Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
37Activity
×
P. 1
Obat Anti perdarahan

Obat Anti perdarahan

Ratings: (0)|Views: 6,481|Likes:
a. Nama Dagang
b. Komposisi
c. Indikasi
d. Cara Kerja Obat
e. Dosis
f. Peringatan dan Perhatian
a. Nama Dagang
b. Komposisi
c. Indikasi
d. Cara Kerja Obat
e. Dosis
f. Peringatan dan Perhatian

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: dindah virgine suroso on Oct 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/30/2013

pdf

text

original

 
BOB CCC^GIBOMOTO@
4.?.
Lg`ct)Lg`ct Kbox O`xc ^grhoromo` so`a Tgrc`a Hcaw`ofo` HoeoiFgbcho`o`4.?.?.Igxmsegrakigxrc`
o.@oio Hoao`a
Beghtxk~ -To`bg#
Igxmgrac` -@kzorxct#
^kt~orac` -Foebg Jorio# b.Fki~ktctcXco~ xobegx toewx tgeo~wx<Igxmsegrakigxrc` mshrkag` ioegox tgxoro hg`ao`Igxmsegrakigxrc` ioegox >%?27 ia.d.C`hcfotc
^g`o`ao`o` ofxcj ~oho xomo~ 4 fgeomcro`.
^grhoromo` wxgrc` so`a xgrlohc tgxgeom ~gictomo` ~eotg`xo% Oxk`co Wxgrc.
Twbc`zkewtc horc ~wgr~groe wxgrwt% ekdmckigxro.
^grhoromo` wxgrc` forg`o obkrtc.h.Doro Fgrlo KboxIgxmsegrakigxrc` ohoeom hgrczoxg tgictc`xgxcf horc oefoekchoeoic socxw grakigxrc` ho` tg`soqo t~gtcjcf wxgrkxk`kf.
2:
 
Hcbo`hc`afo` hg`ao` akek`ao` oefoekch grakxoic`g% gjgf ~oho ~gibwewm horom ~grcjgr egbcm egiom.g.Hktct
^g`c`afoxo` wxgrc` c`zkewtc>%?27 ia 4} tgmorc wiwi`so w`xwf 4)8 morc.
^grhoromo` ~wgr~grcwi% twbc`zkewtc% ekdmckigxro>%?27 ia oxow >%27 i 4} tgmorc.j.Kzgrhktct
AgloeoIwoe ho` iw`xom% mc~kxg`tc oxow mc~grxg`tc% foho`a)foho`aioxc roto oxow aoxoe)aoxoe ~oho boaco` gftxrgict% ctfgico ~grcjgr% hg~rgtc ~gr`ojoto`% fk`zwetc% fkio.
^g`o`ao`o`^g`o`ao`o` hceofwfo` tgtwoc agloeo so`a xcibwe. Eoibw`amorwt hcfktk`afo` bceo kbox borw tolo hciofo`% lcfo ~grew bgrcfo` ~g`o`ao`o` fmwtwt oxow ~g`o`ao`o` agloeo%ik`cxkrc`a tstxgi forhckzotfweor% ho` ~gr`ojoto`. Hoeoifotwt t~otiwt hcbgrcfo` zotkhceoxkr. O~obceo gjgf tghochc~grewfo` bgrcfo` hco|g~oi oxow borbcxwroxg.a.^grc`aoxo` ho` ^grmoxco`
^oho fotwt bosc tw`ato`a% Igxmsegrakigxrc`g ioegoxhco`lwrfo` w`xwf xchof hcbgrcfo`% tgxgeom bosc fgewor% ~ohofgeomcro` fgibor lo`ao` hcbgrcfo` tgbgewi bosc xgrofmcr.
21
 
^g`aaw`oo` morwt moxc)moxc ~oho ~g`hgrcxo oxow lcfooho agloeo mc~grxg`tc% tg~tct% ~g`sofcx ~gibwewm horomkbecxgroxcj% ho` fgrwtofo` jw`atc moxc ho` ac`loe.
Xchof hco`lwrfo` w`xwf xchofo` c`hwftc ~orxwt%forg`o ioto fgrlo so`a eoio tgrxo igibgrcfo` fk`xroftcwxgrwt `k`)jctckekacf.m.Gjgf Toi~c`a
Iwoe% iw`xom% ho` tofcx obhkic`oe ho~ox xgrlohc ~oho hktct bgtor.
Xgeom hcxgiwfo` eo~kro` ig`ag`oc grw~tc fwecx% bgrfgrc`aox% ~wtc`a% ~g`aecmoxo` fobwr% tofcx fg~oeo oxowrgoftc forhckzotfweor% zgrxcak% xofcforhco+brofcforhc% tofcxhoho% ho` rgoftc zotk~oxcf ~grcjgr.
Rgoftc o`ojceoftct to`aox loro`a.
Xgfo`o` horom `ocf -xgrwxoio ~oho ~g`hgrcxomc~grxg`tc frk`cf oxow ~rggfeoitc#.c.Fk`xro C`hcfotc
Xomo~ ~grxoio ho` fghwo fgeomcro` bosc tgbgewi`soiw`dwe fg~oeo.
C`grtco wxgrc` ~rcigr ho` tgfw`hgr% mc~grxg`tc%xkftgico% ~g`sofcx ~gibwewm horom kfewtcj% tg~tct% ho`mc~grtg`tcxczcxot% fgrwtofo` jw`atc moxc oxow ac`loe. l.C`xgroftc KboxIgi~grxc`aac gjgf zotkfk`xrcftc horc tci~oxkicigxcf oxowgrakxoic`g.f.Doro ^g`sci~o`o`
2=

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->