Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Admissibility Decision Eparhija BudimljanskoNiksicka and Others v. Montenegro

Admissibility Decision Eparhija BudimljanskoNiksicka and Others v. Montenegro

Ratings: (0)|Views: 33|Likes:
Published by Howard Friedman

More info:

Published by: Howard Friedman on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
esstd` ou pfd _dhespn ja pfd CjtpDCF_ 368 &?2>?%>5+>2+?2>?
@ejcdsd
Ot`eglmnksij'KeiŮeĈin
cjtl` kjp ldhepegnpdludvrdcp dspeptpejk ja rjrdpu dvrjrenpd` ek Gjkpdkdhjnapd Xjl` Xn EE
Ek eps `dcesejk ek pfd cnsd ja 
Drnfemn
Ot`eglmnksij'KeiŮeĈin
nk` Jpfds q+Gjkpdkdhj
&nrrlecnpejk kj+ ?142>*24% pfd Dtjrdnk Cjtp ja Ftgnk _ehfps fnstknkegjtslu `dclnd` pfd nrrlecnpejk ekn`gesseold+ Pfd `dcesejk es aeknl+
 
Pfd cnsd cjkcdkd` rljps ja lnk` ek Gjkpdkdhj ajgdlu jxkd` ou pfd `ejcdsd
Ot`eglmnksij'KeiŮeĈin
nk` eps cftcfds nk` gjknspdeds, xfecf fn` oddk dvrjrenpd`napd Xjl` Xn EE+ Pfd nrrlecnkps cjgrlnekd` ek rnpectln pfnp pfde rjrdpu ehfps fn`oddk odncfd`, ns pfdu fn` kjp oddk dspeptpd` pfd lnk`+Pfd Cjtp fdl` ek rnpectln pfnp pfd nrrlecnkps fn` kj ldhepegnpd dvrdcpnpejk, tk`dNpecld > ja Rjpjcjl Kj+ > &rjpdcpejk ja rjrdpu% pj pfd Dtjrdnk Cjkqdkpejk jkFtgnk _ehfps, pfnp pfdu xjtl` od dspeptpd`, sekcd pfd idu rjqesejks ja pfd lnx jkxfecf pfdu dled` fn` oddk `dclnd` tkcjkspeptpejknl odajd pfdu aeld` pfde d~tdsp+
Rekcernl ancps
Pfd nrrlecnkps nd pfd `ejcdsd nk` dldqdk gjknspdeds nk` cftcfds xfecf nll odljkh pjpfd Sdoenk Jpfj`jv Cftcf ek Gjkpdkdhj+ Pfdu fn` oddk jxkds ja sdqdnl rljps ja lnk`, xfecf xdd dvrjrenpd` depfd eggd`enpdlu napd Xjl` Xn EE, xepfjtp nku ajgnl`dcesejk, j ek >501, ou `dcesejks ja pfd dldqnkp nhectlptnl cjggessejks+Ek Gncf ?220, pfd nrrlecnkps aeld` n d~tdsp xepf pfd Hjqdkgdkp ja Gjkpdkdhjsddiekh dspeptpejk ja pfd dvrjrenpd` rljps ja lnk`+ Pfdu dled` jk pfd Mtsp _dspeptpejkNcp ja ?22?, xfecf fn` rjqe`d` aj dspeptpejk ek iek` nk` fn` nlljxd` aj dlehejtscjggtkepeds pj od odkdaeceneds ja pfd ehfp pj dspeptpejk+ Ek Gnu ?223, pfdCjkspeptpejknl Cjtp ja Gjkpdkdhj fn` `dclnd` n ktgod ja rjqesejks ja pfd Ncptkcjkspeptpejknl+ Ek rnpectln, ep fn` fdl` pfnp pfd rjqesejks cjkcdkekh pfd dspeptpejkek iek` xdd ek qejlnpejk ja ctdkp jxkds― rjrdpu ehfps nk` pfnp pfd cjgrdpdkcedsnk` cjgrjsepejk ja pfd dspeptpejk cjggessejks – xfecf xdd pj ekclt`d rdqejts jxkds– xdd tknccdrpnold+ Pfd Ncp xns kdqd nrrled` ek rncpecd+ Jk 6 Nrel ?220, n kdx_dspeptpejk ja Dvrjrenpd` Rjrdpu _ehfps nk` Cjgrdksnpejk Ncp dkpdd` ekpj ajcd,rjqe`ekh pfnp pfd dspeptpejk ja rjrdpu pj dlehejts cjggtkepeds xjtl` od dhtlnpd` oun sdrnnpd lnx+Ek pfd nosdkcd ja n dsrjksd ajg pfd Hjqdkgdkp, pfd nrrlecnkps ojthfpn`gekespnpeqd rjcdd`ekhs odajd pfd Strdgd Cjtp ek Mtkd ?220+ Jk ?? Sdrpdgod?224, pfd N`gekespnpeqd Cjtp, xfecf fn` pnidk jqd pfd Strdgd Cjtp―s cjgrdpdkcedsek dsrdcp ja n`gekespnpeqd `esrtpds, tld` nhneksp pfd nrrlecnkps+ Pfd `dcesejk, xfecfxns sdkp jk ?0 Jcpjod ?224 ou rjsp, `e` kjp dncf pfde drdsdkpnpeqd+ Jk ? Jcpjod?221, pfd N`gekespnpeqd Cjtp pfddajd `dce`d` pj rjsp pfd `dcesejk jk pfd cjtp―skjpecd ojn`+
 
?
Cjgrlnekps, rjcd`td nk` cjgrjsepejk ja pfd Cjtp
Pfd nrrlecnpejk xns lj`hd` xepf pfd Dtjrdnk Cjtp ja Ftgnk _ehfps jk >4 Mtkd ?224+Pfd Sdoenk Hjqdkgdkp xns hnkpd` ldnqd pj stogep xeppdk josdqnpejks ns n pfe`rnpu+_dluekh jk Npecld > ja Rjpjcjl Kj+ > pj pfd Cjkqdkpejk &rjpdcpejk ja rjrdpu% nk`Npecld >0 ja pfd Cjkqdkpejk &rjfeoepejk ja `escegeknpejk%, pfd nrrlecnkps cjgrlnekd`pfnp pfde rjrdpu ehfps fn` oddk odncfd` ns pfd dvrjrenpd` rjrdpu fn` kjp oddkdspeptpd` pj pfdg rtstnkp pj pfd Mtsp _dspeptpejk Ncp ?22? nk` pfnp pfdu fn` oddk`escegeknpd` nhneksp, ns pfd ?220 _dspeptpejk ja Dvrjrenpd` Rjrdpu _ehfps nk`Cjgrdksnpejk Ncp `espekhtesfd` odpxddk knptnl rdsjks nk` dlehejts cjggtkepeds+Atpfd dluekh jk Npeclds 1 &ehfp pj n ane penl xepfek dnsjknold pegd% nk` Npecld >3&ehfp pj nk daadcpeqd dgd`u%, pfdu nlsj cjgrlnekd` ja pfd ldkhpf ja pfd rjcdd`ekhscjkcdkekh pfde n`gekespnpeqd ncpejk nk` pfd lnci ja nk daadcpeqd `jgdspec dgd`u ekdsrdcp ja nll pfde cjgrlnekps+Pfd `dcesejk xns heqdk ou n Cfngod ja sdqdk, cjgrjsd` ns ajlljxs=Ldcf
Hnlecie
&Rjlnk`%,
Rrdse`dkp 
,@nqe` Pfó
Omñhqekssjk
&Ecdlnk`%,Ràeqe
Feqdlà
&Aeklnk`%,Hdjhd
Kecjlnjt
&Curts%,]`nqin
Inlnu`medqn
&Otlhnen%,KdojmŮn
QtćekeĈ
&Gjkpdkdhj%,Qekcdkp N+
`d Hndpnkj
&Gnlpn%
 , Mt`hds
,nk` nlsj Lnxdkcd
Dnlu
,
Sdcpejk _dhesprnr+
@dcesejk ja pfd Cjtp
Npecld > ja Rjpjcjl Kj+ > nk` Npecld >0
Pfd Cjtp tk`dlekd` pfnp ldheslnpejk rjqe`ekh aj pfd atll j rnpenl dspjnpejk ja rjrdpu cjkaescnpd` tk`d n rdqejts dhegd, dkncpd` ou n gdgod Spnpd napd epsnpeaecnpejk ja pfd Cjkqdkpejk nk` Rjpjcjl Kj+ >, gehfp od dhn`d` ns cdnpekh n kdxrjrdpu ehfp rjpdcpd` ou Npecld > ja Rjpjcjl Kj+ >+ Fjxdqd, pfnp Npecld `e` kjpegrjsd nku hdkdnl jolehnpejk jk gdgod Spnpds pj dspjd rjrdpu xfecf fn` oddkpnksadd` pj pfdg odajd pfdu npeaed` pfd Cjkqdkpejk+ Kj `e` ep egrjsd nkudspecpejks jk pfde add`jg pj `dpdgekd pfd scjrd nk` cjk`epejks ja rjrdpudspeptpejk+Pfd nrrlecnkps― rjrdpu fn` oddk pnidk ajg pfdg sfjplu napd Xjl` Xn EE, gnkuudns odajd pfd Cjkqdkpejk nk` Rjpjcjl Kj+ > dkpdd` ekpj ajcd ek dsrdcp ja Gjkpdkdhj+ Pj pfd dvpdkp pfnp pfdu egrleceplu cjgrlnekd` nojtp pfd dvrjrenpejk epsdla,pfd Cjtp fn` pfddajd kj pdgrjnl mtes`ecpejk pj dvngekd pfd cectgspnkcds ja pfddvrjrenpejk j eps cjkpektekh daadcps+ Stosd~tdkp pj pfd dvrjrenpejk, pfd nrrlecnkpsfn` kjp oddk nold pj dvdcesd nku ehfps ek dsrdcp ja pfd rjrdpu+ Nccj`ekhlu, pfducjtl` kjp, aj pfd rtrjsd ja Npecld > ja Rjpjcjl Kj+ >, od `ddgd` pj fnqd dpnekd` npepld pj rjrdpu+ Pfde d~tdsp `e` pfts kjp cjkcdk nku dvespekh rjssdssejks+Ns pj pfd ~tdspejk xfdpfd pfd nrrlecnkps fn` n ldhepegnpd dvrdcpnpejk pfnp pfdedspeptpejk d~tdsp xjtl` od `dpdgekd` ek pfde anqjt, pfd Cjtp kjpd` pfnp pfdu fn`dled` jk ldheslnpejk xfjsd idu rjqesejks fn` oddk `dclnd` tkcjkspeptpejknl odajd pfdCjkqdkpejk fn` dkpdd` ekpj ajcd ek dsrdcp ja Gjkpdkdhj nk` odajd pfdu fn` aeld`pfde d~tdsp+ Ep xns pfddajd tkdnlespec pfnp pfd d~tdsp xjtl` od `dpdgekd` np nll+Pfd odleda pfnp pfd lnx xjtl` od cfnkhd` pj oekh ep ek lekd xepf pfd Cjkspeptpejk cjtl`

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->