Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lab Android _Nguyen Ha Giang_2012

Lab Android _Nguyen Ha Giang_2012

Ratings: (0)|Views: 265 |Likes:
Published by nguyenha_giang

More info:

Published by: nguyenha_giang on Oct 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

 
 L
 p trình trên n
n t 
ng Android Khoa CNTT - Hutech Nguy
ễ 
n Hà Giang – (nguyenha.giang@yahoo.com)
1
ĐẠ
I H
C K 
THU
T CÔNG NGH
(HUTECH)KHOA CÔNG NGH
THÔNG TIN==oOo==
 Ng
ườ 
i so
n: ThS. Nguy
n Hà GiangEmail: nguyenha.giang@yahoo.com
 
 L
 p trình trên n
n t 
ng Android Khoa CNTT - Hutech Nguy
ễ 
n Hà Giang – (nguyenha.giang@yahoo.com)
2
Lab 1:
Ứng dụng Android đầu ti
ên
 
M
ục ti
êu
Làm quen v
ớ 
i cách th
c t
o
ng d
ụng Android cơ bả
n dùng IDE Eclipse.Hi
u c
ấu trúc cơ bả
n c
a Android project.
Dùng XML để
t
o layout c
a Activity.Quen v
ớ 
i vi
c s
d
ng các resource trong
ng d
ng Android.
Yêu c
ầu
 
Đ
ã cài
đặt môi trường đầy đủ
 
để
xây d
ng
ng d
ng Android trên Eclipse.Có m
t s
ki
ế
n th
ức cơ bả
n v
l
 p trình Android.
Hướng dẫn
 
1.
 
B
ướ 
c 1: T
o
ng d
ng Android t
EclipseTrong Eclipse ch
n Alt +Shift + N ( New project), ch
n ti
ế
 p Android Project
 
 L
 p trình trên n
n t 
ng Android Khoa CNTT - Hutech Nguy
ễ 
n Hà Giang – (nguyenha.giang@yahoo.com)
3
Hình 1.1: Minh ho
cách t
o Android Project
Sau khi đ
ã khai báo các thông tin
để
t
o m
ớ 
i Android project thì ch
ọn Finish để
hoàn t
t.Eclipse s
t
o m
t project Android có c
ấu trúc như sau:
 Hình 1.2: Toàn b
An
droid project ban đầu đượ 
c Eclipse phát sinh
Ứ 
ng d
ng này ch
có duy nh
t m
t thành ph
n g
i là Activity có tên là FirstAppAndroidActivity,trong
ng d
ng Android, activity là thành ph
n GUI ch
ứa các widget (tương tự
 
như control trong
windows form). Nói m
t cách t
ng quát
ng d
ng n
ếu có tương tác với ngườ 
i dùng thông qua UIthì ph
i có activity, trong
ng d
ng Android có th
t
o ra nhi
u Activity (gi
ống như tạ
o nhi
uform trong l
 p trình desktop).Trong Activity FirstAppAndroidActivity trên thì có ph
ương
th
ức override onCreate phương thứ
cnày
dùng để
kh
ở 
i t
o thành ph
n UI và các x
c
a activity.
Trong phương thứ
c này có g
ihàm
setContentView
và truy
n vào là id c
ủa layout được khai báo trong thư mụ
c res/layout

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dac Dat Nguyen liked this
Nguyễn Giang liked this
Michael Nhanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->