Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metode de Contabilitate Manageriala Si de Calculatie a Costurilor

Metode de Contabilitate Manageriala Si de Calculatie a Costurilor

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Published by Simona Paduraru

More info:

Published by: Simona Paduraru on Oct 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

 
METODE DE CONTABILITATE MANAGERIALĂ Şl DECALCULAŢIE A COSTURILOR1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA METODELOR DECONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI DE CALCULAŢIE ACOSTURILOR
Contabilitatea managerială şi calculaţia costurilor se poate organiza,aşa după cum s-a arătat, după mai multe metode, acest lucru fiind lăsat lalatitudinea fiecărei întreprinderi, în funcţie de o serie de factori specifici lamomentul respectiv.Astfel, potrivit legislaţiei în vigoare din ţara noastră, calculaţiacosturilor de producţie se poate efectua după metoda globală, metoda pecomenzi, metoda pe faze, metoda costurilor standard, metoda direct-costingsau a costurilor variabile sau metode adaptate de unitatea patrimonială.În literatura de specialitate sunt prevăzute şi alte metode de calculaţiea costurilor, şi anume: metoda pe locuri (centre) de cheltuieli, metoda tarif-oră-maşină (THM), metoda Georges Perrin (GP), metoda PERT-cost, metodaABC etc.Fiecare dintre metodele de calculaţie enumerate îşi are particularităţilesale specifice.Cunoaşterea particularităţilor, respectiv a elementelor specifice alefiecărei metode de calculie necesiabordarea acestora sub aspectmetodologic-aplicativ în vederea stabilirii principiilor generale care oguvernează, cât şi a condiţiilor concrete de aplicare.Pentru abordarea metodelor de calculaţie menţionate, acestea vor figrupate din punct de vedere al fazei de cuprindere a cheltuielilor în costulunitar, de exemplu metoda de calculaţie absorbante (totale).
190
 
2. METODE DE CALCULAŢIE A COSTURILOR DE TIPABSORBANT2.1. Metoda globală de calculaţie a costurilor 
Această metode calculie a costurilor se utilizeade treîntreprinderile care fabrică un singur produs şi care, în general, la sfârşitul perioadei de gestiune nu au semifabricate sau producţie în curs de execuţie, iar dacă aceasta din urmă există, ea se menţine constantă, în această categorie secuprind, de exemplu, în cazul producţiei de bază întreprinderile din industriaenergetică, din industria cimentului, fabricile de cărămizi etc., iar în cazul producţiei auxiliare, centralele electrice, centralele termice, centralele de apă,centralele de frig etc., care sunt organizate în mod independent.Obiectul calculaţiei costurilor îl reprezintă produsul finit, lucrarea sauserviciul prestat.Pentru exemplificare, se presupune o societate comerciacuactivitate industrială care dispune de două secţii de bază (S I şi S II), douăsecţii auxiliare - centrala electrică (CE) şi centrala de apă (CA) - şi un sector administrativ şi de conducere. În cadrul secţiilor de bază se fabrică un singur  produs (producţie omogenă) care nu necesită cheltuieli de desfacere; iar unitatea lucrează cu întreaga sa capacitate.În continuare, se vor prezenta principalele operaţii economice care seefectuează pe parcursul unei perioade de gestiune şi modul de înregistrare alor în ordine cronologică şi sistematică în contabilitatea managerială asocietăţii comerciale menţionate. În asemenea cazuri, divizarea procesuluitehnologic în scopul sectorizării cheltuielilor de producţie nu este justificată.Urmărirea costurilor de producţie se organizează prin contabilitate,astfel: cheltuielile de bază sau tehnologice se înregistrează în contul
921
Cheltuielile activităţii de bază
1
 
structurat pe articole de calculaţie, iar cheltuielile indirecte de producţie (comune ale secţiei) şi cele generale deadministraţie se înregistrează separat în conturile cu acelaşi număr, respectiv
923
Cheltuielile indirecte de producţie
 ,
924
Cheltuieli generale de
1
Dacă metoda globală se aplică pe seama unei secţii auxiliare care fabrică un singur  produs, contul utilizat pentru înregistrarea cheltuielilor efective este 922
Cheltuielileactivităţilor auxiliare
.191
 
administraţie
 
 pe feluri (articole) de cheltuieli specifice, la sfârşitul perioadeide gestiune aceste cheltuieli se virează în contul de calculie
921
Cheltuielile activităţii de bază
 ,
fără a efectua vreun calcul de repartizare.Costul unitar efectiv
(ct 
ue
 )
se calculează apoi prin diviziune simplă,folosind relaţia:
enieiue
QChct 
=
=
1
,unde:
Ch
e
-
cheltuieli efective pe articole de calculaţie;
i
- articolele de calculaţie;
Q
e
-
volumul fizic al producţiei fabricate.Pentru exemplificarea metodei globale, presupunem cazul uneiîntreprinderi de centrale hidroelectrice care produce numai energie electrică, pe care o livreaîn reţeaua de înaltă tensiune a unei întreprinderi detransport-distribuire a energiei electrice, şi care a întocmit:1) Colectarea cheltuielilor cu consumul de materii prime şi materialeconsumabile în sumă de 12.000.000 lei, repartizate astfel:- materii prime ............................................................................ 9.000.000 lei;- la secţia I ............................................................................... 6.000.000 lei;- la secţia a II-a ........................................................................ 3.000.000 lei;- materiale consumabile ............................................................. 3.000.000 lei;- la secţiile auxiliare ................................................................... 600.000 lei;- la centrala electrică ............................................................... 240.000 lei;- la centrala de apă .................................................................. 360.000 lei;- la secţiile principale de producţie ............................................ 2.100.000 lei;- la secţia I ............................................................................... 1.200.000 lei;- la secţia a II-a ....................................................................... 900.000 lei;- la sectorul administrativşi de conducere al unităţii .................................................... 300.000 lei. ____________________________ ______________________________ % =
901
12.000.000
 Decontări interne privind cheltuielile
192

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->