Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Microsoft Word - Reeducarea Resp

Microsoft Word - Reeducarea Resp

Ratings: (0)|Views: 23|Likes:
Published by Monica1003

More info:

Published by: Monica1003 on Oct 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
1
 
Kinetoterapia deficienŃelor fizice/Reeducarea respiratorie - Carmen Şerbescu
 
REEDUCAREA
 
RESPIRATORIEÎN
 
CORECTAREA
 
DEFICIENłELOR 
 
FIZICE1. DATE FIZIOLOGICE
RespiraŃia constă în:
o
 
respiraŃia pulmonară sau externă
 
mecanica respiratorie
 
este funcŃia prin care cutia toracică îşi schimbă volumul,mărindu-se sau micşorându-se, realizând astfel cele două faze de bază ale respiraŃiei: inspiraŃia şi expiraŃia.
 
difuzarea gazelor 
o
 
transportul gazelor 
Astfel se măreşte
(fig 1):
 
diametrul longitudinal
 
 prin acŃiunea muşchiului diafragm: având o formă uşor boltită în repaus, princontracŃie, fibrele sale se scurtează şi D coboară, mărind astfel înălŃimea cutieitoracice;
 
diametrul antero-posterior :
 
 prin ridicarea coastelor I- V , datorită contracŃiei muşchilor scaleni, sternul esteridicat şi împins înainte, mărindu-se distanŃa dintre stern şi coloana vertebrală; înrepaus respirator aceasta este de 18 - 20 cm, în inspiraŃie obişnuită se măreşte cu1- 2 cm, iar în inspiraŃie forŃată cu 3- 4 cm.;
 
diametrul transversal:
 
 prin ridicarea şi pivotarea pe axa longitudinală spre exterior a coastelor VI-XII,datorită contracŃiei muşchilor intercostali externi; diametrul transversal în repausrespirator are o lungime de 25- 28 cm, el se măreşte cu 1- 2 cm în inspiraŃiaobişnuită, iar în cea forŃată cu 3-4 cm.Muşchii care intervin în inspirul liniştit sunt:
 
a
 
diafragmul;
a
 
scalenii;
InspiraŃia 
este un act motor activ determinat de contracŃia muşchilor inspiratoricare modifică volumul cutiei toracice în toate cele trei planuri.
 
2
 
Kinetoterapia deficienŃelor fizice/Reeducarea respiratorie - Carmen Şerbescu
 
a
 
intercostalii externi.Muşchii care intervin în inspirul profund sunt:
a
 
sternocleidomastoidienii,
a
 
ridicătorii coastelor(supracostalii lung şi scurt),
a
 
micul dinŃat posterosuperior,
a
 
sacrospinalii- paravertebralii , iliocostalii,spinalii, lungul toracicMuşchii care intervin în inspirul forŃat sunt :
a
 
muşchii inspirului liniştit şi profund, la care se adaugă
a
 
ridicătorul scapulei
a
 
trapezul,
a
 
romboidul,
a
 
 pectoralul mare,
a
 
 pectoralul mic,
a
 
marele dinŃat
Plămînii
fiind organe elastice, urmează intim mişcările cutiei toracice, la care se adaugă presiunea negativă din cavitatea pleurală şi lichidul pleural care ajută alunecarea celor douăfoiŃe pleurale. Excursia peretelui toracic este urmată de pleura parietală care o atrage şi pe ceaviscerală, aceasta fiind lipită de parenchimul pulmonar. Astfel, plămânul se destinde, presiuneaintraalveolară scăzând cu 2-3 mm Hg faŃă de cea atmosferică, aerul pătrunde pe căilerespiratorii, care sunt permanent deschise.Astfel, presiunea intrapulmonară creşte cu 2-4 mm Hg faŃă de cea atmosferică, el fiindobigat să iasă. Dacă se efectuează o expiraŃie forŃată , cu glota închisă, presiuneaintrapulmonară poate ajunge la 80- 150 mm Hg. Acest fenomen se produce în timpul eforturilor fizice grele (ridicarea halterelor). În acest caz este necesară fixarea cutiei toracice, astfel încâtmuşchii care au inserŃia fixă pe torace şi mobilă pe MS, să poată executa contracŃii maximale.În eforturile fizice, expiraŃia poate deveni activă, prin contracŃia muşchilor expirului forŃat :
 
transversul abdominal
 
oblicii abdominali
 
drepŃii abdominali
 
 pătratul lombar 
 
dinŃatul postero-inferior 
 
intercostalii interni
 
ExpiraŃia 
este un act pasiv determinat de relaxarea musculaturii şi de revenireacutiei toracice la dimensiunile iniŃiale, ceea ce determină implicit şi micşorareavolumului plămânilor
.
 
3
 
Kinetoterapia deficienŃelor fizice/Reeducarea respiratorie - Carmen Şerbescu
 
Figura nr. 1 -
Modificarea volumului sistemului toraco-pulmonar (STP) în timpul inspiraŃiei şiexpiraŃiei. (P = plămâni)
C
ONTRACłIA MUŞCHILOR INSPIRATORI
(
COBORAREA DIAFRAGMULUI
;
 RIDICAREA CUTIEI
 
TORACICE
)
 
C
REŞTEREA VOLUMULUICUTIEI TORACICE
 D
ILATAREA
P;
CREŞTEREA
V
 
CAVITĂłII TORACICE
 
S
CĂDEAREA PRESIUNII INTRA
-
ALVEOLARE
(-1
MM
H
G
)R
IDICAREACOASTELOR SIBOMBAREATORACELUI SUBEFECTULCONTRACłIEIMUŞCHILOR
C
ONRACłIA SICOBORÂREADIAFRAGMULUI
 C
ONTRACłIA MUŞCHILORINTERCOSTALI EXTERNI
 D
IFUZAREA GAZELOR IN
P
INSENSUL GRADIENTULUI DEPRESIUNE PÂNĂ LAATINGEREA UNEI PRESIUNIINTRA
-
ALVEOLARE
0
 
(=
CUPRES ATM
)R
ELAXAREA M INSP
(
RIDICAREA
D;
COBORÂREACUTIEI TORACICE DATORITĂ
G)D
IMINUAREA VOL
.
CUTIEITORACICE
 R
ETRACłIA PASIVA A
P;
 DIMINUAREA VOL
.
INTRA
-
ALVEOLAR
 C
REŞTEREA PRESIUNII INTRA
-
ALVEOLARE
(+1
MM
H
G
)D
IFUZAREA GAZELOR IN AFARA
P
 IN SENSUL GRADIENTULUI DEPRESIUNE PÂNA LA ATINGEREAUNEI PRESIUNI INTRA
- C
OBORÂREACOASTELOR ŞI ASTERNULUI SUBEFECTUL RELAXĂRIIMUŞCHILORINTERCOSTALIEXTERNI
 R
ELAXAREA SIRIDICAREADIAFRAGMULUI
 R
ELAXAREA M
.
 INTERCOSTALIEXTERNI
 
EXPIRAłIEINSPIRAłIE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->