Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doi Thoai Voi Nguoi Do Dau Tinh Than

Doi Thoai Voi Nguoi Do Dau Tinh Than

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by qle2004
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: qle2004 on Oct 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

 
 _____________________________________________________
VMB Group www.kinhdoanhtheomang.com
TÀI LIÀO TÊN NGHIDÀNH CHO SPONSOR
 ______________________________________________________ 
VMB Group www.kinhdoanhtheomang.com
TINH TH
L
ên vtheo mà công ty
California Vitamins.
tên thành
Nutrilite
.à Rich De Vos và Jey Van Andel, lành
Nutrilite
ã sáng l
AmwayCorporation
.ên bang Hoa kcông ty
Amway
ra tòa, bu
Amway
ã áp d 
Amway
thòa kàng hóa nhi 
KINH DOANH THEO M – CON SÀ S
Trên th
30.000
công ty kinh doanh theo mTrong s
10.000
công ty lT
5.000
công ty kinh doanh theo m
 
 _____________________________________________________
VMB Group www.kinhdoanhtheomang.com
M
800
công ty kinh doanhtheo m
500
công ty kinh doanh theo mSingapore ch
200
 công ty kinh doanh theo mHàn Qu
1.000
công ty kinh doanh theo mNgành kinh doanh theo mà ngành kinh t
phát trinh
trên thDoanh skinh doanh theo mà
100
tDoanh s
20-30%
mTrên th
300
trichuyênnghiành kinh doanh tuyày.T
500.000
ành tridoanh theo mMngày trên th
60.000
ành distributor kinhdoanh theo m
50%
toàn bàng hóa và dkinh doanh theo mày là
90%
. Vì thching.
125
ên thho
15%
dân sTrên thày chi
2%
.Các nhà kinh tã ch
70%
các xí nghiên thidoanh theo m
 ______________________________________________________ 
VMB Group www.kinhdoanhtheomang.com
L
Tôi biày tên làBakhtiar. Bakhtiar có nghà mà Bakhtiarcho rà tr
CU
Buã vì nhià-ày vàkhi anh không già bao ginhên ngoònã màm vidoanh theo mài thành công nh ì ãy. Và tì anh xâydà mô tch muày. Và sãdià cuã không ình cngên và nhìn tht l- Xin lình nhã bBakhtiar phcã uên cchên cìn Bakhtiar mlên:- Xin lã gmình cng tay vào nhau ràmà bài phát biã làm
 
 _____________________________________________________
VMB Group www.kinhdoanhtheomang.com
cho Bakhtiar rchuyên các chuyàu xa, khi xhàng à hàng hay trong các cuchình.Bakhtiar im lùng nói chuymà lòng ch
Mào tcòn hhành
 
Ti
 ÌNH LÀM VIDISTRIBUTOR
Cu
1. L.2. D3. Hor.4. B.
Cu
1. Bi.2. Kinh doanh theo mcon sà s.3. Kinh doanh theo mì vàv4. Tr
 ______________________________________________________ 
VMB Group www.kinhdoanhtheomang.com
Cu
1. Lành l và ho2. Tri3. Các tiêu chu.4. K.5. Mua sàm vià v.6. Tg
Cu
1. Têu.2. Dên bào các mã3. Làm viày, tu.4. Làm viên.5. Loàm vi
Cu
à phà l3. Bià con snày.4. Ý nghình dáng bên ngoài (gi5. Giình thào.6. Ý ngh
Cu
1. Hòng 5-6 câu v2. Kà ý ngh3. Sao là ghi hình.4. Mua sách và t.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->