Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jovan Deretic - Serbi Narod i Rasa

Jovan Deretic - Serbi Narod i Rasa

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:

More info:

Published by: Верка Павловић on Oct 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2013

pdf

text

original

 
Деретић Јован Индекс Серби – 
 
народ и раса
 1
Dr. Jovan I. Dereti}
Serbi
Narod i rasa
NOVA VULGATA
Muzeon
PUBLISHING INTERNATIONAL
Chicago 1996
 
Деретић Јован Индекс Серби – 
 
народ и раса
 2
САДРЖАЈ
 
1)
 
Временик
 2)
 
Сабирник мање познатих речи
 3)
 
Предговор
 4)
 
Увод
5)
 
Серби Изорода, Свето Писмо стониизворник
6)
 
Изород
7)
 
Неброд
8)
 
Баков
 
-
Нинов Поход
 9)
 
Меди
 10)
 
Сербонов Поход
11)
 
Србиски Корени
12)
 
Стајство
13)
 
Имество
14)
 
Гомер
15)
 
Магог
16)
 
Јован
 17)
 
Тубал и Мешех
18)
 
Теирас
19)
 
Ашкеназ
 20)
 
Рифат
21)
 
Тогарма
22)
 
Елиша
 23)
 
Таршиш
 24)
 
Хетим
25)
 
Роданим
 26)
 
Хам
 
и Сем
27)
 
Пелони
28)
 
Сербика
29)
 
Серби и Словени
30)
 
Србица
31)
 
 Числене вредности србице
32)
 
Исполза
 33)
 
Садржај
 
POSVETA
Ovo delo posve}ujem mojoj supruzi Marizi Dereti}, ro]enoj Blandin. U mojim dugogodi{wimistra`iva~kim naporima i te{koj borbi, pod neopisivote{kim okolnostima, morao sam pod~initi tomeuzvi{enom ciqu, otkrivawu istorije moga naroda sveostalo u mome `ivotu. Moja supruga, kao moj verni `ivotni pratilac,podnosila je sve te{ko}e i krupne `rtve, bez ropcai prekora. Ona, koja nije bila Srpkiwa po ro|ewu,ali verovatno jeste po poreklu, po{to se prezimeBlandin pomiwe kao keltsko prezime u rimskojGaliji, nosila je u srcu Srpstvo i `elela da sveod sebe prilo`i da bi se naneta nepravda Srbimaispravila.Idu}i prema tome ciqu, nije joj ni jedna`rtva bila prevelika, ni jedna cena previsoka: svesnada istrajati zna~i pobediti. Zato joj u znakzahvalnosti posve}ujem ovu kwigu koja jeujedno i moje `ivotno delo.Autor
 
Деретић Јован Нова Вулгата Серби – 
 
народ и раса
 3
 ZAHVALNICA
 Dobrotvorima ove kwige, koji su pomogli wenoobjavqivawe GG:In`ewer Vuk Ze~evi} Doktor Vuko Ze~evi}i Branko Tupawac
СКВОЗЈЕ НЕ МОЖЕ БИТИ ПРАВИЛО!
 
Појава првог тома Историје Срба од истог писца у Ници 1975. год. била је у стварипостављање темеља новој србиској самородној историјској школи.Врло мали број људи је то тадатако видео и разумео шта се у ствари дешава.Али од
 
тога времена па до данас објављено је вишедела у вези са старом србиском историјом и сасвим је извесно да ће их бити још велики број.Свата дела су се складно уклопила на већ постављеном темељу.Ово дело представља кров зграде,највишу тачку до које је историјска наука могла допрети.Сада се уједно са постигнутим успехомпоставља питање неодложиве реформе историјске наставе у школама.
 
Пошто је садашње схватање националне историје било засновано на једном сквозномгледишту на историју, опречном, настраном и погрешном у односу на историјску стварност, ономора да се одбаци.Одржавање досадашњег стања противнаучним и насилним методама може,поред вишеструке штетности да изазива само ругу и подсмех.Ни један словесан човек не можедозволити да сам од себе прави будалу, па још мање то један народ може дозволити.
 
Др. Јован И. Деретић
 
Од ране младости желео је да се посвети изучавању историје Срба и читао је са посебномпажњом све историјске књиге и чланке до којих је долазио. Центар пажње све више заузимало јепитање порекла Срба и старија србиска историја. У Југославији 60
-
тих и 70
-
тих годинадвадесетог века усмеравати се на проучавање старије србиске историје значило је дословно:губљење времена. Недостатак извора био је потпун;
 
дела античких писаца нису била доступна нина изворном језику, а камо ли у преводу. У време Титове диктатуре сматрано је политичкиподозривим чак и помињање србиске историје и објављивање радова из исте забрањивано. Нигдена свету није постојала нека школа на којој је предавана србиска историја и не само то, негонигде није ни прихватано да је она постојала пре седмог века н.е. Жеља тада младог Јована И.Деретића да постане историк и да се посвети изучавању старије србиске историје није билаостварљива кроз постојеће, школе и научне установе,
 
Остала му је само једна утеха и пример:антички историци. На
 
њих се
 
угледао и њиховим путем пошао.ИЗ ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА
 
НИСМО ОВОМЕ ИЗДАЊУ
 
КЊИГЕ МОГЛИ ПРИДОДАТИ
 
ИМЕНИК
 
НАДАМО СЕ ДА ЋЕМО ТО
 
МОЋИ УЧИНИТИ У НАРЕДНОМ
 
ИЗДАЊУ.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->