Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Dowds Farm - Radiocarbon Dating

Dowds Farm - Radiocarbon Dating

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by Wessex Archaeology
Excavation at Dowd’s Farm, Hedge End revealed evidence for Mesolithic to post-medieval activity. Mesolithic and Neolithic activity is attested by a small flint assemblage. A concentration of Bronze Age pits provides the first evidence for permanent occupation and an associated burnt tree-throw hole may suggest that tree clearance was being undertaken. Late Iron Age activity centred on two large ditched enclosures and an associated activity area, together with drainage, boundary and trackway ditches. Early medieval occupation focused on an area to the north of the existing farmhouse. Possible continuation of the field system established in the medieval period into the post-medieval period is suggested. Work on documentary sources has provided further evidence for occupation at Dowd’s Farm during the medieval and post-medieval periods.
Excavation at Dowd’s Farm, Hedge End revealed evidence for Mesolithic to post-medieval activity. Mesolithic and Neolithic activity is attested by a small flint assemblage. A concentration of Bronze Age pits provides the first evidence for permanent occupation and an associated burnt tree-throw hole may suggest that tree clearance was being undertaken. Late Iron Age activity centred on two large ditched enclosures and an associated activity area, together with drainage, boundary and trackway ditches. Early medieval occupation focused on an area to the north of the existing farmhouse. Possible continuation of the field system established in the medieval period into the post-medieval period is suggested. Work on documentary sources has provided further evidence for occupation at Dowd’s Farm during the medieval and post-medieval periods.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Wessex Archaeology on Oct 19, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

 
Ykttks Bqdcbkglgix 
Gdugakq 1?21
Qkf= 614;5
T{pplknkju ug _{alhdbuhgjQbehgdbqagj Ebuhji
ax Q{uc _kllhji
Egye)t FbqnCkeik Kje, Cbnptchqk
 
614;5Egye‘t Fbqn, Ckeik KjeQbehgdbqagj Ebuhji Qkpgqu
 2
Egye‘t Fbqn, Ckeik Kje, Cbnptchqk #614;5(Qbehgdbqagj Ebuhji
Q{uc _kllhji
Hjuqge{duhgj
B ugubl gf 2; qbehgdbqagj nkbt{qknkjut ykqk gaubhjke e{qhji uck pgtu.ksdbvbuhgjbjblxtht* Uck qbehgdbqagj ebuhji pqgiqbnnk ybt {tke ug btthtu hj a{hlehji bdcqgjglgihdbl fqbnkygq` fgq uck thuk bje ug ebuk tpkdhfhd fkbu{qkt bje gamkdut ychdcguckqyhtk lbd`ke ebuhji kvhekjdk* Aqgbelx, uck ebuhji ybt ekthijke ug tkpbqbuk ucklbuk pqkchtugqhd fqgn Tbsgj pcbtkt gf gdd{pbuhgj bu uck thuk* Bll ebukt ykqk{jekqub`kj bu uck Qbfukq Qbehgdbqagj Lbagqbugqx, Jky ]kblbje*
Tbnplhji bje Dblhaqbuhgj
Fkbu{qkt fgq ychdc ebuhji ybt qkr{hqke ukjeke ug lbd` dcbqqke plbju qknbhjt*Tbnplkt gf ygge dcbqdgbl ykqk uckqkfgqk {tke hj ngtu dbtkt* Yckqk pgtthalktbnplkt ykqk gaubhjke fqgn tcgqukq lhvke tpkdhkt t{dc bt blekq #
Blj{t 
tp*( gq_gnghekbk tpkdhkt #bj bjbugnhdbllx thnhlbq iqg{p gf tpkdhkt hjdl{ehji bpplk #
Nbl{t 
 tp*(, pkbq #
_xq{t 
tp*(, cbyucgqj #
Dqkubki{t 
tp*(, ychukakbn bje tkqvhdk fq{hu #
Tgqa{t 
 tp*(* Hj b j{nakq gf dbtkt gjlx gb` #
R{kqd{t 
tp*( ybt bvbhlbalk bje hu ybt jgupgtthalk ug tklkdu uyhi gq tbp ygge* Ihvkj uck lgjikvhux gf gb` #4?? xkbqt( bjxhjukqpqkubuhgj gf ucktk ebukt n{tu ak ub`kj yhuc dbqk*Uck dblhaqbuhgjt gf uck qbehgdbqagj nkbt{qknkjut hjug dblkjebq xkbqt bqk ihvkj hjUbalk 2 bje bqk plguuke hj Fhi{qk 2* Bll ebukt cbvk akkj dblhaqbuke bibhjtu uckHjuDbl?8 Jgquckqj Cknhtpckqk qbehgdbqagj dblhaqbuhgj d{qvk gf Qkhnkq
ku bl*
#1??8(,{thji uck dgnp{ukq pqgiqbn GsDbl v5*2*6 #Aqgj` Qbntkx 288;0 1??2(* Uckdblhaqbuke ebuk qbjikt dhuke hj uck uksu bqk ucgtk fgq 8;*5+ #1
IJ
( dgjfhekjdk* Uckx bqkr{guke hj uck fgqn qkdgnnkjeke ax Ngg` #2836(, yhuc uck kje pghjut qg{jekeg{uybqet ug uck jkbqktu 2? xkbqt*
Qkt{lut
Lbuk Aqgj}k Bik 
Uyg dcbqdgbl tbnplkt ykqk t{anhuuke fqgn uqkk.ucqgy cglkt hj uck tg{uc bje tg{uc.yktukqj pbqu gf uck thuk* Lbqik uqkk.ucqgy cglk 24414 thu{buke bu uck yktukqj keik gfBqkb D pqge{dke b dcbqdgbl bttknalbik dgnplkuklx dgnpgtke gf gb`* B ebuk gf224?.84? dbl AD #J]B.421550 1365²1; A_( ybt gaubhjke gj b fqbinkju gf gb`* Bthnhlbq ebuk gf 221?.38? dbl AD #J]B.4146;0 1312²4; A_( ybt gaubhjke fqgn gb`qkdgvkqke fqgn uqkk.ucqgy cglk 2?231 hj uck tg{uc.yktukqj pbqu gf uck thuk #Bqkb A(*Ucht fkbu{qk bltg dgjubhjke e{npke ckbquc ekaqht, a{qju flhju bje {jehbijgtuhd flhjuuknpkqke pguukqx* Uck lgjikvhux gf gb` ht t{dc ucbu ucktk ebukt dg{le kjdgnpbttt{atubjuhbl kqqgqt gf bt n{dc bt 4?? xkbqt* Jkvkqucklktt, uck thnhlbqhux hj ebuk, bjeuck fbdu ucbu tkvkqbl uqkk.ucqgy cglkt ykqk pqktkju gj uck thuk, nbjx yhuc lbqikbng{jut gf dcbqdgbl bttgdhbuke yhuc uckn, qbhtkt uck pgtthahlhux ucbu ucht qkpqktkjut bpkqhge gf dlkbqbjdk* Blukqjbuhvklx, hu ht pgtthalk ucbu b pkqhge gf jbu{qbl uqkk fbllgdd{qqke, fgq ksbnplk hj tugqnx dgjehuhgjt, bje ucbu ucktk ebukt qkpqktkju c{nbjbduhvhux ksplghuhji uck qkt{luhji cgllgyt*
 
614;5Egye‘t Fbqn, Ckeik KjeQbehgdbqagj Ebuhji Qkpgqu
 1 
Hqgj Bik 
B j{nakq gf fkbu{qkt pqge{dke Hqgj Bik ebukt ychdc dl{tukq akuykkj bag{u 5?? dblAD bje dbl BE ;? #Nheelk ug Lbuk Hqgj Bik(*B ebuk ybt gaubhjke gj gb` fqgn pgtucglk 2?393, gjk gf fg{q pgtucglkt #2?391,2?395, 2?396 bje 2?393( fgqnhji b fg{q.pgtu tuq{du{qk #iqg{p 2?332( m{tu ug uckjgquc gf uck dkjuqbl ygq`hji bqkb #21123(* B tnbll r{bjuhux gf iqbhj ybt qkdgvkqkefqgn pgtucglk 2?393* Uck tnbll bttknalbik gf iqbhj ybt t{dc ucbu jg dgjfhekjdkdg{le ak plbdke gj uck hjukiqhux gf uck bttknalbik cgykvkq* Uck dcbqdgbl fqgn uchtfkbu{qk ybt dgnpgtke kjuhqklx gf gb`, pqkt{nke ug ak uck qknbhjt gf uck pgtu* BjKbqlx Hqgj Bik ebuk gf 94?.43? dbl AD #J]B.414610 1466²4; A_( ybt gaubhjke gjgb`, blucg{ic bibhj ihvkj uck lgjikvhux gf uck ikj{t hu ht fkbthalk ucbu uck fg{q.pgtutuq{du{qk ht tgnkycbu lbukq* _guukqx gf Lbuk Hqgj Bik ebuk ybt qkdgvkqke fqgnpgtucglk 2?396*Ebukt ykqk gaubhjke fqgn dcbqdgbl fqgn b j{nakq gf tcbllgy ckbquct, bllngqpcglgihdbllx thnhlbq bje pqge{dhji jg ebubalk fhjet* Uck ebukt gaubhjke pqgvke ugak dlgtk, bll fbllhji hj uck Nheelk ug Lbuk Hqgj Bik bje dgjtkr{kjulx t{iiktuhji ucktkfkbu{qkt qkpqktkju b dgjuknpgqbjkg{t pkqhge gf bduhvhux* Tnbll –dgg`hji phu‘ 42?4,lgdbuke hj uck tg{uc gf uck Bqkb I, ychdc cbe thijt gf hjukjtk
hj thu{ 
a{qjhji,pqge{dke b ebuk gf 46?.22? dbl AD #J]B.421560 1266²1; A_( gj b fqbinkju gf gb`dcbqdgbl* B tnbll ckbquc #21?14( hj Bqkb B, ychdc thnhlbqlx tcgyke thijt gf hjukjtk
hj thu{ 
a{qjhji, pqge{dke b ebuk fqgn btc #
Fqbshj{t ksdklthgq 
( dcbqdgbl dblhaqbuke ug5??.1?? dbl AD #J]B.412690 1153²5? A_(* Fkbu{qk 24128, gjk gf fhvk {jebukeckbquct hj Bqkb D, bltg pqge{dke b Nheelk Hqgj Bik ebuk gj gb` gf 43?.1?? dbl AD#J]B.421510 1123²1; A_(* Ckbquc 212?1 hj uck jgquc.yktu gf uck thuk #Bqkb B(pqge{dke b ebuk gf 49?.22? dbl AD #J]B.414650 1295²4? A_( gj _gnghekbkdcbqdgbl* Ucht ckbquc dgjubhjke b lbqik pbqu gf b thjilk vkttkl #ekpgthu 21?39(bppbqkjulx eklhakqbuklx plbdke hj uck dkjuqk bt ykll bt b thjilk phkdk gf aqhr{kubikychdc nbx qklbuk ug hut f{jduhgj* Fhjbllx, b ckbquc #24425(, thu{buke tg{uc.kbtu gfKjdlgt{qk B hj Bqkb D, ybt ebuke gj b fqbinkju gf btpkj'yhllgy #
_gp{l{t'Tblhs 
tp*(ug 46?.8? dbl AD #J]B.414690 12;4²4? A_(*Ucqkk f{quckq fkbu{qkt pqge{dke Nheelk Hqgj Bik ebukt* B ebuk gf 49?.8? dbl AD#J]B.414680 12;8²4; A_( ybt gaubhjke gj b pgtthalk tub`k gf btpkj'yhllgybppbqkjulx eqhvkj ucqg{ic uck abtk gf fkbu{qk 2?521 hjug uck jbu{qbl iqkkjtbje#ngjglhuc 39, tkk Jgqdguu, Tkehnkju qkpgqu(* _hu 2?362 ybt uck ekkpktu gf ucqkk hjukq.d{uuhji phut hj iqg{p 2?8?5, thu{buke ug uck yktu gf bduhvhux ygq`hji bqkb 21123, bjeybt gjk gf ucqkk hj uck iqg{p ug dgjubhj b ckbquc gq ckbquc ekaqht* B fqbinkju gfblekq #
Blj{t 
tp*( pqge{dke b ebuk gf 46?.;? dbl AD #J]B.414640 1251²4? A_(* Bebuk, bltg gaubhjke gj blekq, fqgn uck jgquckqj ukqnhjbl gf Kjdlgt{qk B #hjukqvkjuhgj2??12( ybt bibhj thnhlbq, bu 12?.5? dbl AD #J]B.414660 12?3²4? A_(* Ucktktlhiculx lbukq ehudckt bje uck ckbquct eg bppkbq ug dl{tukq fbhqlx uhiculx, t{iiktuhji bdgjdkjuqbuhgj gf bduhvhux hj uck Nheelk ug Lbuk Hqgj Bik bu uck thuk*
Nheelk Hqgj Bik'kbqlx Qgnbjg.Aqhuhtc 
B tbnplk gf blekq gq ahqdc #
Blj{t'Aku{lb 
tp*( dcbqdgbl fqgn ehudc 25155 fqgnKjdlgt{qk A #ehudc 25429( hj Bqkb D pqge{dke b tlhiculx lbukq Nheelk Hqgj Bik ug kbqlxQgnbjg.Aqhuhtc ebuk gf 26? dbl AD . dbl BE 6? #J]B.412630 1?44²4? A_(* Ihvkj ucktuqbuhiqbpchd qklbuhgjtchp akuykkj ucht fkbu{qk bje guckq Nheelk Hqgj Bik fkbu{qkt,ucht ebuk yg{le t{iiktu ucbu uck ehudc qknbhjke gpkj akxgje uck pkqhge gf uck a{l` gfuck Nheelk Hqgj Bik bqdcbkglgix*

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->