Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10 Cau Hoi Kinh Dien Trong Buoi Phong Van

10 Cau Hoi Kinh Dien Trong Buoi Phong Van

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by hang_scout

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: hang_scout on Oct 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
10 câu h
ỏi kinh điển trong buổi phỏng
v
ấn
 
Có ít nh
ất 4 trong số 10 câu hỏi sau luôn được hỏi trong buổi phỏng vấn. Bạn có thể quá
quen thu
ộc với chúng, nhưng h
ãy c
ẩn thận! Nếu không có cách trả lời ph
ù h
ợp, bạn vẫn
có th
ể bị loại ngay từ v
òng
đầu!
 
Câu h
i 1: Hãy k
ể cho tôi nghe đôi điều về bạn
Có đến 98% các cuộc phỏng vấn tuyển dụng bắt đầu bằng câu hỏi này. Đừng
bao gi
ờ kể “tràng giang đại hải” về tiểu sử bản thân ở đây! Cái NTD muốn
nghe ch
ỉ l
à m
ột đoạn mô tả ngắn gọn chừng 2
-3 phút v
ề bạn v
à “v
ốn” bạn đ
ãchu
ẩn bị để có thể ứng tuyển v
ào v
ị trí n
ày (b
ằng cấp, kinh nghiệm l
àm vi
ệc,thành tích đ
ã
đạt được…). H
ãy chu
ẩn bị một vài điểm nhấn để quảng bá bảnthân, nhưng phải ph
ù h
ợp với vị trí bạn ứng tuyển để tránh gây phản tác
d
ụng. Chẳng hạn, bạn không n
ên “khoe”: “Tôi v
ừa ho
àn thành m
ột khóa học
thi
ết kế đồ họa với kết quả xuất sắc” khi ứng tuyển v
ào v
ị trí nhân vi
ên kinhdoanh hóa ch
ất!
Câu h
ỏi 2: Tại sao bạn muốn l
àm vi
ệc ở công ty chúng tôi?
 
Khi h
ỏi câu n
ày, NTD mu
ốn kiểm tra xem bạn đ
ã nghiên c
u, tìm hi
ểu vềcông ty trước khi đến dự phỏng vấn hay chưa. Đương nhiên là bạn cần nói
t
ốt về công ty, nhưng đừng ca ngợi một cách sáo rỗng hay chỉ nói suông.
 
Ch
ẳng hạn, nếu bạn n
êu lý do: “Tôi thích
được l
àm vi
ệc trong những doanh
nghi
ệp biết trân trọng người lao động như ở đây” th
 ì nên gi
ải thích th
êm b
ạn
d
ựa v
ào nh
ững thông tin, số liệu nào để đúc kết được điều n
ày.
Câu h
ỏi 3: Bạn nghĩ lý do g
 ì khi
ến chúng tôi n
ên tuy
ển dụng bạn?
Đây lại l
à m
ột cơ hội tốt để bạn quảng bá cho bản thân. H
ãy chu
ẩn bị 3 đ
i
ểm
m
ạnh để “PR” cho m
 ình. Tuy nhiên, chúng ph
ải cụ thể v
à phù h
ợp với vị trí
b
ạn nộp hồ sơ v
 ì NTD luôn mu
ốn tuyển “đúng người” cho “đúng việc”.
Ch
ẳng hạn, nếu ứng tuyển v
ào v
ị trí giám sát bán h
àng, b
ạn có thể tr 
 ình bày
như sau: “Với 4 năm kinh nghiệm tro
ng l
 ĩnh vực bán hàng và đ
ã giúp côngty c
ũ tăng doanh thu 20%, tôi tự tin m
 ình s
ẽ đóng góp được nhiều nếu trở 
thành nhân viên công ty”.
Câu h
ỏi 4: Tại sao bạn lại rời bỏ công việc cũ?
 
Đây là một câu hỏi “nhạy cảm”. Phần đông t
ài li
ệu tư vấn nghề nghiệp
 khuyên b
ạn tuyệt đối không đề cập đến những điểm ti
êu c
ực trong công việc
c
ũ v
 ì s
ẽ l
àm b
ạn “mất điểm” trong mắt NTD. Thật ra, điều n
ày còn tùy thu
ộc
vào NTD. Ch
ị X, Phụ trách nhân sự ở Văn Ph
òng
Điều H
ành Công Trình t
ại
TP. HCM c
ủa công ty Bouygues Batiment International (Pháp), đ
ã t
ừngđánh giá rất cao một ứng vi
ên khi cô tr
ả lời như sau: “Em không muốn l
àmvi
ệc trong một công ty m
à quy
ền h
ành t
ập trung v
ào tay m
ột Trưởng ph
òng
(người Việt Nam). Với em, môi trường l
àm vi
ệc như vậy l
à không lànhm
ạnh. Em cần một môi trường tốt hơn để phát triển sự nghiệp”. Theo chị X,
 
ứng viên này là người thẳng thắn, có bản lĩnh, dám nghĩ dám l
àm. Vì th
ế,
cách t
ốt nhất l
à b
ạn đề cập một vài điểm ti
êu c
ực (nếu có) ở công việc cũnhưng đừng qu
ên nh
ấn mạnh khía cạnh tích cực
c
ủa lý do bạn ra đi như
“Mu
ốn thử sức ở một môi trường mới”.
 
Câu h
ỏi 5: Đâu là điểm yếu của bạn?
 Cách hay nh
ất để trả lời câu hỏi n
ày là thành th
ật thừa nhận điểm yếu của
b
ạn, nhưng đồng thời phải chỉ ra được cách thức bạn đ
ã kh
ắc
ph
ục nó.
Ch
ẳng hạn nếu bạn từng yếu trong việc lập kế hoạch v
à qu
ản lý thời gian th
 ìhãy ch
ỉ ra cách m
à b
ạn đ
ã kh
ắc phục như lên lịch l
àm vi
ệc chi tiết vào đầu
ngày r
ồi xếp mức ưu tiên cho từng công việc. Như vậy, NTD sẽ đánh giá
b
ạn là người luôn quyết tâ
m c
ải thiện năng lực bản thân.
Câu h
ỏi 6: Khả năng l
àm vi
ệc nhóm của bạn có tốt không?
G
ần như tất cả mọi người đều trả lời “Tốt” hoặc “Khá tốt” đối với câu hỏi
này. Tuy nhiên, ch
ỉ trả lời như thế thôi th
 ì ch
ưa đủ để thuyết phục NTD. Bạn
nên nói thêm v
ề lợi ích của l
àm vi
ệc tập thể so với l
àm vi
ệc cá nhân v
ành
ững yếu tố giúp bạn l
àm vi
ệc nhóm tốt. Đồng thời, bạn cần cho ví dụ về
m
ột dự án bạn đ
ã tham gia th
ực hiện. Chẳng hạn: “Tháng 2 năm rồi, tôi nhận
trách nhi
ệm quản lý dự án sản xuất phần mềm cho mộ
t b
ệnh viện. Do nhóm
c
ủa tôi có một số người mới nên lúc đầu sự phối hợp giữa các th
ành viên
chưa tốt. Sau đó, tôi cải tiến lại quy tr 
 ình làm vi
ệc, đồng thời gia tăng việcđào tạo cho các th
ành viên m
ới. Nhờ vậy, mọi chuyện dần cải thiện. Cuối
cùng, ph
ần mềm đó được khách h
àng nghi
ệm thu, đánh giá cao và đưa vào

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->