Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Apsolutno zdravlje

Apsolutno zdravlje

Ratings:
(0)
|Views: 202|Likes:

More info:

Published by: Jelena Milan Bogojević on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2015

pdf

text

original

 
1
Apsolutno zdravlje
SAVR
Š
ENO ZDRAVLJE I DUG
Ž
IVOTKako da pomognemo sebi i drugima?PREDGOVORZaista je za
č
u
đ
uju
ć
e koliko se fundamentalnih odgovora mo
ž
e na
ć
ikada poku
š
avate da re
š
ite zagonetku dugog
ž
ivota i produ
ž
enemladosti. Prilikom svojih istra
ž
ivanja otkrio sam u svemu
š
to jestvoreno jedan jednostavan plan kako se stvarno mo
ž
e dosti
ć
i tajnaoko nedosti
ž
ni cilj.Mi ljudi se nalazimo u jednom zaista zavidnom polo
ž
aju. Mi stvarnomo
ž
emo da ostanemo mladi veoma dugo i stvarno imamo imogu
ć
nost da se podmladimo. Na
ž
alost, tu mogu
ć
nost prepoznaje ikoristi veoma malo ljudi.Ovaj materijal treba zato da poslu
ž
i svima koji se usu
đ
uju da zamisletaj cilj; koji se usu
đ
uju da sanjaju san o zdravlju i mladosti. Ona trebada poslu
ž
i da jedan san postane stvarnost.Veoma po
š
tujem ljude koji se usu
đ
uju da bace pogled preko ivicesvoga tanjira da bi videli da li se ono,
š
to se svakome
č
ini normalno isvakodnevno mo
ž
e uskladiti s njihovim iskustvom i
č
injenicama.Zar,onda, ne bi bilo dobro kada biste se i vi, dragi
č
itaoci, duboko iozbiljno zamislili nad temom dugotrajne mladosti i pitanjem kako bi seproces starenja stvarno mogao usporiti i
ž
ivot produ
ž
iti.
 
2
Iako ljudi vrlo brzo pro
š
iruju podru
č
 je svoga znanja, zaista za
č
u
đ
uje
č
injenica da samo povr 
š
no, ali i sa tako malo stvarnog uspeha,razmi
š
ljaju upravo o ovoj temi. Me
đ
utim, kao da se ispod povr 
š
inena
š
e prividne nezainteresovanosti ipak krije i neki strah, prikrivenistrah od starenja i prestanka
ž
ivota.Zar nije istina da taj strah i s njime povezana beznade
ž
nost imaju isvoje opravdanje? “Nomalno” starenje nije naime ba
š
tako normalnokao
š
to
ć
emo videti. Samo zato
š
to se to svakome doga
đ
a i
š
to nikone uspeva da se toga oslobodi, nije i dokaz da to zaista tako mora dabude! Zato
ć
emo na stranicama ove knjige upoznati ljude i saznatinjihove tajne, ljude koji su uprkos svojoj dubokoj starosti stvarnoostali mladi i koji
ć
e to jo
š
dugo i ostati. Na temelju dana
š
njeg stanjanauke jedna dugotrajna mladost je postala veoma dosti
ž
na.Da li ste se ve
ć
zapitali za
š
to se proces starenja tako istrajno, skoronezapa
ž
eno i s tako zastra
š
uju
ć
im automatizmom odvija? Ne? Za
š
tone? Verovatno zato
š
to ste se na taj proces i sami ve
ć
navikli. Ali,postoji li neki opravdani razlog da se moramo naviknuti na ne
š
to takoneugodno i neprihvatljivo? Svakako da ne postoji ukoliko
č
oveku stojina raspolaganju neka alternativa, zar ne?Za
š
to su samo retki uspeli da raskinu okove te op
š
teusvojene navikeu razmi
š
ljanju? Sasvim jednostavno, zato
š
to niko ne mo
ž
e uspe
š
nosa
č
uvati mladost i snagu ukoliko ne prihvati i ne primenjuje odre
đ
enapravila i zakonitosti ovog na
š
eg davno stvorenog sveta!Pred o
č
ima nam stoji istina, koju ve
ć
ina ljudi previ
đ
a. To je istina o jednom posebnom sistemu
ž
ivota koji, ako se pravilno primeni, mo
ž
eda dovede do stvarnosti jednog istinskog podmla
đ
ivanja.Kada nas je Bog u po
č
etku stvorio, predvideo nam je ve
č
ni
ž
ivot. Iakoposle pada u greh nemamo vi
š
e pristup drvetu
ž
ivota, ipak mo
ž
emouz po
š
tovanje prirodnih zakona, koje je Bog proglasio, osigurati sebi jednu dugotrajnu mladost.U tre
ć
em delu ovog materijala bavi
ć
u se mnogo podrobnije pitanjemkako da svoje znanje sasvim jednostavno ugradimo u svoj
ž
ivot ikako da sve
š
to smo saznali prakti
č
no primenimo.
 
3
Va
ž
no: pravo podmla
đ
ivanje, istinski “antiaging”, ne mora daprouzrokuje visoke tro
š
kove da bi bilo uspe
š
no. Prirodnopodmla
đ
ivanje tra
ž
i samo malo razm
š
ljanja, usvajanja novih navika iiznad svega, spremnosti na u
č
enje.Kako bi, onda, bilo kada biste i vi, bez obzira u kojim se godinamaupravo nalazite, prihvatili priliku da sve do svog vrlo dalekog
ž
ivotnogcilja ostanete stvarno mladi i
č
vrsti? Ili, naravno, da to ponovopostanete? Vi
ć
ete imati priliku da vidite kako se taj cilj mo
ž
eza
č
u
đ
uju
ć
e uspe
š
no istvariti. Zamislite samo sebi da ne
ć
e biti nite
š
ko ni nelogi
č
no da se ta zamisao korak po korak i ostvari.Prilikom istra
ž
ivanja za ovaj materijal dodatno sam pregledaomno
š
tvo spisa i informacija, ali sam ugradio svoja vlastita iskustva saovom temom. Naravno, izvesti
ć
u vas i o najnovijim,najsenzacionalnijim antiaging saznanjima savremene nauke.O spektakularnim gentehni
č
kim utopijama i hormonskimmanipulacijama i o tome koje nove vitamine,
ž
ivotne namirnice i vrstesportova predstavljaju trend u bulevardskim medijima da bi sesa
č
uvala mladost, govori
ć
u tako
đ
e. Sve to je sada postalo jednoogromno tr 
ž
i
š
te.
Č
ovek bi mogao da stekne utisak da se neki uspesina podru
č
 ju odr 
ž
avanja mladosti i zdravlja mogu posti
ć
i jedino uzulaganje velikih materijalnih sredstava. Zar ta sredstva zasta moguda zaustave proces starenja?Ima dovoljno dobrih saveta i ima dovoljno pametnih re
č
i, ali jednostavno nedovoljno informacija kako da se ova tema prirodno iprakti
č
no prenese u
ž
ivot.
Ž
eleo bih ipak da naglasim da
ž
ivimo u jednom veoma zaga
đ
enomsvetu i da smo izlo
ž
eni velikom stresu tako da kod nekih ljudi uprkosnajboljem na
č
nu
ž
ivota mogu da se pojave poneke opasne bolesti.Time samo
ž
elim da naglasim da se ne mo
ž
emo osloniti samo nasvoja nastojanja, ve
ć
da nam je potrebno da gajimo dubokopoverenje u Boga i u Njegovu mo
ć
da nam pomogne u borbi protivbolesti i slabosti. Po
š
to nas je Bog u Novom zavetu pozvao da
č
uvamo svoje telo kao svojevrsni hram Svetoga Duha, treba taj pozivda shvatimo kao potvrdu da treba da usvojimo i na
č
in
ž
ivota u skladu

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dragana Erdelj liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->