Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
BenghaziGate

BenghaziGate

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 105|Likes:
Published by Kal Korff
Kal Korff publishes three leaked emails which PROVE that President Barack Obama LIED when he said that they did not know that the attack on the US Consulate in Benghazi, Libya, was a terrorist attack. These emails prove that the White certainly DID KNOW, as the attacks were unfolding. They also watched the events on a Predator drone.
Kal Korff publishes three leaked emails which PROVE that President Barack Obama LIED when he said that they did not know that the attack on the US Consulate in Benghazi, Libya, was a terrorist attack. These emails prove that the White certainly DID KNOW, as the attacks were unfolding. They also watched the events on a Predator drone.

More info:

Published by: Kal Korff on Oct 24, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/15/2014

 
Mbafbo R[ Bcea{{z Bcajm{ \UHTBtnb Heaca Aocj`j{tuatjh`MJBOaehrttnb _buuhuj{t Attakf{ j` Eb`gnayj- Mjeza
ez
Fam F. Fhudd
J`tbu`atjh`ammz [z`ojkatboKh|zujgnt ª 5<15 ez Fam F. Fhudd # AMM UJGN_[ UB[BUTBO.
Eb`gnayjGatb
 
DHU OAZ[ tnb Heaca aocj`j{tuatjh` hrtujgnt MJBO
th tnb Acbujka` |bh|mb wnb`jt dam{bmz kmajcbo tnat tnb tbuuhuj{t attakf{ wnjkn fjmmbo dhru Acbujka`{ at tnb R[Kh`{rmatb j` Eb`gnayj wbub tnb ub{rmt hd ”|uhtb{thu{– wnh wbub ”r|{bt– hbu aZhr_reb jobh wnjkn chkfbo tnb ubmjgjh` hd J{mac a`o tnat tnbz nao `h bjob`kb thtnb kh`tuauz _nb dakt j{- tnbz nao tnj{ ”bjob`kb– oruj`g tnb attakf{Dhu uhrgnmz twh wbbf{ adtbu tnj{ tuagboz- bbuzh`b duhc tnb Wnjtb Nhr{b
ʽ
{ hdfikjam{|hfb{ca`- Iaz Kau`bz- th R@ Acea{{aohu [r{a` Ujkb wbub eb`oj`g hbueakfwauo{ th {az tnat tnbub wa{ `h bjob`kb tnb obatn{ wbub kar{bo ez tbuuhuj{t{Acea{{aohu Ujkb caob a |hj`t th ub|bat tnj{ dam{b kmajc h` dhru _T tamf {nhw{ j` a{j`gmb oaz_nb oatb hd tnb attakf j` Eb`gnayj wa{ [b|tbcebu 11- 5<15- tnb bmbb`tna``jbu{auz hd tnb ”:(11– tbuuhuj{t attakf{ j` tnb R`jtbo [tatb{ _nj{ oatb wa{ `ht akhj`kjob`kbWnb` tnb Heaca aocj`j{tuatjh`- dhu |rubmz |hmjtjkam uba{h`{- chbo th ohw`|maz tnbbb`t- .`h |ub{job`t- b{|bkjammz h`b wnh j{ r| dhu ub#bmbktjh` j` a kmh{b kh`tb{t wa`t{th eb {bb` a{ bjtnbu ”wbaf– hu eb emacbo dhu ma~ {bkrujtz* tnbju akt{ hd ob`jam a`ohedr{katjh` .`hw wbmm ohkrcb`tbo j` tnb |remjk cboja* ebga` th eakffiub h` tnbc_NA@F[ th |atujhtjk Acbujka`{- wnh kaub chub aehrt tnb turtn a`o tnbju khr`tuztna` ”|mazj`g |hmjtjk{-– wb `hw nab bb` chub bjob`kb tnat bbuztnj`g duhcub|batbo ubqrb{t{ dhu aoojtjh`am {bkrujtz wbub `ht h`mz jg`hubo- wb `hw nab {hcbhd tnb aktram bcajm{ wnjkn wb`t {tuajgnt th tnb Wnjtb Nhr{b a`o tnb \UB[JOB@_
ʽ
[hw` [jtratjh` Uhhc j`dhucj`g tnbc tnat tbuuhuj{t{ wbub `ht h`mz j`hmbo- ert naobb` kmajcbo |remjk ub{|h`{jejmjtz dhu tnbju cruobuhr{ akt{- euaggj`g aehrt jt h` tnbjuDakbehhf a`o _wjttbu |agb{!Naj`g `hw j`tbujbwbo 1? |bh|mb wnh nab fiu{tna`o f`hwmbogb hd wnat na||b`boh` tnb guhr`o j` Mjeza- J ac nh`hubo th ub|hut tnat tnb Heaca aocj`j{tuatjh`
ʽ
{ {tjmmh`ghj`g bddhut{ th obmaz tnb turtn duhc khcj`g hrt r`tjm at mba{t AD_BU tnb bmbktjh`-aub `ht whufj`g@h |ub{job`t {nhrmo khbu r| tnb turtn kh`kbu`j`g a tbuujemb bb`t mjfb tnj{ J`{tbao-wb cr{t MBAU@ duhc tnb dajmrub{ hd wnat na||b`bo tnat oaz- a`o tnb` jc|h{b {tujktubdhuc cba{rub{ th nbm| j`{rub tnat {rkn a tuagboz ohb{ `ht bbu hkkru agaj`J wjmm kh`tj`rb th tuz th oh cz {camm |aut th ojg awaz at tnb turtn ebnj`o tnj{ cattbu- thnbm| kh`tj`rb th {tbbu j`{jobu{ th aujhr{ hdfikjam{ wnh aub obtbucj`bo th gbt th tnbturtn a`o th jc|h{b |hmjkjb{ th nbm| ahjo a`htnbu ub|bat hd tnj{ oj{a{tbu
5
Kh|zujgnt ª 5<15 ez Fam F. Fhudd # AMM UJGN_[ UB[BUTBO.
@h |aut hd tnj{ kh`tb`t caz eb ub|uhorkbo j`a`z dhuc `hu ez a`z cba`{ wjtnhrt tnb b~|ub{{- wujttb` kh`{b`t hd Fam Fhudd. ”Daju r{b-– ohb{ @H_ a||mz. Ez ubaoj`g tnj{ ohkrcb`t- zhr wjmmj`gmz agubb th eb mbgammz ehr`o ez jt{ tbuc{ a`o kh`ojtjh`{. Tjhmathu{ hd tnj{ |hmjkz wjmm nab a dbmh`z OCKA Kh|zujgnt j`duj`gbcb`t `htjkb djmbo agaj`{t tnbc wjtn maw b`dhukbcb`t.Dju{t tjcbhddb`obu{ caz eb dj`bo r| th /2<<-<<<- jc|uj{h`bo dhu djb zbau{- hu ehtn. Dhu ub|bat hddb`obu{- tnb ca~jcrc |b`amtz j`kuba{b{ th a dj`b hd /1-<<<-<<<- jc|uj{h`cb`t dhu r| th tb` zbau{- hu ehtn. _nj{ j{ a OCKA |uhtbktbo ohkrcb`t- jmmbgam kh|zj`g a`o(hu ub|uhorktjh` hd jt{ kh`tb`t{ aub tuakfbo h` tnb J`tbu`bt a`o ub|hutbo th maw b`dhukbcb`t dhu dbmh`z |uh{bkrtjh`.
 
Nbub `hw aub tnubb hd tnb matb{t cbch{ wnjkn nab ebb` mbafbo
@BTBU DHUGB_
tnat tnb{b aub ebj`g caob |remjk @H_ ebkar{b hd tnb ”|uhcj{bo–{r||h{bo ”tua`{|aub`kz– hd tnb Heaca aocj`j{tuatjh` J`{tbao- zhr aub `hw ubaoj`gtnbc ebkar{b |atujhtjk j`ojjoram{ nab mbafbo tnbc- tnbz wjmm `ht thmbuatb tnbkh`tj`rbo mjb{- oj{nh`b{t a`tjk{ a`o khbu r| ez tnb Heaca Wnjtb Nhr{b a`o tnbObchkuat{ kh`kbu`j`g tnj{ j{{rb
Fam Fhudd 5? Hkthebu 5<15 Ub. 1.<1
Djg. 19
Dju{t Mbafbo Cbch- ubmba{bo ez j`{jobu{ `ht ebkar{b hd ”|uhcj{botua`{|aub`kz– ez tnb Heaca aocj`j{tuatjh` Jd jt wbub `ht dhu wnj{tmbemhwbu{- tnbb~j{tb`kb hd tnj{ cbch whrmo `ht eb f`hw` thoaz
;
Kh|zujgnt ª 5<15 ez Fam F. Fhudd # AMM UJGN_[ UB[BUTBO.
@h |aut hd tnj{ kh`tb`t caz eb ub|uhorkbo j`a`z dhuc `hu ez a`z cba`{ wjtnhrt tnb b~|ub{{- wujttb` kh`{b`t hd Fam Fhudd. ”Daju r{b-– ohb{ @H_ a||mz. Ez ubaoj`g tnj{ ohkrcb`t- zhr wjmmj`gmz agubb th eb mbgammz ehr`o ez jt{ tbuc{ a`o kh`ojtjh`{. Tjhmathu{ hd tnj{ |hmjkz wjmm nab a dbmh`z OCKA Kh|zujgnt j`duj`gbcb`t `htjkb djmbo agaj`{t tnbc wjtn maw b`dhukbcb`t.Dju{t tjcbhddb`obu{ caz eb dj`bo r| th /2<<-<<<- jc|uj{h`bo dhu djb zbau{- hu ehtn. Dhu ub|bat hddb`obu{- tnb ca~jcrc |b`amtz j`kuba{b{ th a dj`b hd /1-<<<-<<<- jc|uj{h`cb`t dhu r| th tb` zbau{- hu ehtn. _nj{ j{ a OCKA |uhtbktbo ohkrcb`t- jmmbgam kh|zj`g a`o(hu ub|uhorktjh` hd jt{ kh`tb`t{ aub tuakfbo h` tnb J`tbu`bt a`o ub|hutbo th maw b`dhukbcb`t dhu dbmh`z |uh{bkrtjh`.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mascomweb liked this
Paul Coker liked this
mindseys liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->