Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KTS-I

KTS-I

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,909 |Likes:
Published by grzesiek

More info:

Published by: grzesiek on Jan 22, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
KTS
2.10.2005
Nauka wieloparadygmatyczna
G.Ritzer Zwątpienie w monizm teoretyczny, przekonanie, że istnieje wolność teroii, paradgmatów, niektóre ideeodzywają po jakimś czasie. Historia myśli stanowi punkt odniesienia.Jak się zajmować historią myśli socjologicznej?-mitologiczny – bez wnikania w pierwotne znaczenie, przeważa docenia się osobliwość mitu.Docenia się wypowiedzi, traktuje się w sposób ponadhistoryczny czyli ocenia się tak jak współcześnie, należy jednocześnie do przeszłości i teraniejszości. To co może być, wydawać sięaktualne może być inaczej rozumiane niż w oryginale.-Historyczny – nacisk na kontekst
Prewnetyzm historyczny – wybór tego co ważne.
Jaki jest cel zajmowania się historią dyscypliny.Wspólna historia decyduje o tożsamości danej dyscypliny. Wspólna nazwa, techniki, pojęcia, idee – wspólna tradycja łączy róznych socjologów daje poczucie tożsamości i wspólnotowości. Ulatwiakomunikowanie się socjologów. Źródła tkwią w tradycji, wiele się powtarza. Składnik elementarnego przygotowania zawodowego.
Przedmiot historii socjologii – 3 zakresy
1.historia socjologii – śledzenie aktywnosci poznawczej prowadzonej pod nazwą socjologia2.od Comte XIX w ale też szerzej – kryterium merytoryczne – myśl socjologiczna3.historia analizy socjologicznej, anukowa metoda badania zjawisk społecznych – tylko pewneosiągnięcia.
Rewolucyjne myślenie o zyciu społecznym
1 –wyodrębnienie się myślenia o zyciu społecznym od przyrody – starożytnć2 odróżnienie się od państwa XVII w3 –dotycząca speczstwa XIX w – systematyczna refleksja4 –Unaukowienie reflekcji na temat społeczenstwa
Platon – V – IV w p.n.e.Arystoteles IV w p.n.e.Arystoteles – uczeń Platona choć różnili się znacznie w poglądach
Myśl grecka – systematyczna organizacja świata ludzkiego – wyodrębienie sakrum od profanumKarol Popper – przejście ze społeczeństwa zamkniętego do otwartego z plemmiennego doniewolniczego, przejście od naiwnego moniozmu do krytycznego dualizmu.
 KTS 1
 
 Naiwny Monizm – wiara w to ze społeczeństwo zyje według pewnych praw, zwyczajów tabu i są oneniezmienne. Spoleczenstwo zamknięte w pewnym momencie upada i wtedy może dojrzeć różnicęmiędzy przyrodą a społeczęństwem – dualizm.Odkrycie autonomii jednostki ludzkiej przynależność do społeczeństwa ludzkiego., przejście odstadium przedindywidualistycznego (okreslone miejsce w społeczenstwie) do indywidualistycznego.
...... Społeczeństwo w stanie kryzysu
IV w upadek – rozkład sposobu życia powstają nowe instytucje, okres burzliwy, poddaje się wwątpliwość to co jest, może narodzić się głębsza refleksja. Społeczenstwo greckie było zminnewielopostaciowe. Istniało wiele miast – państw (polis) o różnych ustrojach, zdarzały się przewroty polityczne, nie mógł uwczesny obserwator traktować tej sytuacji jako niezmiennej. Odróżniono naturęod konwencji, prawa natury od praw ustanowionych.
Platon – państwo
Społeczeńswo praktycznie traktuje jako system, interesuje się wspólnota, która jest trwała a jej podstawy są solidniejsze niż jednostki, wspólnota zawsze przeważa. Państwo jest organizmem,struktura wnętrzna, organizm , wenwętrzne części pełnią odmienną funkcję nie można ich usunąć izmienić. Jednocześnie są niesamodzielne nie mogą istnieć same. Platon ma na myśli zdrowe państwo,opisuje ideał, czasy Platona są czasami upadku.Podejmowane tematy:
Majątkowe zróżnicowanie społeczenstwa – nierównosci społeczne są przyczyną rozkładu państwa. Państwo jest podzielone wewnętrznie na bogatych i biednych. Posiadacze powinnidążyć do likwidacji tego podziału – komunizm platoński – likwidacja własności prywatnej orazrodziny – przyczyna rozkładu.
ujednostkowienie społeczenstwa, indywidualizacja jednostki prowadzi również do rozkładu,wprowadzenie środków uniformizacji społeczeństwa. Kazda sfera życia społecznego maznaczenie dla całego organizmu, proponował reglamentacje muzyki.Popper uznał Platona za wroga społeczęnstwa otwartego, prorok totalitaryzmu – kontrolawkraczająca w sferę myśli i uczuc.
Podział pracy – specjalizacja i wykonywnaie usług wynika z urodzenia. Sprzyja jedności państwa. Zaden człowiek nie jest samowystarczalny, wyróżnił 3 stany do których przynależnosć była dziedziczna”
o
Mędrcy – ci którzy rządzą 
o
Wojownicy – wojują 
o
Lud – pracujeOpozycja do demokracji.
Rozmiar państwa
o
5040 obywateli
 KTS 2
 
o
kontakty beżpośrednie wszyscy się znają nadmierny rozrost jest niebezpieczny dla panstwa.
o
Położenie geograficzne np. nad morzem – sprzyja rozwojowi handlu a wraz znim złymobyczajom – brak zaufaniaPlaton rozważa co sprzyja jedności wenwętrznej a co tę spójność zakłóca – czynniki integrujące idezintegrujące.
Arystoteles – przypada na czasy upadku miasta państwa.
PolitykaAntyindywidualista, w centrum zainteresowań wspólnota a nie jednostka.Metoda badań, teoria
Uważał że najlepszy ustrój to taki w którym jednostka jest szczęśliwa. Krytykowałuniformizację obywateli, uważał że prowadzi do rozpadu państwa. Państwo z natury jestwielością.
Skrupulatnie studiował zjawiska społeczne, tworzył monografie ustroju różnych miast-państw,zachowała się tylko Aten. Szukał ustroju najlepszego w danych okolicznościach, stad badałokoliczności. Teoria całości społecznej – „człowiek jest zwierzęciem politycznym”, człowiek  jest istotą społeczną jest przeznaczony do zycia z innymi.PolitycznySpołecznyPaństwowyZycie w polis wyróżnia człowieka od zwierząt i bogów.Teleologia – uważał że państwo jest tworem natury. Co jest pierwsze? Polis powstaje na drodzenaturalnego rozwoju. Kobieta i mężczyzna zakładają wspólnotę. Pierwsza wspólnota większej ilościrodzin stanowi gminę wiejską, wspólnota gmin tworzy państwo. Każde pańśtwo powstaje na drodzenaturalnego rozwoju, Kres samowystarczalnościWg. Arystotelesa charakter społeczny człowieka stanowi cechę gatunkową. Jako jedyna z istot człowiek  jest obdarzony mową.
Zorganizowane zbiorowości, potrzebujących sie wzajemnie jednostek i grup
Wspólnota obywateli
Ustrój politycznyAspekty państwa
samowystarczalność ma tylko autarkia gospodarcza, samodzielnosć ekonomiczna. Zaspokojenieogółu potrzeb, pełnia szczęścia, zaspokojenie potrzeb, samorealizacja, samodzielnosć moralna.
 KTS 3
W danym znaczeniu Politicon – brak odpowiednika w j.nowożtnch

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->