Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
47 Lectie Demo Grafica Pe Calculator CorelDraw Photoshop InDesign

47 Lectie Demo Grafica Pe Calculator CorelDraw Photoshop InDesign

Ratings:
(0)
|Views: 20|Likes:
Published by Toma Emilia
Courses
Courses

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Toma Emilia on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
Gra
c
ă
pe calculator 
(CorelDraw, Photoshop
ş
i InDesign)
1Lec
ţ
ie demonstrativ
ă
 
L  e  c  
 ţ   
i   e  d   e  m  o  n  s  t   r  a  t   i   v  
ă   
Succesul oric
ă
rei activit
ăţ
i este asigurat în cea mai mare parte de pasiunea pecare o avem pentru acel lucru
ş
i efortulpe care îl depunem. Pentru c
ă
pasiuneave
ţ
i, nu v
ă
ă
mâne decât s
ă
depune
ţ
iefortul de a asimila un material carestructureaz
ă
 
ş
i prezint
ă
aproapetoate elementele legate de utilizareacalculatorului în activitatea de gra
c
ă
.Pentru mul
ţ
i dintre dumneavoastr 
ă
 utilizarea curent
ă
a unui calculator numai este un secret. Din acest motiv încurs sunt prezentate pe scurt no
ţ
iunilelegate de operarea unui calculator. Îndeajuns îns
ă
pentru cei care, de
ş
i înzestra
ţ
icu talent pentru gra
c
ă
, nu sunt deprin
ş
i cu lucrul pe calculator. Cursul Eurocor de
Gra
c
ă
pe calculator 
(
Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign)
se axeaz
ă
, în principal, pe prezentarea aplica
ţ
iilor uzuale pentru gra
c
ă
vectorial
ă
 
ş
i prelucrarede imagini. Pilonul cursului este construit din trei produse:
CorelDraw X3
,
AdobePhotoshop CS4
 
ş
i
Adobe
 
InDesign CS4
. Am considerat c
ă
aceste trei aplica
ţ
ii permitrezolvarea în mare m
ă
sur 
ă
a tuturor problemelor de prelucrare gra
c
ă
.Deoarece Institutul Eurocor nu este furnizor de softuri pe calculator, nu se oblig
ă
s
ă
 ofere softurile mai sus men
ţ
ionate. De aceea, v
ă
recomand
ă
m folosirea variantelor demo ale acestor programe.CorelDraw reprezint
ă
în acest moment un „reper” în prelucrarea gra
c
ă
vectorial
ă
,având în vedere simplitatea
ş
i u
ş
urin
ţ
a cu care se manevreaz
ă
. Mai mult decât atât,aplica
ţ
ia pune la dispozi
ţ
ia utilizatorului o serie de instrumente, func
ţ
ii
ş
i efecte pentrugra
c
ă
, astfel încât singura barier 
ă
ă
mas
ă
în calea reu
ş
itei oric
ă
rei lucr 
ă
ri o constituiedoar lipsa imagina
ţ
iei
ş
i ner 
ă
bdarea noastr 
ă
. Avantajul gra
cii vectoriale este sus
ţ
inut în CorelDraw
ş
i de posibilit
ăţ
ile de „manevrare” a imaginilor (gra
c
ă
 
bitmap
) fapt cepermite realizarea de construc
ţ
ii complexe mixte vectoriale/
bitmap
. Adobe Photoshop vine s
ă
completeze ansamblul aplica
ţ
iilor de gra
c
ă
ca un puternicinstrument de prelucrare a imaginilor. Cu pu
ţ
in „antrenament”, Adobe Photoshop neeste util
ş
i în crea
ţ
ia de imagini (nu numai în prelucrare). Cu ajutorul lui pute
ţ
i realizatoate elementele
bitmap
dintr-o lucrare. Adobe InDesign completeaz
ă
acest trio cu facilit
ăţ
ile sale putând
considerat un„integrator” al obiectelor realizate cu ajutorul celorlalte dou
ă
aplica
ţ
ii.Cursul este realizat în conformitate cu
standardul ocupa
ţ 
ional 
în vigoare
ş
i seadreseaz
ă
tuturor celor care iubesc gra
ca pe calculator,
e c
ă
acum se ini
ţ
iaz
ă
,
ec
ă
î 
ş
i aprofundeaz
ă
cuno
ş
tin
ţ
ele. Materialul este accesibil,
ind sus
ţ
inut de ilustra
ţ
ii
ş
icapturi de imagini reprezentative.Pe parcursul studiului ve
ţ
i intra în posesia unor 
certi
cate de participare
odat
ă
cu încheierea prezent
ă
rii softurilor studiate, astfel: dup
ă
modulul 6 (CorelDraw)
ş
i dup
ă
 modulul 13 (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign). Dup
ă
parcurgerea tuturor modulelor de curs, veti ob
ţ
ine
certi
catul de absolvire Eurocor 
.
INTRODUCERE
 
2
 
Gra
c
ă
pe calculator 
(CorelDraw, Photoshop
ş
i InDesign)
Lec
ţ
ie demonstrativ
ă
Materialul de studiu al cursului este compus din
16 module
care pot
îndosariate într-omap
ă
special
ă
Eurocor. Fiecare modul începe cu o sec
ţ
iune de
obiective
, ce trebuieatinse dup
ă
parcurgerea materialului de studiu; un element important în cadrul acesteistructuri îl reprezint
ă
 
exemplele
 
ş
i
exerci
ţ
iile
, cu ajutorul c
ă
rora v
ă
ve
ţ
i valori
ca în mod curent cuno
ş
tin
ţ
ele dobândite;
print screen-urile
v
ă
vor înlesni însu
ş
ireainforma
ţ
iilor; în plus, pentru a v
ă
consolida cuno
ş
tin
ţ
ele, la sfâr 
ş
itul
ec
ă
rui modulve
ţ
i g
ă
si un
rezumat
, care prezint
ă
cele mai importante aspecte analizate în cadrulacestuia; de asemenea sunt inserate
ş
i
 întreb
ă
ri de veri
care
, care v
ă
testeaz
ă
gradulde asimilare a cuno
ş
tin
ţ
elor;
ecare modul se încheie cu un
vocabular 
, care explic
ă
înmod detaliat termenii de specialitate folosi
ţ
i, cu
ă
spunsurile la exerci
ţ
ii
 
ş
i cu o
tem
ă
 pentru acas
ă
. În vederea e
cientiz
ă
rii timpului dumneavoastr 
ă
de studiu preciz
ă
m c
ă
pentru materialulunui caiet de curs sunt recomandate 10h de studiu pe lun
ă
, deci aproximativ 2h
ş
i 30min. pe s
ă
pt
ă
mân
ă
.
Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal.
Temele propuse în
ecare lec
ţ
ie vor 
expediate pe adresa Institutului EUROCOR,urmând ca profesorul personal s
ă
aprecieze corectitudinea r 
ă
spunsurilor 
ş
i s
ă
v
ă
 transmit
ă
comentariile sale pe marginea acestora. V
ă
recomand
ă
m s
ă
rezolva
ţ
i temadoar dup
ă
parcurgerea integral
ă
 
ş
i atent
ă
a materialului de curs.Pentru ca studiul individual s
ă
 
e cât mai u
ş
or 
ş
i e
cient, pe marginea lec
ţ
iilor au fostintroduse diferite
simboluri
:
Semnaleaz 
ă
no
ţ 
iunile, de
fi 
ni 
ţ 
iile
ş
i informa
ţ 
iile importante.
Exerci 
ţ 
iu 
Semnaleaz 
ă
exerci 
ţ 
iile pe care trebuie s
ă
le rezolva
ţ 
i.
Exemplu 
:Marcheaz 
ă
exemplele pe care le ve
ţ 
i întâlni în cadrul materialului de curs.
Indic
ă
faptul c
ă
tema respectiv
ă
a mai fost abordat
ă
în modulele anterioare (în acest caz,tema a mai fost dezb
ă
tut
ă
în modulul 3, la pagina 18)
Materialul de fa
ţă
constituie o
lec 
ţ 
ie demonstrativ 
ă
, care dore
ş
te s
ă
ă
 familiarizeze cu metoda de studiu EUROCOR. Pentru a v 
ă
forma o imaginecât mai clar 
ă
asupra structurii cursului de
Gra
fi 
ă
pe calculator (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign)
am selectat pentru dumneavoastr 
ă
 câteva fragmente din lec 
ţ 
iile acestui curs, con
ţ 
inând sec 
ţ 
iuni teoretice, exemple
ş
i exerci 
ţ 
ii, un model de rezumat 
ş
i de tem
ă
pentru acas
ă
. Din punctul devedere al num
ă
rului de pagini, aceasta reprezint 
ă
mai pu
ţ 
in de jum
ă
tate dincon
ţ 
inutul unui caiet de studiu.
 
Modul de organizare a cursului deGRAFIC
Ă
PE CALCULATOR 
 
(CorelDraw, Photoshop, InDesign)
3/ 18 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Cristina liked this
Florin Valeriu liked this
Simo Simona liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->