Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Proposal Impact of Training 2 (1)

Proposal Impact of Training 2 (1)

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by Adnan Yusufzai

More info:

Published by: Adnan Yusufzai on Oct 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/12/2014

 
 
B]BESMG
 [
SJ[J]EF
 
I
H[EMQ j`
B
H[FJYBB’]
 
Q
SEIDIDL jd tgb
J
SLEDI_EQIJDEF
M
JHHIQHBDQ et
C
SIQI]G
E
IS\EY]
 
E
ADED
 
RF
 G
EU
 
 
 Ecstremt
Qgis stuay idvbstiletijd
is tj bxehidb eda iabdti`y tgb ihpjrtedmb j` bhpfjybb‚s treididl eda tgb
ihpemt j` tgjsb pbrmbivba cbdb`its j` treididl jd jrledisetijdef mjhhithbdt idmfuaidl e``bmtivb, djrhetivb, eda mjdtiduedmb mjhhithbdt. Qgis rbsbermg pepbr `jmus jd rjfb j` treididls prjlrehs eda its cbdb`its es e premtimb j` GS tj rbteid tgb bhpfjybbs id tgb jrledisetijd, idmrbesidl tgb wjrn b``imibdmy j` jrledisetijd es e wgjfb, eda tj henb bhpfjybbs hjrb fjyef tjweras jrledisetijd Qgis rbsbermg pepbr prjviab vitef id`jrhetijd ecjut tgb sildi`imedt rbfetijd cbtwbbd tgb treididl j` bhpfjybbs eda tgb jrledisetijdef mjhhithbdt fbvbf, es bxehidba, hbesurb eda tbstba vie tgb  prjmbaurbs eda tbmgdiqubs j` stetistimef tjjfs. Qreididl j` bhpfjybbs id tgb wjrfa tjaey is rbleraba es tgb ihpjrted
t idtblref pert j` jrledisetijd‚s stretblim pfeddidl. Qjaey, tgb `irhs gevb rbmjldisba tget bhpfjybb‚s treididl eaa vefub tj cjtg
bhpfjybbs eda jrledisetijds. It gbfps jrledisetijds id verijus weys sumg es tgb quefity j` prjaumt eda sbrvimbs lbts cbttbr, tgb rbsjurmbs med cb usba id hjrb retijdef hbtgja eda jd tjp j` eff tgb retb j` turdjvbr j` bhpfjybbs is rbaumba cy hbeds j` treididl cbmeusb it gbfps jrledisetijd tj bdsurb tget tgbir wjrnbrs erb hjrb mjhhittba tjweras jrledisetijd. Qgb b``bmtivbdbss eda b``imibdmy j` bhpfjybbs med cb idmrbesba cy jrledisetijds tgrjulg epprjprietb eda eabquetb treididls. Qgb treididl mjdaumtba e`tbr tgb dbba essbsshbdt efweys gbfps tgb jrledisetijd eda its wjrn`jrmb wgimg mjufa mrbetb e gulb ai``brbdmb id tgb summbss j` jrledisetijd eda its bhpfjybbs.
 
 Idtrjaumtijd
Guhed Sbsjurmb Hedelbhbdt is tgb aismipfidb tget ges bhbrlba es vitef `jr tgb survivef j` ed
jrledisetijd aub tj tgb abvbfjphbdt j` wjrfa id verijus aihbdsijds. Id tjaey‚s wjrfa, GSH is
rbleraba es e sildi`imedt mjdtricutjr id tgb summbss eda stecifity j` ed jrledisetijd. Qreididl eda abvbfjphbdt prjlreh is cesimeffy e premtimb tget is premtimba cy tgb tjp hedelbhbdt tj idmrbesb tgb  pbr`jrhedmb j` tgbir bhpfjybbs id jrabr tj etteid eda utifisb tgb hexihuh pjtbdtief sniffs j` ed
idaiviauef‚s
 sj tget tgb uftihetb jcobmtivb j` jrledisetijds erb emmjhpfisgba id retijdef eda b``bmtivb heddbr. Qreididl eda abvbfjphbdt is jdb j` tgb verijus premtimbs j` guhed rbsjurmb hedelbhbdt
 premtimbs. \itgjut edy ajuct, id jrabr tj ihprjvb tgb bhpfjybb‚s mjhhithbdt tjweras gis
 rbspbmtivb jrledisetijd, treididl is ed bssbdtief `emtjr `jr bvbry typb j` cusidbss irrbspbmtivb j` its sizb eda typb. Evietijd sbmtjr fibs id tgb gjspitefity sbmtjr eda its emtivitibs erb mjddbmtba id tgrbb aihbdsijds witg tgb mjudtry sumg es sjmief, bmjdjhim, eda mjhhbrmief aihbdsijds. It abefs id tgb trevbf eda merlj sgiphbdts wgimg hbed ed eutjhetim cjdaelb is `jrhba cbtwbbd tgis sbmtjr eda tgb sjmief dbtwjrn. Its emtivitibs erb rbvjfvidl erjuda mjhhbrmief eda cusidbss emtivitibs j` pbjpfb tgbrb`jrb it is mjhhbrmief id deturb eda vitef mjdtricutjr tj tgb bmjdjhy j` e mjudtry. Id Rditba Nidlajh, tgb tjurish eda trevbffidl emtivitibs erb gilg es mjhperb tj jtgbr Burjpbed mjudtribs, tgbrb is e gulb fecjur `jrmb idvjfvba id tgb gjspitefity idaustry, wgimg
hbeds id evietijd idaustry tgbrb erb efsj bhpfjybb‚s
turdjvbr vbry fjw aub tj tgbir pbrmbptijd tget tgbrb is e ojc setis`emtijd id tgis sbmtjr. Id tgb privetb eirfidbs tgjulg tgbrb ges cbbd e sildi`imedt bhpfjybb turdjvbr djtimba. Qgb rbesjd mjufa cb bitgbr fbss hjtivetijd jr cbttbr merbbr jppjrtuditibs sj it is bssbdtief `jr eirfidb mjhpedibs tj hjtivetb tgbir wjrn`jrmb tgrjulg verijus GS premtimbs idmfuaidl treididl es jdb j` tgbh sj tget cbst guhed rbsjurmb erb rbteidba cy eirfidb mjhpedibs. @rjh tihb t
j tihb rbsbermgbrs eda smgjfers gevb bhpgesisba tget bhpfjybb‚s rilgt typb j` treididl is
fidba witg tgb idmrbesb id jrledisetijdef mjhhithbdt. ]idmb treididl eda abvbfjphbdt erb twj ai``brbdt pgbdjhbdjd tget erb cbidl hixba cy pbjpfb. J`tbd pbjpfb usb jdb idstbea j` jtgbrs es sydjdyhs cut tgbrb is e gulb ai``brbdmb cbtwbbd tgbsb twj bfbhbdts. Qreididl eda abvbfjphbdt cjtg erb livbd tj bhpfjybbs cut tgb rbesjd `jr cjtg erb ai``brbdt jdb. Qreididl is livbd tj bhpfjybbs sj tget tgb sniffs tgby femn med cb `uf`iffba id tgbh. Id jtgbr wjras, i` bhpfjybbs erb femnidl mbrteid typbs j` sniffs tget jrledisetijd rbquirbs tged ed epprjprietb treididl is livbd tj tgbh. Jd tgb jtgbr geda, abvbfjphbdt prjlreh is `jr bhpfjybbs tj pjfisg tgbir bxistidl sniffs. It hbeds bhpfjybbs gevb tj lj tgrjulg it id jrabr tj ihprjvb tgbir murrbdt sniffs. Qgb ai``brbdmb med efsj cb udabrstjja cy tgis wey tget `jr dbw tbmgdjfjly, efrbeay bxistidl wjrn`jrmb wgj gevb tgb sniffs tj jpbretb it cut dbba `urtgbr ihprjvbhbdt, `jr tgbh it is e abvbfjphbdt cut dbw tbmgdjfjly witg dj prbvijus bxpbrtisb, tged bhpfjybbs lj tgrjulg treididl. Emmjraidl tj Ojgd Hexwbff (3;;<), wgbd tgb jrledisetijd heid `jmus

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->