Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bao Cao - Design Patterns

Bao Cao - Design Patterns

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Dao Minh Thuan

More info:

Published by: Dao Minh Thuan on Oct 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2012

pdf

text

original

 
Design pattern
Môc lôc
L
ờ 
i nói
đầ
u..........................................................................................................3
A. T
ng quan v
Design pattern
...............................................................4I. V
n
đề
trong thi
ế
t k 
ế
ph
n m
m h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng.....................................4II. L
ch s
design pattern.............................................................................. 4III. Design pattern là gì?................................................................................5
B. H
th
ng các m
u design pattern.................................................6
I. H
th
ng các m
u......................................................................................6
1. NhómCreational ............................................................................................62. Nhóm Structural ............................................................................................63. Nhóm Behavioral...........................................................................................64. S
ư
u li
u chu
n c
a m
u.................................................................................65. Quy t
c bi
u di
n m
u trong UML................................................................7
II.N
i dung các m
u Design pattern..............................................................8
1.
 
Abstract Factory...........................................................................................82.
 
Builder........................................................................................................123.
 
Factory Method..........................................................................................134.
 
Prototype....................................................................................................155.
 
Singleton.....................................................................................................166.
 
Adapter.......................................................................................................187.
 
Bridge.........................................................................................................198.
 
Composite...................................................................................................209.
 
Decorator....................................................................................................2310.
 
Façade.........................................................................................................2411.
 
Flyweight....................................................................................................2612.
 
Proxy..........................................................................................................2813.
 
Chain of Responsibility..............................................................................30
1
 
14.
 
Command...................................................................................................3315. Interperter...................................................................................................3516. Iterator........................................................................................................3817. Mediator.....................................................................................................4018. Memento....................................................................................................4319. Observer.....................................................................................................4520. State...........................................................................................................4621. Strategy......................................................................................................4622. Template Method ......................................................................................4723. Visitor........................................................................................................48
 
C.
Ứ 
ng d
ng design pattern trong th
c t
ế
phân tích thi
ế
t k 
ế
  ph
n m
m h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng .............................................................50
I. Framework idom................................................................................50II. Ki
ế
n trúc Add – Ins................................................................................51
D.Các m
u thi
ế
t k 
ế
hi
n
đạ
i..............................................................52
I. Gamma Patterns.....................................................................................52II. Entity Pattern (datasim).........................................................................52III. Concurrent Patterns...............................................................................52
 E. Xây d
ng
ng d
ng Chess s
d
ng Design pattern......................53F. Tài li
u tham kh
o........................................................................53
I. Sách........................................................................................................53II.
Đị
a ch
website......................................................................................53
2
 
 
L
ờ 
i nói
đầ
u
Design pattern là m
t k 
thu
t dành cho l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng. Nó cung c
 pcho ta cách t
ư
duy trong t
ng tình hu
ng c
a vi
c l
 p trình h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ng, và phântích thi
ế
t k 
ế
h
th
ng ph
n m
m.Nó c
n thi
ế
t cho c
các nhà l
 p trình và nhà phân tíchthi
ế
t k 
ế
.
Đố
i v
ớ 
i nh
ng ng
ườ 
i chuyên v
l
 p trình thì vi
c n
m v
ng công c
l
 p trìnhthôi ch
ư
a
đủ
,h
c
n ph
i có m
t t
ư
duy, m
t k 
n
ă
ng gi
i quy
ế
t các tình hu
ng nh
c
acông vi
c xây d
ng ph
n m
m mà h
là ng
ườ 
i thi hành.Vi
c gi
i quy
ế
t này ph
i
đả
m b
o tính
n
đị
nh là h
có th
gi
i quy
ế
t
đượ 
c trong m
i tình hu
ng, v
ớ 
i th
ờ 
i gian
đ
úngti
ế
n
độ
, ph
ươ 
ng pháp gi
i quy
ế
t h
ợ 
 p
đặ
c bi
t là ph
i theo m
t chu
n nh
t
đị
nh.Nh
ng nhà phân tích thi
ế
t k 
ế
m
c cao, vi
c n
m v
ng công c
l
 p trình có th
không c
n thi
ế
t, nh
ư
ng h
c
ũ
ng c
n ph
i bi
ế
t
đượ 
c
ở 
nh
ng khâu nh
nh
t chi ti
ế
t nh
tc
a thi
ế
t k 
ế
c
a h
 
đư
a ra có th
th
c hi
n
đượ 
c hay không và n
ế
u th
c hi
n
đượ 
c thì cóth
th
c hi
n nh
ư
th
ế
nào, và s
theo m
t chu
n ra sao.Design pattern
đượ 
c dùng kh
 p
ở 
m
i n
ơ 
i, trong các ph
n m
m h
ướ 
ng
đố
i t
ượ 
ngcác h
th
ng l
ớ 
n. Trong các ch
ươ 
ng trình trò ch
ơ 
i, ... Và c
trong các h
th
ng tính toánsong song,..Design pattern th
hi
n tính kinh nghi
m c
a công vi
c l
 p trình, xây d
ng vàthi
ế
t k 
ế
ph
n m
m.Có th
chúng ta
đ
ã g
 p design pattern
ở 
 
đ
âu
đ
ó, trong các
ng d
ng,c
ũ
ng có th
chúng ta
đ
ã t
ng s
d
ng nh
ng m
u t
ươ 
ng t
nh
ư
design pattern
để
gi
iquy
ế
t nh
ng tình hu
ng c
a mình, nh
ư
ng chúng ta không có m
t khái ni
m gì v
c
.Trong n
i dung
đồ
án môn h
c này chúng tôi xin trình bày nh
ng hi
u bi
ế
t c
a mìnhv
design pattern theo h
ướ 
ng ti
ế
 p c
n mang tính kinh nghi
m. Vi
c cài d
t các m
u
đượ 
c trình bày trên m
t tài li
u
đ
i kèm.Chúng em xin c
m
ơ 
n s
h
ướ 
ng d
n c
a th
y Nguy
n Ng
c Bình,
đ
ã giúp
đỡ 
 chúng em hoàn thành
đồ
án môn h
c này.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->