Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORDINUL Nr.1572 C107_0-02 - Normativ pentru proiectarea si execuţia lucrărilor de izolaţii termice la c1adiri - 07_0_2002

ORDINUL Nr.1572 C107_0-02 - Normativ pentru proiectarea si execuţia lucrărilor de izolaţii termice la c1adiri - 07_0_2002

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by mironel

More info:

Published by: mironel on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINŢEIORDINUL Nr.1572din 15.10.2002pentru aprobarea reglementarii tehnice"Normativ pentru proiectarea si execuţia lucrărilor de izolaţii
 
termice la clădiri", indicativ C-107/0-02
 In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in
 
construcţii, cu modificările ulterioare,
 
In temeiul prevederilor art.2 pct.45 si ale art.4 alin.(3) din Hotărârea Guvernuluinr.3/2001 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si
 
Locuinţei,Având in vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare Generala nr.44/18.04.2002,Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuinţei emite următorul
 ORDIN :Art.1.-
Se aproba reglementarea tehnica
"Normativ pentru proiectarea si execuţia
 
lucrărilor de izolaţii termice la clădiri", indicativ C-107/0-02,
elaborata de Institutul
 
 National de Cercetare-Dezvoltare in Construcţii si Economia Construcţiilor Bucureşti(ÎNCERC) si prevăzuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 
 
Art.2.-
Prezentul ordin se publica in Buletinul Construcţiilor.Art.3.- La data publicării prezentului ordin, isi inceteaza aplicabilitatea reglementareatehnica
„Normativ pentru proiectarea si execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri",
 
indicativ C
107-82, aprobata prin ordinul ICCPDC nr. 128/2.11.1982.Art.4.-Directia Generala Tehnica in Construcţii va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 MINISTRUMIRON TUDOR M1TREA
 
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ŞI EXECUTAREALUCRĂRILOR DE IZOLAŢII TERMICE LA CLĂDIRIIndicativ: C 107/0-02
 Elaborat de:INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTAREÎN CONSTRUCŢII ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR INCERC – Bucureşti
 Director general: prof. dr. ing. Dan LUNGU
 DEPARTAMENTUL FIZICA CONSTRUCŢIILOR,INTERACŢIUNE CONSTRUCŢII - MEDIU
 Director Departament: dr. ing. Ioan PEPENAR Şef Laborator: fiz. Constanţa MARIN PERIANUŞef de proiect: dr. ing. Adrian ŢABREA
 Avizat de:DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII MLPTL
 Director general: ing. Ion STĂNESCU
Responsabil lucrare MLPTL: ing. Paula DRAGOMIRESCU
 
CUPRINS
 1 OBIECT ŞI DOMENIU DEAPLICARE
……………………………………….…..
 2 REFERINŢE
 …….…………………………………………………………………...
 3DEFINIŢII, SIMBOLURI ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ
…………………………...3.1Definiţii……………………………………………………………………………3.2 Simboluri şi unităţi demăsură…………………………………………………….
 4 CONDIŢII TEHNICE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRUIZOLAŢIATERMICĂ
………………….…………………..……………………….
 5 CONDIŢII TEHNICE DE PERFORMANŢĂ PENTRU MATERIALETERMOIZOLANTE
…………………………………………….…………………5.1 Clasificare……….………………………………………………………………5.2 Condiţii tehnice de calitate.……………………………………………………5.3 Valori de control ale caracteristicilor termotehnice de calcul ale materialelor termoizolante……………………………………………………………….……
 6 PRINCIPII DE CONFORMARE HIGROTERMICĂ A ELEMENTELOR DECONSTRUCŢIE ŞI A CLĂDIRILOR 
……………………………………………6.1 Prevederi generale………………………………………………………………6.2 Prevederi specifice pereţilor exteriori…………………………………………….6.3 Prevederi specifice acoperişurilor………………………………………………6.4 Prevederi specifice planşeelor……………………………………………………6.5 Prevederi specifice pereţilor interiori ce separă spaţii încălzite de spaţiireci……...6.6 Prevederi specifice elementelor vitrate………………………………………
 7 PREVEDERI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN OPERĂ A STRATURILOR TERMOIZOLANTE ÎN ALCĂTUIREA ELEMENTELOR DECONSTRUCŢIE
………………………………………………………………7.1 Generalităţi………………………………………………………………………7.2 Lucrări pregătitoare……………………………………………………………..7.3 Executarea lucrărilor…………………………………………………………7.4 Prevederi specifice pentru termoizolarea pereţilor………………………………

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->