Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DEL 1 af 2 - Svar på anmodning om aktindsigt i rejsekortet til Magnus Bredsdorff

DEL 1 af 2 - Svar på anmodning om aktindsigt i rejsekortet til Magnus Bredsdorff

Ratings: (0)|Views: 10,320|Likes:
Published by redaktion6657

More info:

Published by: redaktion6657 on Oct 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2012

pdf

text

original

 
DEPARTEMENTETTransportministerietFrederiksholms Kanal 27 F1220 København K Telefon 33 92 33 55 www.trm.dk BankDanske Bank,reg. 0216 kt. 4069 0658 80EAN5798000893429CVR 43265717
UdkastMagnus Bredsdorff 
Dato9. juni 2011J. nr.Sagsbeh.DOC 
Du har d. 13/5-2011 anmodet om aktindsigt i notater udarbejdet af Transport-ministeriet og rapporter udarbejdet af konsulenter om rejsekortet. Efter at dumodtog en liste over notater og rapporter, har du per mail d. 1/6-2011 specifice-ret din anmodning om aktindsigt til at gælde nedenstående konsulentrapporterog notater.Efter besvarelsen af din anmodning har du klaget til Folketingets Ombuds-mand, som har sendt sin udtalelse til Transportministeriet d. 7/7-2012. På bag-grund af denne har Transportministeriet genoptaget behandlingen af din an-modning.For hver af rapporterne og notaterne er der med udgangspunkt i udtalelsen fraFolketingets Ombudsmand på ny foretaget en vurdering om anmodningen omaktindsigt kan imødekommes. For de anmodninger, som kan imødekommes, erdokumenterne vedhæftet svaret. For de anmodninger, der ikke kan imødekom-mes, er der henvist til bestemmelserne i lov om offentlighed i forvaltning, derligger til grund for afvisningen. Anmodninger der tidligere er imødekommet erikke behandlet igen. Svar på anmodningerne følger herunder, hvor hver enkeltrapport eller notat er markeret med fed.
Boston Consulting Group - Fremtidige takst- og billetsystemer (maj2010)
 Anmodning om aktindsigt er tidligere imødekommet.
Gartner: Review af Rejsekortprojektet (juni 2010)
Transportministeriet har behandlet anmodningen på baggrund af udtalelsenfra Folketingets Ombudsmand. Anmodningen om aktindsigt imødekommessom udgangspunkt. En række oplysninger i rapporten er imidlertid undtaget ihenhold til offentlighedslovens § 12 stk., 1 nr. 2 og § 13 stk. 1, nr. 5. Der er ertale om oplysninger, som hvis de blev offentliggjort, ville kunne medføre væ-sentlige økonomiske skadevirkninger for henholdsvis Rejsekort A/S (samt sel-skabets aktionærer), og East/West, da de vedrører rejsekortsystemets sik-kerhed samt parternes, fortrolige forretningsforhold og parternes økonomi for-hold samt forhandlingspositioner.
./.
-- AKT 258485 -- BILAG 1 -- [ Svar aktindsigt til Magnus Bredsdorff efter udtalelse fra Folketingets Ombudsmand ] --
 
Side 2/5
Gartner: Leverancemæssigt review af tillægsaftale V (december 2010)
Transportministeriet har behandlet anmodningen på baggrund af udtalelsenfra Folketingets Ombudsmand. Anmodningen om aktindsigt imødekommessom udgangspunkt. En række oplysninger i rapporten er imidlertid undtaget ihenhold til offentlighedslovens § 12 stk., 1 nr. 2 og § 13 stk. 1, nr. 5. Der er ertale om oplysninger, som hvis de blev offentliggjort, ville kunne medføre væ-sentlige økonomiske skadevirkninger for henholdsvis Rejsekort A/S (samt sel-skabets aktionærer), og East/West, da de vedrører rejsekortsystemets sik-kerhed samt parternes, fortrolige forretningsforhold og parternes økonomi for-hold samt forhandlingspositioner.
Gartner: Review af rejsekortprojektets back-office system (november2010)
Transportministeriet har behandlet anmodningen på baggrund af udtalelsenfra Folketingets Ombudsmand. Anmodningen om aktindsigt imødekommessom udgangspunkt. En række oplysninger i rapporten er imidlertid undtaget ihenhold til offentlighedslovens § 12 stk., 1 nr. 2 og § 13 stk. 1, nr. 5. Der er ertale om oplysninger, som hvis de blev offentliggjort, ville kunne medføre væ-sentlige økonomiske skadevirkninger for henholdsvis Rejsekort A/S (samt sel-skabets aktionærer), og East/West, da de vedrører rejsekortsystemets sik-kerhed samt parternes, fortrolige forretningsforhold og parternes økonomi for-hold samt forhandlingspositioner.
Notat vedr. fordyrelser m.v. af rejsekortet til trafikordførerne 126205
På trods af titlen forblev notatet et internt arbejdsnotat. På baggrund af udta-lelsen fra Folketingets Ombudsmand udleveres dokumentet i sin helhed, såle-des at anmodning om aktindsigt imødekommes.
Orientering om rejsekortet til forligskredsmødet 133333
 Anmodning er tidligere imødekommet.
 Aktstykke og ØU sag om kapitaltilførsel til Rejsekort A/S 120030
På baggrund af udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand imødekommes an-modningen om aktindsigt.
Orientering vedr. ØU sag og aktstykke om kapitaltilførsel til Rejsekort A/S 120105
På baggrund af udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand imødekommes an-modningen om aktindsigt.
./../../../../.
 
Side 3/5
Økonomiudvalgssag og aktstykke om tilførsel af likviditet til Rejsekort A/S - til ØU og FIU 120961
På baggrund af udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand imødekommes an-modningen om aktindsigt.
Revideret version af ØU materiale vedr tilførsel af likviditet til Rejse-kort A/S 123148
 Afslaget på aktindsigt fastholdes, men begrundelsen ændres. Aktindsigt afvisesunder henvisning til offentlighedslovens § 7, stk. 1., idet der er tale om et inter-nt arbejdsdokument i form af en forelæggelse for transportministeren. Doku-mentet er ikke sendt ud af huset. Dokumentet indeholder ikke oplysninger,som skal udleveres efter bestemmelse i offentlighedslovens § 11.
Haster - revideret version af ØU materiale og aktstykke vedr tilførsel af likviditet til Rejsekort A/S 123620
 Afslaget på aktindsigt fastholdes, men begrundelsen ændres. Aktindsigt afvisesunder henvisning til offentlighedslovens § 7, stk. 1., idet der er tale om et inter-nt arbejdsdokument i form af en forelæggelse for transportministeren. Doku-mentet er ikke sendt ud af huset. Dokumentet indeholder ikke oplysninger,som skal udleveres efter bestemmelse i offentlighedslovens § 11.
Haster - ØU materiale vedr tilførsel af likviditet til Rejsekort A/S125022
På baggrund af udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand imødekommes an-modningen om aktindsigt.
Plan B ved ophævelse af kontrakten med East-West 92048
På baggrund af udtalelsen fra Folketingets Ombudsmand imødekommes an-modningen om aktindsigt.
 Vurdering af udkast til Tillægsaftale V 93690
 Afslaget på aktindsigt fastholdes fsva hovednotatet fortsat med begrundelsen,at der er tale om et internt arbejdsdokument, jf. offentlighedslovens § 7. Menfsva bilagene med en ændret begrundelse, idet der ikke er tale om internt mate-riale. Aktindsigt i bilagene afvises da der er tale om fortroligt bestyrelsesmaterialeomfattet af selskabslovens § 132, subsidiært offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr.6. Det særlige hensyn til Rejsekorts, og særligt bestyrelsens handlefrihed, måfritage for aktindsigt i bestyrelsens arbejdsdokumenter. Hertil kommer, at no-taterne gengiver indholdet af fortrolige forlig og aftaleforhold.
./../../.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->