Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by grandmapolly

More info:

Published by: grandmapolly on Oct 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
kTHEkNOVELSkANDkSTORIESkOFkkIVÁNkTURGÉNIEFFkTHEkDIARYkOFkAkSUPERFLUOUSkMANkANDkOTHERkSTORIESkTRANSLATEDkFROMkTHEkRUSSIANkBYkISABELkF.kHAPGOODkkNEWkYORKkCHARLESkSCRIBNER'SkSONSk1904kCopyright,k1904,kbykCHARLESkSCRIBNER'SkSONSkPREFACE"Ink'ThekDiarykofkakSuperfluouskMan,'"ksayskonekwell-
 
nownkRussiancritic,k"wekhavektokdealkwithkthekendkofkthekpathologicalkprocesskuponthekbodykofkRussianksociety.kInkTurgénieff'skproductionskwhichkfolloweditkwekhavektokdealkwithkakcrisiskinkRussianklife,kwithkthekgrowthkofkanewkorderkofkthings.kApartkfromkthekfundamentalkprofunditykofkitstendency,kthek'Diary'kiskextremelyknoteworthykforkitskartisticwor
 
manship.kInkspitekofkakcertainkmonotonykofktonekinkitskexposition,itkproduceskakverykstrongkimpressionkbykitskabundancekofkpoeticalbeauties,kwhichkarekperfectlyksuitedktokthekmelancholykmoodkofkthekwholestory...kInkcreatingkhisk'SuperfluouskMan'kthekauthor,kevidently,kaimedatkma
 
ingkaskpowerfulkankimpressionkaskpossible,kandkthereforekemployedthekmostkbrilliantkpigmentskinkdepictingkTchul
 
atúrin.kHekattainedkhisobject.kRussianksocietykstartedkbac
 
kinkhorrorkatkthiskportraitkofitself,kwhichkwasksomewhatkdistortedkyetkakgoodkli
 
eness,kandkinkitsstrongkexcitementkvigorouslykrepelledkallkcommunitykwithktheksic
 
lyfigurekofkTchul
 
atúrin.kThiskhorrorkshowedkthatkthektimekwaskripekinRussianksocietykforkakdifferentkorderkofkthings,kthatkitkwasktiredkofinertnesskandkwasksee
 
ingkakwiderkfieldkofkactivitykinkwhichkitkmightfreelykdevelopkitskrealkforces."Anotherkcritic,kcomparingkthek"Diary"kwithk"HamletkofkShshtchígryCounty,"ksayskthatkwhatktheklatterkexpressedkwithkakconvulsiveklaughTchul
 
atúrinkgavekventktokinksic
 
ly,kcomplainingkshrie
 
s,kbothproductionskbeingkakbitterkconfessionkofkmoralkimpotence,kofmentalkinsolvency.k"Therekiskonekpassagekinkthek'Diary,'"kheksays,"which--especiallykifkonekcomeskuponkitkafterkperusingkallkthatkprecedesit--itkiskimpossiblektokreadkwithoutkakstrongknervouskshoc
 
,kifknotwithoutktears--akpassagekwhichkalwayskhasktheksamekidenticalkeffect;kanditkcontainskthek
 
eyktokthekcomprehensionkofkTurgénieff'skrelationstowardkNature.kItkiskthekendkofkthek'Diary.'kThiskpassagekisknoteworthy.ThekpredominantkcharacteristickofkTurgénieff'sktalentkiskherekrevealedinkakparticularlykbrilliantkmanner:kakprofoundkimpregnationkwith
 
Nature,--ankimpregnationkwhichkreachedkthekpointkalmostkofkfusionkwithit.kThekbreathkofkspringkblowskuponkthekreader,ktherekiskakscentkofktheupturnedksoil,--andknowherekelse,kpossiblyksavekinkthatkchapterkofTolstóy'sk'Youth,'kwhichkdescribeskthekremovalkofkthekdoublekwindows,andkthekreaderkisksuddenlykenvelopedkinkthek
 
een,kfreshkairkofkspring,isktherekanythingkwhichkcankbekcomparedkwithkthiskpassage."Stillkanotherkcriticksays:k"ThekironicalkanalysiskofkthekmoralfeeblenesskofkthekRussiankintellectualkclass,kwhichkconstitutesktherulingkmotivekofk'HamletkofkShshtchígrykCounty,'kiskconvertedkintosic
 
lykcomplaintkink'ThekDiarykofkakSuperfluouskMan,'konekofkthekmostoriginalkandkbest-sustainedkofkTurgénieff'skstories,kandkonekwhichkismostkprofoundlykimbuedkwithkfeeling."Turgénieff'skstoryk'ThreekPortraits,'"ksaidkthekmostkfamouskofkRussiancritics,kByelíns
 
y,k"possesses,kinkadditionktokthekclevernesskandvividnesskofkitskpresentation,kallkthekfascination,knotkofkaknovel,kbutratherkofkakreminiscencekofkthekgoodkoldktimes.kAkfittingkmottokforkitwouldkbe:k'Deedskofkdayskgonekby.'"AllkthekcriticskadmitkthatkthektypekofkVasílykLutchínoffkhadkexisted,andkoneksays:k"IkattributekspecialkimportancektokTurgénieff'skVasílyLutchínoffkbecause,kinkthiskcharacter,kthekoldktypekofkDonkJuan,kofLovelace,kandksokforth,kassumedkourkownkRussian,koriginalkformkforkthefirstktime."kThisktypek(equallykrapaciouskwithkthatkpresentedkbyktheherokofk"ThekBully,"kwhichkwaskwrittenkaboutktheksamektime)kisksupposedtokhavekprevailedkinkthekeighteenthkcentury,kespeciallykinkthekepochkofKatherinekII.kAlthoughkTurgénieffkneverkwrotekhistoricalknovels,kthisstory,kinkcompanykwithkpassageskfromkotherskofkhiskwor
 
s,kiskregardedkascoming,kpractically,kunderkthekheadkofkhistoricalkrecordskfaithfulktothekepochskdealtkwithkbykthekauthor."Thekstoryk'ThreekMeetings,'"ksayskonekcritic,k"belongskentirelykinkthecategorykofk'artkforkart'sksa
 
e.'kTherekcankbeknokquestionkherekofkanyguidingkidea.kTokspea
 
kfiguratively,kitkiskakfragrantkflower,kwhoseperfumekonekinhaleskwithkdelight,kbutkwhichkpresentsknokotherkessentialqualities.kItskwholekpointklieskinkitskwor
 
manship,kandkinkparaphrasekitloseskitskentirekcharm.""Thiskstory,"kwriteskanotherkcritic,k"maykserve,kinkourkopinion,kaskacuriouskmonumentkofkthekineptnesskofknarrationskinkthekfirstkperson.Turgénieff,kwhokisksuchkakcompletekmasterkofkthekformkofkpersonalnarration,kwaskboundktokexhibitkalsokthekwea
 
ksidekofkitkinkitsentirety.kThiskhaskstruttedkforthkinkhisk'ThreekMeetings'kwithksuchpride,kindependence,kand,kinkakmeasure,kwithksokmuchkcoquetry,kthatkithaskswallowedkupkitsksubject-matter.kTherekarekseveralkbrilliantkpagesinkthekstory,kbutkitskfantastic,kshowykmatterkseemsktokbekdirectedsolelyktokthekendkofkilluminatingkthekpersonkofktheknarratorkinkthekmostadvantageouskmanner."Inkdiscussingk"ThekMemoirskofkakSportsman,"kakleadingkcritickofkthepresentkdayksays:...k"Anotherkpeculiaritykwhichkimmediatelykwonkforkhim[Turgénieff]kfamekandksympathykamongkthekpublic,kiskhiskentirelyknewmannerkofkdepictingkfigureskfromkpeasantklife.kBeforekthekadventkofTurgénieffkthekpopulace,kevenkinkthekhandskofkPúsh
 
in,kevenkinkthosekofGógol,kappearedkeitherkinkthekcapacitykofkankoperatickchorus,korkinkthequalitykofkpeasantskofkthekballet,korkaskankaccessory,kcomickfigure.Turgénieffkwaskthekfirstktokloo
 
kintoktheksoulkofkthekcommonkpeoplekanddemonstratekthatkthatksoulkwaskexactlykli
 
ektheksoulkofkthekcultivatedman,konlykwithkitskownkpeculiarkturnktokconceptionskandkfeelings.kBy
 
thuskbringingkthekpeasantkclosektokus,kbykexhibitingkhimkinkthiskform,askakbeingkonekwithkuskinkblood,kwithkwhom,ktherefore,konekcansympathisekinsteadkofkregardingkhimkmerelykaskakrarekspectacle,Turgénieffkdeservedlykearnedkthekreputationkofkakchampionkofemancipation......kTwokotherktaleskarekcloselykalliedktok'ThekMemoirskofakSportsman,'kalthoughktheykdoknotkformkakpartkofkthatkcollection:'Mumú'kandk'ThekInn.'...kOnekofkthem,k'Mumú,'kis,kperhaps,kthekmosteloquentkdenunciationkofkserfdomkwhichkeverkproceededkfromkTurgénieff'spen.kItkiskthekonlykonekofkhiskproductionskinkwhichkthekcentralkfigureofkthekpig-headed[1]klanded-proprietresskiskdelineatedkwithkvividkandunconcealedkhatred.kButkinkthiskcasekalso,kthekchiefkmeritkofkthekstorydoesknotkliekinkthiskarraignment,--inkwhichkarekprobablykreflectedktheauthor'skchildishkreminiscences,[2]--butkinkitskwarm,kcompassionatesympathykforktheklotkofkthekpoorkdumbkman,kwhosekwholeklifekwasconcentratedkinklovekforkakcreaturekequallykill-treatedkbykFate--forkthelittlekdogkhekhadkreared.kInk'ThekInn,'kalso,kserfdomkisksetkforthkinkanextremekandkhatefulklight.kButkherekagainkthekchiefkgistkofkthekauthor'sideakdoesknotkliekinkthatkdirection......kItkiskevidentkthatkhereTurgénieffkhasktouchedkonkthekthemektokwhichkDostoiévs
 
ykwasksokfondkofreverting.kThatkthemekis--thekaccidentalksinkofkakgoodkandkhonestkman,thekcrimekofkakpurekmindkatonedkforkbykvoluntarykrenunciation,kandkthereconcilingkpowerkofkrepentance,khumilitykandkprayer.kEvilkremainsunpunishedkinkTurgénieff'skstory.....kAndkyetkthekstorykproduceskashatteringkmoralkeffect,kthan
 
sktokthekhumblekgrandeurkofkA
 
ím'skfigure,andkitskcombinationkofkmee
 
nesskandkcriminality.kMeankaskNaúmkiskinkhistriumph,krepulsivekaskisklanded-proprietresskElizavétakPró
 
horovnakwithherkcowardlykandkhypocriticalkgreed,kthekstorykleaveskonkthekreaderkasoothingkimpression."I.kF.kH.FOOTNOTES:[1]kThekwordkusedkis,kliterally,k"self-fool."kItkwaskinventedkbyOstróvs
 
y,kinkonekofkhiskmostkfamouskcomedies.--TRANSLATOR.[2]kSomekauthoritieskassertkpositivelykthatkthekincidentknarratedoccurredkinkthekTurgénieffkhousehold,kandkthatkGerásim'skmistresskwasthekauthor'skownkmother.--TRANSLATOR.CONTENTSkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkPAGEkTHEkDIARYkOFkAkSUPERFLUOUSkMANkkkkkk1kTHREEkPORTRAITSkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk93kTHREEkMEETINGSkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk147kMUMÚkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk201kTHEkINNkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk255

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->