Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
9/11 - Dimitri Khalezov - Bookmarks

9/11 - Dimitri Khalezov - Bookmarks

Ratings:
(0)
|Views: 316|Likes:
Published by anthonyc31
Bookmarks related to Dimitri Khalezov testimony about 9/11.
Bookmarks related to Dimitri Khalezov testimony about 9/11.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: anthonyc31 on Oct 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

 
Faamjevmw 6>56*5>*66 * ;!55 * Hkjkxvk Mbeco|ay
Xefco ai Ga`xo`xw
Hkjkxvk Mbeco|ay
Ck`mw
;!55< Xbo Xbkvh Xvxb * Hkjkxvk Mbeco|ay "5ai6 Icc+"^evx 5 ai 6 Icc+ Eje|k`d k`xovykot tkxb Hkjkxvk Mbeco|ay# iavjov @gcoev K`xocckdo`go aiikgov ai xbo Waykox _`ka`.Fogewo ai xbo ^oegoic @gcoev Or~cawka`w Xvoex{ ai 5;49 foxtoo` xbo _WE e`h xbo iavjov _WWV e`h Hkjkxvk$wjkckxev{ vaco k` xbo _WWV$w @gcoev K`xocckdo`go hkykwka`# Hkjkxvk beh govxek` m`atcohdo ai xbo TXG hojackxka` wgboje#tbkgb tew voukvoh xa afxek` xbo avkdk`ec TXG fkchk`d ~ovjkx k` @ot [avm "k.o. @[ hkh `ax kwwo e fkchk`d ~ovjkxtkxbax wfjkxxk`d e hojackxka` wgboje+. Hkjkxvk wow bkw k`wkhov k`iavjexka` gajfk`oh tkxb bkw jkckxev{ fegmdva`h xaor~cek` xbo oyo`xw ai ;55 k` ho~xb. Bo coeyow `a ;55 uowxka` `e`wtovoh. K` ^evx 5# Hkjkxvk or~cek`w< * Hkjkxvk Mbeco|ayfegmdva`h * ^ce`ow e`h or~cawka`w * ^o`xeda` jo`xka`oh "or~cek`oh icc{ k` ^evx 6+ * @gcoev hoxa`exka`w or~cek`oh *TXG5 ) TXG6 `gcoev hojackxka` ****************************************************** ;!55 * Tba hkh kx1 * Hkjkxvk Mbeco|ay 5+Hkjkxvk k`xovykot tbovo bo kho`xkikow xbo ~ov~oxvexav<bxx~<!!ttt.fkfckaxoge~co{ehow.`ox!wagka~ackxkge!ow~Qwagka~acQ;55Q5?8.bxj &Xbo je` tba ~ce``oh ;!55# bkw `ejo kwJkmo Bevevk "`at 26 av 27 {oevw ach+ tba kw e voxkvoh ga`xovk`xocckdo`go w~ogkeckwx e`h iavjov Ho~x{ Gbkoi ai xboJawweh ....&6+ Orgocco`x k`xovykot tkxb Lkj Iox|ov tbovo Hkjkxvk hkwgwwow Jkmo Bevevk e`h tb{ Jkmo te`xoh xa jooxHkjkxvk< bxx~<!!ttt.{axfo.gaj!texgb1y:5B8YkdQw`tU ****************************************************** ^evx 6 ai 6 kw bovo<bxx~<!!ttt.{axfo.gaj!e`xba`{g751y:g7;A*ix\fa_ Hkwgwwka` a` Ecor La`ow!^vkwa` ^ce`ox xbex dax jo FE@@OH<bxx~<!!ttt.wgvkfh.gaj!hag!??429829 Woo &@A ^CE@O& e`ec{wkw * gckgm xbvadb xbo kjedow bovo<bxx~<!!ttt.ickgmv.gaj!~baxaw!e`xba`{g75!woxw!465?496995>97629;! Ohkxw xa avkdk`ec k`xovykot k`gcho< * gajfk`oh 69~evxw k`xa 6 ~evxw "6 bavw oegb+ * w~oh ~ xbo ykhoa f{ 6>/ "mo~x kx wcat tbovo {a beyo xa voeh+ * k`gvoewoh xboyacjo * gbe`doh xbo fegmdva`h jwkg * gba~~oh aii xbo fj~ov jwkg foxtoo` gck~w * Ga`xo`x< ehhoh 5> jk`xow aiw~~avx jexovkec ivaj< ;55 Gak`gkho`gow vodevhk`d TXG4 "ceh{ gajjo`xexav+# Ecor La`ow!Je`gat hkwgwwk`d
 
Vjwioch k`xovykot e`h bkw ho`kec ai m`atk`d e`{xbk`d efax TXG4# w~~avx jexovkec efax ;>>- vowgo tavmovw "axai 5>#>>>+ doxxk`d wkgm tkxb ge`gov# e`h e` k`xovykot tkxb xbo gba~~ov gejoveje` xbex ikcjoh &@awo Ax& ykhoa gcekjk`dbo hkh `ax woo e ~ce`o bkjwoci * Ga`xo`x< vojayoh xbo IFK wogxka` ex xbo fodk``k`d fogewo kx hoce{oh doxxk`d xa xbodaah k`iavjexka` Avkdk`ec 69 ~evx k`xovykot ge` fo ia`h bovo eca`d tkxb ecc oykho`go ~vowo`xoh< bxx~<!!ttt.;55*xvxb.`ox;!55< Xbo Xbkvh Xvxb * Hkjkxvk Mbeco|ay "6ai6 Icc+"^evx 6 ai 6 Icc+ Eje|k`d k`xovykot tkxb Hkjkxvk Mbeco|ay# iavjov @gcoev K`xocckdo`go aiikgov ai xbo Waykox _`ka`.Fogewo ai xbo ^oegoic @gcoev Or~cawka`w Xvoex{ ai 5;49 foxtoo` xbo _WE e`h xbo iavjov _WWV e`h Hkjkxvk$wjkckxev{ vaco k` xbo _WWV$w @gcoev K`xocckdo`go hkykwka`# Hkjkxvk beh govxek` m`atcohdo ai xbo TXG hojackxka` wgboje#tbkgb tew voukvoh xa afxek` xbo avkdk`ec TXG fkchk`d ~ovjkx k` @ot [avm "k.o. @[ hkh `ax kwwo e fkchk`d ~ovjkxtkxbax wfjkxxk`d e hojackxka` wgboje+. Hkjkxvk wow xbkw k`wkhov k`iavjexka` gajfk`oh tkxb bkw jkckxev{ fegmdva`h xaor~cek` xbo oyo`xw ai ;55 k` ho~xb. Bo coeyow `a ;55 uowxka` `e`wtovoh. K` xbkw ^evx 6# Hkjkxvk or~cek`w< * TXG 4 *Dva`h \ova hoik`kxka` * ^o`xeda` jkwwkco exxegm k` hoxekc * Wokwjkg voehk`dw * ;55 johke je`k~cexka` * I;7 gvewb k`Wbe`mwykcco# ^E * Gocc ~ba`o geccw * Bklegmovw * ;55 vowgo tavmovw e`h kcc`oww * Dva`h \ova gcoe`~ ****************************************************** ;!55 * Tba hkh kx1 * Hkjkxvk Mbeco|ay 5+ Hkjkxvk k`xovykot tbovo bo kho`xkikow xbo ~ov~oxvexav<bxx~<!!ttt.fkfckaxoge~co{ehow.`ox!wagka~ackxkge!ow~Qwagka~acQ;55Q5?8.bxj &Xbo je` tba ~ce``oh ;!55# bkw `ejo kwJkmo Bevevk "`at 26 av 27 {oevw ach+ tba kw e voxkvoh ga`xovk`xocckdo`go w~ogkeckwx e`h iavjov Ho~x{ Gbkoi ai xboJawweh ....&6+ Orgocco`x k`xovykot tkxb Lkj Iox|ov tbovo Hkjkxvk hkwgwwow Jkmo Bevevk e`h tb{ Jkmo te`xoh xa jooxHkjkxvk< bxx~<!!ttt.{axfo.gaj!texgb1y:5B8YkdQw`tU ****************************************************** ^evx 5 ai 6 kw bovo<bxx~<!!ttt.{axfo.gaj!e`xba`{g751y:y@MEhDcrIa E`axbov orgocco`x k`xovykot kw tkxb Lkj Iox|ov tbovo Hkjkxvkor~cek`w &tba hkh kx& e`h tb{ xbo gc~vkxw fogejo k`xovowxoh k` jooxk`d tkxb bkj. Xbo o`xkvo k`xovykot kw orgocco`x fx^evx 5> kw tbovo Hkjkxvk hkwgww &tba hkh kx&< bxx~<!!ttt.{axfo.gaj!texgb1y:5B8YkdQw`tU Hkwgwwka` a` EcorLa`ow!^vkwa` ^ce`ox xbex dax jo FE@@OH< bxx~<!!ttt.wgvkfh.gaj!hag!??429829 Woo &@A ^CE@O& e`ec{wkw * gckgmxbvadb xbo kjedow bovo< bxx~<!!ttt.ickgmv.gaj!~baxaw!e`xba`{g75!woxw!465?496995>97629;! Ohkxw xa xbo avkdk`eck`xovykot k`gcho< * gajfk`oh 69 ~evxw k`xa 6 ~evxw "6 bavw oegb+ * w~oh ~ xbo ykhoa f{ 6>/ "mo~x kx wcat tbovo {abeyo xa voeh+ * k`gvoewoh xbo yacjo * gbe`doh xbo fegmdva`h jwkg * gba~~oh aii xbo fj~ov jwkg foxtoo` gck~w *Ga`xo`x< ehhoh 5> jk`xow ai w~~avx jexovkec ivaj< ;55 Gak`gkho`gow vodevhk`d TXG4 "ceh{ gajjo`xexav+# EcorLa`ow!Je`gat hkwgwwk`d Vjwioch k`xovykot e`h bkw ho`kec ai m`atk`d e`{xbk`d efax TXG4# w~~avx jexovkec efax;>>- vowgo tavmovw "ax ai 5>#>>>+ doxxk`d wkgm tkxb ge`gov# e`h e` k`xovykot tkxb xbo gba~~ov gejoveje` xbex ikcjoh&@awo Ax& ykhoa gcekjk`d bo hkh `ax woo e ~ce`o bkjwoci * Ga`xo`x< vojayoh xbo IFK wogxka` ex xbo fodk``k`d fogewo kxhoce{oh doxxk`d xa xbo daah k`iavjexka` Avkdk`ec 69 ~evx k`xovykot ge` fo ia`h bovo eca`d tkxb ecc oykho`go ~vowo`xoh<bxx~<!!ttt.;55*xvxb.`oxEwm Uowxka`w Fcad< W~~avx Oykho`go iav Hkjkxvk Mbeco|ay$w ;!55 Xowxkja`{bxx~<!!xk`{vc.gaj!876t77aEwm Uowxka`w Fcad< ;!55 Vowgo Tavmovw Wiiov ivaj Vehkexka` Or~awvobxx~<!!xk`{vc.gaj!9d{b7w8Ewm Uowxka`w Fcad< Hkjkxvk Mbeco|ay vo~c{ xa Lh{ Taah w~~avxov@gcoev Hojackxka` * TkmkW~aamwbxx~<!!xk`{vc.gaj!22h{ia?y8 Hkjkxvk Mbeco|ay * Fe``oh ivaj Ecor La`ow ^vkwa` Iavj IavjyI Hkjkxvk Mbeco|ay Hkwgwwka` Fe``oh Ivaj Ecor La`ow ^vkwa` ^ce`ox Iavj "IK@EC G_X+bxx~<!!ttt.wgvkfh.gaj!hag!??429829
 
TXG W~kvow Or~cek`oh * Hkjkxvk Mbeco|ay * [aXfo;!55 @gcoev Hojackxka` ai Xbo TXG * f{ Hkjkxvk Mbeco|ay "Jkmo Bevevk hoxekcw+Xbo Howxvgxka` * ^evx 5!6 * [aXfoXbo Howxvgxka` * ^evx 6!6 * [aXfo;55*hkjkxvk*k`xovykot*voykot*vohor*y6 s Ickgmv * ^baxa Wbevk`d%&Ha vkdbx f{ Ivoo ^ce`ox#& kw xbo a`c{ vco.< HJKXVK MBECO\AY$W GEWO IAV E @_GCOEV HOJACKXKA@ AI TXG 5# 6e`h 4;55 or~cek`oh * Hkjkxvk Mbeco|ay "5ai6+ * \AGKEC.xy;!55< Xbo Xbkvh Xvxb * Hkjkxvk Mbeco|ay "6ai6 Icc+ * \AGKEC.xy;55 Hof`mk`d xbo Hof`movw Hkjkxvk Mbeco|ay yw Iejaw ^b{wkgkwx Le` \oje`Fcaddov< Xbo Yexkg ^valogx * ^awx e Gajjo`xJavde` Vo{`achwXbo Orgeyexav< Vwwke` Tbkwxcofcatov Hkjkxvk Mbeco|ay We{w _.W. E`h Vwwke Evo Ivejk`d Iavjov Vwwke` Jkckxev{Aiikgov Ykmxav Fax;55xbacad{ "Hkjkxvk Mbeco|ay+ 3 Ykhoa ^ce{ckwx s OjfohvHkjkxvk Mbeco|ay * TXG @gcoev Hojackxka` * Icc ~ce{ckwx < Xovvav ) ;!55^evx 5 5. Wxevxw aii tkxb dkyk`d fegmdva`h a` Hkjkxvk Mbeco|ay. 6. Wbat gbevx ivaj IFK xbex wbatw Hkjkxvk kw a` e xovvavckwx ai wajo wavx 7. Xecmw efax bkj fok`d evvowxoh iav w~~c{k`d ~eww~avx k` Feck Fajfk`d…ho`kow gbevdo# `oyov foo`ga`ykgxoh. ^evx 6 5. Xecmw efax ecjk`j ge``ax ~o`oxvexo wxooc wxvgxvo. Oyo` tkxb w~ooh. 6. Xecmw efax ‒ckyo‛ hoce{ai 54 woga`hw av wa# xbex ekhoh k` XY iemov{# e`h bat a`c{ a`o ykhoa ai ~ce`o wxvkmk`d e`h cexov a` javo xe~ow gejoiavtevh ai xbo woga`h ~ce`o# fx `axbk`d ckyo# oyov{xbk`d kw gavxow{ ai wajoa`o ocwo. 7. Wbat wgvoo` ge~xvow iavjw~~awoh wejo gejove xbex bew hkiiovo`x fegmdva`h gacavw# e`h xbo fcegm ivejow. 8. Xecmw efax ~o`oxvexk`dge~efkckxkow ai xbo ~ce`ow e`h tb{ xbo{ tach `ax ~o`oxvexo xbo xatovw. ?. Xecmw efax bat ~ce`o wbach beyo wxvgm xboaxwkho ai xbo fkchk`d e`h k`wxoeh ai dak`d k` xbo fkchk`d kx tach beyo foo` gvj~coh av fvamo` ~ e`h iecc xa xbowxvoox focat. 9. Xecmw efax xbo ykhoa ai xbo ~ce`o xbex xbo `awo w~~awohc{ gejo ax xbo wkho# e`h ecwa xbex xbo e`dcoxbex xbo ~ce`o tew w~~awoh xa beyo bkx tach `ax jexgb ~ tkxb xbo `awo gajk`d ax oyo` ki kx tew ~awwkfco# xbo e`dcohaow `ax jexgb tkxb xbo egxec e`dco ai kj~egx. 4. Xecmw efax XY iemov{…..fowx oykho`go kw ivaj bockga~xov lav`eckwxtba kw caamk`d hkvogxc{ ex TXG tbo` 6`h ~ce`o w~~awohc{ bkxw….^oa~co k` xbo wxhka moo~ we{k`d xbo{ wet e ~ce`oxbo ~ovwa` a` xbo dva`h coyoc moo~w we{k`d bo wet `a ~ce`o e`h xbex kx lwx or~cahoh…xbo ~oa~co k` xbo wxhka xocc bkjkx gejo ivaj xbo wkho bo tew`‛x caamk`d ex….efwvh# xbo` vo~oexw kx woyovec xkjo…..kx lwx or~cahoh. ^evx 7 5. Wbatwhkiiovo`x iaaxedo ai woga`h ~ce`o gajk`d k` xbex xbo e`dco ai xbo ~ce`o gajk`d k` ha `ax jexgb ivaj a`o ykhoa xae`axbov# wajo beyo kx gajk`d k` ex a`o e`dco e`h axbovw beyo kx gajk`d ex axbov e`dcow. We{w xbkw ~ak`xw xa hkdkxecje`k~cexka`. 6. Xecmw efax xbo iavj ai kj~egx baco. We{w xbex kx haow `ax jexgb ~ tkxb e ~ce`o bkxxk`d xbovo. 7. Xecmwefax tb{ xbo ;!55 gajjkwwka` beh xa vo~avx tbex xbo{ hkh. Xbo{ beh xa k`yo`x e gayov ~ wxav{……xbkw kw or~cek`ohtb{ cexov k` xbo k`xovykot. 8. Xecmw efax xbo aiikgkec wxav{# lox ioc# toemo`oh wxooc# gacce~wo…..e`h tb{ kx kw`‛x xvo.Wbat xbo ~oa~co wxe`hk`d k` xbo kj~egx baco# e`h ki xatov tew fv`k`d bax o`adb xa gaj~vajkwo xbo wxooc bat tewxbkw taje`# e`h axbovw wxe`hk`d xbovo bachk`d a` xa wxooc foejw1 ?. Xecmw efax xbo lox ioc beyk`d foo` jawxc{ fv`ohaii ex kj~egx….ki xbovo tew e` kj~egx….je{fo lox ioc tew ecwa ~ce`xoh tkxb xbo fajfw. ****************** `ax oregxc{ wa. Kwekh k` ga`xorx ai hkwgwwka` xbex xbo ioc wbach beyo fv` ax f{ xbo xkjo ai xbo Xatov‛w gacce~wo. Xbo k`xovykotov wekhxbex KI xbovo TOVO ~ce`ow1 K e`wtovoh ‗ xbex kx haow `ax jexxov k` xbkw gewo ‗ ki kx tovo ~ce`ow# av xbo movawo`o tewwkj~c{ fvadbx k` xbo Xatov k` fevvocw# kvvow~ogxkyoc{ ai xbo jaho ai kxw hockyov{# kx wbach beyo foo` fv`oh ax f{ xboxkjo. Xbex‛w tbex K joe`x. 9. ^o`xeda` tew exxegmoh f{ e Vwwke` Dve`ko`x Jkwwkco "`ax wvo ai w~occk`d+. Wbatwxvelogxav{ ai jkwwkco xa xbo ~o`xeda`. **************** Dve`kx "av Dve`kxo+ av ^*4>> jkwwkco. [a ge` gbogm xbex a`o k`Tkmk~ohke. 4. Xecmw efax bat e ~ce`o gach `ax jemo xbo je`oyov kx tew gcekjoh xa beyo….a`c{ e jkwwkco gach beyo.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Leslie Crofford liked this
180powershift liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->