Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH

Ratings: (0)|Views: 307 |Likes:
Published by Roi Yaru

More info:

Published by: Roi Yaru on Oct 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

 
QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH-TẦM QUAN TRỌNG CỦAPHƯƠNG PHÁP VAR 
Trước tiên, chúng ta cần phân biệt giữa 2 khái niệm là phòng ngừa rủi ro và quảntrị rủi ro.Mặc dù, 2 khái niệm này nghe có vẻ rất giống nhau nhưng thực ra nó córất nhiều sự khác biệt.Phòng ngừa rủi ro chỉ nói đến việc công ty sử dụng các công cụ phái sinh để làmgiảm sự bất ổn của giá cả. Trong khi đó, quản trị rủi ro có ý nghĩa rộng hơn nhiều.Do đó, trong bài nghiên cunày chúng em sẽ tập trung làm rõ tầm quan trọng của phương pháp VaR trong quản trị rủi ro tài chính. Bài nghiên cứu này sẽ được chiara 3 phần: Phần 1 tập trung giới thiệu sơ lược nền tảng lý thuyết Quản trị rủi ro tàichính; Phần 2 nghiên cứu các paper mở rộng lý thuyết Quản trị rủi ro tài chính;Phần 3 là quá trình đo lường rủi ro thực nghiệm tại Việt Nam.
I: LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH-TẦM QUAN TRỌNGCỦA PHƯƠNG PHÁP VAR 1. Khái niệm Quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro là xác định mức độ rủi ro mà một công ty mong muốn, nhận diệnđược mức độ rủi ro hiện nay của công ty đang gánh chịu và sử dụng các công cụ phái sinh hoặc các công cụ tài chính khác để điều chỉnh mức độ rủi ro thực sự theomức rủi ro mong muốn.Mục đích của việc các doanh nghiêp quan tâm đến quản trị rủi ro:Thứ nhất : Do tính bất ổn trong lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa và giá cổ phiếu.Thứ hai: Sự bùng nổ trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho phép doanh nghiệp xửlý một khối lượng tính toán khổng lồ và phức tạp để định giá các công cụ phái sinhmột cách nhanh chóng với chi phí thấp nhất và theo dõi các vị thế đã được thựchiện trên các công cụ phái sinh.Khi đầu tư vào mỗi loại tài sản, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với 2 loại rủi ro: Rủiro thị trường (Rủi ro hệ thống) và Rủi ro phi hệ thống của các tài sản thành phần.Rủi ro hệ thống là loại rủi ro tác động đến tất cả các tài sản trong danh mục đầu tư.Các nhân tố gậy nên rủi ro hệ thống bao gồm: Bất ổn trong lãi suất, tỷ giá, giá cả
 
hàng hóa và giá cổ phiếu…Rủi ro hệ thống không thể loại trừ được cho dù doanhnghiệp có thực hiện đa dạng hóa đi chăng nữa.Rủi ro phi hệ thống độc lập với những hiện tượng tác động lên toàn bộ tài sản trênthị trường. Nó chỉ là những rủi ro đặc trưng đặc trưng riêng của một vài chứngkhoán: Quản lý doanh nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật… Rủi ro phi hệ thống cóthể được loại trừ bằng việc đa dạng hóa.
2.Quản trị rủi ro thị trường
Rủi ro thị trường xuất hiện khi công ty phải đối mặt với những bất ổn trong giá cảhàng hóa, tỷ giá, lãi suất, giá chứng khoán, và đến lượt nó lại tác động đến sựkhông chắc chắn trong giá trị công ty hoặc trong dòng tiền.Từ đó, để nắm bắt tốt mức độ rủi ro thị trường mà một doanh nghiệp phải gánhchịu cũng như khả năng xuất hiện những khoản lỗ tiềm ẩn được gọi là
Phươngpháp giá trị có rủi ro (VaR)
.Có 2 cách hiểu về VaR:
 
VaR là một phương pháp đo lường tính bằng tiền của khoản lỗ tối thiểu dự kiếntrong một thời kỳ với một xác suất cho sẵn.VaR là cách thức xác định phân phối xác suất của những nguồn gốc cơ bản (giá cảhàng hóa, lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán) dẫn đến rủi ro và tìm cách cô lập tỷ lệ phần trăm xuất hiện các kết quả xấu nhất. Nguyên tắc việc sử dụng VaR khi phân phối những thay đổi trong giá trị danh mụclà liên tục. Do đó, chúng ta sẽ sử dụng đồ thị hình chuông mặc dù trong một sốtrường hợp, việc sử dụng này là không thích hợp. Tại 5%VaR có độ lệch chuẩn1,65 so với thay đổi kỳ vọng trong giá trị danh mục. Tại 1% VaR sẽ dịch chuyển2,33 độ lệch chuẩn dưới giá trị kỳ vọng.3 phương pháp đo lường VaR 
a. Phương pháp phân tích (Phương pháp hiệp phương sai-phương sai)Tính toán VaR cho danh mục gồm N chứng khoán
Phương pháp này sử dụng những hiểu biết về các giá trị nhập lượng và những môhình định giá với giả định đây là phân phối chuẩn.Rủi ro danh mục phụ thuộc vào rủi ro của từng chứng khoán thành phần và hệ sốtương quan giữa những chứng khoán này với nhau. Khi số lượng chứng khoán cấuthành nên danh mục đủ lớn thì rủi ro danh mục lúc này chỉ còn phụ thuộc vào hệ sốtương quan giữa những chứng khoán thành phầnTỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục là bình quân gia quyền tỷ suất sinh lợi kỳvọng của N chứng khoán:
E(Rp) = Wi*E(Ri)
Đô lệch chuẩn:Đối với danh mục đầu tư, độ lệch chuẩn danh mục đầu tư tính toán theo HarryMarkowitz:

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
thanh_hung_1 liked this
thanh_hung_1 liked this
ranluoi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->