Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Povratak Plemena Ptica - Ken Keri

Povratak Plemena Ptica - Ken Keri

Ratings: (0)|Views: 154|Likes:
Published by jedna_natasha

More info:

Published by: jedna_natasha on Oct 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
1
POVRATAKPLEMENAPTICA
Ken Keri
Mitovi i spiritualnost ameri
č
kih Indijanaca i njihov spoj sa prirodom, biljnimi životinjskim carstvom kriju ose
ć
ajnost Novog Doba i vezu sa zvezdama.Keri je do
č
arao potpuno novu poeti
č
nost i op
č
injavaju
ć
u lepotu, koja se ovajput ne krije samo me
ñ
u zvezdama, ve
ć
i u prirodi, vazduhu, vatri vodi izemlji. Svoju intuitivnu spoznaju o dolasku Novog Doba u ovoj knjizizasniva na mitovima i spiritualnosti ameri
č
kih Indijanaca koji u svomneverovatnom ose
ć
aju i spoju sa prirodom, šumama, potocima, biljnim iživotinjskim carstvom kriju ose
ć
ajnost Novog Doba i vezu sa zvezdama.
 
2
S A D R Ž A J
UvodI PTI
Č
IJA PLEMENAII UKLESANO U KAMENUIII CIVILIZACIJEIV OPSTANAK, SARADNJA I NOVA BI
Ć
AV ŽENA TELE BELOG BUFALAVI VELIKI MIROTVORACVII ME
ð
U GANJEGOEONOMAVIII ADADARHOHIX DRVO MIRAX OSNIVAMO KONFEDERACIJUXI NOVO INFORMATI
Č
KO DRUŠTVOXII VELIKI DANI PRO
Č
Ć
ENJAXIII ENERGIJA IZA VETRAXIV SENKE U BIOLOŠKOM OGLEDALUXV IZVAN SISTEMA VEROVANJAXVI HOD PREKO UZBURKANIH VODAXVII TO
Č
AK MEDICINE VE
Č
NOGA BI
Ć
AXVIII SOLARNO DOBA CVETOVAPogovorRe
č
nik
 
3
Uvod
Premda stupanje u vezu sa neinkarniranim bi
ć
ima ne predstavlja raširenupojavu u industrijskim nacijama, ovakve komunikacije su igrale središnjuulogu gotovo tokom celokupnog zabeleženog razvoja
č
ove
č
anstva. Još odnajdavnijih vremena ljudi su tražili podršku i savete od onih "sa drugestrane". U staroj Gr
č
koj i drevnoj Kini redovno su konsultovanaproro
č
išta; njihov savet je bio uobi
č
ajena odlika svakodnevnog života. OdBerin Strajta pa sve do Tiera del Fuega, domoroda
č
ka ameri
č
ka plemenasu visoko uvažavala i duboko poštovali duhove "onih koji se ne moguvideti". I Novi i Stari zavet sadrže delove koje su diktirala bi
ć
a bezfizi
č
kog oblika. Istorija
č
ove
č
anstva, novija i drevna, pruža bezbrojnenavode pesnika, svetaca, mistika, pa
č
ak i državnika i nau
č
nika koji suimali zna
č
ajne susrete sa metafizi
č
kim bi
ć
ima jedne ili druge vrste.Danas, sa sve ve
ć
om u
č
estaloš
ć
u, "kanalisane" poruke od duhovnih bi
ć
ase infiltriraju u medije novog informati
č
kog društva, javljaju
ć
i se u novimfilmovima, knjigama,
č
lancima, na video trakama, u televizijskimdokumentarnim emisijama i intervjuima. Pritom ni eksplozijainteresovanja za prenos kanalima ne pokazuje nikakve znake da bi moglaposustati u skorijoj budu
ć
nosti.Dok, ukupno posmatraju
ć
i, ovaj novi talas uticaja metafizike smatrampozitivnim razvojem doga
ñ
aja, dotle i dalje ostaje od suštinskog zna
č
ajada se ta
č
no odredi vrednost ili ta
č
nost svakog pojedina
č
nog izvora.
Č
oveknikada ne sme da dozvoli da spoljašnji uticaj fizi
č
ki ili metafizi
č
ki, zameninjegovo vlastito bolje prosu
ñ
ivanje, niti da pretpostavi da je neki takavpodatak vredniji od njegovog vlastitog li
č
nog iskustva. Obaveštenja kojanam daju istinska duhovna bi
ć
a pomažu nam da proširimo i produbimonaše vlastito ose
ć
anje ovog
č
udesnog i uglavnom neistraženoguniverzuma. Ona nikada ne zahtevaju od nas da odustanemo od svogvlastitog iskustva u korist verovanja ili ideologije nekoga drugog.Moja vlastita sposobnost da doprem do podataka svela duhova razvila setek krajem sedmogodišnjeg perioda tokom koga smo moja porodica i jaživeli u bliskom dodiru sa zemljom - negovali vo
ć
njak, muzli kravu, gajilii konzervisali najve
ć
i deo hrane koju smo jeli, i koliko god je to bilomogu
ć
e trudili se da sami obezbedimo sve što nam je bilo potrebno.Tokom ovog sedmogodišnjeg perioda, koji u šali nazivamo našim

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->