Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ALFA_WEB

ALFA_WEB

Ratings: (0)|Views: 154,598|Likes:
Published by Denisa Ballová

More info:

Published by: Denisa Ballová on Oct 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
SILNÁ SPOLOČNOSŤ, JEDNODUCHÝ ŠTÁT
 
Pred niekoľkými mesiacmi som oznámil, že ako odpoveď na politickú defenzívu (nie-len) Kresťanskodemokratického hnutia chcem ponúknuť vlastnú programovú pred-stavu toho, o čo by mal na Slovensku usilovať pravý stred. Tá predstava má podobuspoločenskej zmeny a toto sú „len“ jej hlavné osi, jej hlavné súradnice. Podrobnejší program pre (i)
Verejné financie, národné hospodárstvo a sociálnu politiku
, (ii)
Spravod-livosť, bezpečnosť a poriadok
, (iii)
Vzdelanie a kultúru
, a (iv)
Ochranu
, o
bnovu a rozvoj krajiny 
bude nasledovať postupne.Mojou ambíciou v prvej fáze je presvedčiť pre tento program KDH a získať v ňommandát na jeho presadzovanie v spolupráci s ostatnými, ideovo príbuznými poli-tickými stranami. Tam, priznám sa, tie ambície nekončia. V ďalšej fáze by som rádrozšíril prípravu novej spoločenskej dohody o ľudí, ktorí dnes nielen v politike, alenajmä v širšom verejnom priestore predstavujú etické a odborné aktíva. Som to-tiž presvedčený, že tento typ spoločenskej zmeny sa nedá účinne realizovať s tými,ktorí zo súčasného stavu profitujú a nemajú dôvod usilovať o jeho nápravu. Neplatí to, samozrejme, všeobecne a skúsenosť považujem za rovnako dôležitú devízu, akotalent. Ale tak, ako je jednou nohou mojej snahy spolupráca namiesto sólojazdy, tak je jej druhou nohou generačná obnova slovenskej politiky.Nečaká nás doba, v ktorej si môžeme dovoliť luxus zákopových vojen a straníckychprekáračiek. Potrebujeme začať uvažovať a pripravovať novú spoločenskú dohoduuž teraz. Teraz, keď o nej ešte stále dokážeme rozhodovať aspoň v istom rozsahu mysami, občania Slovenskej republiky.
 
Tento štát prestáva fungovať.
Dokáže síce zvyšovať daňové a odvodové zaťaženie všetkému, čo sa hýbe, napriektomu však odhady hovoria, že zo spoločných peňazí svojich občanov vydá ročne viacako miliardu EUR podvodníkom s DPH.Dokáže bežnému človeku uložiť pokutu či penále za kadejakú malichernosť, nedokáževšak urobiť nič s tým, keď sa ľudia roky nevedia dovolať ochrany pred agresívnymi su-sedmi, alebo keď sa pracovité ženy a muži zo dňa na deň ocitnú pred zavretou fabrikou,ktorú jej majiteľ za bieleho dňa zbalil a presťahoval inam, nechajúc tu iba svoje dlhy.Dokáže na svojich úradoch do nemoty šikanovať človeka z ulice, ale nedokáže užroky urobiť nič s tzv. procesnými chybami, vďaka ktorým sa po tej istej ulici môžuslobodne pohybovať zločinci bez zábran.
Chceme pre Slovensko a jeho občanov štát, na ktorý sa v prípade potreby budúschopní spoľahnúť. Chceme za svoje dane kvalitný servis, poctivý a kompetentný.Potrebujeme, aby náš štát začal fungovať na prospech všetkých, ktorí v ňom žijú.To sa mu podarí iba vtedy, ak sa namiesto pestovania prehnaných ambícií sústredí na plnenie svojich základných funkcií a ponesie za ich výkon reálnu zodpovednosť.Čo však náš vlastný štát robí dnes? Namiesto toho, aby sa nám v primeranej kvalitepokúsil dodať aspoň to, čo dodávať naozaj má, pre seba pýta nové úlohy, vytvára prene nové inštitúcie a pravidlá, a pýta na ne ďalšie peniaze. Od ľudí, ktorých od nehonechcú viac, ako to, čo si už dávno zaplatili.
Stačilo. Treba sa nám zastaviť, spamätať sa a vrátiť sa k základom. Štát je servisnáorganizácia, ktorá má právo a zároveň povinnosť robiť iba to, čo rovnako dobre alebolepšie nedokážu robiť jednotlivci, rodiny, spolky, obce, okresy a kraje.
Potrebujeme menej pravidiel, ale zrozumiteľnejších, prehľadnejších a tvorenýchs väčšou rozvahou a rešpektom k spoločnému, verejnému záujmu.
Potrebujeme to z dvoch dôvodov: po prvé, zložitý, neprehľadný a márnotratný štátnefunguje, nedokáže totiž plniť ani to, na čo ho máme; po druhé, na takýto štát námdošli peniaze a on na svoje zbytočné plány berie ľuďom a podnikom zdroje, ktoré bydokázali použiť oveľa rozumnejšie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->