Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QCVN 412012 BGTVT - Quy Chuan Ky Thua Quoc Gia Ve Bao Hieu Duong Bo

QCVN 412012 BGTVT - Quy Chuan Ky Thua Quoc Gia Ve Bao Hieu Duong Bo

Ratings:
(0)
|Views: 79|Likes:
Published by chautuan_2112

More info:

Published by: chautuan_2112 on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
QCVN 41: 2012/BGTVT
 
QUY CHUẨN KỸ
 
THUẬT QUỐC GIA
 
VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
 
National Technical Regulation on Road Signs and Signals 
 
HÀ NỘI –
2012
 
 
QCVN 41 :2012/BGTVT
2
Lời nói đầu
 
- QCVN 41: 2012/BGTVT do T
ổng
 
Cục Đường bộ Việt Nam biên soạn,
B
Khoa h
ọc
 C
ô
ng ngh
th
ẩm
 
định
,
Bộ Giao thông vận tải
 
ban hành
theo
Thông tư
 
số 17
/2012/TT-
BGTVT ngày
29
tháng
5
năm
2012.
 
QCVN 41:2012/BGTVT
3
M
ỤC
L
ỤC
 
Chương I
-
Quy định chung
................................................................................... 5
Chương
II - Hi
ệu
l
ệnh
 
đ
i
ều
khi
ển
giao th
ô
ng ......................................................... 10
Chương
III - Bi
ển
b
áo
hi
ệu
..................................................................................... 14
Chương
IV - Bi
ển
b
áo
c
ấm
.................................................................................... 18
Chương
V - Bi
ển
b
áo
nguy hi
ểm
........................................................................... 21
Chương
VI - Bi
ển
hi
ệu
l
ệnh
................................................................................... 23
Chương
VII - Bi
ển
ch
ỉ 
d
ẫn
..................................................................................... 24
Chương
VIII - Bi
ển
ph
, bi
ển
vi
ết
b
ằng
ch
.......................................................... 28
Chương
IX - V
ạch
k
 
đường
................................................................................. 29
Chương
X - C
ọc
ti
ê
u, t
ường
b
ảo
v
v
à
h
àng
ào
ch
ắn
......................................... 30
Chương
XI - C
ột
Kil
ô
m
ét
, C
ọc
H ........................................................................... 32
Chương
XII - M
ốc
l
gi
ới
....................................................................................... 34
Chương
XIII - B
áo
hi
ệu
c
ấm
 
đ
i l
ại
......................................................................... 34
Chương
XIV - G
ươ
ng c
ầu
l
ồi
v
à
d
ải
ph
â
n c
ách
t
ô
n s
óng
....................................... 37
Chương
XV - C
ác
quy
định
qu
ản
l
ý
c
ó
li
ê
n quan .................................................. 37
Chương
XVI
 –
 
Tổ chức thực hiện.........................
................................................. 38Ph
l
ục
A -
 Đèn
t
ín
hi
ệu
......................................................................................... 40Ph
l
ục
B -
Ý
ngh
 ĩa
- S
d
ụng
bi
ển
b
áo
c
ấm
......................................................... 44Ph
l
ục
C -
Ý
ngh
 ĩa
- S
d
ụng
bi
ển
b
áo
nguy hi
ểm
............................................... 63Ph
l
ục
D -
Ý
ngh
 ĩa
- S
d
ụng
bi
ển
hi
ệu
l
ệnh
........................................................ 85Ph
l
ục
E -
Ý
ngh
 ĩa
- S
d
ụng
bi
ển
ch
ỉ 
d
ẫn
........................................................... 91Ph
l
ục
F -
Ý
ngh
 ĩa
- S
d
ụng
c
ác
bi
ển
ph
........................................................ 120Ph
l
ục
G - V
ạch
t
ín
hi
ệu
giao th
ô
ng tr 
ê
n
đường
c
ó
t
ốc
 
độ
>60km/h .................... 127Ph
l
ục
H - V
ạch
t
ín
hi
ệu
giao th
ô
ng tr 
ê
n
đường
c
ó
t
ốc
 
độ
 
≤60km/h
.................... 159Ph
l
ục
I - C
ột
Kil
ô
m
ét
- C
ọc
H - M
ốc
l
gi
ới
......................................................... 169Ph
l
ục
K - K
ích
th
ước
ch
vi
ết
v
à
con s
tr 
ê
n bi
ển
b
áo
...................................... 174
Phụ Lục L
- Bi
ển
b
áo
hi
ệu
tr 
ê
n c
ác
tuy
ến
 
đường
 
đối
ngo
ại
................................... 178

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->