Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Coli Flor

Coli Flor

Ratings: (0)|Views: 155|Likes:
Published by Sam Lasdi
http://hortofruticifa2011.blogspot.com.es/
http://hortofruticifa2011.blogspot.com.es/

More info:

Published by: Sam Lasdi on Oct 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2013

pdf

text

original

 
decf 6?
=6
MAUEYG_EGÕB MA @F _@FB]
Ugu}akf yfmgeq`fy pgtn}fb}a  pyndqbmn, enb
a ëea pae`a"
_`fb}f ma eyaegkgab}n `gkg}fmn enb qb }f``npygbegpf` yakf}fmn ab qbf kfuf tn`qkgbnuf
a wa `a pa, w pa
+}fu qbfu enb}yf n}yfu, ma mgdayab}au en`nyau,i`fben #a` ku enküb', tayma, ynln, knyfmn"
_n`gbg|fegõb f`õjfkf"
AEN@NJËF 
E@GKF
@nu eq`}gtfyau ma gbtgaybn #ege`n`fyjn' unb kq yaugu}ab}au f `ffeegõb ma `fu iflfu }akpayf}q+yfu, kgab}yfu qa `nu fmfp}fmnuf ege`nu ma pygkftayf+tayfbn,unb yaugu}ab}au f` ef`ny"
UQA@N
_aaa a` `a, a as
+yf dyfben+fyabnuf"
]n`ayf `nu uqa`nu egmnu, cfu}fpC 1,1, fqbqa }fkigçb ua fmfp+}f igab f pC ma :,1+:,3"
Knmayfmf }n`ayfbegf f `f uf`gbg+mfm ma` uqa`n, pqmgabmn abj`n+ifyua ab a` kgukn jyqpn qa a`}nkf}a, `aecqjf, ka`õb"
}apa eëe p e` a ` 
dfuau ma` maufyyn``n
DFUAU MA@ EQ@]GTN]AK_AYF]QYF #¼E'KËBGKFÕ_]GKF KæsGKF
jae
194,15?Eyaegkgab}ntaja}f}gtn6?64+639?+9=D`nyfegõb 
deee
16?61
E`
#Iyæuugef n`ayfeaf @" fy" In}yw}gu' 
 
decf 6?
=9
]ÇEBGEFU MA EQ@]GTN
@FINYAN w _YA_FYFEGÕB MA@ UQA@N
@finy pyndqbmf enb tay}amayf n uqi+un`fmny pfyf dftnyaeay a` myabfla, un+iya }nmn ab uqa`nu paufmnu"
Tfygnu pfuau ma eq`}gtfmny pfyf gbeny+pnyfy a` finbfmn ma dnbmn  maukabq+|fy a` }ayyabn"
Au enbtabgab}a `f fmgegõb ma f`jüb cay+igegmf ma pyaakayjabegf pfyf atg}fy `ffpfygegõb ma kf`fu cgayifu"
FINBFMN
@f mnugu ma day}g`g|fb}a tfygfy ab dqb+egõb ma` finbfmn ma dnbmn  ma `f dfuama eyaegkgab}n ma `f p`fb}f, fuë enknma` }gpn ma uqa`n, e`gkf, ef`gmfm ma`fjqf ma ygajn, a}e"
A` pn}fugn au a` a`akab}n ku fiuny+
i p ` e`, a w a
eayef pny a` bg}yõjabn" A` pn}fugn enb+tgaba fpny}fy`n ab dnykf ma uq`df}n"
A` aeaun ma bg}yõjabn pyntnef qbaeaun ma taja}fegõb  fqkab}f a`}fkfön ma `fu pa``fu payn mgukgbqauq ef`gmfm"
A asaa a e`e,  aeae
pyntnef baeynugu ab `fu cnlfu ku lõ+tabau"
UGAKIYF N _@FB]FEGÕB
@f ugakiyf ua yaf`g|f ab uakg``aynu ma ifbmalfu ma f`tan`nu"
A` }yfup`fb}a ua adae}üf ab a` kau ma uap}gakiya, f `nu 51+1? mëfu ma `f ugakiyf, eqfbmn `f p`fb}f}gaba 1+4 cnlfu taymfmayfu  61+9? ek ma f`}qyf"
@ a a p`e të aa 3?"???+6??"??? p`. p ` e`a w 69"???+
5?"??? p`fb}fu.cf pfyf `f eq`}gtfyau bnykf`au"
A` kfyen ma p`fb}fegõb ab dqbegõb ma `f tfygamfm eq`}gtfmf, pfyf qb bnykf` maufyyn``n au ?,3?+6,?k  ?,=?+?,3? k"
Yaenkabmfegnbau kamgfu ma day}g`g|fb}apfyf qbf pynmqeegõb kamgf ma 61+91 } ma
e`
BQ]YGAB]AUHj.cfBg}yõjabn61?+5??Dõudnyn3?_n}fugn9??+91?Kfjbaugn6??
Fb`gugu dn`gfy< Bgta`au ma bq}ygab}au ab
e`
 BQ]YGAB]AUBGTA@ #6'MADGEGAB]A FMAEQFMNBg}yf}nu#!' 1"? + :"?Dnudnynu #!' ?"1 + ?":_n}fugn #!' 9 =Ef`egn #!' 6"? + 9"?Kfjbaugn #!' ?"61 + ?"5?
#6' Kqau}yfu ma `gkinu ma cnlfu ku lõtabau enkp`a}fkab}aapfbmgmfu ab a` gbgegn ma `f dnykfegõb ma `f pa``f"
 
decf 6?
=5
N_AYFEGNBAU MA EQ@]GTN
• AuEfymfu<
au kq gkpny}fb}a kfb}abay a` eq`}gtn `giya ma kf`fu cgayifu, uniya }nmn ab `fu pyg+kayfu dfuau" @fu auefymfu pqamab cfeayua ma dnykf kfbqf` n qëkgef"
• ygAjnu<
}fb}n a` ygajn pny fupayugõb enkn jn}an unb fmaeqfmnu"5+= mëfu fb}au ma yaf`g|fy `f p`fb}fegõb, maia mfyua qb ygajn fiqbmfb}a"]yfu `f p`fb}fegõb f `nu 9+5 mëfu, mfy qb ua+jqbmn ygajn, a` }ayeayn f `nu 4+: mëfu  `nupnu}aygnyau enb qbf efmabegf tfygfi`a uajüb`fu enbmgegnbau e`gk}gefu"
• f_nyEfmn<
qbf ta| fyyfgjfmf `f p`fb}f }yfu a`}yfbup`fb}a eqfbmn }abjf :+3 cnlfu, ua yaf`g|f qb`gjayn fpnyefmn"
• yAEn@AEEgõb<
ua gbgegf f `nu 66?+69? mëfu ma`}yfbup`fb}a, eqfbmn `fu cnlfu ku gb}aybfu ua
ia a ti`a ` aeae
@f yaen`aeegõb ua adae}üf ma dnykf kfbqf` auef`nbfmf, mbmnua jabayf`kab}a ma =f 4 pfufmfu ab qbf kgukf pfyea`f" Maiacfeayua ma dnykf eqgmfmnuf, eny}fbmn enbeqecg``n n bftflf, malfbmn a` dyq}n enb 9+5 ekma pamübeq`n  enb }nmfu `fu cnlfu qa }gaba
`aa a ` aeae"@ aeae aia a  e e a ` ata a ep, p at 
+``fmqyfu  caygmfu"
@ aa a e` paa t aa 61+91 ., va paa ``a  ` 5? . 
cf" 
E`a a a pee a e` ` a `ia
AbDaiK|FiKLbL`FjUpNeBtMeUGAKIYF]YFBU_@FB]AYAEN@AEEGÕB
_@FJFU
_q@jõb cfygbnun mA @f En@
#Iyagenywba iyfuugefa' 
 Fpfyaea eqfbmn `f pa``f }gaba 6,1 ek, nefugnbfbmn mfönu qa mapyaegfba` pynmqe}n"
_q`jõb cfygbnun ma`f en`

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->