Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
October 17 - 23, 2012 Sports Reporter

October 17 - 23, 2012 Sports Reporter

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by Sports Reporter
Sports Reporter
Sports Reporter

More info:

Published by: Sports Reporter on Oct 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
Pmi Ie~p'~ Oa~p Rie` Bawjdlg Wiihjt 
^varp~ Rivarpir
Pmi Lepdal'~ Jie`dlg Bawjdlg Payrleoilp Liw~vevir ^dlni 5406
Saj, 7> La,>> Anpabir 57 / 2>* 2652 96 nilp~
AEHJEL@* LK / Pmi 2652/5> ^pel Ldiodin TaypmPresij Jiegyi hdnhi` acc wdpm e ri~alelni ep Majd`etBawj wmil idgmpiil/tier/aj` Najippi Oejtenh nmergi`ayp ac pmi gepi* ~mri``dlg pmi oevji~ wdpm e >66 avilir*cajjawi` wdpm 255*223 el` cdld~mi` wdpm e neriir bi~p 7>7~ip, El C@Y cri~moel* Najippi we~ e cayr/tier ejj/~per higjir car @iVeyj M,^, el` il`i` wdpm e 263 esiregi car ^LTPJ `icil`dlg nmeovdal Majd`et, Pmd~ tier* ~mi—~ kadli` bt mir pejilpi` brapmir Kai wma ~nari` 229* 252/35=* ejalg wdpm liwnaoir~— Crelh Ajel`i~d 257 el`Nedpjtl Ne~pdjja 5=5 e~ pmidr Majd`et DD pieo nae~pi` pasdnpart,Baalpal ~irsi` lapdni pmep pmit—jj bi e carni pmd~ ~ie~ale~ elnmar Ky~pdl Vynmej~hd meooiri` ayp 223* 27=* 220/72= dl jie`dlg md~ ~uye` ve~p Cedr Jewl* 2=79/27>6,Ky~pdl* wma ~oe~mi` md~ wet pa e vedr ac 244 geoi~ pmd~ ve~p ~yooir* ~mayj` ioirgi e~ ali ac pmd~ tier—~ pav vir/caroir~, Ej~a ~nardlg wijj car Baalpal wiri HerjHeppiroell wdpm 2>7/355* Vep Pi~mdoe 265 el` cdr~p/tier  bawjir Brdel OnGrepm 570, Cedr Jewl—~ Me~~el D{{er`rajji` 254/9>2* ^pisil Vje~{ht 542/954* Mylpir Virrt579/954 el` Ptjir Levvd e vedr ac ebasi/esiregi ~nari~,Majd`et D ~wivp pmidr oepnm wdpm Bawjir Ndpt D e~ liw/naoir Gremo Oyjdgel veni` pmi sdnpar~ wdpm 207* 2528Brdel Rd{{d e``i` 229/362 wmdji @djjal el` Ldnh Ndjilpacdld~mi` wdpm 546/994 el` 54>/999 ri~vinpdsijt, BND we~elnmari` bt Kaml @relit 253* 255 wmdji Rab Gdjbirp* Kr  va~pi` 259* liw higjir Sdllt ^elpara 5=5 el` Rtel Viri{579,Bawjir Ndpt DD paah ~isil vadlp~ crao ~d~pir ilprtBawjir Ndpt DDD bimdl` Keoi~ Heli 203* 259/325*Kalodhej ^ivira 5=4/9>> el` Wijoir Vegyet 54=, Mdgm~car BN DDD wiri Pdccelt ^ynira 597/095* Ajdsde Welh 59>el` Erdij Wejjeni wdpm pwa asir/esiregi geoi~,Rayl`dlg ayp pmi `et—~ oepnm/yv~* Oalpseji bjelhi`Bawjir Ndpt 0 bimdl` Htji Je`iwdg 54=/9>0* OeppmiwRy~~ijj 5==/920* el` Hepdi @d`alepa 532, Pav~ car BN0wiri Ldnh Cirrelpi 575*536 el` Ejdkem Kenh~al 532,
5=/Tier/Aj` Najippi Oejtenh ^prdhi~ >66 ep Majd`et Bawj
Bt Sdlni Ejbrinmp
SDILLE* Ey~prde / Dl cralp ac pmi bdggi~p nraw` isir ep Vjy~ Bawjdlgdl Sdille* Ey~prde* VBE Payr ~per Nmrd~ Berli~ ac @aybji Aeh* Pi}e~*nevpyri` md~ 50pm VBE Payr pdpjiel` md~ ~inal` Najyobde >66Sdille Avil wdl wmil mi `iciepi`cijjaw Eoirdnel ~per ^iel Re~m*297/250* dl pmi pdpji oepnm,Bt wdlldlg pmi isilp* Berli~paah e 90/vadlp jie` asir Re~m dlpmi reni car pmi pmdr` el` cdlej birpmdl pmi Betir E`selni` E~vdrdlWarj` Bawjdlg Payr oil—~ cdlej~* vri~ilpi` bt pmi VBE, Wdpm aljtpmi Ey~prejdel Oe~pir~ rioedldlg dlpmi 2652 WBP vadlp~ reni „ el` 96 vadlp~ esedjebji pa pmi wdllir „ Berli~ me~ accdndejjt janhi` Re~mayp ac pmi WBP cdlej~* wmdnm wdjj bi nal`ynpi` `yrdlg pmi VBEWarj` ^irdi~ ac Bawjdlg DS ep^aypm Vadlp Ne~dla el` Mapij dlJe~ Sige~ al ^epyr`et* Las, 56,Berli~* wma wal md~ cdr~p VBEDlpirlepdalej Payr pdpji* ej~a najjinp/i` e cdr~p vrd{i ac raygmjt $4*666,Re~m* wma jdsi~ dl Oalpgaoirt*Djj,* oe`i e sejdelp bd` car pmi pdpji*~prdhdlg ayp dl pmi cdlej geoi ac Rayl` > pa e`selni crao cdcpm vjenidlpa pmi ~pivje``ir cdlej~ e~ pmi La,> uyejdcdir, Re~m pmil ijdodlepi`Ilgjel`—~ ^pyerp Wdjjdeo~* 545/5=5* el` Paoot Kali~ ac ^dov~alsdjji* ^,N,* 5=4/59=* pae`selni pa pmi pdpji oepnm,Mie`dlg dlpa pmi Ey~prejdelOe~pir~ -wmdnm nalnjy`i~ Anp, 27dl ^t`lit* ridgldlg WBP oil—~nmeovdal Odhe Hadsyldiod ac Cdljel` me~ ripedli` pmi pav uyejdct/dlg va~dpdal car pmi pmrii/oel~pivje``ir cdlej~ wdpm 06= vadlp~,Odhi Cegel ->02 vadlp~ el`Berli~ ->2= vadlp~ eri ~inal` el`pmdr`* ri~vinpdsijt, Re~m d~ cayrpmwdpm 270 vadlp~,Pmi waoil—~ WBP relhdlg~ eri`aodlepi` bt Eoirdnel VBE oio/ bir~ wdpm Od~~t Verhdl ac JehiCari~p* Nejdc,* jie`dlg pmi wet wdpm>24 vadlp~, Hijjt Hyjdnh ac Yldal* L,K,* d~ ~inal` wdpm >54* wmdji Jd{Kaml~al ac Nmiihpawege* L,T,* d~pmdr` wdpm 249, @icil`dlg WBPwaoil—~ nmeovdal Nerajtl @ardl/Bejjer` me~ e nmelni pa asirpehiKaml~al* byp d~ lap ilpiri` dl pmiEy~prejdel isilp,Pmi Warj` Bawjdlg Payr* nal/`ynpi` bt pmi Warj` PilvdlBawjdlg E~~andepdal* d~ oe`i yv ac e ~irdi~ ac isilp~ erayl` pmi warj`,Vjetir~ ierl vadlp~ be~i` al wmiripmit cdld~m dl ienm isilp, Pmi pavpmrii oil el` pav pmrii waoil alpmi be~d~ ac papej vadlp~ asir e ~velac pwa tier~ eri dlsdpi` pa naovipidl pmi Betir E`selni` E~vdrdlWBP Cdlej~ vri~ilpi` bt pmi VBE,Pmi WBP Cdlej~ wdjj vet e papej vrd{i cyl` ac $76*666 wdpm pmi wdl/lir ac ienm `dsd~dal ierldlg$26*666* ~inal` vjeni $56*666 el`pmdr` vjeni $9*666, Pmi WBP cdlej~wdjj bi nal`ynpi` al e ~vindej jelidl~pejjepdal ep ^aypm Vadlp Mapij el`Ne~dla al ^epyr`et* Las, 56* el`wdjj edr al I^VL e~ pmi cdr~p isilpac pmi VBE Payr—~ 2652/5> pijisd/~dal ~ie~al al ^yl`et* @in, 4* ep 5 v,o, IP,
Nmrd~ Berli~ Wdl~ Sdille Avil
Bt Bdjj Sdlp
/ VBE
 
VBE Vmapa
Nmrd~ Berli~
Nredg Jdl`emj >66Ep Nareo Naylprt Jeli~
NAREO* LT / Nredg Jdl`emj rajji` vircinp vdpnmdlg e >66 geoi ilraypi pa e 7>4 ~irdi~ dl jiegyi vjet ep Nareo Naylprt Jeli~,Miepmir OnGii pa~~i` e 277 geoi el` Milrt Raoira 277, Mdgmrajjir dl pmi Nareo Kyldar Jiegyi we~ @riw I~va~dpa wdpm e 293 geoi,
Kaml ^virali >66 ep Ja`d Jeli~
JA@D* LK / Oal`et 0/oel ~perpi` pmi wiih rdgmp wdpm Kaml ^viralimdppdlg e >66 geoi* cajjawi` bt ^pisi Prdvv wdpm ali vdl ~mt dl md~ 244cdld~mdlg wdpm e 796 ~ip,Elpmalt Byallela rajji` 274/ 795 el` Receij Mirlel`i{ pa~~i` e7>= ~irdi~,
Irdn Sije{uyi{ >66 ep Oeki~pdn
MAVIJEWL* LK/ Irdn Sije{uyi{ pavvi` pmi ~nardlg dl pmi Od``ji~i}Naylpt Nje~~dn Jiegyi bje~pdlg geoi~ ac 256/234 erayl` e >66 nilpir/ vdini pa cdld~m pmi ~i~~dal wdpm bapm mdgm geoi el` mdgm ~irdi~ ac 774,Kaml Hirpi~{ ~map 200/290/233/790* Ranna Carpylepa 23>/2>9/2>0/7>2* Rtel Brel~al 253/2=4/223/7>5* Crelh Oarpil~il 207/234/262/75=* Htji Aji~ha 262/23=/203/753* El`riw Prdvhe 299/226/2>=/75>*Reod Emoi` 297/2>0/25>/760* El~ijoa Rauyi 234/225/255/762* el`@illd~ ^odpm 253/20=/2>3/766
^pisi Edijja 244 ep Majd`et Bawj
AEHJEL@* LK / ^pisi Edijja me` mdgm geoi el` mdgm ~ip dl pmi E!NNmejjilgi Jiegyi ep Majd`et Bawj wmil mi pejjdi` el =6> ~irdi~ algeoi~ ac 244* 274 el` 229,^mewl Edijja ~map 2>7* 23=* 29= car e 735* cajjawi` bt Kai Rypijjewdpm 2>0* 207* 203/727* Odhi Cre`hdl 207/76>* el` Kaml Ejji~il`rijjame` e 297 dl e 379 ~ip,
 
2
^VARP^ RIVARPIR 
Anpabir 57 / 2>* 2652
Kael Petjar—~,,,,,,,,,,,Pil Vdl Rev
Oelt pmelh~ pa Katni Brahjdlg car ~il`dlg dl pmi Ijdpi Payrleoilpri~yjp~, ^mi lapi` pmep Kenuydi Rii~i bawji` e >66 geoi dl uyejdctdlg*el` pmi taylgi~p bawjir we~ cayr/tier/aj` Kenab Veldnald dl pmiBelpeo @dsd~dal* rivri~ilpdlg Ranhewet Jeli~,Ri~yjp~ eri; WBE @dsd~dal; Kenuyijdli We~ldiw~hd/* 260* JtlliNajioel* 53>* pmil Heril Kar`el* 27=* Kenuyijdli We~ldiw~hd* 544*el` dl pmi cdlej oepnm* Kenuydi Rii~i* 2>9* Heril Kar`el 547,BE @dsd~dal; Elpmalt Kaml~pal* 226* Brilp Pd~myh* 25>8 pmilElpmalt Kaml~pal el` Pmaoe~ Kar`el pdi` wdpm e bdg 274 geoi* el`Pmaoe~ wal e ldlpm el` pilpm creoi rajjacc, Dl pmi cdlej rayl`* dp we~Pmaoe~ Kar`el* 209* el` @erril Cjtll* 544,Pmi taypm bawjir~ me` ~isirej `dsd~dal~, Belpeo Bat~* ~nrepnm `dsd/~dal we~ wal bt El`riw @yljiest crao Ranhewet Jeli~, Dl pmi mel`/dnev `dsd~dal* Kenab Veldnald* Ranhewet Jeli~* wal, Belpeo Gdrj~*^nrepnm* wal bt Ejele Sdpdijja* Aehwaa` Jeli~,Vriv Bat~* ~nrepnm `dsd~dal; @esd` Vavhdl* Baalpal* cajjawi` btIsel Widlbirg* Vje{e Jeli~* el` Ka~ivm ^piiji* ^verpe Jeli~, Mel`dnev`dsd~dal; Kiriot Ebbapp* Aehwaa` Jeli~* cajjawi` bt rtel Oalemel*Aehwaa`* el` [enh [avvt* ^verpe, Vriv gdrj~* ~nrepnm; Hijndi Oellal*Aehwaa`* asir ^eoelpme Barh~prao* ^verpe, Mel`dnev; Hdere^me`wijj* ^verpe Jeli~* asir Irdl Najjdgel* Vje{e,Kyldar bat~* ~nrepnm; Kenh Naah* Ranhewet Jeli~* cajjawi` btBrel`al Hwi~pij* Ranhewet* Oeppmiw Brapmirpal* ^verpe* el` Irdh Heppiroell* Baalpal, Mel`dnev; Crelnd~ Sdpijjd* Aehwaa`* cajjawi` btEy~pdl Ajih~t* ^verpe* Kehab Petjar* Aehwaa`* el` Irdn Jew~al*Aehwaa`,Kyldar Gdrj~* ~nrepnm; Kille Mil`ir~al* Aehwaa`* cajjawi` btRmdelle ^odpm* ^verpe* ^meijtl ^me`wijj* ^verpe* el` Ki~~dne Tirelni*Aehwaa`, Mel`dnev; Kedoi Gaj`il* ^verpe* cajjawi` bt VedgiVdaobdla* Aehwaa`* Odheije ^me`wijj* ^verpe* el` @eldijji Vegela*Aehwaa`,Ejj kyldar wdllir~* ebasi* rinidsi` ~nmajer~mdv `ajjer~,
RANHEWETJELI^
E`yjp Jiegyi~
Ranhewet Od}i`;
Elpmalt Ej~pal 2>3/300* Nmrd~Ne~it 2>9* Gjil Oejo~pali 2>>/3=7* Vipir Cyrda 2>>/3>3* Hrd~pdleEranma 230/332* Hird Oet 2>5/320
Crd`et Ldpi Oil~
;Kaml Rapijje 234/392* Hisdl^dhare 207/353* I` Naah 207/337* Kdo Wi~pirgeer` 2>4* Crelh Gryohe 2>>
Vyp Pagipmir~
;Gila OnNrat 26>* @ertj Crelh 26>* Odnmijji Mejha 546
Kyldar Jiegyi~
Jynht ^prdhir~
;Oerh Mawerpm 559* ^eremOnHille 537
Byovir By~pir~
;Kenab Veldnald 43
Bejj By~pir~
;Kenh Naah 20>/375* Ldnh Wi~pirgeer` 2>9/3>5* RtelEnhiroel 25>* [enmert Njerh 26=/366* Hrd~pil Gridlir 5=9
Gyppir By~pir~;
Nmij~it Nry{ ==
Wiihil` Werrdir~;
Bil Odjjir 50=* Nerjt~~e Jidgm59>* Iooe Wrdgmp 5>0
EP P/BAWJ
 Ldhd Riyj 76=
WETLI* LK/ Ldhd Riyj ji`p mi~nardlg dl pmi Gyt~ # @ajj~Jiegyi cdrdlg geoi~ ac 294/20=/265 car emdgm ~irdi~ ac 76=,Ke~al ^ijij mdp 206/34>* I`A—Lidjj 2=0/37>* Ky~pdl Vawijj395* el` Hird Oet 227/309,
Ali ac pmi griepi~p ciep~ dlbawjdlg md~part ylcaj`i` oaripmel 96 tier~ ega,Dp we~ pmi PS wdlldlg ~prieh vdji` yv bt pmi jepi Jay Neovd ac @yoalp* L,K,* e oiobir ac pmiEBN Mejj ac Ceoi el` mejc e`a{il apmir Mejj~, Neovd rajji`wdpm pmi pav pieo~* wal pmilepdalej `aybji~ wdpm El`tSerdveve* el` egedl wdpm Jdl`tCeregejjd* el` oari pmel 566e~~arpi` pdpji~, Mi gedli` ~vindejeppilpdal e~ "Wralgcaap Jay"biney~i mi cdld~mi` al md~ rdgmpcaap isil pmaygm mi we~ e rdgmpt*el` ennar`dlg pa pmi baah~* pmep'~pmi wralg caap,E oe~al bt pre`i* Neovd we~~pralg vmt~dnejjt* byp isil~pralgir oilpejjt el` ierjtenuydri` pmi rivypepdal e~ ali ac pmi bi~p njypnm bawjir~ dl pmigeoi, Pmep* el` md~ vrd`i el`nalcd`ilni dl md~ ebdjdpt* oe`imdo el ejoa~p vircinp vircaroircar PS, Vrdar pa pmi ~prieh mi me`i~pebjd~mi` mdo~ijc e~ el ayp/~pel`dlg PS vircaroir* wdlldlg enayvji ac ner~* vrippt cedr ne~m carpmi pdoi~* el` ejj hdl`~ ac oir/nmel`d~i, Mi oe`i nal~pelp PSevvierelni~ enra~~ pmi naylprt,La ~nari ar rinar` bapmiri`mdo* el` mi lisir warrdi` ebaypmaw mdgm ~nari~ odgmp bi, Miacpil ~ed`* "Dc e oel bawji` dp* eoel nel biep dp," Pmi PS ~maw~wiri edri` jdsi crao Liw Tarh Ndpt wmil Neovd we~ 92,Pwa tier~ jepir Neovd oe`imd~part wmil mi wal pmi cdr~p accd/ndej payrlit nal`ynpi` bt pmiVBE,Pmi ~maw we~ nejji`* "Ie~p s~,Wi~p" el` we~ ~nmi`yji` car 5>wiih~, Pmi caroep we~ ~dovji, Ejd~p ac bawjir~ crao pmi Ie~p el`elapmir ac bawjir~ crao pmi wi~pwe~ naovdji`* el` wmil e bawjirja~p mi wayj` bi rivjeni` pmi caj/jawdlg wiih bt pmi li}p oel alpmi jd~p, Pmi wdllir wayj` ripyrl,Neovd `d`l'p gdsi md~ cijjawIe~pirlir~ e nmelni pa bawj, Miwal ejj 5> ~nmi`yji` oepnmi~,Dl ar`ir mi `iciepi`; PmiroGdb~al* Kamllt Hdlg* Bdjj Jdjjer`*Pao Milli~~it* I` Jybel~hd*Li` @et* @dnh Wibir* @alNerpir* ^pisi Legt* I` Hewajdn~*By{{ Ce{da* @dnh Maasir el` KaiWdjoel,Pmep naovjipi` pmi 5> wiih ryl, Byp pmi vra`ynir el`ellaylnir* Jay Oerh~* pmi awlirac pmi ma~p nilpir* Ldnh Gdela~ ac Bawjoar Rinriepdal* el` pmioedl ~val~ar* Hdpnmil~ ac ^ereJii* ejj hliw pmit me` e bdg mdp*el` i}pil`i` pmi ~maw, Neovdbiep By``t Baoer* el` el e``d/pdalej wiih we~ e``i`* pmi 59pm*wmil Neovd ja~p pa Jdjjer`* 339 pa332,Pmi Bawjoar jeli~ wiri hlawle~ pmi oa~p `dccdnyjp erayl`8 el`pmi bi~p dl pmi Ie~p ~pryggji` paesiregi nja~i pa 266, Neovd esir/egi` 2>2 vjy~ car md~ 09 geoi~*el` aljt cayr wiri yl`ir 266, Mioe`i e lyobir ac je~p geoinaoibenh~ dl pmi pmrii geoipi~p~* el` pmrdni pmriepili` e >66geoi* car wmdnm e baly~ vrd{i ac $566*666 me` biil va~pi`,Dc pmi leoi~ ac pmi bawjir~ ~iioceodjder* pmit ~mayj`, Ejj wiriijinpi` pa pmi EBN Mejj i}nivpHdlg, Hdpnmil~ ac ^ere Jii* lawe gdelp cdro dlsajsi` wdpm `a{il~ac vra`ynp~* ciepyri` ky~p nmii~inehi el` naccii nehi,Vep On@alaygm* pmil pmi ~pepd~/pdnej gildy~ el` bawjdlg wrdpir alpmi ~varp~ ~pecc ac pmi Liw Tarh Warj` Pijigreo* cdgyri` pmi a``~egedl~p Neovd wdlldlg 50~predgmp oepnmi~ wiri 53*>=> pa 5,^e`jt* la cdjo ar pevi ac eltvarpdal ac pmi ~maw~ wiri vri/~irsi`* biney~i dl pma~i `et~ pmipevi we~ ire~i`* el` y~i` asiregedl, ^aoi rinar`dlg~ el`maoi oasdi~ `a vav yv law el`pmil,
 
Anpabir 57 / 2>* 2652
^VARP^ RIVARPIR 
>
Dp Vet~ pa E`sirpd~i dl pmi
^varp~ Rivarpir
EP EOC WEJJDLGPAL
Bt Gjarde Sajvi
Oal`et Ldgmp Prda~
E ldni mdgm geoi car Nmrd~ Cirrere rajjdlg e 277* Ey~pdl Oe~~ir me` e234* @esi Ndrhy~ 233/760* Paoot Oy~{tl~hd 29=* Wejjdlgpal'~Brtel Midlrdnm 29>* Kai Jier`a 207* Odhi ^pijje ^r, 207, Hil Vti el`Sdn Ve`djje 203* Kai ^{iwn{th el` Kai OnNarodnh 209,
G#J Crd`et Ldgmp Jiegyi Od}i`
Ka~i Javi{—~ 274 we~ pmi mdgm geoi car pmd~ jiegyi* Gdelsdpi Nesijjd bawji` 234/2>>* I` ^odpm 290* @irrdnh Nyesir~ 20>* Ral Gdjbirp 205*Hil Hrygir 2>3* @alle Begere{{d me` pmi mdgm ~nari car pmi je`di~ wdpmmir 20> geoi,
Pmyr~`et Od}i`
Jia Ne~pdjja me` pwa ldni geoi~ mdgm geoi~ va~pdlg 23> el` 297 alpmi wet pa e 345 ~ip* Gjil Balaoa el` Rel`t Oyrret bapm me` 207*Nmrd~ Pdir~ 205* Hil ^nminh 2>3* Sdpa Belnd 229* Kai @eodna 22>, Pmije`di~ me` ~aoi ldni geoi~ Jard Bdggt 26=/297* Nmerjili Besera 255/262,
Vybjdn ^ecipt
Crelh Oile we~ pmi mdgm ~narir wdpm md~ 203* 2>>* 223* 769* HilltJii 200* Rabirp @et 2>3* @illd~ Cdgyirae 2>>* Bdjj [dhe `d` e riviepwdpm md~ benh pa benh 220—~ Pdpa Kenh~al me` el acc ldgmp el` ~map 22>*Ka~i Oarijj 222* Hil Naah 226 ejalg wdpm md~ pieooepi KaiOyrgdpprat`,
Pyi~`et Ierj 9 Oel
Pmi mdgm geoi ac pmi ldgmp we~ ~map bt Kai Jier`a Kr, rajjdlg lier vir/cinp 244 al md~ wet pa e 733 ~ip, Pao Pwd~p me` e ldni geoi ac 246*2>7* 207/770, Hisdl Ie~pal `d` sirt wijj el` ~map 279* Kargi Ndlpral297* Odhi ^ioelnh 204* I` jd~d 20=* El`riw Pmaoe~ me` pwa 203geoi~ wdpm e 76=* Palt Eoijja 203* @ayg -D `a ~maw yv Widjir 209,
EP JA@D JELI^
 Mygm Gerrdpt 757 
JA@D* LK / Dl pmi Oal`et LdpiPrda~ Mygm Gerrdpt rajji` e 234car e 757* Kiriot Rtbeh 233 car e343* Kai Kenh~al ^r 23= el` Eji}Vrapdl e 763 ~irdi~, Pmi waoilwiri ky~p e~ dovri~~dsi wdpm Jd~eCrd~ndald bawjdlg e 230 car 396*Hepmjiil Wid~~oel 293/325el`Jeyril ^amoir 202/320,
 Mdreo Viri{ 3=9
JA@D* LK / ^yrsdsar~ Od}i`Pav ^nari~; Mdreo Viri{ 299/3=9*Virnt Rioyjje 207/337* OdnmeijNejebri~i 205/395* Kenuyd Cimir 250/99=
 Ral @ijyne 34>
JA@D* LK / Ral @ijyne mij` pmimdgm ~irdi~ wdpm e 34> cajjawi` btRdn Gyiserre 376* Jilejy Alpej39=* Icril Nevejerel 399* Pe~deMaj`oel 329 wmdji rajjdlg dl pmi^epyr`et Cdjdvdla/EoirdnelJiegyi,Rajjdlg mdgm geoi~ ac 299 wiri^mewl Beypd~pe* Jilejy Alpej29>* Oepp A'Gre`t 207* Ral@ijyne el` Nmrd~ Gerba`i 209*Kaijt Nerdjja 2>> el` Pe~meMaj`oel 227,
Nerja~ Ldisi~ d~ Hdlg 
JA@D* LK / ^yl`et Ldgmp ej~anrawli` Nerja~ Ldisi~ liw~nrepnm Hdlg ac pmi Mdjj el`Kdoot Oi`dle Hdlg dl pmi mel`d/nev `dsd~dal,
 @esi Branh 293 
Wili~`et Oil'~ mdgm rajjir~wiri @esi Branh 293* Kai Ejcela204 -ej~a wdpm e vrisday~ ~ie~alavildlg >66* Kai Neywij~ 204/333* Kai Jilla} 370 el` KamlCjelegel 370,Dl pmi Wi`li~`et Ldpi Jdsi mdgmgeoi~ dlnjy`i @ao Vrylijje 293*Kaml Ne~~ippe 299* O~ Ranh Pmaoe~ 2>3* ^me Bepnmijar 2>>*Kai Rd{{aja 2>5el` Sdsdel^oir`al 250,
EP REB—^ NAYLPRT JELI^
 @esi Narpi~i 244
^PEPIL D^JEL@* LT „ @esi Narpi~i bje~pi` e lier vircinp mdgmgeoi ac 244 dl pmi wmdji rajjdlg dl pmi Odnmeij Nerbalera Od}i` Jiegyi,Bab Kenab~al rajji` 370* Nmrd~ Riibi 33>* Kai Enende 200/339* Keoi~Rel`e{{a 20>* Killdcir Naodpdld 2>0* Rabirp ^pidl 237* Jd~e Nelld~prend220* el` ^yi Neovbijj 25>/354,
Nmrd~ Jiggda 7=3 
^PEPIL D^JEL@* LT „ Nmrd~ Jiggda pavvi` pmi ~nardlg dl pmi OdhiOe~~erajd Oioardej Jiegyi cdrdlg geoi~ ac 294/23=/294 car e mdgm ~irdi~ac 7=3,Elpmalt Berbirda rajji` 274/763* Odhi Bernjet 207/332* ^ejEleryoe 299* Kicc @anpar 207* Sdllt Na~il{e 203* el` Kaml Hirpi~{pi~209,
 ^pisi Illd~* Kr, 7=9
^PEPIL D^JEL@* LT „ ^pisi Illd~* Kr, pavvi` pmi ~nardlg dl pmi RebWdjhdl~al Oioardej Jiegyi cdrdlg geoi~ ac 273/233/20> car e mdgm~irdi~ ac 7=9,Irdn Arpd{ ~map 274/7>6* Oerh ^dndjdela 274/72=* Oern ^mevdra 233/37>* El`t Carodle 239* Pao Njdlpal 23=* Kicc ^ndri 290/3==* Kai Sejilpi297/339* Wdjjt Oej`ale`a 299* Odhi Eji~de 379* Kicc Oerpdl 239/769*Crelh Wdjhdl~al 29>/37>* el` Pdo OnEyjdcci 207/764,Dl pmi Pyi~`et Ierjt Bdr`~ Jiegyi Jeyrdi Jil{a bje~pi` 294* Kaelli^apa 220* el` Elli Oerdi Rybdjappe 25>,
 Ke~al @al`ir~ 79=
^PEPIL D^JEL@* LT „ Ke~al @al`ir~ ji` pmi ~nardlg dl pmi @#JEypa Rivedr Jiegyi cdrdlg geoi~ ac 27=/293 car e mdgm ~irdi~ ac 79=,Rab Oeh~al ~map 274/207/796* Vmdj @—Eodna 2==/7>0* Rtel Crdil`27=/207/72=* K, Ena~pe 207/753* Odhi Oiih~ 299/3=0* @el Perpegjdal239* ^pisi Gjedli 237* Odhi Ranna 20=* el` Nredg Pmaov~al 207,
 Elpmalt Berbirda 705
^PEPIL D^JEL@* LT „ Elpmalt Berbirda veni` pmi ~nardlg dl pmiOdhi Oe~~era Oioardej Jiegyi cdrdlg geoi~ ac 234/200 car e mdgm ~irdi~ac 705,Nmrd~ Vald~d mdp 274/20=/754* Bab Kenab~al 200/372* Irdn Oerhawdp{29=/33=* Ret Pdre`a 234/339* Rab Ner`dleji 297* el` Rdnm Oy~{ij 203,
 Elpmalt Oergela 376
^PEPIL D^JEL@* LT „ Elpmalt Oergela veni` pmi ~nardlg dl pmi^nerel ^yl`et Od}i` Jiegyi rajjdlg e 209 geoi car e mdgm ~irdi~ ac 376,Rdnmdi Cdardijja mdp 20=/337* el` @ibbdi A—^mie mdp 250/222,Dl pmi Gaj`il Aj`di~ Jiegyi @appt Bijjelpald mdp 205/265* Kdo Paymit222* Bil Sd~nigjde 260* Nalldi OnLejjt 265* Mawer` Wid~~ 22>* @alGydlpe 265* Odhi Elgiald 260* Vmdj Vd~pdjjd 250* @ao @iSdpe 26>* PaoGrdccdpm~ 265* Sdlnilp Vd~ndappe el` Birldi Wid~~oel 265,
 Ke~al Pa`era 334
^PEPIL D^JEL@* LT „ Ke~al Pa`era ji` pmi ~nardlg dl pmiOdjjilldyo Cyl Jiegyi cdrdlg e mdgm ~irdi~ ac 334,Oepp Havjawdp{ rajji` 236/332* el` Bab Kenab~al 209,Dl pmi Jerrt On^arjit Kyldar~ Jiegyi Nerajdli Gappjdib ~map 269/540*el` ^iel Sel Vijp 5=0,
 @el Ndaccajippd 39>
^PEPIL D^JEL@* LT „ @el Ndaccajippd pavvi` pmi ~nardlg dl pmi^ildar Oil—~ Jiegyi wdpm 267/220/222 car e mdgm 39> ~ip,Odhi El`rdjja mdp 262/267/2>9/300* Nmdv Baleoa 2>9* el` KamlNe~pra 250,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->