Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Formy Prezentacji-Danych Statystycznych

Formy Prezentacji-Danych Statystycznych

Ratings:
(0)
|Views: 23|Likes:
Published by playset00

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: playset00 on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2012

pdf

text

original

 
Formy prezentacji danych statystycznych
Opracowane dane statystyczne mogą przybierać formy:- tablic statystycznych,- wykresów statystycznych,- tekstu,- mieszana  Najbardziej dla statystyki właściwymi formami są, prezentacje danych za pomocą tablic i różnych postaci graficznych. Nie wykluczają one stosowania opisu, który może byćdobrze odbierany przez osoby zainteresowane okrlonym zjawiskiem, a nie mającedostatecznego przygotowania do samodzielnego interpretowania danych liczbowychzawartych w tablicach statystycznych czy tez ilustrowanych na wykresach.Informacje Ministerstwa Zdrowia i Opieki Specznej o stanie zdrowiaspeczeństwa, Ministerstwa Edukacji Narodowej o stanie wiaty i inne poparteodpowiednimi i odpowiednio zinterpretowanymi danymi mogą być bardziej wartościowym przybliżeniem zjawiska niż inne formy prezentacji.Za mieszaną formę informacji statystycznej można uznać systematyczne sprawozdaniaównego Urdu Statystycznego o stanie gospodarki państwa w poszczególnychkwartałach.
Tablice statystyczne
 
Tablica statystyczna
 jest formą uporządkowania danych liczbowych dotyczących jednej lubwięcej zbiorowości według przyjętych kryteriów.Elementy składowe tablicy statystycznej są:
numer 
tytuł
właściwa treść tablicy
objaśnienia
źródło
 
Tytuł
określa jaka zbiorowość statystyczna jest ujęta w tablicy. Powinien być onsformułowany jasno, dokładnie i zwięźle a przy tym należycie informować o zawartej w niejtreści.
 Właściwa treść tablicy
– zawarte są w rubrykach (kolumnach) i wierszach których sensokreślają 
główka
i
boczek  Głowka – 
górna część tablicy określająca poszczególne kategorie podziału zbiorowości
Boczek 
– obejmuje poszczególne zbiorowości podzielone liczbowo na na kategorie wykazanew główce. Nadmierne rozbudowanie boczku jest również niepożądane, chociaż uciążliwośćodczytywania tablicy jest z tego powodu mniejsza niż z powodu nadmiernie rozbudowanejgłówki.Warunkiem poprawnego odczytywania i rozumienia danych liczbowych jest logiczny układtablicy. Dotyczy to zwłaszcza tablic kombinowanych, w których dane liczbowe zawarte w poszczególnych kolumnach i wierszach są wielkościami ilustrującymi jednocześnie więcej niż jeden wariant cechy lub więcej niż jedno kryterium podziału zbiorowości. Duże znaczenie ma jasne, jednoznaczne nazewnictwo tytułów poszczególnych rubryk i wierszy.Budowanie tablic złożonych z więcej niż jednego szeregu statystycznego celowe zewzględu na pełniejsze wykorzystanie papieru, ma duży sens wtedy, gdy ujęte w jednej tablicyszeregi statystyczne przedstawiają zjawiska ze sobą logicznie powiązane. Łączne ich ujecie pozwala wtedy na dokonanie celowych porównań i na wyciągniecie właściwych wniosków bez konieczności szukania niezbędnych do dokonania porównań danych liczbowych wodrębnych tablicach.Uwagi dotyczące budowy tablic statystycznych nie byłyby wyczerpane, gdyby nie powiedziano o jeszcze jednej istotnej dla nich rubryce (wierszu). Ta rubryka i tym wierszemsą rubryka i wiersz ,,ogółem". Z reguły stanowią, one pierwsza pozycje główki i pierwszywiersz każdej tablicy statystycznej.
 Objaśnienia
powinny być w zasiądzie zamieszczone bezpośrednio przy tablicy. Wielkościliczbowe uwidocznione w poszczególnych rubrykach i wierszach, jak również sformułowania
 
słowne wymagające objaśnienia są zaopatrywane w odsyłacze literowe, rzadziej liczbowe,które są informacja dla czytelnika, że należy w zapisie na końcu tablicy przeczytać, coodsyłacz oznacza.
 Źródło danych
stanowi dla czytelnika informacje o tym,
 skąd 
pochodzą dane liczbowezawarte w tablicy. Podanie źródła ma istotne znaczenie dla czytelnika bardziejzainteresowanego przedstawionym w tablicy zjawiskiem, albowiem pozwala mu na łatwedotarcie do podanego źródła i skonfrontowanie z nim publikowanych danych.Czasami w tabelach spotykane są różne znaki. Są one określane mianem
znaki umowne.
Mają one zazwyczaj formę:
-
 
- pozioma kreska
- oznacza, ze opisane w tablicy zjawisko nie występuje;
0 (zero) -
oznacza, ze opisane w tablicy zjawisko w rzeczywistości występuje, ale wrozmiarze mniejszym od podstawowej jednostki miary przyjętej w tablicy. Dla przykładu, jeżeli produkcja jakiegoś wyrobu wynosiłaby 0,480 tony, a przyjęta jednostka miary wtablicy byleby tona, to ilość ta jako nieuzasadniająca zaokrąglenia do 1 tony (poniżej 0,5t), zostałaby oznaczona w tablicy znakiem „0";
0,0 (zero, zero)
- oznacza, ze badane zjawisko występowało w wielkości mniejszej od 0,05.W podanym powyżej przykładzie oznaczałoby to produkcje tegoż wyrobu wynosząca0,048 t i mniej;
□ - kwadrat
- jest znakiem występującym w ,,Przeglądzie międzynarodowym"; oznacza, zedane dla Polski różnią się zakresem od danych w części krajowej Rocznika;
. - kropka
- umieszczona w odpowiednim miejscu w tablicy zamiast liczby określającejwielkość zjawiska oznacza, ze dane zjawisko występuje, ale brak jest o nim wiarygodnychdanych;
X - krzyżyk 
- jest znakiem umieszczanym w tablicy statystycznej w miejscach, w którychwpisanie liczby byłoby nielogiczne ze względu na sam układ tablicy, na przykład wtablicy ilustrującej odległości miedzy miastami wojewódzkimi wpisanie odległości zPoznania do Poznania, z Krakowa do Krakowa itd.
∆ - trójkąt
- oznacza, ze nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji. Objęta badaniem i ujęta w tablicy zbiorowość, są to bezrobotni według stanu z listopada1997 r.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->