Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
INSPIRIUM br.3

INSPIRIUM br.3

Ratings:

0.0

(1)
|Views: 771|Likes:
Published by Sanja Paunic
Naučno stručni časopis za medicinske sestre "Inspirium" br.3:
ORIGINALNI ČLANAK - ORIGINAL ARTICLE
Utvrđivanje kvaliteta terapijske liste
Determining the quality of therapy sheet
ORIGINALNI ČLANAK- duplikat
Izjava o zahtevima za radnom snagom za negu kritično obolelih u
Evropskom sestrinstvu Position Statement on workforce requirements
within European Critical Care Nursing
STRUČNI RAD - PROFESSIONAL ARTICL
Rehabilitacija nakon ugradne endoproteze kuka u KBC “Bežanijska
kosa“ Rehabilitation after implantation of hip endoprothesis at CHC
„bezanijska kosa“
PREGLEDNI ČLANAK – REVIEW ARTICL
Organizacioni proces u menadžmentu sestrinskog servisa
Organizational process in management of nursing service
KLINIČKI STANDARD - CLINICAL STANDARD
Placenta praevia- izvor opasnosti za majku i dete
Placenta praevia – a source of danger for mother and child
PRIKAZ SLUČAJA - CASE REPORT
Specifičnosti zdravstvene nege bolesnika nakon transplantacije jetre
u JIL Specifics of health care patients after liver transplantation in
ICU
AKTUELNI PROBLEM
Partnerski odnosi pacijenata i medicinskih sestara u Srbiji
Partnership relation between patients and nurses in Serbia
ISTORIJAT MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE
HISTORY OF MEDICINE AND HEALTH CARE
Kratak istorijat razvoja babičke službe na prostorima Srbije
Brief history of development of midewifery service at Serbia
UPUTSTVA AUTORIMA - INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
PRIKAZ KNJIGE - BOOK REVIEW
Osnovi anestezije - Basics of anesthesia
Naučno stručni časopis za medicinske sestre "Inspirium" br.3:
ORIGINALNI ČLANAK - ORIGINAL ARTICLE
Utvrđivanje kvaliteta terapijske liste
Determining the quality of therapy sheet
ORIGINALNI ČLANAK- duplikat
Izjava o zahtevima za radnom snagom za negu kritično obolelih u
Evropskom sestrinstvu Position Statement on workforce requirements
within European Critical Care Nursing
STRUČNI RAD - PROFESSIONAL ARTICL
Rehabilitacija nakon ugradne endoproteze kuka u KBC “Bežanijska
kosa“ Rehabilitation after implantation of hip endoprothesis at CHC
„bezanijska kosa“
PREGLEDNI ČLANAK – REVIEW ARTICL
Organizacioni proces u menadžmentu sestrinskog servisa
Organizational process in management of nursing service
KLINIČKI STANDARD - CLINICAL STANDARD
Placenta praevia- izvor opasnosti za majku i dete
Placenta praevia – a source of danger for mother and child
PRIKAZ SLUČAJA - CASE REPORT
Specifičnosti zdravstvene nege bolesnika nakon transplantacije jetre
u JIL Specifics of health care patients after liver transplantation in
ICU
AKTUELNI PROBLEM
Partnerski odnosi pacijenata i medicinskih sestara u Srbiji
Partnership relation between patients and nurses in Serbia
ISTORIJAT MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE
HISTORY OF MEDICINE AND HEALTH CARE
Kratak istorijat razvoja babičke službe na prostorima Srbije
Brief history of development of midewifery service at Serbia
UPUTSTVA AUTORIMA - INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
PRIKAZ KNJIGE - BOOK REVIEW
Osnovi anestezije - Basics of anesthesia

More info:

Published by: Sanja Paunic on Oct 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2014

pdf

text

original

 
INSPIRIUM
NAUČNO – STRUČNI ČASOPIS ZA MEDICINSKE SESTRE
ISSN2217-656X
TREĆI BROJ – APRIL 2012.
 
 
NAUČNO – STRUČNI ČASOPIS „INSPIRIUM“
APRIL 2012.
SADRŽAJ
PLAGIJAT: ČUVAJTE SE KRAĐE!ORIGINALNI ČLANAK -
ORIGINAL ARTICL
 
Utvrđivanje kvaliteta terapijske liste
Determining the quality of therapy sheet
ORIGINALNI ČLANAK-
duplikat 
Izjava o zahtevima za radnom snagom za negu kritično obolelih uEvropskom sestrinstvu
Position Statement on workforce requirementswithin European Critical Care Nursing
STRUČNI RAD -
PROFESSIONAL ARTICL
 
Rehabilitacija nakon ugradne endoproteze kuka u KBC “Bežanijskakosa“
Rehabilitation after implantation of hip endoprothesis at CHC„bezanijska kosa“
 
PREGLEDNI ČLANAK –
REVIEW ARTICL
Organizacioni proces u menadžmentu sestrinskog servisa
Organizational process in management of nursing service
KLINIČKI STANDARD -
CLINICAL STANDARD
 
Placenta praevia- izvor opasnosti za majku i dete
 Placenta praevia – a source of danger for mother and child
PRIKAZ SLUČAJA -
CASE REPORT
 
Specifičnosti zdravstvene nege bolesnika nakon transplantacije jetreu JIL
Specifics of health care patients after liver transplantation in
 
ICU
 
 AKTUELNI PROBLEM
Partnerski odnosi pacijenata i medicinskih sestara u Srbiji
 Partnership relation between patients and nurses in Serbia
ISTORIJAT MEDICINE I ZDRAVSTVENE NEGE
HISTORY OF MEDICINE AND HEALTH CARE
 
Kratak istorijat razvoja babičke službe na prostorima Srbije
Brief history of development of midewifery service at Serbia
 
UPUTSTVA AUTORIMA -
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
 PRIKAZ KNJIGE -
BOOK REVIEW
Osnovi anestezije -
Basics of anesthesia
CIP - Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд61INSPIRIUM : naučno-stručni časopis zamedicinske sestre / glavni i odgovorniurednik Gordana Dragošev. - 2011, br. 1(avgust)- . - Niš¡ (Bulevar Nikole Tesle23/1) : Udruženje medicinskihsestara-tehničara intenzivnih nega,anestezije i reanimacije Srbije, 2011- (Niš :Control P). - 30 cmTri puta godišnjeISSN 2217-656X = Inspirium (UINARS)COBISS.SR-ID 185888524
NAUČNO – STRUČNI ČASOPIS „INSPIRIUM“
APRIL 2012.
IZDAVAČ
UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA – TEHNIČARAINTENZIVNIH NEGA, ANESTEZIJE I REANIMACIJE SRBIJE
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK 
Gordana Dragošev
ZAMENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA
Sanja Paunić, dipl. ecc menadžer u zdravstvu
IZVRŠNI UREDNIK 
– Vms Sofija Alijević
UREDNIŠTVO
 Vss Biljana Lipovac – Beograd (SRB)Vss Slavica Trifunčević – S. Kamenica (SRB)
 
Vms Slavica Zaviša – Zrenjanin (SRB)
MEĐUNARODNI UREDNICI - SARADNICI
RN Branka Mirić – Oslo (Norwey)Dipl.mt Goran Svilenković – Ljubljana (Slovenia)
REDAKCIJA
 Ms Biljana Savić – Niš (SRB)Ms Jelena Milovanović – Niš (SRB)Vss Dunja Majstorović - Šabac (SRB)Vms Emina Petrović – Kruševac (SRB)Vss Svetlana Dimitrijević – Niš (SRB)Dipl.org.zdr.nege Lana Strainić – Vrbas (SRB)Ms Sanja Cvjetković – Beograd (SRB)
DIZAJN I TEHNIČKO UREĐENJE
Gordana Dragošev
 ADRESA UREDNIŠTVA I REDAKCIJE
UINARS - INSPIRIUMBulevar Nikole Tesle 23/1 18 000 NIŠ
TELEFON – FAX
+381 (0) 18 589 370
 E-mail –
SAJT
www.uinars.info
PRELOM TEKSTA I ŠTAMPA
Control P – Niš
TIRAŽ – 200
 
ISSN 2217-656X
 
 
PLAGIJAT: ČUVAJTE SE KRAĐE!
Plagijat predstavlja jedan od načina kršenja tzv. naučne etike (falsifikovanje i fabrikovanje podataka i rezultata) inajveći akademski prekršaj. Definiše se prema American Association of University Professors (1989) kao:“prisvajanje ideja, metoda ili pisanih reči drugih, bez ukazivanja na autora, s namerom da budu prikazani kaooriginalno delo prestupnika”. Učestalost plagijatorstva raste sa razvojem novih informaciono-komunikacionihtehnologija, posebno interneta. Plagijarizam se može odnositi na: plagijarizam teksta, plagijarizam ideja,parafragijarizam ili mozaik plagijarizam, samoplagijarizam ili autoplagijarizam i neadekvatno parafraziranje. Izvor semora citirati kada se citat stavi pod znake navoda, kada neke autorove reči zamenite sinonimima, kada kompletnoparafrazirate ideje, kada je rečenica najvećim delom sastavljena od vaših misli, ali sadrži referencu na originalnu idejuautora, kada pomenete autorovo ime u rečenici.
Iako plagijator može biti slučajni (onaj koji ne razume šta jeplagijarizam ili pravi greške u navođenju, citiranju ili parafraziranju) ili nemaran (onaj koji zna da jepogrešno da se plagira ali čini to zbog lošeg planiranja, dezorganizacije ili odlaganja), sankcionišu se ipodležu odgovornosi jednako kao i nameran plagijator (koji ima prethodnu nameru da plagira, obmanjujetako što krade reči i/ili ideje od drugih).
Stoga, kada god ste u situaciji gde imate dilemu, treba uvek istaći izvorinformacija (reference). Plagijati bilo koje vrste smatraju se najvećim profesionalnim prekršajem u naučnom radu.Otkrivanje plagijata neminovno vodi zabrani plagijatoru da pristupa časopisima i štampanju njegovih radova. Danaspostoje i softveri za detekciju plagijarizma. Ako dozvolite nekom drugom da kopira Vaše reči i ideje, Vi pomažeteizvršenju plagijata. Prilikom izrade naučno-stručnog rada od autora se očekuje da se oslanja na stručnu i naučnuliteraturu. Iz literature možete i doslovno preuzimati delove teksta, pod uslovom da koristite znake navoda i danavodite precizne bibliografske podatke. Ukoliko vlastitim rečima prenosite sadržaj preuzet od drugog autora znakenavoda ne morate koristiti, ali bibliografske podatke u svakom slučaju morate navesti. Manje-više doslovnopreuzimanje delova teksta, ili preuzimanje uz minimalne izmene, bez jasnog naznačavanja da je u pitanju citat i beznavođenja odgovarajućih bibliografskih podataka, protivzakonito je, baš kao i prepričavanje bez navođenjabibliografskih podataka. I jedno i drugo predstavljaju kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima! Upravo iz tograzloga, većina časopisa danas traži od autora da potpišu potvrdu o originalnosti rada (autorku izjavu). Takva jepraksa i redakcije "INSPIRIUMA". U izjavi se autori obavezuju da su rad napisali lično i samostalno, pridržavajući sesvih pravila koja važe za izradu naučnih, stručnih i akademskih radova. Više o načinu citiranja i navođenja referencipročitajte u uputstvima za izradu rada "INSPIRIUMA". Učite da koristite postojeći sistem navođenja referenci. Kao i zasvaku drugu veštinu, i za ovladavanje sistemom navođenja referenci potrebni su vreme i praksa.Tekst pripremila
 Sanja Paunić,
zamenik Glavnog i odgovornog urednika.
Korišćeni izvori:*
PLAGIJARIZAM: “Dijagnoza, terapija, profilaksa”, Nikola Stanić, Centar za evaluciju u obrazovanju i nauci, Beograd,preuzeto 21.02.2012 sa:http://masteringermanistik.pbworks.com/w/page/20481857/FrontPage * Diplomske akademske studije iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite-master, Univerzitet u Beogradu,2010., Prilog 3: Plagijat i uputstvo kako ga izbeći, str.54* PLAGIRANJE Šta je plagiranje i zašto se mora izbeći? Doc. Dr Jelena Kostić-Tomović, Sajt Master-rad izgermanističke lingvistike, preuzeto
2
1.02.2012. sa:
http://masteringermanistik.pbworks.com/w/page/20481857/FrontPage
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Domagoj Mandurić liked this
Bedri Paci liked this
Maja Kocetov liked this
1305mica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->