Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cartea cea sfântă a lui Raziel

Cartea cea sfântă a lui Raziel

Ratings: (0)|Views: 93 |Likes:
Published by zoltanhelios7

More info:

Published by: zoltanhelios7 on Oct 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

 
Cartea cea sfântă a lui Raziel (SEPHER RAZIEL)
 
de Iulia Bontaş
 
 „Arhanghelul Raziel a primit de la DUMNEZEU misiunea de a le revela oamenilor anumite taine divine esenţiale, precum şi unele mistere ale Universului, el fiind acela care a fost trimis la începuturi de DUMNEZEU să
-i revelezeomului primordial, sau altfel spus
lui Adam, anumite taine iniţiatice şi tot el este acela care le permite celor  pregătiţi, de îndată ce au ajuns să fie suficient de puri şi suficient de elevaţi din punct de vedere spiritual, să aibăacces dincolo de vălul iluziei divine sau altfel spus dincolo de vălul lui MAYA, în conformitate cu viziuneaspirituală indiană.
 
Cu ajutorul său fiinţele umane pregătite pătrund în felul acesta în sacralitatea pură şi sublimă a lui DUMNEZE 
şi au în felul acesta acces la viaţa divină. Referitor la toate acestea există o legendă faimoasă ce menţionează că
 Arhanghelul Raziel i-
a dăruit omului primordial, Adam, atunci când acesta se afla încă în Grădina Edenului,înainte de căderea lui Adam în
 
tentaţia dualităţii şi a diferenţierii, o misterioasă carte în care erau prezentateanumite mistere ale Universului, iar această carte este cunoscută de cei iniţiaţi sub numele de Cartea cea sfântăa lui Raziel (în ebraică Sepher Raziel).” 
 
Profesor yoga Gregorian Bivolaru
Prezentarea Arhanghelului Raziel
Legenda spune că, dacă ni
-
L imaginăm pe DUMNEZEU aşezat petronul Său, atunci îl vom vedea cu siguranţă şi pe Arhanghelul Razielpentru că acesta se află atât de aproape de tronul lui DUMNEZEU,
 încât
aude toate tainele despre care DUMNEZEU vorbeşte. Se maispune că, din iubire şi compasiune pentru oameni, Raziel (Misterulcel teribil al lui DUMNEZEU) a consemnat întreaga cunoaştere divină
 într-o carte pe care a oferit-o lui Adam, omul primordial.Pie
rdută şi regăsită de mai multe ori,
 
Sepher Raziel Hamalach
este o
carte misterioasă şi plină de forţă prin cunoaşterea pe care ocuprinde. Se spune că ea a aparţinut, în perioadele în care omenirea
a avut acces la ea, unor patriarhi plini de merite divine precum Enoh,
Noe, Solomon şi că secretele conţinute în ea sunt atât de profunde încât pot fi înţelese doar cu ajutorul Arhanghelului Raziel.
 
 În legendă se povesteşte că Adam, întâiul creat de DUMNEZEU, a înălţat timp de trei zile şi trei nopţi rugăciunea sa plină de umilinţă către DUMNEZEU, implorându
-
I graţia şicompasiunea prin care să
-
i reveleze cunoaşterea şi înţelepciunea divină.
 
La sfârşitul celor trei zile DUMNEZEU L
-
a trimis pe îngerul Său Raziel la Adam, pentru a
-i spune:
 „Nu te teme şi
nu te ma
i plânge, căci rugăciunile tale au fost ascultate. Am venit
-
ţi dau învăţătură limpede şi de adâncăînţelepciune. Cuvintele acestei cărţi sfinte te vor ajuta să devii înţelept. Ele revelează totul până în ziua morţii.” (...) „Toate generaţiile viitoare vor fi călăuzite de această carte sfântă în drumul lor către desăvârşire. Fii umil înspirit (RUOCH). Împărtăşeşte tot ceea ce este scris în ea. Vei cunoaşte tot ceea ce se va petrece în fiecare lună, înfiecare zi şi în fiecare noapte.(...)” 
 Adam a venit m
ai aproape şi a ascultat, învăţând cum să se lase îndrumat de această carte sfântă. ÎngerulRaziel a deschis cartea şi a citit cuvintele din ea. Auzind cuvintele acestei cărţi sfinte din gura îngerului Raziel,Adam a căzut la pământ tremurând de spaimă. Ra
ziel i-a spus:
 „Ridică
-
te şi fii puternic. Preţuieşte puterea luiDUMNEZEU. Ia cartea din mâinile mele şi învaţă din ea. Înţelege adevărul. Fă
-l cunoscut tuturor acelora care
 
sunt puri. Aici este cuprins tot ceea ce se va petrece în toate timpurile.” 
 
Adam a luat cartea, în timp ce îngerulRaziel s-
a înălţat la cer învăluit în foc.
 
Cele trei mistere, cele trei tipuri de adorare a Divinului şi cele
trei tipuri de ofrande
 
 „Supreme taine ale cunoaşterii şi înţelepciunii divine ne sunt astfeldezvăluite nouă, tu
turor celor care, într-
un singur cuget, aspirăm cutot sufletul către Bunul DUMNEZEU. Spre Tine Doamne cu nespusăadoraţie, iubire şi recunoştinţă înălţăm din inimile noastre adâncă şineîncetată mulţumire.
 
Binecuvântaţi sunt cei înţelepţi de misterele izv 
orând din
înţelepciunea divină. Cartea sfântă este oferită cu iubire pentru a
-i
învăţa pe oameni adevărul. Omagiind puterea şi gloria divină, onoraţiSHEKINETHOV (Puterea Supremă a lui DUMNEZEU, sau SHAKTI a lui
Dumnezeu, echivalent al lui PARASHAKTI din t 
radiţia indiană, n.n.). Atât puterea lucrărilor celor mai înalte, cât şi a celor mai de jos este
fundamentul gloriei lui ELOHIM. Cuvântul secret este precum laptele
şi mierea pe limbă. Fie doar al tău. Învăţăturile nu îţi sunt străine. Această carte arată secretul lui Raziel, dar numai celui umil. Rămâi în lumina din miezul zilei, fără cereri şi fărăaşteptări. Învaţă să
-
l cinsteşti pe ELOHIM adorându
-
L. Întoarce spatele răului şi mergi pe calea cea dreaptă.
Secretul este venerarea lui DUMNEZEU. Doar cei me
rituoşi au acces direct la secret. Este scris, revelează secretul
lui EL (Eli
– 
 
DUMNEZEU) doar pentru a sluji profeţilor.” 
  În
Cartea cea sfântă a lui Raziel
, numită şi
 
Cartea sfântă a profeţilor 
, sunt descrise trei tipuri principale demistere, în care se
 încadrează toate celelalte şi care la rândul lor sunt cuprinse în prima poruncă: iubirea faţăde DUMNEZEU. Adorarea lui DUMNEZEU este considerată înţelepciunea primordială, întâia şi cea maiimportantă, integrând cele trei forme de cunoaştere:
 „Este scris, bucură
-
te de înţelepciunea exterioară şiconstruieşte casa înţelepciunii cu ajutorul secretului fundaţiei. Fii înţelept deschizându
-
ţi inima în faţamisterului.” 
 Cele trei tipuri de mistere sunt: misterul lui MERKABAH (vehiculul
carul; termenul MERKABAH este folositpentru a descrie HEKHALOTH
sau cel de-
al şaptelea hol paradisiac al palatului lui DUMNEZEU prin care fiinţase deplasează cu ajutorul unui car), misterul lui BERASHITH (BERASHITH este numele primei cărţi a
 
VechiuluiTestament 
 
şi, de asemenea, şi primul cuvânt al cărţii, la începutul Genezei), şi misterul poruncilor (Legilor) luiDUMNEZEU (marea majoritate a oamenilor este familiarizată cu tablele conţinând cele zece porunci ce i
-au
fost înmânate lui Moise pe Muntele Sinai după eliberarea evreilor din Egipt; totuşi în
 
Vechiul Testament 
(Exod20:2-
23:19) sunt peste şaizeci de porunci ce i
-au fost date de DUMNEZEU lui Moise.)
Există trei tipuri de adorare a Divinului. Există adorarea lui DUMNEZEU, adorarea lui SHADDAI (DUMNEZEU
privit ca
Tot Suprem) şi adorarea lui ELOHIM (aspectul personal al lui DUMNEZEU). În
 
Carte
se consideră căadorarea lui DUMNEZEU înseamnă să iubeşti Numele lui DUMNEZEU şi să slujeşti cu (şi în) iubire.
 
 „Este scris,omul este fericit să
-
L slujească, adorându
-L, pe D
UMNEZEU.” 
Nu este scris aici (ci ulterior, n.n.) despre adorarealui ELOHIM, ci doar despre adorarea lui DUMNEZEU, iar în porunci este scris despre servirea în iubire.
 
 „(...) Este scris, vei ştii să
-
L venerezi pe ELOHIM. Vei ştii din iubire.Cunoaşterea a
 
fost instaurată, iar omul se bucură că nu mai estedominat de slăbiciune. De aceea este scris, omul este fericit să– 
L adore
 pe DUMNEZEU. Arată veneraţie Divinului neîncetat. Păstrează iubireaîn inimă. Venerarea Divinului este realizată în inimă întotdeau
na, ea
este adorarea Purităţii supreme a lui DUMNEZEU. Cei care
-L
venerează sunt iubiţi de DUMNEZEU. Este extrem de valoros să trăieştiîn puritate. Scaldă
-te în gloria luminii lui ELOHIM. Mergi din întuneric
în lumină, separându
-
te de cei care se rătăcesc. Din iubire, înţelegereaa apărut din iubire şi adoraţie. O mie de generaţii au venit după aceeadin iubire.” 
  În
Midrash (Cartea sfântă)
sunt descrise trei tipuri de ofrande.
Acestea sunt ofrandele destinate a fi arse (A’AVOLAH), ofrandele
pacifice (SHELO
MIM sau ofrada recunoştinţei) şi ofranda păcatului(CHETATH). Ele sunt în corespondenţă cu cele trei categorii de lucruridrepte: iubirea, rugăciunea şi veneraţia. Ofrandele destinate foculuicorespund iubirii. Ofrandele pacifice corespund rugăciunii. Ofrandele păcatului corespund veneraţiei. Ofrandaarsă este un sacrificiu realizat doar pentru gloria lui DUMNEZEU. Ofrandele pacifice şi cele ale greşelilor(păcatelor) sunt realizate pentru fiinţa aflată în viaţă.
 
 „Faceţi să transpară iubirea din rugăciune şi rugăciunea (cererea) din veneraţie.
 
Din iubire Îl veţi servi peDUMNEZEU în adevăr. Acordaţi gloria şi onoarea doar Impărăţiei Cereşti înaintea tuturor lucrurilor. ÎnBunătatea sa nesfârşită DUMNEZEU a creat Universul prin cuvânt, nu prin muncă. DUMNEZEU (HALOVEH), şiTată şi Împărat, este atotputernic şi înţelept, bun şi plin de compasiune. El tolerează toate lucrurile, percepând totul, atât ceea ce este cel mai înalt, cât şi ceea ce este cel mai de jos, susţinând totul, începând cu planurile cele
mai î 
nalte şi dând naştere tuturor creaturilor. El revelează misterele Universului, cunoaşterea binelui şi răului.Tolerează slăbiciunea de dragul restabilirii. Priveşte, tot binele este acordat celor drepţi care Îl iubesc
 pe
DUMNEZEU. Omagiaţi şi lăudaţi lucrările alese. Ofranda arsă este sacrificiu. Prin rugăciune, serviţi în locurilesacre, binecuvântată este ea. Stăruiţi în cerere şi rugăciune. Cererea pentru tot ceea ce este benefic este sprebeneficiul fiinţei. Acesta este fundamentul înţelepciunii, înţelegerea cunoaşterii. Din aceasta, aduceţi lumină zilelor. (...) Rugaţi
-
L pe DUMNEZEU mai presus de orice, acest sacrificiu este ofranda păcii.” 
 
Adorarea lui DUMNEZEU este cea mai mare înţelepciune
 
 „Veneraţi
-
L pe DUMNEZEU şi serviţi
-L cu mare respect.(...)Π
nţelepciunea primordială este venerarea lui DUMNEZEU şi iubireaParadisului. Inima celui drept arde precum flăcările focului. Respectaţi poruncile din veneraţie faţă de DUMNEZEU. Aceasta este ceea ceDomnul doreşte. Să nu aşteptaţi recompense pentru iubire
 
şiveneraţie. (Venerarea lui DUMNEZEU nu aduce gloria prin ea însăşi, ci
 prin respectarea poruncilor).
 
(...) Domnul este pretutindeni şi în tot. El observă binele şi răul înfiecare loc. Cel merituos Îl venerează pe DUMNEZEU în adevăr. Lucraţi
de dragul C 
erurilor. Fiecare parte este creată din binecuvântări.Stabiliţi
-
vă în inimă. Este scris, mulţumiţi
-L pe DUMNEZEU. El este
etern şi, prin aceasta, recunoscut.
 
(...) Nu Îl veneraţi pe DUMNEZEU de dragul salvării Universului sau
 pentru a deveni eterni. Doa
r veneraţi
-
L, altfel nu veţi fi perfecţi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->