Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dsida Jenő összegyűjtött versei

Dsida Jenő összegyűjtött versei

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Keve

More info:

Published by: Keve on Oct 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

 
DSIDA JEN
Ő
ÖSSZEGY
Ű
JTÖTT VERSEI
ÚJ ÖSSZEGZÉS
A szöveget gy
ű
 jtötte, gondozta, sajtó alá rendezte:
Láng Gusztáv és Urbán László
El
ő
szó:
Láng Gusztáv
Szerkesztette, a szerkeszt
ő
i utószót és a jegyzeteket írta:
Urbán LászlóBudapest, 2008. május 18.
 
2
TARTALOM
Dsida Jen
ő
élete és költészete
.................20I.
DSIDA JEN
Ő
ÁLTAL KÖTETEKBE
RENDEZETT VERSEK
Leselked
ő
magány
...................................25
Fáraók sírja felé...............................................27
Fáraók sírja felé...................................................27Mélyre ások.........................................................27Túl a formán........................................................28Sorsokat írok........................................................28Sárba zuhan a nap................................................29Megint csupa kérdés............................................29A búvár................................................................30Összefont tenyérrel..............................................30Visszatért lovagok...............................................31Árnyékok.............................................................32Sötét szobor a város felett....................................33Kacagnak a hitetlenek..........................................33Az emberek..........................................................34Behúnyt szemen át...............................................34Legyen áldott.......................................................34Kár mindenért......................................................35Fekete köpeny alatt..............................................35Olvadó jégvirág...................................................36Kitéve..................................................................37
Drótok között...................................................38
A tükör.................................................................38
Szökött hang: hol a t
ű
z?
......................................38Siralom................................................................39Apokalipszis........................................................39Valami eltörött.....................................................40Miért vagyok kedvetlen?.....................................40Drótok között.......................................................41Fáradt harcosok éneke.........................................42
A végzet odúja el
ő
tt
.............................................42Homlokom mögött...............................................43Esti hallucinációk................................................44Circumdederunt me.............................................44Hazafelé az éjszakában........................................45Mindeneket látó dal.............................................45
Leselked
ő
magány
...........................................47
A mérföldkövek titka...........................................47
Törpefeny
ő
k jaja
..................................................47Emlékezések városában.......................................48Üzenet..................................................................48
Meredtszem
ű
 
ő
sz
.................................................49Ha valaki jönne....................................................49Lámpa körül........................................................50
Ő
sz a sétatéren
.....................................................50Itt feledtek............................................................51Nocturno..............................................................52Vállat vonunk......................................................52Mosolyaim egén...................................................53
Leselked
ő
magány
................................................53Nincs többé ember................................................53Valami arcot viszek..............................................54Ormok felé...........................................................55Metamorfozis.......................................................55
Elzuhanok az erd
ő
n
..............................................55Ablaknyitás..........................................................56A háló közepén.....................................................56A láthatatlan ember..............................................57
Elt
ű
n
ő
vonalak 
.................................................58
Itt a helyem...........................................................58Rövid napló..........................................................58Megbocsátod-é?...................................................58Hammelni legenda nyomán..................................59
Elt
ű
n
ő
vonalak 
......................................................60Alkony..................................................................60
Zúg az
ő
szi szél
....................................................60A kietlenség verse................................................61Hideg téli est.........................................................61álom.................................................................62Mindent neked adok.............................................62Zarándokút...........................................................63
Nagycsütörtök..........................................64
Légy már legenda.............................................65
Két vers Kuncz Aladárhoz...................................65Szerenád Ilonkának..............................................68
Túl jégmez
ő
kön
....................................................71Jegenyék...............................................................71Élt valaha régen....................................................72Légy már legenda.................................................72Purgatorium..........................................................73
Nagycsütörtök..................................................74
Kettétört óda a szerelemhez.................................74Nagycsütörtök......................................................76
Országos es
ő
.........................................................76
Panasz gyengül
ő
gyökerekr 
ő
l
...............................77Harum dierum carmina.........................................77Tóparti könyörgés................................................78
A költ
ő
feltámadása
..............................................80
Pásztori tájak remetéje.....................................81
Messzire jöttem....................................................81Halvány, borús táj................................................81
Elalszom, mint az
ő
zek 
.........................................81Alkony..................................................................82Éjszakák...............................................................82Szomorú pásztor...................................................83Mélyen..................................................................83Pásztori tájak remetéje.........................................83Istenem, ki járt itt?................................................84Mesebeli vadász...................................................84Tündéri éjben érkezel!..........................................85Hegyenlakók.........................................................85
 
3Szerelmes ajándék...........................................86
Olyan egyszer 
ű
....................................................86Az újszülött..........................................................86
Csöndesek az
ő
léptei
..........................................87Elysium................................................................87Hajnali séta..........................................................87Emléksorok..........................................................88Szökevények a fák közt.......................................88
Távolban él
ő
kedvesemnek 
.................................89Szerelmes ajándék...............................................90Álmot adsz...........................................................90Tündérmenet........................................................91Laterna magica....................................................91Egy fecske átsuhan..............................................91
Tudom az ösvényt...........................................93
Tudom az ösvényt................................................93Krisztus................................................................93Öreg postás a város végén...................................94
Az uccasepr 
ő
.......................................................94Amundsen kortársa..............................................94Bútorok................................................................95Közöttük élek....................................................100A föld és az ember megmarad...........................100Interieur.............................................................101
Angyalok citeráján................................102
Angyalok citeráján........................................103
Chanson az
ő
rangyalhoz
....................................103Sainte Thérése de Lisieux..................................103Ad deum, qui laetificat iuventutem meam.........105Vidám kínálgatás keresztényi lakomán.............106Jámbor beszéd magamról..................................107
Kánai menyegz
ő
................................................108
Kóborló délután kedves kutyámmal..............109
Útnak eredünk és szeretjük egymást..................109Visszapillantunk a multra s az rendkivülmulatságos.....................................................110
Ő
szintén megdicsérjük az egész világot
............111Eközben a világ elalszik körülöttünk................114A macska fut, mi pedig futunk utána.................115
Miért borultak le az angyalok Viola el
ő
tt
......117
Bevezetés
 
melyben a költ
ő
áhitattal
köszönti az olvasót.........................................117
Els
ő
fejezet, mely hangos szóval dicsériaz erd
ő
t, az ifjuságot és a szerelmet
...............118
Második fejezet, mely arra int, hogy sz
ű
cip
ő
vel ne menj az erd
ő
re
..............................119
Harmadik fejezet, melyben a költ
ő
elbúsulaz
ő
roppant szegénységén
.............................121
 Negyedik fejezet, melyb
ő
l kiderül, hogya fájdalomnál er 
ő
sebb a jóság
........................122Ötödik fejezet, mely csak annyi, mint a sóhaj...124Hatodik fejezet, melyben Viola csodálatos
módon megdics
ő
ül Isten és emberek el
ő
tt
.....125
Utóhang, melyben a költ
ő
elbúcsúzik a
türelmes olvasótól..........................................126
Kisebb költemények.......................................128
Vers egy ághoz...................................................128Harminc év közelében........................................128Hulló hajszálak elégiája.....................................130Február, esti hat óra............................................132
Vendégl
ő
havas hegyek között
...........................133Hálóing nélkül....................................................134Nap és hold.........................................................135Esti teázás...........................................................137Húsvéti ének az üres sziklasír mellett................137A tavaszi éneke..............................................139Templomablak....................................................141Arany és kék szavakkal......................................142Meghitt beszélgetés a verandán..........................143Vallomás............................................................143Légyott...............................................................144Dal az elmaradt vallomásról...............................144Most elmondom..................................................146Tavalyi szerelem................................................146Út a Kálváriára...................................................147Bújdosás és keresés............................................147Pasztell...............................................................148Száraz ág............................................................149Így dudolok az uccán:.........................................149Merre száll?........................................................150Csokonai sírjánál................................................151A sötétség verse..................................................154Már hiába nézed.................................................155
Bucsú az elitéltt
ő
l
...............................................155A félelem szonettje.............................................156Naplemente........................................................157Elárul, mert világít..............................................157Mint lázas kisfiú.................................................159Azrael árnyékában..............................................159Éjszakai dal........................................................160Örök útitársak.....................................................161Tíz parancsolat...................................................162
Tükör el
ő
tt
......................................................166
El
ő
re való beszéd
...............................................166Tarka-barka strófák............................................169A pántos kapukon túl..........................................173
Az els
ő
csók 
.......................................................176Prérívadászok.....................................................179
Tükör el
ő
tt
..........................................................183
II.POSZTUMUSZ KÖTETEKBENMEGJELENT VERSEK
Dsida Jen
ő
versek 
...................................189
Rettenetes virágének......................................190
Megadás.............................................................190Az én kérésem....................................................190Így volna szép.....................................................191Az öreg óra énekel..............................................193A csemetefa éneke..............................................194Tavaszi ujjongás.................................................195