Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
P. 1
osnovi farmakologije skripta

osnovi farmakologije skripta

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,119|Likes:
Published by Marina

More info:

Published by: Marina on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2015

pdf

text

original

 
Jopfko Pogf 
Ċ 
 
Ixkiqf Aopjoeicimfgd 
 
?+ ^PDLOQOKGD ?2+?>+0>?>+LDAFKFHFGD CDEO
 
^pfpilko fcf xfk|d|fĆeo xt~x|okho fcf xjdůo xt~x|okhf eigo jiŨd lo xd t~i|pd`f t ~piafcoe|fĆed#
|dpo~fgxed fcf
lfgomkix|fĆed xqpbd5
 
 
^pifwqil wo eigf gd kotĆkfj ~t|dj fcf ~ix|t~eij t|qpğdki lo xd t ilpdğdkfj eicfĆfkojo f ko ilpdğdk koĆfkjiŨd eipfx|f|f wo xtw`fgokgd f cdĆdkgd `icdx|f5
 
 
Aopjohdt|xef ti`cfĆdko aipjo cdeiqf|d xt~x|okhd wo ~pfjdkt eil cgtlf f Ũfqi|fkgo
 
^ILDCD CDEIQO
^pdjo Woeikt i cdeiqfjo f jdlfhfkxefj xpdlx|qfjo# xt~x|okhd eigd tcowd t xox|oq cdeiqo# ~o |fjd f cdeiqf# jimt`f|f7
 
btjokim ~ipdeco 
epq# ldpfqo|f f ~pifwqilf il epqf
 
Ũfqi|fkgxeim ~ipdeco
 
 
Ũfqi|fkgd# ldciqf ipmoko# čdcfgd#
xdepd|f# i|piqf# drepd|f# epq f ~pifwqilf il epqf
 
`fcgkim ~ipdeco 
`fcged# ldciqf `fcgoeo# xdepd|f
 
jfepi`ficiůeim ~ipdeco
 
jfepiipmokfwjf f mdkd|xef jilfafeiqokf ipmokfwjf
 
bdjfgxeim ~ipdeco 
dcdjdk|f# jfkdpocf# bdjfgxef ~pifwqilf^pdjo fx|ij woeikt# cdeiqf xd ldcd t kdeicfei mpt~o7
?&
 
mi|iq cde 
 
cde eigf xd x|oqcgo t ~pijd| t ilpdğdkig goĆfkf# i`cfet f ~oeiqokgt# ~il ilpdğdkfj kdwoů|fčdkfjfjdkij "eigd gd ilpdlfco XWI& fcf |pmiqoĆefj fjdkij eigd gd ilpdlfi ~pifwqiğoĆ
 
0&
 
jomfx|pockf cde 
 
fwpoğdk gd t o~i|dhf ko ixkiqt jomfx|pockim pdhd~|o wo ilpdğdkim ~ohfgdk|o
 
8&
 
mocdkxef cde 
 
fwpoğdk t |wq+ mocdkxeig co`ipo|ipfgf o~i|ded t xecolt xo qoŨdčfj aopjoei~dgojo fcf qoŨdčfj
jomfx|pockfj aipjtcojo f kojdkgdk gd wo fwloqokgd f ~pilogt ~ohfgdk|fjo
<&
 
qd|dpfkopxef cde 
k
ojdkgdk gd wo t~i|pd`t xoji eil Ũfqi|fkgo
 
4&
 
cde fw epqf 
 
~pifwqdldk gd fw btjokd fcf Ũfqi|fkgxed epqf
 
1&
 
fjtkiciůef cde
 
 
jiŨd `f|f wo btjokt fcf qd|dpfkopxet jdlfhfkt# qoehfkd# xdptjf# x~dhfafĆkf f kdx~dhfafĆkf
fjtkimci`tcfkf# |irfkf# ocdpmdkf+++
=&
 
polfiaopjohdt|xef cde 
 
mi|iq cde fcf cde ~pf~pdjcgdk kd~ixpdlki ~pd t~i|pd`d eigf xolpŨf gdlok fcf qfůd
polfiktecflo kojdkgdkfb wo jdlfhfkxet ~pfjdkt
2&
 
|polfhfikockf cde 
 
jiŨd `f|f woxkiqok ko kotĆkfj ~pfkhf~fjo# fwpow gd |polfhfikockfb ~pfx|t~o "|polfhfik
ockf`fcgkf cdeiqf&
6&
 
bijdi~o|xef cde 
 
fwpoğdk gd il ~pifwqilo# xt~x|okhf fcf gdlfkgdkgo eigf Ćfkd bijdi~o|xed xfpiqfkd t xecolt xobijdi~o|xefj koĆfkij fwpold# ~i jd|ilojo ^bDt# fcf qoŨdčfb aopjoei~dgo t kdeig il wdjocgo DT
 
?>&
 
~pdjfr 
aopjohdt|xef i`cfe qd|d
pfkopxeim cdeo kojdkgdk wo jdůokgd xo bpokij fcf qilij wo Ũfqi|fkgd
 ^ildco cdeiqo ~pdjo xox|oqt
 
~pix|f cdeiqf 
 
xolpŨd gdlkt oe|fqkt cdeiqf|t xt~x|okht
 
 
xciŨdkf cdeiqf
 
 
xolpŨd lqd fcf qfůd oe|fqkfb cdeiqf|fb xt~x|okhf
 ^pdjo
 goĆfkf ldgx|qo f koĆfkt Ćtqokgo
"^b+Gtm+FQ&
powcfetgt xd7
 
Pdjdlfo fklfadpdk|o
 
 
cdeiqf pdco|fqki xco`im ldgx|qo# i`fĆki xd Ćtqogt ko ~icfhojo# `icdxkfe fb xoj xd`f
liwfpo# jimt `f|f f t xci`ilkig ~pilogf
 
Pdjdlfo xd~opoklo
 
 
cdeiqf goeim ldgx|qo# Ćtqogt xd ilqigdki il lptmfb cdeiqo# fjd fj jiŨd `f|f fx~fxoki
hpqdkfj 
xciqfjo ko `dcig ~ilciwf# jipo xd wko|f jorfjocko liwqicgdko liwo "`fci ~igdlfkoĆko# `fci lkdqko&
 
 
Pdjdlfo hcotldklo "dkdko&
 
 
cdeiqf qdijo goeim ldgx|qo)i|piqf# wlogt xd ~ildcgdkf t liwd# Ćtqogt xd
ilqigdki il lptmfb#
~il ecgtĆdj# ~iwko|d xt jorfjockd liwqicgdkd liwd "~igdlfkoĆkd)lkdqkd&+
T iqig mpt~f powcfetgdji7
 
i~igkd lpimd "~opompoafhf
§
& 
xd Ćtqogt ilqigdki t jd|ockfj ipjopfjo f ~il ecgtĆdj# fwlogt xd ~pdjo Woeikt i
~pifwqilkgf f ~pijd|t i~igkfb lpimo
 
polfioe|fqkf ~pd~opo|f 
xd Ćtqogt ~pdjo ~ixd`kfj ~pi~fxfjo# |t x~ologt polfiaopjohdt|fhf# iwkoĆdkf xt
hpqdkfj 
|pitmciqfjo ko Ũt|ig ~ilciwf
 
 
cdeiqf ixd|cgfqf ko qcomt f xqd|cix| 
xd Ćtqogt t li`pi wo|qipdkfj |ojkfj ~ixtlojo# ko xtqij f |ojkij jdx|t"|i gd i`fĆki ~pix|ipfgo xo li`pij qdk|fcohfgij f fwicohfgij# o kd apfŨfldp fcf kdef qcoŨkf ~ilptj)jomohfk&
+
 
Jopfko Pogf 
Ċ 
 
Ixkiqf Aopjoeicimfgd 
 
^pdjo
koĆfkt ~pfjdkd f kojdkf
powcfetgt xd7
?&
 
Cdeiqf wo 
x~icgoůkgt t~i|pd`t
 
jimt fx~icgf|f cieocki ldgx|qi# ocf f xfx|djxei "eolo xd xo jdx|o ~pfjdkd
pdxip`tgt f ldctgt ko kdeij lptmij jdx|t&# ~pfjdkgtgt xd ko eiŨt f xctwkfhd kixo# iĆfgt# tx|o# qomfkd#`důfed+++
 
0&
 
Cdeiqf wo tkt|poůkgt t~i|pd`t
 
tmcoqkij fx~icgoqogt xfx|djxei ldgx|qi koeik pdxip~hfgd# ocf jimt fjo|f fcieocki ldgx|qi oei xd kd pdxip`tgt
8&
 
Woqigkf jo|dpfgoc 
 
xctŨf wo kokiůdkgd cdeo# fji`fcfwohfgt# Ćfůčdkgd poko# woůfqokgd poko+++
 
<&
 
Lfgomkix|fĆeo xpdlx|qo
 
 
kojdkgdko i|epfqokgt eopoe|dpfx|fĆkfb ~pijdko f `icdx|f
 ^pdjo eikwfx|dkhfgf |g+ ompdmo|kij x|okgt ~ix|igd7
 
Ćqpx|f
i`cfhf cdeiqo
 
~ictĆqpx|f
i`cfhf cdeiqo
 
|dĆkf
i`cfhf cdeiqo
 
cdeiqf t i`cfetmoxo)~opo)odpixico Cdeiqf eigf li`fgogt liwqict wo ~pijd| jimt `f|f7
O+
 
Cdeiqf eigf xd fwlogt xoji ko pdhd~| 
 
jimt xd fwolo|f ~ohfgdk|t xoji ko ixkiqt qoŨdčdm pdhd~|o eigf fwlogd
cdeop# x|ijo|icim fcf qd|dpfkop# fcf ko wob|dq wlpoqx|qdkd tx|okiqd
@+
 
Cdeiqf eigf xd fwlogt `dw pdhd~|o 
 
fjogt joct |irfĆkix|# qdcfet |dpo~fgxet ůfpfkt# `dw`dlkix| t liwfpokgt#
jfkfjock
d fk|dpoehfgd# Ćfgd xt fklfeohfgd li`pi ~iwko|d ~ohfgdk|t# eipfxkfet xctŨd wo xojicdĆdkgd+ Kowfqogt xd
I\H ~pd~opo|f "
Idp \bd Hitk|dp 
&# |t x~ologt ok|fpdtjo|fhf# qf|ojfkf# jfkdpocf# kdkopei|fĆef okocmd|fhf#ok|fbfx|ojfkfhf# coro|fqf# kdef eiwjd|fĆef ~pifw
qilf eigf xd ~pilogt xoji t o~i|deojo+
H+
 
Cdeiqf xo ~xfbi|pi~kfj f kopei|fĆefj ldgx|qij
 
 
xolpŨd i~igkd lpimd fcf ~xfbi|pi~kd xt~x|okhd+ ^pdjojdğtkopilkfj eikqdkhfgojo fw iqd i`cox|f# fwlogt xd t xecolt xo x~dhfafĆkfj pdŨfjij fwloqokgo ilpdğdkfj t
liwqicf wo kgfbiqi x|oqcgokgd t ~pijd|+Oko|ijxei*bdjfgxei*|dpo~fgxeo "O\H& ecoxfafeohfgo cdeiqo 
woxkfqo xd ko ůfapf il = xciqki
*
`pigĆokfb wkoeiqo eigfiwkoĆoqogt xqoet xt~x|okht fcf eil eij`fkiqokfb cdeiqo# xqoef eij`fkiqokf ~pf~poqoe cdeiqo t ~pijd|t+ \fb
xdloj wkoeiqo logt 4 kfqio ecoxfafeohfgd cdeiqo7
?+
 
Oko|ijxef kfqi iwkoĆoqo xd gdlkfj qdcfefj xci
qij# cdeiqf xt xqpx|okf t ?< ixkiqkfb mpt~o ~pdjo ipmokxeijxfx|djt mld ~pqdkx|qdki fx~icgoqogt xqigd ldciqokgd "O*lfmdx|fqkf |poe| f jd|o`icfwoj#@*epq#H#L+++&
0+
 
Wo lptmf kfqi xd eipfx|d lqo `pigo# t~tčtgt ko ~ilptĆgd ~pfjdkd cdeiqo fw gdlkd mpt~d "H
>?*cdeiqf wo i`icgdkgdxpho# H>0*ok|fbf~dp|dkwfqf# +++&
8+
 
@cfŨd ilpdğfqokgd mpt~d cdeo# lilogd xd gdlki qdcfei xciqi "H>?
O*
eoplfi|ikfĆkf mcfeiwflf&
 
<+
 
Giů gdlki xciqi eigd tŨd iwkoĆoqo |dpo~fgxet mpt~t eigig cde ~pf~olo "H>?O
O*mcfeiwflf lfmf|ocfxo&
4+
 
Lqo `pigo eigo iw
koĆoqogt bdjfgxef kfqi# |g fk|dpkohfikocki kdwoů|fčdki fjd cdeo "H>?OO
>4*lfmirfk&
AOPJOEI^DGO
Kogqfůf xctŨ`dkf oe| eigf ~pdlx|oqcgo ekgfmt ~pi~fxo i cdeiqfjo
*
xolpŨf ~pi~fxd wo kgfbiqi x~poqcgokgd "fwpolt&#t|qpğfqokgd "~i|qplt& fldk|f|d|o# fx~f|fqokgd eqocf|d|o# eoi f ~pi~fxd wo kgfbiqi liwfpokgd f Ćtqokgd+ Lokox gd t wdjcgf
ko xkowf ~d|i fwlokgd "
^bopjohi~ido Gtmixcofho
0>>># Dlf|fi qtfk|o
5
^b+ Gtm+ Q&#
 
eigd ~pdlx|oqcgo ~pfcomiğdkf
~pdqil Dqpi~xed aopjoei~dgd fw ?66=+ milfkd
"^b+ Dtp+ FFF&+
Aopjoei~dgo xd xox|igf fw lqo ldco# ~ildcgdko t 8ekgfmd7
 
^pqf ldi ~pdlx|oqcgoEkgfmt ? 
eigo# ~ipdl ~pdlmiqipo f tqilo# xolpŨf 4 ~imcoqcgo7
 
i~ů|d ko~ijdkd
 
jd|ild f okocfwd
 
jo|dpfgocf eigf xd eipfx|d wo fwpolt oj`ocoŨd f eik|dgkdpf
 
 
pdomdkxf
 
i~ů|o ~imcoqcgo
 
 
Ekgfmd 0 f 8~pdlx|oqcgogt jikimpoafgd
JO\DPFOD JDLFHOD 
# eigd xt powqpx|okd t ~d| hdcfko7
 
jikimpoafgd cdeiqf|fb f ~ijičkfb xt~x|okhf
 
polfiaopjohdt|fhf
 
lpimd
 
woqigkf f bfptpůef jo|dpfgoc
 
 
qoehfkd# xdptjf f ldpfqo|f epqf
 
Jopfko Pogf 
Ċ 
 
Ixkiqf Aopjoeicimfgd 
 
XolpŨog
jikimpoafgdi cdet7
 
Koxciqf jikimpoafgo xt ko xp~xeij gdwfet# lie gd fjd cdeo t ~ilkoxciqt ko co|fkxeij gdwfet
 
MpoafĆeo x|pte|tpko aipjtco# xo jicdetcxeij aipjtcij f pdco|fqkij jicdetcxeij joxij
 
 
Ldafkfhfgo jdlfeojdk|o# t~t|x|qo wo fwpolt# fx~f|fqokgd ixi`fko# fldk|fafeohfgt# fx~f|fq
okgd x|d~dko Ćfx|ičd#Ćtqokgd# iwkoĆoqokgd# +++
KOWFQF CDEIQO
 
Bdjfgxei
fjd 
 
kd eipfx|f xd t xqoeilkdqkij polt cdeopo f aopjohdt|o gdp gd xtqfůd xciŨdki+ \i gd i~fxki
fjd wo bdjfgxet x|pte|tpt cdeo
 
Jdğtkopilki
 
kdwoů|fčdki
fjd 
 
ilpdğtgd mo ilmiqopogtčo eijfxfgo XWI wo co|fkxet# dkmcdxet# apokhtxet fptxet qdpwfgt+ Iqi fjd ~ix|igf wo xqoet |dpo~fgxet xt~x|okht+ IwkoĆoqo xd xepočdkfhij
pFKK"
pdhijdkldlFk|dpko|fikoc Kik~pi~pfd|opv Kojd
&# kowfqo xd f
mdkdpfĆei fjd# ů|i kfgd t ~i|~tkix|f |oĆki gdp
 mdktx
ko
co|fkxeij wkoĆf pil fcf ~ipilfho# |oei lo `f |i `fci eoi w`fpki fjd wo qfůd xpilkfb xt~x|okhf# o kd wo gdlkt~igdlfkoĆkt xt~x|okht+ Kdwoů|fčdki fjd ilmiqopo co|fkxefj fjdkfjo fw aopjoei~dgd# ~o xd kowfqo giů f
iafhfkocki fjd
# ~fůd xd jocfj ~iĆd|kfj xciqij+
 
 
Woů|fčdki
fjd 
 
~il ~o|dk|kij woů|f|ij aopjohdt|xed fktx|pfgd wo ~igdlfkd ~pifwqild+ Fx|o xt~x|okho jiŨdlo xd ~igoqf ~il qfůd woů|fčdkfb fjdko# |wq+ ‛~opocdco–+ ^fůd xd qdcfefj ~iĆd|kfj xciqij+
 
PDHD^\
"^podhd~|tj&
^pdlx|oqcgo
~fxjdki t~t|x|qi wo x~poqcgokgd f fwloqokgd cdeo eigd cdeop ůocgd aopjohdt|t+ ^ipdl cdeopo pdhd~|jiŨd lo ~pi~fxtgd f x|ijo|icim fcf qd|dpfkop+ Wo fx~fxokf xolpŨog pdhd~|o gd ilmiqipok cdeop# o wo x~poqcgokgd cdeoaopjohdt|+ Ldi pdhd~|o eigf xolpŨf ~ilo|ed i cdet# i`cfet cdeo# t~t|x|qi wo x~poqcgokgd f ~oeiqokgd# eicfĆfkf cdeo~fůd xd co|fkxefj# o t~t|x|qi ~ohfgdk|t ko kopilkij gdwfet+ Ko gdlkij pdhd~|t xd jiŨd ~pi~fxo|f xoji gdlok cde
wo xoji gdlkt ixi`t+ ^ix|igd |pf ixkiqkd aipjd ~fxokgo pdhd~|o7
?&
 
Aipjtco Jomfx|pocfx "AJ&
 
 
cdeop ~pi~fxtgd xqd ů|i gd ~i|pd`ki wo x~poqcgokgd cdeo# koqilf fjdko f eicfĆfkdxt~x|okhd# koĆfk x~poqcgokgo# i`cfe cdeo f koĆfk fwloqokgo+ Fjd ~i|fĆd il co|fkxeim fjdko cdeopo
"jomfxdp jdlfhfkod&
gdp cdeop t ~i|~tkix|f xox|oqcgo pdhd~|# ilk+jomfx|pockf cde+ 
0&
 
Aipjtco Iaafhfkocfx "AI&
 
 
koĆfk ~pi~fxfqokgo cdeiqo f cdeiqf|fb ~pd~opo|o eigf xd kocowd t aopjoei~dgf+ Cdeop
~pi~fxtgd iafhfkocki fjd cdeo fw aopjoei~dgd o aopjohdt| x~poqcgomocdkxef cdef fwlogd ~pdjo ~pi~fxfjo fwaopjo
ei~dgd+ Lokox xd iqij aipjtcij ~pi~fxtgt cdeiqf ~pdjo xqij mdkdpfĆeij "kdwoů|fčdkij& fjdkt# ~o xdiko kowfqo f aipjtco wo mdkdpfĆei ~pi~fxfqokgd cdeo+
 
8&
 
Aipjtco wo mi|iq cde "x~dhfgocf|d|# 
AM&
 
 
wo ~pi~fxfqokgd cdeiqo eigf xd fwpoğtgt f ~oetgt t ilmiqopogtčo
 
~oeiqokgo t ao`pfeojo+ Ikf licowd t ~pijd| ~il woů|fčdkfj fjdkij ~pifwqiğoĆo f fwlogt xd t ipfmfkockijao`pfĆeij ~oeiqokgt+ Cdeop ~pi~fxtgd woů|fčdki fjd ~pd~opo|o# komcoůoqo i`cfe cdeo f liwt+ Iqi gd lokoxkogĆdůčf koĆfk ~pi~fxfqokgo+
Kdwoqfxki il aipjtcd eigo xd eipfx|f# xqoef
pdhd~| xd xox|igf fw xcdldčfb ldciqo
7
 
Fkxhpf~|i "xt~dpxhpf~|fi&
 
 
womcoqcgd fcf koxciq pdhd~|o# xolpŨf ixkiqkd ~ilo|ed i ~ohfgdk|t# `icdx|f# eoi f
~ilo|ed i wlpoqx|qdkig tx|okiqf mld xd cde ~pi~fxtgd f cdeopt+
 
Fkiho|fi "~pod~ixf|fi&
 
 
ldi pdhd~|o eigf xd ~fůd xo cdqd x|pokd xepočdkfhij
P~+
 
il co|fkhed pdĆf
pdhf~d
ů|iwkoĆf twjf+
 
 
Iplfko|fi "~podxhpf~|fi&
 
 
mcoqkf ldi pdhd~|o t eij xd ~pi~fxtgd cde f eicfĆfko liwd
 
 
Xt`xhpf~|fi
 
ldi pdhd~|o t eigdj xd kocowf t~t|x|qi o~i|de
opt wo x~poqcgokgd f fwloqokgd cdeo# ~fůd xd koco|fkxeij+ Oei ko pdhd~|t kfxt iwkoĆdkd liwd# qdcfĆfko ~oeiqokgo f xc+ o~i|deop čd ~ohfgdk|t fwlo|f cde t
kogjokgig liwf f kogjokgdj ~oeiqkgt
 
Xfmko|tpo
 
 
ldi pdhd~|o eigf xolpŨf t~t|x|qi wo ~ohfgdk|o f ~fůd x
d kopilkfj gdwfeij# epo|ei t~t|x|qi ~ohfgdk|teoei lo t~i|pd`cgoqo cde
 
Kijdk jdlfhf 
 
 
fjd# ~i|~fx f ~dĆo| cdeopo gd ldi eigfj xd woqpůoqo pdhd~|
 
 
 Olxhpf~|fi
 
ldi pdhd~|o wo dqfldkhfgt o~i|ded eigo gd fwloco cde# ilkixf xd ko hdkt ~igdlfkfb xox|igoeoCdeiqf xd jimt ~pi~fxfqo|f eoi7
O+
 
Kd~ildcgdkf
cdeiqf xco`fgdm# xeipi fklfadpdk|kim ldgx|qo
@+
 
^ildcgdkf cdeiqf 
cdeiqf goeim ldgx|qo

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
AleksandraKuzeljevic reviewed this
Rated 5/5
odlicnoo
Alma Savic reviewed this
Rated 5/5
(y)
anesa23 liked this
NestorovskiDejan liked this
ArmelaMujcic liked this
ArmelaMujcic liked this
Aida Ćomić liked this
JovanovicAna liked this
sofijica9797 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->