Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KAKO OSNOVATI I REGISTROVATI UDRUŽENJE Republici Srpskoj

KAKO OSNOVATI I REGISTROVATI UDRUŽENJE Republici Srpskoj

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
registracija udruženja
registracija udruženja

More info:

Published by: Бојан Обреновић on Oct 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

 
KAKO OSNOVATI I REGISTROVATI UDRU@ENJE ILI FONDACIJUU REPUBLICI SRPSKOJ
 pripremio International lex, Banja Luka, u saradnji sa Me|unarodnim Centromza neprofitno pravo (International Centar for Not-for-Profit Law
– 
ICNL),Budimpesta
Copyright
©
2002 Me|unarodni centar za neprofitno pravo (InternationalCenter for Not-for-Profit Law
– 
ICNL), Budimpe{ta. Izradu i {tampanje ovog priru~nika omogu}ila je podr{ka Agencija Sjedinjenih Dr`ava za me|unarodnirazvoj (USAID), pod uslovima ugovora br. EDG-A-00-01-00002-00. Stanovi{taiznijeta u ovoj bro{uri predstavljaju mi{ljenja autora, a ne nu`no i stanovi{taAgencije Sjedinjenih Dr`ava za me|unarodni razvoj.
 
2
3 strana: IMPRESUM
 Naslov bro{ure
:
Kako osnovati i registrovati udru`enje ili fondaciju uRepublici Srpskoj
Izdava
~:
International le
x”
Banja Luka, u saradnji sa Me|unarodnim centromza neprofitno pravo (ICNL), Budimpe{ta. Karikature preuzete iz "Pravnogsavjetnika", uz saglasnost Centra za promociju civilnog dru{tva Sarajevo.Kompjuterska obrada:
Lektura:
[tampa:Tira`: 1000 primjeraka
 
3
SADR@AJU
VODNE NAPOMENE
I OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRU@ENJA
1.
KOJI JE ZAKONOM PROPISAN MINIMALAN BROJ LICANEOPHODAN ZA OSNIVA NJE UDRU@ENJA2. DA LI MALOLJETNA LICA MOGU BITI OSNIVA^I UDRU@ENJA ? 
3. DA LI STRANA LICA MOGU BITI OSNIVA^I UDRU@ENJA?
4. DA LI SE ODREDBE ZAKONA PRIMJENJUJU NA OSNIVANJE I REGISTROVA NJE SVIH OBLIKE UDRU@ENJA? 5. ZBOG KOJIH SE CILJEVA MO@E OSNOVATI UDRU@ENJE? 6. MOGU LI UDRU@ENJA OBAVLJATI DJELATNOST KOJOM SE STI^E DOBIT ? 7. MO@E LI SE DOBIT DIJELITI OSNIVA^IMA ILI ^LANOVIMAUDRU@E NJA ? 
8.
[TA SE PODRAZUMIJEVA POD DJELATNO[]U OD OP[TEG INTERESA ILI CI LJA? 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->