Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Indrumar Laborator SSC

Indrumar Laborator SSC

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by Iuliana-Maria Vlaic
Platformele de laborator
Platformele de laborator

More info:

Published by: Iuliana-Maria Vlaic on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Laborator1FamiliarizareacusimulatorulEXata.Rulareaunorscenariisimple.
Înacestlaboratorsevordezvoltaurtoareleabilități:
      
PornireainterfețeigraficeaEXatașicreareaunuiscenariunou
      
Plasareaunornoduri,legăturișicreareaunoraplicații:
o
Manual
o
Automat
      
Rulareauneisimulări
      
Vizualizareașiinterpretarearezultateloruneisimulări
1.PrezentareaEXata1.1.DespreEXata
EXataesteunmediucuprintorpentrudezvoltareaprotocoalelor,creareașianimareascenariilordefolosirearețelelordetelecomunicațiișievaluareaperformanțelorsale.EXatasecompunedinurmătoareleunelte:
      
EXataArchitect
-Ounealtăgraficăpentrudezvoltareașivizualizareaexperimentelor.Arhitectularedouămoduri:modul
Design
 pentrucreareascenariilorșimodul
Visualize
 pentrurulareașivizualizareaexperimentelor.
      
EXataAnalyzer
 –Ounealtăpentruanalizareastatisticilorgrafice
      
EXataPacketTracer
 –Ounealtăgraficăpentruafișareașianalizareaurmelor pachetelor
      
EXataFileEditor
-Uneditordetext
      
EXataCommandLineInterface(CLI)
 –AccesînliniedecomandălasimulatorEXatapoaterulasubWindows,LinuxșiMacOSX.Olistăcompletăcucerințeledesistemnecesarepentruafuncționasepoategăsiîn
EXata-2.2-InstallationGuide
dindocumentație.EXataeinstalatîndirectoarediferite,înfuncțiedesistemuldeoperareși/saualegereautilizatorului.Peparcursullaboratoarelorurtoare,directoruldeinstalareEXatavafidenumitEXATA_HOME.
1.2.Simulareauneirețeledetelecomuniciipebadescenariu
ÎnEXata,otopologiederețeaestedenumi
scenariu
.Unscenariupermiteutilizatoruluisăspecificetoatecomponenteleuneirețeleșicondițiileîncarevaoperaaceasta.Acesteainclud:detaliilereliefului,efectelepropariiundelorelectromagnetice(atenuareadecale,fading,umbrire),subrelecușifărăfir,dispozitivederețea(switch-uri,huburi,rutere),întreagastivădeprotocoaleadiferitecomponentederețeastandardsaudefinitedeutilizatorșiapliciiceruleaprinrețea.Multedintreacesteasuntopționale;sepoatepornicuunscenariudebazășisepotspecificaapoitmaimultedetaliinecesarepentruaîmbuțiacurateamodeluluisimulat.
 
SimulareaSistemelordeComunicațiiLaborator12
1.2.1.Moduldeabordare
Îngeneral,osimularecuprindeurmătoarelefaze:
      
Primafazăestecreareașipregătireascenariuluipebazadescrieriisistemuluișiametricilordeinteres(vezi1.2.2).
      
Urtorulpasesteexecuția,vizualizareașianalizascenariuluicreatșicolectarearezultatelorsimulării.Acesterezultatepotincludeanimațiialescenariului,statisticiîntimpreal,statisticifinaleși
output traces
      
Ultimafazăesteanalizarezultatelorsimulării.Deobicei,utilizatoriitrebuie-șiadaptezescenariilepebazastatisticilorcolectate.
1.2.2.Creareascenariilor
Creareaunuiscenariusefaceînmaimulțipași.Maiîntâiseconfigureapropriețilegeneralecaresuntaplicabileîntreguluiscenariu.Apoi,sespecificătopologiarețeleiprincreareadesubrele,plasareanodurilorșidefinireamobilitățiinodurilor.Apoi,estenecesaconfigurareastiveideprotocoalepentrunodurisingularesaugrupate,dupăcumestenecesar.Ultimulpasesteconfigurareaparametrilorpentrucolectarearezultatelorsimulăriișicontrolulîntimprealalsimulării.
1.2.3.Fișiereasociatecuunscenariu
ExistămaimultefișieredeintrarepentruEXata(ceconținparametriinecesaripentrusimulator).Fișiereledeintraresunttext,iarceleprincipalesunt:
      
Fișieruldeconfigurareascenariului
:Acestaestefișierulprincipaldeintrare pentruEXatașispecificăscenariulșiparametriipentrusimulare.Aredeobiceiextensia„.
config
”.
      
Fișieruldeplasareanodurilor
:Acestaconstituieoreferințăpentrufieruldeconfigurareșispecifipozițiileinițialeșiviitoarealenodurilordincadrulscenariului.Are,deobicei,extensia„.
nodes
”.
      
Fișieruldeconfigurareaapliciilor
:Acestaeste,deasemenea,apelatdetrefieruldeconfigurareascenariuluișispecificăapliciilecareruleapenoduriledinscenariu.Are,deobicei,extensia„.
app
Înplusfațădeacestea,EXatapoatefolosișialtefieredeintrare,ducumsevavedeașiînlaboratoareleurmătoare.Acesteadepinddemodelelespecificateînfișieruldeconfigurare.Cândutilizatorulfoloseșteinterfaînliniadecomandă,trebuiesălecreezemanual.Lacreareaunuiscenariuînmodul
Architect
,fiereleprincipale,cereprezinscenariul,suntcreateautomat.FișierulprincipalgeneratdeorulareauneisimulăriînEXataesteunfiercustatistici,cuextensia„.stat”.Fișierulconținestatisticilecolectateîncadrulsimulării.Altefișierecepotfigeneratedesimulatorincludfișieruldeurmărire(
trace
)(cuextensia.trace)careînregistreazăurmelepachetelorșifișieruldeanimie(cuextensia„.anim”)careînregistreazăanimațiauniscenariurulatîn
Arhitect
.Atâtfișiereledestatisticișitracesuntdetiptextșipotfideschisecuoriceeditordetext.În plus,sepoatefolosi
Analyzer
 pentruavizualizaconținutullorîntr-unmodgrafic,ordeanalizat.
 
SimulareaSistemelordeComunicațiiLaborator13
1.3.SimulareșiEmulare
EXataeste,defapt,unemulatorderețeacarepermiteevaluarearețelelordecomunicații,crndoreplivirtualăauneirețelecareseinterfeacureleșiaplicațiireale.Unemulatorderețeamimeazăfuncționalitățileuneirelereale,astfelîncâtaceastaapară,interacționezeșisecomporteprecumorearea.Astfel,sistemulemulatnu poatefideosebitdeunulreal.Folosireaunuiemulatorpermiteometodădeevaluareeficientădinpunctuldevederealcosturiloranoilortehnologiiînaintedeaîncepeconstrucțiapropriu-zisăarețelelorsausistemelor.Unsimulatorderețearecomportamentuluneirețelereale,darnupoateinteracționacuaceasta.Foloseșteoreproduceresauoabstractizareasistemuluirealșisingurulsăuscopedeareproducecomportamentulacestuia.Osimulareauneirețeleesteometodăeficientăfolosităîncadrulprimeloretapededezvoltarearețelelor.Utilizatoriipotevaluacomportamentul primaralrețeleișipottestacombinațiialeproprietățilorrețeleicaresuntsusceptibiledeafuncționa.Emularearețelelorajutăladezvoltareaa-numitelor
net-centric systems
”sausistemederele,furnizândunmediuîncaredeciziiledeproiectarealesepotfischimbaterapidșiimpactullorevaluat.Utilizatoriipotfolosirețeauaemulatășivedeacumaplicațiilelor(VoIP,redarevideoetc.)sevorcomportacândsistemulrealesteconstruit.Rețeauaemulapoate,deasemenea,fiintegratăcusistememaivechipentruatestainteroperabilitateacuacesteașiaformautilizatoriipentrurețeleledegeneriiviitoare.
2.PrezentareamediuluivizualalEXata,creareașirulareaunuiscenariu
Interfagrafică(GUI)aEXatasedeschideprintr-undubluclickaliconeidepeDesktop:LapornireaEXata,implicitacestasevadeschideînmodul
Architect.
Fereastraafatăla pornireaEXataesteaceasta:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->