Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ILETISIM - Söylemediklerimi isitin lütfen

ILETISIM - Söylemediklerimi isitin lütfen

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by Esra Ergun

More info:

Published by: Esra Ergun on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
1.İLETİŞİM
İletişim, insan ilişkilerini düzenleyen çok önemli bir süreçtir. Cüceloğlu "İletişim;kişiler arasında yer alan düşünce ve duygu alışverişini dile getiren bir terimdir" (Cüceloğlu,s. 10) diyor. Böylece iletişim toplumsal varlık olan insanoğlunun yaşantısının kaçınılmaz bir boyutunu oluşturuyor. İletişim de başarılı olan genellikle kendisine güvenen, saygılı,işbirliği ve paylaşmaya istekli, kendisinin ve başkalarının sorunlarına dönük ve çözümarayıcı kişilerdir.İnatçı bir tutumla fikirlerini savunan, kendi görüşlerinden başka doğru tanımayan,güvensiz, korku içinde yaşayan kimseler genellikle iletişim kuramayan tipleri oluştururlar.Dengeli ve olumlu ilişki kurabilen kişilerin duygusal güvenlik içinde olduklarıolayları-durumları gerektiği biçimde yorumlayabildikleri ve çevresindeki insanlar kadar kendilerinin de gelişimine katkı getirme çabası gösterdikleri gerçeğinden hareketle buniteliklerin insan ilişkilerinin gereklerinden olduğu bilinmeli ve gerçekleştirilmelidir.Başarılı iletişimin bir önemli koşulu kişiler arasında, amaç birliği sağlanmasıdır.Amacı belli olan bir mesaj yerine daha kolay ulaşabileceği gibi, amacı gerçekleştirmekonusunda da iyi sonuç alınabilecektir.İletişimde başarıya etki eden bir başka önemli nokta da mesajın gideceği, kişiyitanımak, onu kişilik yapısına uygun düşen bilgi ve gönderme yöntemini belirlemektir. Buarada mesajın alıcı tarafından anlaşılıp anlaşılmadığı, kontrol edilmelidir. Eğer mesaj iyianlaşılmamışsa beklenen davraşın yerine yanş bir davraş yer alabilir, anlamkaybolabilir. Buna iletişim aksaklığı denmektedir. Demek ki, verici ile alıcı arasında amaç birliği sağlanamamış, mesaj istenen anlamda gerçekleşememiştir.İletimin sağlanabilmesi ilk planda ambirlinin kurulmazorunlukılmaktadır. Bunu ilişkileri düzenleyici nitelikteki kuralların saptanıp hizmete sunulmasıizlemelidir. Bir yerde yaşayan kişiler ortak yaşam standardına göre davranış biçiminiöğrenir ve onlara uygun yaşamaya çalışır. Bunun için bu davranış standartları belirlenip,hizmete sunulursa iletişim kurulabilir.Bu standartlar toplumun ortak beklentilerini dikkate almaancak, bireysel1
 
farklılıkları hesaba katmayı unutmamalıdır. Her birey kendine özgüdür. Bu nedenledoğruyu-yanlışı, güzeli-çirkini, kendi değerlerine dayanarak seçer ve benimser. "Bireyinkendine özgü dünyası vardır. Hiçbir insanın bir başkası için doğruyu yada 'gerçeği'saptayamayacağı, her kişinin kendine özbir nyave gerçeği olduğu inan paylaşmaktayım." (Cüceloğlu, s. 15).
1.1.Konuşma Biçiminin İlişkilere Etkisi
İnsan ilişkilerini yönlendirici ilkelerden birisi konuşma biçimiyle ilgilidir.İnsanlar birbiriylenasıl konuşmalı ki, ilişkiler düzenli ve sağlıklı bir yol izlesin.Konuşma biçimi insan ilişkilerini başarıya yönlendirme açısından büyük önemesahiptir. Kişinin konuşma yöntemi, seçtiği kelimeler, onları kullanmada gösterdiği beceri,konuşurken takındığı jest ve mimikler, ses tonu bu alanda söylenebilecek bir çok önemlinoktalardan bazılarıdır.Konuşmaya başlama sırasında seçilen kelimelere özen gösterilmeli, bir eleştiri, bir direktif, bir olumsuzluk ifadesiyle söze başlanılmamalıdır. Kişinin konuşma biçimikarşısındakinin davranışını yönlendireceği için onun tepki duymasına neden olacak bir tutumdan sakınılmalıdır.Kişiler arası ilişkileri bozucu kelimelerden kaçınılmalı, örneğin; sevilen kişiler, ana- baba, kardeş, gibi yakınlar hakkında olumsuzluk ifade eden konuşmalardankaçınılmalıdır. Nerede, ne zaman, nasıl konuşulacağını bilmek insan ilişkilerini düzenleyen temelilkelerdendir. Kısaca insan ilişkilerinde açık, dürüst, anlaşılır bir dil kullanma, bir bakıma bir tür dengeli diplomasi kurup sürdürmek demektir.Kelimeler konuşmada önemlidir, onlarla düşünür, onlarla düşündüklerimizi ifadeederiz. Bu nedenle kelimeler iyi seçilmeli, anlam kaymasına neden olacak, yanlış anlamayazemin hazırlayacak kelimelerden sakınılmalıdır.İlkileri yönlendirmede dil oldukça önemli bir yer tutar. İletim becerisigelişmemiş kimseler saatlerce tartıştıkları halde tartışmanın başından beri benzer görüşlerisavunduklarını, ayrıldıkları tek noktanın konuyu değişik yorumlamaktan ibaret olduğunu2
 
fark ederler. Bu iletişim bozukluğuna kelimelerin anlamlarının açıklığa kavuşmamışolmasının neden olduğu bilinmektedir. Kelimeler birçok kişiler; meslek mensupları,yetişmekte olanlarla yetişkinler, kadın-erkek, farkyörelerde yaşayanlar için farkanlamlara gelebilmektedir. Bu durum farklı yorumlara, o da iletişim aksaklığına yol açar.Buna bir de konuşmacının kişiliği eklenince o!ay kişiler arası ilişkileri bozucu bir niteliğedönüşebilir."İyi bir konuşmada kullanılan sözcükler açık ve yerinde olmalı, ifade edilmek istenilen fikirleri tam vermelidir. Yanlış sözcüklere bir fikri ifade etmek, yanlış ve eksik tartan bir terazide doğru tartmaya benzer. Hatta bir düşünür, 'fikirlerini tam ifade edemeyeninsanlar, düşünmeyi bilmeyenlerle aynı seviyededir.' demiştir (Akt. Osmay, 1983: 106).Bazı kimseler de konuşmasını yabancı sözcükleri ile zenginleştirmek isterler. Bugerekçeyle anlamını ve telaffuzunu çok iyi bilmedikleri sözcükleri kullanırlar. Modern,inkılap, bilhassa-bilakis, master ve benzeri gibi sözcükleri örnek olarak sayabiliriz. Ancak  bu sözcüklerin söylenişini yanlış bildiği, anlamını ise hiç kavrayamadığı için hem gülünçduruma düşmekte, hem de iletişimi aksatmaktadır. Modern diyeceği yerde moderen, inkılapdiyeceği yerde inkılap diyen bir insan iletişimde başarı sağlamakta zorlanmaktadır.Son yıllarda ülkemizde mezuniyet sonrası çalışma için yine yabancı sözcüklerinkullanılması oldukça yaygınlaşmıştır. Aslında bu sözcükleri kullananların bir bölümününkullandıkları sözcüklerin anlamlarını bilmemeleri durumu daha da karmaşıklaştırmaktadır.Bilim uzmanlığı yerine, "master" sözcüğünün tercih edilmesinin bazı karışıklıklara yolaçtığı gözlenmektedir. Bu durumu somutlaştırmak amacıyla yaşanan bir olayı inceleyelim:Ankara'da bir lisede biyoloji öğretmeni olan Şükran, bir yandan da HacettepeÜniversitesi'nde Bilim Uzmanlığı eğitimini tamamlıyor. Böyle bir eğitim bir kademekazandırdığından ilgili Bakanlığın ilgili bölümüne başvurarak bu haktan yararlanmaistiyor. Aradan çok uzun bir süre geçtiği halde, isteğine yanıt alamayan öğretmen durumuaraştırmak amacıyla Bakanlığa gidiyor. İlgili bir memur, incelemesini tamamladıktan sonra,Şükran'a "Siz Bilim Uzmanlığı yapmışsınız. Biz böyle bir çalışmaya herhangi bir ilerlemevermiyoruz. Bizim Bakanlığımız, Master derecesine bir kademe ilerlemesi veriyor, siz ise başka bir şey yapmışsınız. Bu yüzden dilekçenize cevap alamadınız", diye yanıtlıyor.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->