Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Andjelija Stancic Spajiceva Najstariji Jezik Biblije

Andjelija Stancic Spajiceva Najstariji Jezik Biblije

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Nenad Panajotović

More info:

Published by: Nenad Panajotović on Oct 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
Анђелија Станчић Спајићева
НAJCTAPИJИ JE3ИK БИБЛИJE
или
ЈЕДАН ОДHAJCTAPИJИXKУЛTУPHИХ HAPOДA
Репринт ауторовог издања из 1929. годинеИздаје:Издавачко прометна агенција «Мирослав»1
 
РЕЧ ИЗДАВАЧА
У оквиру библиотеке „Словенски источници" одлучили смо да објавимо још једну књигу којаће, надамо се, изазвати живе расправе у научним круговима. Реч је о књизи Најстарији језик Библијеили један од најстаријих културних народа. Анђелије Станчић-Спајићеве, објављене 1929. године уБеограду.Занимљив је и сам начин како смо дошли до ове одлуке. Могли бисмо рећи да је то почелокрајем јуна на промоцији књиге Срби... народ најстарији Олге Луковић-Пјановић. Тада нам је господинВојислав Хаџи-Девић показао једну, за нас, необичну географску карту. То је била савременатуристичка карта Синајског полуострва. Необичност те карте је била у томе што су се у близиниМојсијеве горе налазиле и планине са именима Српска. гора, Гора. Банат, затим реке са именима Мир,Вир-ас
 
итд. У разговору који је потом уследио расправљали смо о пореклу тих имена. И још једном смосе уверили у оправданост покретања питања о пореклу и кретању српског народа током историје.Уједном тексту из VIII века пре наше ере, у којем се спомиње Тиглат - Пилеса III (744-727),спомиње се један поход све до планине Либанона, и ту, код описа тих похода, спомињу се планине Sauaи Srbua (на другом месту је написана планина Sarbua).То је несумњиво занимљив текст који заслужује да буде истражен у вези са далеком прошлошћуили пореклом и неких европских народа који су се доселили из Мале Азије на Балканско полуострво.2
 
Непуних месец дана после промоције позвао нас је господин Владимир Цоља. Као законитинаследник укупних дела Анђелије Станчић-Спајићеве понудио нам је да обновимо издање књигеНајстарији језик Библије или јед а н од најстаријих култур ни х народа
.
Када је књигу донео, видели смода она баш и обрађује тему на коју нам је указала наведена мапа Синајског полуострва - о пореклу иизворном значењу непротумачених речи у најстаријим слојевима Библије. При томе је као основа за тотумачење послужио српски језик.После пажљивог читања одлучили смо да, и поред могућих реакција, књигу објавимо, и то извише разлога.Сматрамо да се у наведеном делу, и поред одређених недостатака налазе подаци и тумачења којимогу подстицајно деловати на продубљивање историјског и археолошког истраживања порекла Србакао и њиховог кретања до садашњих станишта.По мишљењу господина Еугена Вербера услед недовољног познавања хебрејског језика у овојкњизи се налазе одређене материјалне грешке.Па и поред тога сматрамо да ово дело може такође подстакнути нове истраживаче да укомпаративној лингвистици потраже нове чињенице и доказе о заједничкој основи из које потиче исрпски језик. При томе би се та заједничка праоснова проширила и изван онога што се данасподразумева под индоевропском језичком матрицом. Са научне тачке гледишта, поред данас већизвесне његове сродности са групом такозваних ностратичких језика, индоевропски језик би могаоимати сроднички однос и са семитским прајезиком, или је у узајамном међудејству могаобар на њега утицати својом лексичко-културном компонентом. Овакав приступ оправдава и чињеницада је српски језик од осталих живих језика индоевропских, по много чему, најближи древномсанскриту.Посебан значај ова књига може имати за психолошка и теолошка истраживања духовнихпраслика, архетипова. Наиме, и када би историја или лингвистика дале потпуно негативне резултате, ушта искрено сумњамо, остало би отворено једно озбиљно питање: одакле склоност међу српскимистраживачима да преко свога језика препознају значења која су раширена од северозападних руна исага до југоисточних верских књига као што су санскритске Веде, Тора или Мојсијево петокњижје?Наравно, ово питање не додирује само истраживање језика у целини или појединачних речи већистраживање обичаја, предања и других појава повезаних са психологијом духовних праслика идуховних праоблика.А можда једна од најпривлачнијих области у којој ће ова књига наћи своје место јесте подручјеуметности. У том смислу претапање сазвучја и значења различитих језика може имати средишно местоу долазећој планетарној поезији као и другим изразима новог уметничког стварања.Колико ова истраживања могу бити подстицајна описаћемо на једном практичном примеру, изживота. Тако смо током једног разговора дотакли баш то питање српских истраживача да преко свог језика распознају и дубоке садржаје у језицима других народа. Један од уважених професора је на то рекао да је за њега таква склоност на граници националне патологије. Сродне изјаве су касније и уштампи објављиване. Упитала сам уваженог професора да ми објасни порекло кључне речи његовогзакључка патологија
.
Он је одмах одговорио да је та реч кованица од грчкнх корена пат... са значењем'болест' и лог... из кога се развило значење наука. На моје питање да ли у основи речи патологијапрепознаје још нешто, он је помало охоло додао: „То је основа и ту нема више шта да се препознаје". -А не подсећа ли Вас, професоре, та основа пат на нашу реч пати или патња
 ,
а лог нанаш разлог и разложносг? Према томе, откуда то да се основно сазвучје и основно значење поклапају угрчком и у српском језику? Уважени професор ме је зачуђено гледао. Касније ми је признао да је тако једноставна чињеница за њега била право откриће. Овај пример смо навели да бисмо показали коликиброј питања може да покрене само једна реч. Например, та реч подстиче размишљање о Пеластима,народу који је пре Грка живео на просторима које су Грци потом освојили. А којој групи народа суПеласти припадали, треба да одговори историја и археологија. Друго питање је лингвистичко. Откудасродност у звуку и значењу грчких или можда прастарих пелашких речи са српским језиком? Па поштосу то тако значајне речи патња и разлог или антички логос
 ,
оне неизбежно покрећу и тему о духовним3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->