ă
m
ă
surarea (sta
ţ
ionar,cvasista
ţ
ionar, variabil);
natura m
ă
rimii electrice de circuit m
ă
surate (curent, tensiune);
ordinul de m
ă
rime al m
ă
rimii m
ă
surate si gama posibila de varia
ţ
ie a acesteia;
 precizia impusa m
ă
sur 
ă
rii;
domeniul de frecven
ţă
si viteza de lucru;
influenta factorilor perturbatori externi (temperatura, câmpuri electrice sau magnetice)asupra sistemului de m
ă
surare;
versatilitatea sistemului de m
ă
surare;
disponibilit
ăţ
ile materiale ale operatorului.
Este evident faptul ca introducerea unui sistem de m
ă
surare într-un circuit electricîn vederea m
ă
sur 
ă
rii unei m
ă
rimi electrice (tensiune, curent) determin
ă
o perturbare aacesteia. Este necesar ca aceast
ă
perturbare s
ă
fie minima, cerin
ţ
a realizata prin alegereaunor sisteme de m
ă
surare cu consumuri proprii reduse (ampermetre cu rezistente internecât mai mici, voltmetre cu rezistente interne cât mai mari).
Din punctul de vedere al formei de unda a m
ă
rimilor m
ă
surate, sistemele de m
ă
surat seîmpart în doua categorii: de curent continuu si de curent alternativ.
2.1 APARATE MAGNETOELECTRICE
Func
ţ
ionarea aparatelor magnetoelectrice
se bazeaz
ă
pe interac
ţ
iunea dintre câmpulmagnetic al unui magnet permanent si o bobina mobila parcursa de curentul de m
ă
surat
curent continuu
In urma interac
ţ
iunii apare cuplul activ M
a
care pune in mi
ş
care bobinamobila împreuna cu echipajul mobil. La echilibru M
a
=M
(cuplul rezistent), undeM
=D* (D=cuplu specific)
Caracteristica static
ă
defunc
ţ
ionare
= S*I este indica
ţ
ia aparatului
 
S= constanta de propor 
ţ
ionalitate;
 
I= intensitatea curentului electric.
Sensibilitatea
foarte mare pana la 10
-6
A pana la 10
-6
A
Interval de m
ă
surare
 
scara gradata uniforma;
 
Senzori
ş
i traductoare Laboratorul II2
 
se folosesc ca A si V de c.c.
Clasa de precizie
 
este f. buna;
 
0,05- 0,1
Proprietari
 
consum propriu de putere f. mic (<1mW);
 
sunt pu
ţ
in influen
ţ
ate de câmpuri magneticeexterioare;
 
sensibile la suprasarcini.Construc
ţ
ia si func
ţ
ionareadispozitivului magnetoelectric cu bobinamobil
ă
si magnet permanent pot fistudiate cu ajutorul schemei din figura2.1. Bobina mobil
ă
1
 
, în forma de cadrudreptunghiular, parcurs
ă
de curentul
 I 
, se poate roti liber într-un întrefier redusformat de piesele polare 2 ale magnetului permanent 3 si miezul cilindric 4. Câmpulmagnetic creat de magnetul permanent areun spectru radial si omogen, induc
ţ
iamagnetica
 B
din întrefier fiind constant
ă
,indiferent de pozi
ţ
ia bobinei.For 
ţ
a magnetoelectric
ă
elementar 
ă
 ce se exercit
ă
asupra unui element
d
alconductoarelor bobinei este:,iar for 
ţ
a Laplace ce ac
ţ
ioneaz
ă
asupra unui conductor (în cazul figurii 2.1) este:unde
este lungimea activa a unui conductor al bobinei.Daca
m
 
este tensiunea m
ă
surat
ă
, iar 
 R
e
 
rezistenta echivalenta (a bobinei dispozitivuluimagnetoelectric si a rezistentelor înseriate cu acesta) rezult
ă
:
în care
 D
este cuplul rezistent specific,
α
unghiul de devia
ţ
ie al sistemului mobil, iar 
k = N 
 B
este o constanta constructiva denumita
constanta dinamica a aparatului
, în care
 N 
este num
ă
rul de spire al bobinei
 
Fig. 2.1 Construc
ţ
ia dispozitivului magnetoelectric
 
Senzori
ş
i traductoare Laboratorul II3
2.2 APARATE ELECTRODINAMICE
Func
ţ
ionarea aparatelor electrodinamice
se bazeaz
ă
pe ac
ţ
iunea for 
ţ
elor electrodinamice ce se exercita intre bobine fixe si mobile parcurse de curent. Din aceast
ă
 interac
ţ
iune ia na
ş
tere cuplul activ care tinde sa roteasc
ă
bobina mobila. La echilibruM
a
=M
, unde M
=D* (D=cuplu specific)
Caracteristica statica defunc
ţ
ionare
In c.c. = K*I
1
*I
2
si in c.a. = K*I
1
*I
2
*cos unde:
 
= indica
ţ
ia aparatului;
 
K= constanta de propor 
ţ
ionalitate;
 
I
1
,I
2
= intensitatea curentului electric prin cele doua bobine.
 
=defazajul dintre cei doi curen
ţ
i
Sensibilitatea
este buna, se pot m
ă
sura curen
ţ
i începând cu mA.
Interval de m
ă
surare
 
au scara gradat
ă
uniform ca wattmetre;
 
au scara gradat
ă
neuniform ca A si V;
 
func
ţ
ioneaz
ă
in c.c. si c.a.
Clasa de precizie
este f. buna, sunt cele mai precise aparate de c.a.
Propriet
ăţ
i
 
consum propriu de putere f. mare (2-10W);
 
indica
ţ
iile sunt influen
ţ
ate de frecventa curentului(sunt utilizate pana la 1500Hz);
 
aparatele sunt puternic influen
ţ
ate de câmpurilemagnetice exterioare;
 
sunt sensibile la suprasarcini.Fig. 2.2 Construc
ţ
ia dispozitivului electrodinamic

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->