Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vijekovno Porijeklo Stećaka

Vijekovno Porijeklo Stećaka

Ratings: (0)|Views: 9,693|Likes:
Published by Nenad M. Djurdjevic
KRATAK PREGLED:

Ortodoksna nauka o stećcima, monolitnom kamenju, je do sada pokušala smjestiti arhitektonski, umjetnički i vjerski fenomen tih spomenika u samo tri različita konteksta: pravoslavlje i katoličanstvo (Crkva bosanska), Bogumilsku heretičku doktrinu, te ostatke paganskih vjerovanja nepoznatog porijekla. Sukladno akademskoj znanosti, povjesno porijeklo stećaka se svrstava isključivo kao srednjovjekovno.
Namjera ovog rada je pokazati da su arhitektonski, umjetnički i vjerski izrazi stećaka duboko ukorijenjeni u tisućljetnu tradiciju koja pripada starim europskim kulturama. To će nas dovesti do identifikacije "Istinskog Duha" tih svetih kamenih spomenika, dopuštajući nam da ih prikljućimo njihovom vijekovnom porijeklu.
KRATAK PREGLED:

Ortodoksna nauka o stećcima, monolitnom kamenju, je do sada pokušala smjestiti arhitektonski, umjetnički i vjerski fenomen tih spomenika u samo tri različita konteksta: pravoslavlje i katoličanstvo (Crkva bosanska), Bogumilsku heretičku doktrinu, te ostatke paganskih vjerovanja nepoznatog porijekla. Sukladno akademskoj znanosti, povjesno porijeklo stećaka se svrstava isključivo kao srednjovjekovno.
Namjera ovog rada je pokazati da su arhitektonski, umjetnički i vjerski izrazi stećaka duboko ukorijenjeni u tisućljetnu tradiciju koja pripada starim europskim kulturama. To će nas dovesti do identifikacije "Istinskog Duha" tih svetih kamenih spomenika, dopuštajući nam da ih prikljućimo njihovom vijekovnom porijeklu.

More info:

Published by: Nenad M. Djurdjevic on Oct 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
Vijekovno porijeklo ste
ć
aka
Studija Nenada M. Djurdjevi
ć
a
 
KRATAK PREGLED
:Ortodoksna nauka o ste
ć
cima, monolitnom kamenju, je do sada pokušala smjestiti arhitektonski,umjetni
č
ki i vjerski fenomen tih spomenika u samo tri razli
č
ita konteksta: pravoslavlje ikatoli
č
anstvo (Crkva bosanska), Bogumilsku hereti
č
ku doktrinu, te ostatke paganskih vjerovanjanepoznatog porijekla. Sukladno akademskoj znanosti, povjesno porijeklo ste
ć
aka se svrstavaisklju
č
ivo kao srednjovjekovno.Namjera ovog rada je pokazati da su arhitektonski, umjetni
č
ki i vjerski izrazi ste
ć
aka dubokoukorijenjeni u tisu
ć
ljetnu tradiciju koja pripada starim europskim kulturama. To
ć
e nas dovesti doidentifikacije "Istinskog Duha" tih svetih kamenih spomenika, dopuštaju
ć
i nam da ih priklju
ć
imonjihovom vijekovnom porijeklu.BOSNIAN-PYRAMID.ORG © 2012 1
 
Uvod
Ste
ć
ak, ili ste
ć
ci, samo je prikladan termin za ozna
č
avanje monolitnog kamenja koje se i danasnalazi u cijeloj Bosni i Hercegovini, te u nekim dijelovima Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Nazivste
ć
ak dolazi od glagola „stajati, stoje
ć
i“, a naj
č
ć
e se upotrebljava u referentnim djelima kojaproizlaze iz pretpostavke da su isklju
č
ivo gra
đ
eni u Srednjem vijeku, kao religijski spomenici nagrobovima. Me
đ
utim, u nedostatku dovoljnog broja pouzdanih pisanih izvora, kao i proturje
č
niharheoloških i znanstvenih dokaza, podrijetlo i svrha ste
ć
aka i dalje ostaje predmetom ispitivanja.Ste
ć
ci se dijele u dvije glavne skupine, leže
ć
e i uspravne kamene monolite. Mogu se na
ć
i uobliku obi
č
nih, ravnih ili grubo oblikovanih plo
č
a, kov
č
ega, dvovodnih monolitnih sarkofaga uobliku izduženog Pentagona, u obliku stupa (obelisk ili nišan), te u obliku stela (Wenzel M. -
Ukrasni motivi nema ste
ć
cima
- Tablica XLV). Ste
ć
ci su uglavnom izra
đ
eni od vapnenca(kre
č
njaka), pješ
č
enjaka, granita i u posebnim okolnostima, od razli
č
itih vrsta konglomerata.BOSNIAN-PYRAMID.ORG © 2012 2
 
Preko 60.000 od 70.000 evidentiranih ste
ć
aka se nalaze na više od 3000 poznatih lokacija uBosni i Hercegovini, dok je preostali dio ste
ć
aka proporcionalno raspore
đ
en izme
đ
u Hrvatske,Srbije i Crne Gore. Ove brojke su samo procjena, budu
ć
i da razli
č
iti izvori govore da je tokomproteklih desetlje
ć
a i stolje
ć
a zna
č
ajan broj ste
ć
aka uništen. Me
đ
utim, nove lokacije sa ste
ć
cima se idalje otkrivaju, a navedeni brojevi vjerojatno
ć
e rasti u budu
ć
nosti.
Ste
ć
ci se uglavnom nalaze u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Iako ve
ć
inapostoje
ć
ih teorija pripisuje stvaranje ste
ć
aka bogumilskom socijalno-religijskom pokretu, ovispomenici se ne nalaze na mjestima gdje je ova doktrina nastala i bila uglavnom propovijedana,naime, u Bugarskoj i Makedoniji.BOSNIAN-PYRAMID.ORG © 2012 3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ogdapv liked this
Didodrag liked this
Saffija liked this
Bubišarbi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->