Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
P. 1
osnovi farmakologije skripta

osnovi farmakologije skripta

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,870|Likes:
Published by Marina

More info:

Published by: Marina on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2015

pdf

text

original

 
Jopfko Pogf 
Ċ 
 
Ixkiqf Aopjoeicimfgd 
 
?+ ^PDLOQOKGD ?2+?>+0>?>+LDAFKFHFGD CDEO
 
^pfpilko fcf xfk|d|fĆeo xt~x|okho fcf xjdůo xt~x|okhf eigo jiŨd lo xd t~i|pd`f t ~piafcoe|fĆed#
|dpo~fgxed fcf
lfgomkix|fĆed xqpbd5
 
 
^pifwqil wo eigf gd kotĆkfj ~t|dj fcf ~ix|t~eij t|qpğdki lo xd t ilpdğdkfj eicfĆfkojo f ko ilpdğdk koĆfkjiŨd eipfx|f|f wo xtw`fgokgd f cdĆdkgd `icdx|f5
 
 
Aopjohdt|xef ti`cfĆdko aipjo cdeiqf|d xt~x|okhd wo ~pfjdkt eil cgtlf f Ũfqi|fkgo
 
^ILDCD CDEIQO
^pdjo Woeikt i cdeiqfjo f jdlfhfkxefj xpdlx|qfjo# xt~x|okhd eigd tcowd t xox|oq cdeiqo# ~o |fjd f cdeiqf# jimt`f|f7
 
btjokim ~ipdeco 
epq# ldpfqo|f f ~pifwqilf il epqf
 
Ũfqi|fkgxeim ~ipdeco
 
 
Ũfqi|fkgd# ldciqf ipmoko# čdcfgd#
xdepd|f# i|piqf# drepd|f# epq f ~pifwqilf il epqf
 
`fcgkim ~ipdeco 
`fcged# ldciqf `fcgoeo# xdepd|f
 
jfepi`ficiůeim ~ipdeco
 
jfepiipmokfwjf f mdkd|xef jilfafeiqokf ipmokfwjf
 
bdjfgxeim ~ipdeco 
dcdjdk|f# jfkdpocf# bdjfgxef ~pifwqilf^pdjo fx|ij woeikt# cdeiqf xd ldcd t kdeicfei mpt~o7
?&
 
mi|iq cde 
 
cde eigf xd x|oqcgo t ~pijd| t ilpdğdkig goĆfkf# i`cfet f ~oeiqokgt# ~il ilpdğdkfj kdwoů|fčdkfjfjdkij "eigd gd ilpdlfco XWI& fcf |pmiqoĆefj fjdkij eigd gd ilpdlfi ~pifwqiğoĆ
 
0&
 
jomfx|pockf cde 
 
fwpoğdk gd t o~i|dhf ko ixkiqt jomfx|pockim pdhd~|o wo ilpdğdkim ~ohfgdk|o
 
8&
 
mocdkxef cde 
 
fwpoğdk t |wq+ mocdkxeig co`ipo|ipfgf o~i|ded t xecolt xo qoŨdčfj aopjoei~dgojo fcf qoŨdčfj
jomfx|pockfj aipjtcojo f kojdkgdk gd wo fwloqokgd f ~pilogt ~ohfgdk|fjo
<&
 
qd|dpfkopxef cde 
k
ojdkgdk gd wo t~i|pd`t xoji eil Ũfqi|fkgo
 
4&
 
cde fw epqf 
 
~pifwqdldk gd fw btjokd fcf Ũfqi|fkgxed epqf
 
1&
 
fjtkiciůef cde
 
 
jiŨd `f|f wo btjokt fcf qd|dpfkopxet jdlfhfkt# qoehfkd# xdptjf# x~dhfafĆkf f kdx~dhfafĆkf
fjtkimci`tcfkf# |irfkf# ocdpmdkf+++
=&
 
polfiaopjohdt|xef cde 
 
mi|iq cde fcf cde ~pf~pdjcgdk kd~ixpdlki ~pd t~i|pd`d eigf xolpŨf gdlok fcf qfůd
polfiktecflo kojdkgdkfb wo jdlfhfkxet ~pfjdkt
2&
 
|polfhfikockf cde 
 
jiŨd `f|f woxkiqok ko kotĆkfj ~pfkhf~fjo# fwpow gd |polfhfikockfb ~pfx|t~o "|polfhfik
ockf`fcgkf cdeiqf&
6&
 
bijdi~o|xef cde 
 
fwpoğdk gd il ~pifwqilo# xt~x|okhf fcf gdlfkgdkgo eigf Ćfkd bijdi~o|xed xfpiqfkd t xecolt xobijdi~o|xefj koĆfkij fwpold# ~i jd|ilojo ^bDt# fcf qoŨdčfb aopjoei~dgo t kdeig il wdjocgo DT
 
?>&
 
~pdjfr 
aopjohdt|xef i`cfe qd|d
pfkopxeim cdeo kojdkgdk wo jdůokgd xo bpokij fcf qilij wo Ũfqi|fkgd
 ^ildco cdeiqo ~pdjo xox|oqt
 
~pix|f cdeiqf 
 
xolpŨd gdlkt oe|fqkt cdeiqf|t xt~x|okht
 
 
xciŨdkf cdeiqf
 
 
xolpŨd lqd fcf qfůd oe|fqkfb cdeiqf|fb xt~x|okhf
 ^pdjo
 goĆfkf ldgx|qo f koĆfkt Ćtqokgo
"^b+Gtm+FQ&
powcfetgt xd7
 
Pdjdlfo fklfadpdk|o
 
 
cdeiqf pdco|fqki xco`im ldgx|qo# i`fĆki xd Ćtqogt ko ~icfhojo# `icdxkfe fb xoj xd`f
liwfpo# jimt `f|f f t xci`ilkig ~pilogf
 
Pdjdlfo xd~opoklo
 
 
cdeiqf goeim ldgx|qo# Ćtqogt xd ilqigdki il lptmfb cdeiqo# fjd fj jiŨd `f|f fx~fxoki
hpqdkfj 
xciqfjo ko `dcig ~ilciwf# jipo xd wko|f jorfjocko liwqicgdko liwo "`fci ~igdlfkoĆko# `fci lkdqko&
 
 
Pdjdlfo hcotldklo "dkdko&
 
 
cdeiqf qdijo goeim ldgx|qo)i|piqf# wlogt xd ~ildcgdkf t liwd# Ćtqogt xd
ilqigdki il lptmfb#
~il ecgtĆdj# ~iwko|d xt jorfjockd liwqicgdkd liwd "~igdlfkoĆkd)lkdqkd&+
T iqig mpt~f powcfetgdji7
 
i~igkd lpimd "~opompoafhf
§
& 
xd Ćtqogt ilqigdki t jd|ockfj ipjopfjo f ~il ecgtĆdj# fwlogt xd ~pdjo Woeikt i
~pifwqilkgf f ~pijd|t i~igkfb lpimo
 
polfioe|fqkf ~pd~opo|f 
xd Ćtqogt ~pdjo ~ixd`kfj ~pi~fxfjo# |t x~ologt polfiaopjohdt|fhf# iwkoĆdkf xt
hpqdkfj 
|pitmciqfjo ko Ũt|ig ~ilciwf
 
 
cdeiqf ixd|cgfqf ko qcomt f xqd|cix| 
xd Ćtqogt t li`pi wo|qipdkfj |ojkfj ~ixtlojo# ko xtqij f |ojkij jdx|t"|i gd i`fĆki ~pix|ipfgo xo li`pij qdk|fcohfgij f fwicohfgij# o kd apfŨfldp fcf kdef qcoŨkf ~ilptj)jomohfk&
+
 
Jopfko Pogf 
Ċ 
 
Ixkiqf Aopjoeicimfgd 
 
^pdjo
koĆfkt ~pfjdkd f kojdkf
powcfetgt xd7
?&
 
Cdeiqf wo 
x~icgoůkgt t~i|pd`t
 
jimt fx~icgf|f cieocki ldgx|qi# ocf f xfx|djxei "eolo xd xo jdx|o ~pfjdkd
pdxip`tgt f ldctgt ko kdeij lptmij jdx|t&# ~pfjdkgtgt xd ko eiŨt f xctwkfhd kixo# iĆfgt# tx|o# qomfkd#`důfed+++
 
0&
 
Cdeiqf wo tkt|poůkgt t~i|pd`t
 
tmcoqkij fx~icgoqogt xfx|djxei ldgx|qi koeik pdxip~hfgd# ocf jimt fjo|f fcieocki ldgx|qi oei xd kd pdxip`tgt
8&
 
Woqigkf jo|dpfgoc 
 
xctŨf wo kokiůdkgd cdeo# fji`fcfwohfgt# Ćfůčdkgd poko# woůfqokgd poko+++
 
<&
 
Lfgomkix|fĆeo xpdlx|qo
 
 
kojdkgdko i|epfqokgt eopoe|dpfx|fĆkfb ~pijdko f `icdx|f
 ^pdjo eikwfx|dkhfgf |g+ ompdmo|kij x|okgt ~ix|igd7
 
Ćqpx|f
i`cfhf cdeiqo
 
~ictĆqpx|f
i`cfhf cdeiqo
 
|dĆkf
i`cfhf cdeiqo
 
cdeiqf t i`cfetmoxo)~opo)odpixico Cdeiqf eigf li`fgogt liwqict wo ~pijd| jimt `f|f7
O+
 
Cdeiqf eigf xd fwlogt xoji ko pdhd~| 
 
jimt xd fwolo|f ~ohfgdk|t xoji ko ixkiqt qoŨdčdm pdhd~|o eigf fwlogd
cdeop# x|ijo|icim fcf qd|dpfkop# fcf ko wob|dq wlpoqx|qdkd tx|okiqd
@+
 
Cdeiqf eigf xd fwlogt `dw pdhd~|o 
 
fjogt joct |irfĆkix|# qdcfet |dpo~fgxet ůfpfkt# `dw`dlkix| t liwfpokgt#
jfkfjock
d fk|dpoehfgd# Ćfgd xt fklfeohfgd li`pi ~iwko|d ~ohfgdk|t# eipfxkfet xctŨd wo xojicdĆdkgd+ Kowfqogt xd
I\H ~pd~opo|f "
Idp \bd Hitk|dp 
&# |t x~ologt ok|fpdtjo|fhf# qf|ojfkf# jfkdpocf# kdkopei|fĆef okocmd|fhf#ok|fbfx|ojfkfhf# coro|fqf# kdef eiwjd|fĆef ~pifw
qilf eigf xd ~pilogt xoji t o~i|deojo+
H+
 
Cdeiqf xo ~xfbi|pi~kfj f kopei|fĆefj ldgx|qij
 
 
xolpŨd i~igkd lpimd fcf ~xfbi|pi~kd xt~x|okhd+ ^pdjojdğtkopilkfj eikqdkhfgojo fw iqd i`cox|f# fwlogt xd t xecolt xo x~dhfafĆkfj pdŨfjij fwloqokgo ilpdğdkfj t
liwqicf wo kgfbiqi x|oqcgokgd t ~pijd|+Oko|ijxei*bdjfgxei*|dpo~fgxeo "O\H& ecoxfafeohfgo cdeiqo 
woxkfqo xd ko ůfapf il = xciqki
*
`pigĆokfb wkoeiqo eigfiwkoĆoqogt xqoet xt~x|okht fcf eil eij`fkiqokfb cdeiqo# xqoef eij`fkiqokf ~pf~poqoe cdeiqo t ~pijd|t+ \fb
xdloj wkoeiqo logt 4 kfqio ecoxfafeohfgd cdeiqo7
?+
 
Oko|ijxef kfqi iwkoĆoqo xd gdlkfj qdcfefj xci
qij# cdeiqf xt xqpx|okf t ?< ixkiqkfb mpt~o ~pdjo ipmokxeijxfx|djt mld ~pqdkx|qdki fx~icgoqogt xqigd ldciqokgd "O*lfmdx|fqkf |poe| f jd|o`icfwoj#@*epq#H#L+++&
0+
 
Wo lptmf kfqi xd eipfx|d lqo `pigo# t~tčtgt ko ~ilptĆgd ~pfjdkd cdeiqo fw gdlkd mpt~d "H
>?*cdeiqf wo i`icgdkgdxpho# H>0*ok|fbf~dp|dkwfqf# +++&
8+
 
@cfŨd ilpdğfqokgd mpt~d cdeo# lilogd xd gdlki qdcfei xciqi "H>?
O*
eoplfi|ikfĆkf mcfeiwflf&
 
<+
 
Giů gdlki xciqi eigd tŨd iwkoĆoqo |dpo~fgxet mpt~t eigig cde ~pf~olo "H>?O
O*mcfeiwflf lfmf|ocfxo&
4+
 
Lqo `pigo eigo iw
koĆoqogt bdjfgxef kfqi# |g fk|dpkohfikocki kdwoů|fčdki fjd cdeo "H>?OO
>4*lfmirfk&
AOPJOEI^DGO
Kogqfůf xctŨ`dkf oe| eigf ~pdlx|oqcgo ekgfmt ~pi~fxo i cdeiqfjo
*
xolpŨf ~pi~fxd wo kgfbiqi x~poqcgokgd "fwpolt&#t|qpğfqokgd "~i|qplt& fldk|f|d|o# fx~f|fqokgd eqocf|d|o# eoi f ~pi~fxd wo kgfbiqi liwfpokgd f Ćtqokgd+ Lokox gd t wdjcgf
ko xkowf ~d|i fwlokgd "
^bopjohi~ido Gtmixcofho
0>>># Dlf|fi qtfk|o
5
^b+ Gtm+ Q&#
 
eigd ~pdlx|oqcgo ~pfcomiğdkf
~pdqil Dqpi~xed aopjoei~dgd fw ?66=+ milfkd
"^b+ Dtp+ FFF&+
Aopjoei~dgo xd xox|igf fw lqo ldco# ~ildcgdko t 8ekgfmd7
 
^pqf ldi ~pdlx|oqcgoEkgfmt ? 
eigo# ~ipdl ~pdlmiqipo f tqilo# xolpŨf 4 ~imcoqcgo7
 
i~ů|d ko~ijdkd
 
jd|ild f okocfwd
 
jo|dpfgocf eigf xd eipfx|d wo fwpolt oj`ocoŨd f eik|dgkdpf
 
 
pdomdkxf
 
i~ů|o ~imcoqcgo
 
 
Ekgfmd 0 f 8~pdlx|oqcgogt jikimpoafgd
JO\DPFOD JDLFHOD 
# eigd xt powqpx|okd t ~d| hdcfko7
 
jikimpoafgd cdeiqf|fb f ~ijičkfb xt~x|okhf
 
polfiaopjohdt|fhf
 
lpimd
 
woqigkf f bfptpůef jo|dpfgoc
 
 
qoehfkd# xdptjf f ldpfqo|f epqf
 
Jopfko Pogf 
Ċ 
 
Ixkiqf Aopjoeicimfgd 
 
XolpŨog
jikimpoafgdi cdet7
 
Koxciqf jikimpoafgo xt ko xp~xeij gdwfet# lie gd fjd cdeo t ~ilkoxciqt ko co|fkxeij gdwfet
 
MpoafĆeo x|pte|tpko aipjtco# xo jicdetcxeij aipjtcij f pdco|fqkij jicdetcxeij joxij
 
 
Ldafkfhfgo jdlfeojdk|o# t~t|x|qo wo fwpolt# fx~f|fqokgd ixi`fko# fldk|fafeohfgt# fx~f|fq
okgd x|d~dko Ćfx|ičd#Ćtqokgd# iwkoĆoqokgd# +++
KOWFQF CDEIQO
 
Bdjfgxei
fjd 
 
kd eipfx|f xd t xqoeilkdqkij polt cdeopo f aopjohdt|o gdp gd xtqfůd xciŨdki+ \i gd i~fxki
fjd wo bdjfgxet x|pte|tpt cdeo
 
Jdğtkopilki
 
kdwoů|fčdki
fjd 
 
ilpdğtgd mo ilmiqopogtčo eijfxfgo XWI wo co|fkxet# dkmcdxet# apokhtxet fptxet qdpwfgt+ Iqi fjd ~ix|igf wo xqoet |dpo~fgxet xt~x|okht+ IwkoĆoqo xd xepočdkfhij
pFKK"
pdhijdkldlFk|dpko|fikoc Kik~pi~pfd|opv Kojd
&# kowfqo xd f
mdkdpfĆei fjd# ů|i kfgd t ~i|~tkix|f |oĆki gdp
 mdktx
ko
co|fkxeij wkoĆf pil fcf ~ipilfho# |oei lo `f |i `fci eoi w`fpki fjd wo qfůd xpilkfb xt~x|okhf# o kd wo gdlkt~igdlfkoĆkt xt~x|okht+ Kdwoů|fčdki fjd ilmiqopo co|fkxefj fjdkfjo fw aopjoei~dgd# ~o xd kowfqo giů f
iafhfkocki fjd
# ~fůd xd jocfj ~iĆd|kfj xciqij+
 
 
Woů|fčdki
fjd 
 
~il ~o|dk|kij woů|f|ij aopjohdt|xed fktx|pfgd wo ~igdlfkd ~pifwqild+ Fx|o xt~x|okho jiŨdlo xd ~igoqf ~il qfůd woů|fčdkfb fjdko# |wq+ ‛~opocdco–+ ^fůd xd qdcfefj ~iĆd|kfj xciqij+
 
PDHD^\
"^podhd~|tj&
^pdlx|oqcgo
~fxjdki t~t|x|qi wo x~poqcgokgd f fwloqokgd cdeo eigd cdeop ůocgd aopjohdt|t+ ^ipdl cdeopo pdhd~|jiŨd lo ~pi~fxtgd f x|ijo|icim fcf qd|dpfkop+ Wo fx~fxokf xolpŨog pdhd~|o gd ilmiqipok cdeop# o wo x~poqcgokgd cdeoaopjohdt|+ Ldi pdhd~|o eigf xolpŨf ~ilo|ed i cdet# i`cfet cdeo# t~t|x|qi wo x~poqcgokgd f ~oeiqokgd# eicfĆfkf cdeo~fůd xd co|fkxefj# o t~t|x|qi ~ohfgdk|t ko kopilkij gdwfet+ Ko gdlkij pdhd~|t xd jiŨd ~pi~fxo|f xoji gdlok cde
wo xoji gdlkt ixi`t+ ^ix|igd |pf ixkiqkd aipjd ~fxokgo pdhd~|o7
?&
 
Aipjtco Jomfx|pocfx "AJ&
 
 
cdeop ~pi~fxtgd xqd ů|i gd ~i|pd`ki wo x~poqcgokgd cdeo# koqilf fjdko f eicfĆfkdxt~x|okhd# koĆfk x~poqcgokgo# i`cfe cdeo f koĆfk fwloqokgo+ Fjd ~i|fĆd il co|fkxeim fjdko cdeopo
"jomfxdp jdlfhfkod&
gdp cdeop t ~i|~tkix|f xox|oqcgo pdhd~|# ilk+jomfx|pockf cde+ 
0&
 
Aipjtco Iaafhfkocfx "AI&
 
 
koĆfk ~pi~fxfqokgo cdeiqo f cdeiqf|fb ~pd~opo|o eigf xd kocowd t aopjoei~dgf+ Cdeop
~pi~fxtgd iafhfkocki fjd cdeo fw aopjoei~dgd o aopjohdt| x~poqcgomocdkxef cdef fwlogd ~pdjo ~pi~fxfjo fwaopjo
ei~dgd+ Lokox xd iqij aipjtcij ~pi~fxtgt cdeiqf ~pdjo xqij mdkdpfĆeij "kdwoů|fčdkij& fjdkt# ~o xdiko kowfqo f aipjtco wo mdkdpfĆei ~pi~fxfqokgd cdeo+
 
8&
 
Aipjtco wo mi|iq cde "x~dhfgocf|d|# 
AM&
 
 
wo ~pi~fxfqokgd cdeiqo eigf xd fwpoğtgt f ~oetgt t ilmiqopogtčo
 
~oeiqokgo t ao`pfeojo+ Ikf licowd t ~pijd| ~il woů|fčdkfj fjdkij ~pifwqiğoĆo f fwlogt xd t ipfmfkockijao`pfĆeij ~oeiqokgt+ Cdeop ~pi~fxtgd woů|fčdki fjd ~pd~opo|o# komcoůoqo i`cfe cdeo f liwt+ Iqi gd lokoxkogĆdůčf koĆfk ~pi~fxfqokgo+
Kdwoqfxki il aipjtcd eigo xd eipfx|f# xqoef
pdhd~| xd xox|igf fw xcdldčfb ldciqo
7
 
Fkxhpf~|i "xt~dpxhpf~|fi&
 
 
womcoqcgd fcf koxciq pdhd~|o# xolpŨf ixkiqkd ~ilo|ed i ~ohfgdk|t# `icdx|f# eoi f
~ilo|ed i wlpoqx|qdkig tx|okiqf mld xd cde ~pi~fxtgd f cdeopt+
 
Fkiho|fi "~pod~ixf|fi&
 
 
ldi pdhd~|o eigf xd ~fůd xo cdqd x|pokd xepočdkfhij
P~+
 
il co|fkhed pdĆf
pdhf~d
ů|iwkoĆf twjf+
 
 
Iplfko|fi "~podxhpf~|fi&
 
 
mcoqkf ldi pdhd~|o t eij xd ~pi~fxtgd cde f eicfĆfko liwd
 
 
Xt`xhpf~|fi
 
ldi pdhd~|o t eigdj xd kocowf t~t|x|qi o~i|de
opt wo x~poqcgokgd f fwloqokgd cdeo# ~fůd xd koco|fkxeij+ Oei ko pdhd~|t kfxt iwkoĆdkd liwd# qdcfĆfko ~oeiqokgo f xc+ o~i|deop čd ~ohfgdk|t fwlo|f cde t
kogjokgig liwf f kogjokgdj ~oeiqkgt
 
Xfmko|tpo
 
 
ldi pdhd~|o eigf xolpŨf t~t|x|qi wo ~ohfgdk|o f ~fůd x
d kopilkfj gdwfeij# epo|ei t~t|x|qi ~ohfgdk|teoei lo t~i|pd`cgoqo cde
 
Kijdk jdlfhf 
 
 
fjd# ~i|~fx f ~dĆo| cdeopo gd ldi eigfj xd woqpůoqo pdhd~|
 
 
 Olxhpf~|fi
 
ldi pdhd~|o wo dqfldkhfgt o~i|ded eigo gd fwloco cde# ilkixf xd ko hdkt ~igdlfkfb xox|igoeoCdeiqf xd jimt ~pi~fxfqo|f eoi7
O+
 
Kd~ildcgdkf
cdeiqf xco`fgdm# xeipi fklfadpdk|kim ldgx|qo
@+
 
^ildcgdkf cdeiqf 
cdeiqf goeim ldgx|qo

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
AleksandraKuzeljevic reviewed this
odlicnoo
Alma Savic reviewed this
(y)
Irena Djenic Janic liked this
anesa23 liked this
NestorovskiDejan liked this
ArmelaMujcic liked this
ArmelaMujcic liked this
Aida Ćomić liked this
JovanovicAna liked this
sofijica9797 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->